KI WADDINXVEEN Burgemeester slaat le paal BURGERLIJKE STAND een publikatie van Gemeente Waddinxveen Chr. Openbare Bibliotheek Gevonden en verloren Gemeentelijke bekendmaking SPREEKUREN Paaskamp van ’t Ketelhuis Actie moeders voor moeders voorwerpen PASSAGE-WINKELIERS WEGEN SAMEN 1.580 KG. afi GE EKERKENR A A G E N E SERVICE-RUBRIEK VAN HET WEEKBLAD VOOR DE ABONNEES Geboren: Manoël Christiaan, z.v. G. W. de Goeij en W. Huisman. Ondertrouwd: L. W. M. van Zoest en M. A. C. M. Steenland; W. Oosterom en L. J. M. de Frankrijker; A. H. van der Eijk en M. I. B. Westrik. Gehuwd: J. G. Beerends en M. E. Jonkheid; J. W. van der Vugt en C. G. Schouten. Overleden: Alkemade wv S. A. Zwaard, Johanna, oud 85 jaar; van der Post, Nicolaas, oud 77 jaar. Zwijgerlaan 49; 2. Nico Schouten, Pr. Beatrixlaan en 3. W. Visschers, W. de Zwijgerlaan 48. Een worst werd in de wacht gesleept door: 4. Mevr. Oost, Vijverlaan 32; 5. Marcel Derksen, Pr. Beatrixlaan 36; 6. Mevr, van Leeuwen, Noordeinde 221, Boskoop; 7. van Hensbergen, Tes- selschadelaan 90 en 8. Jilske Perridon, Vondellaan 10. JAZZCONCERT Het rock-jazz-concert van afgelopen zondag, dat werd gegeven door de groep Saga, mag een overweldigend succes worden genoemd. Uit de hele streek waren een kleine honderd men sen op deze unieke gebeurtenis afgeko men. De groep welke voor de eerste maal in deze samenstelling een concert gaf was nadat zij eerst voor het optre den enige uurtjes met elkaar hadden gerepeteerd voortreffelijk op elkaar in gespeeld. Het was een meeslepend con cert, hat applaus was denderend, voo ral wanneer door John English (trom bone) en Harvey Wainapel (alt en so- praansax) of Max Bolleman (drum, percussian) een solo ten beste werd ge geven. Ook Cees See en Roger Cooke (bas) lieten zich niet onbetaamd. Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur;di 10.00 tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrumdi. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30tot 20.30 uur. STICHTING JEUGD- EN JONGERENCENTRUM WADDINXVEEN. 't Ketelhuis. Busken Huëtlaan 94a. telefoon 01828 - 6860 OPEN BARE VERGADERINGEN VERGADERING COMMISSIE VOOR DE ONDERWIJS ZAKEN: donderdag 22 april a.s., des avonds om 19.30 uur in het raadhuis. De burgemeester voornoemd, Mr. A. G. SMALLENBROEK REMONSTR ANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. G. A. Hooykaas Elke donderdagavond 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin, van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum MAANDAG 19 APRIL 1976 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.00 uur ds. D. J. Cuperus, Nieuwerkerk aan den IJssel CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 5 10.00 uur ds. A. P. Verloop VOLLE EVANGELIEGEMEENTE ”SION”. Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 9.30 uur (paas)samenkomst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: 10.00 uur eucharistieviering Ontmoetingskerk: 11.00 uur eucharistieviering ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZLTDPLAS Afd. gezins- en bejaardenverzorging: Kantoor: Jan van Bijnenpad 14e etage, tel. 4896. Aanvragen om hulp uitslui tend maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur. Afd. Maatschappelijk werk: Kantoor: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, tel. 6044. Spreekuren: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.15-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnenelke werkdag van 8.30-9.30 u uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (tel, 2129, Jacob van Lennepstraat 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. Opgaven van evenementen en vergaderingen, die een alge meen of openbaar karakter hebben, ontvangen wij gaarne tijdig. Plaatsing geschiedt kos teloos. Donderderdag 15 april 1976 (WITTE DONDERDAG) ROOMS-KATHOLIEKE KERK On t moetingskerk 20.00 uur eucharistiviering Vrijdag Ï6 april 1976 (GOEDE VRIJDAG) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 19.39 uur ds. J. van den Heuvel Bethelkerk: 19.30 uur ds. W. Verboom Immanuëlkerk 19.00 uur ds.N.J. Flink GEREFORMEERDE KERK Ontmoetingskerk 20.00 uur ds. BKoekkoek REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 19.00 uur ds. A. Hoff-Visscher, Vugt GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendel weg: 19.30uurds. A. Bac CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 5: 19.30 uur ds. A. P. Verloop BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 19.30 uur ds. H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION”. Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 19.30 uur samenkomst ROOMS-KATHOLIEKE KERK Ontmoetingskerk: 15.00 uur eucharistieviering schoolkinderen St. Victorkerk: 20.00 uur eucharistieviering Zaterdag 17 april 1976 WIJZIGING HLTSVUILOPHAALDIENST Op maandag 19 april 1976 (2e Paasdag) zal geen huisvuil (PAASZATERDAG) ROOMS-KATHOLIEKE KERK Ont moetingskerk 20.00 uur Paaswake voor volwassenen en schoolkinderen Zondag 18 april 1976 (EERSTE PAASDAG) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. C. Graafland, Gouda 18.45 uur ds. W. Verboom De Hoeksteen 9.30 uur ds. J. van den- Heuvel 16.30 uur ds. J. den Dikken, Benthuizen Bethelkerk: 9.30 uur ds. W. Verboom 17.00 uur ds. Jvan den Heuvel Immanuëlkerk: 10.00 uur ds.N.J. Flink 17.00 uur ds. M. C. Koole, Den Haag GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. D. J. Modderaar 17.00 uur ds. B. Koekkoek Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. B. Koekkoek 17.00 uur ds. D. J. Modderaar NX\ EEN DONDERDAG 15 APRIL 1976 Zaterdag 17 april Jazzconcert, café Sport, 21.00 uur Dinsdag 20 april Bejaardengymnastiek, AF-centrum, 14.00 uur Donderdag 22 april Inschrijving bejaardenreis, AF-centrum, 10.00-12.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Maandag 26 april Hobbyclub Bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Bridgeclub bejaarden, AF-centrum, 14.30-17.30 uur Dinsdag 27 april Bejaardensociëteit, AF-centrum, 14.30 uur CDA-bijeenkomst, Gereformeerd Verenigingsgebouw, 20.00 uur Woensdag 28 april Inschrijving bejaardenreis, Huize Souburgh, 10.00-12.00 uur Donderdag 29 april Bejaardensociëteit, AF-centrum, 15.00 uur Afscheidsreceptie P.de Lijster, De Hoeksteen, 20.00-21.30 uur Zaterdag 1 mei The Old Classic, AF-centrum, 20.00 uur OLD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 5 9.30 uurds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 18.00 uur leesdienst VOLLE EVANGELIE GEMEENTE BOSKOOP Bethelkerk: 9.30 en 18.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur samenkomst BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek (in Nabij) VOLLE EVANGELIE GEMEENTE "S1ON” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 9.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: 10.00 uur eucharistieviering Ont moetingskerk 8.30 en 11.45 uur eucharistievieringen. In de week is er in de St. Victorkerk een eucharistieviering op woensdag en za terdag om 19.00 uur en op vrijdag om 7.45 uur. In de Ontmoetingskerk is er in de week een eucharistieviering op dinsdag en zaterdag om 9.00 uur en op donderdag en zaterdag om 19.00 uur. JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek bedient in Groenswaard 3 de heimachine. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom}. DR. RUTGERSHLTSibureau voor geboorteregeling en sexualiteits- vragen). De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdagen woensdag van 19.00 tot 21.00 uur, donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. WADDINXVEEN Het Paaskamp van ’t Ketelhuis is bijna voorbij. Mor genmiddag (vrijdag) rond vijf uur ko men de kinderen weer naar huis. Intus sen hebben Mark Hochstenbach en Koos Schinkel van hun belevenissen op de eerste dag in ”De Trappershorst” in Oosterbeek een verslag samengesteld. Ze stelden bovendien nog een muur- krant op, die over een paar dagen in ’t Ketelhuis te zien is. En nu hun verslag. ”Na het inladen van alle bagage, we hadden er een speciale bus voor met extra veel bergruimte, waar we wel een uur over hebben gedaan; vertrok de bus precies op tijd naar het kampeer adres te Oosterbeek. Bij aankomst, de kinderen hadden de hele weg luidkeels gezongen,wilden de 33 deelnemertjes in leeftijd variërend van tot en met 11 jaar graag een beetje ravotten met de leiding. Cees Boots die daar na een lan ge rit met zijn autootje voor de bus uit ook wel zin in had deed opgewekt mee. Helaas in zijn enthousiasme kwam hij te vallen en verzwikte hij zijn voet, hij zal het dus nu een beetje kalmer aan moeten doen”. Hierna moest er gegeten worden, eer werden net geen negen broden soldaat gemaakt; ook het avondeten werd flink aangevallen - voor alle zekerheid had de keukenstaf iets minder dan 25 kg aardappelen klaargemaakt maar de schrik sloeg hun om het hart toen zij zagen dat binnen de kortste keren de bodem van de pan te zien was. Zij vroe gen zich vertwijfeld af of ze dan toch te weinig hadden gekookt. De eerste mid dag werd in de bossen doorgebracht met allerlei verkenningsspelen, de jon gelui leerden elkaar en ook de omge ving waar zij zo’n kleine vijf dagen ver toeven al spelenderwijs kennen. De temperatuur van deze dag ongeveer 18 graden droeg bij aan het slagen van het programma”. ”Na de maaltijd werden er rondom de enorme open haard, waarvoor de kin deren ’s middags reeds hout hadden ge sprokkeld, onder het genot van een lek kere kop warme chocolademelk nog wat kampliederen gezongen. Hierna verdween iedereen naar zijn of haar slaapzakken en begon de eerste nacht in een geheel nieuwe omgeving. Nadat Rob Kuipers zijn plichten op de meisjes slaapzaal had volbracht werd het oms treeks 21.15 uur wat rustiger, hier en daar begon Klaas Vaak het gevecht te gen de slaap toch te winnen; en begon het dromen over wat er de volgende dag zou gaan gebeuren - immers van daag was de Paashaas rondom het kamphuis gezien door Caroline.” glADDINXVEEN Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek heeft in groenswaard 3 de eerste paal geslagen voor de door de Bouwgroep Groens- ■<aW 3 in Waddinxveens nieuwste woonwijk door het Zoetermeerse bouw- gedrijf Bontenbal neer te zetten 12 luxe woonhuizen. Onze eerste burger geed dat met de nodige voortvarendheid. De bouwkosten van deze woningen ■omen, inclusief de benodigde grond, neer op rond twee ton ff 200.000,-). Bouwgroep Groenswaard 3 werd na een aantal besprekingen op het ge meentehuis met belangstellenden voor een huis in de vrije sector, welke be- girekingen telkens werden geleid door wethouder P. F. J. van Schie CDA), geformeerd en werkt onder voorzitterschap van ir. H. Nieswaag op dezelfde ■ijze als de twee bouwgroepen die in 1974 ontstonden voor de bouw van de in groenswaard 3 al staande vrije sectorhuizen aan de Weidezoom en het gistelveld. De te bouwen luxe woonhuizen zijn van het type twee onder één ■ap en zijn ontworpen door het Waddinxveense architectenbureau B. Tukker. ■o het slaan van de eerste paal zei ir. Nieswaag op een gezellige bijeen- limt in bar-bodega Royal Inn op een voorspoedige bouw te rekenen. Burge meester mr. A. G. Smallenbroek vertelde zijn huis in de directe omgeving ■an de nu te bouwen 12 luxe woonhuizen te willen neerzetten en sprak de ■wo/> uit dat de buurt hem en zijn gezin zouden willen accepteren. KANTOREN GESLOTEN Op vrijdag 16 april a.s. (goede vrijdag) zijn alle kantoren van de gemeente, in verband met Goede Vrijdag, gesloten. WIJZIGING KOOPAVOND EN WEEKMARKT Burgemeester en Wethouders brengen ter openbare kennis dat in verband met Goede Vrijdag en Koninginne dag de winkels geopend mogen zijn op donderdag 15 april en donderdag 29 april a.s. tot des avonds 21.00 uur. de weekmarkt zal worden gehouden op vrijdag 16 april a.s. van 13.00 tot 18.00 uur en op donderdag 29 april op de gebruikelijke uren. WADDINXVEEN De 21 Passage- winkeliers, die voor hun paasprijsvraag kortgeleden naar de weegbrug aan de Noordkade zijn gegaan, hebben een gezamenlijk gewicht van 1.580 kilo gram.Er waren onder de meer dan zes tig ingestuurde formulieren (waarop vijf stempels moesten staan van de aan deze actie deelnemende Passage- winkeliers) drie goede oplossingen. Door loting werd bepaald dat de hoofd prijs (een draagbaar televisietoestel) gaat naar R. H. Bezoen, Burgemees ter Trooststraat 82. Ook de tweede goede oplossers die werden uitgeloot krijgen een prijs. De 60 anderen krij gen een briefkaart thuisgestuurd, dat hen recht geeft op de beloofde mand met kakelverse eieren. PAASBEEST De Waddinxveners hebben aan nog een andere prijsvraag kunnen mee doen. Op de traditionele paasveeten- toonstellingen in Etten-Leur en Lei den had Topslagerij Van Tilburg (Oranjegalerij) weer een aantal be kroonde paasbeesten gekocht. Een van deze beesten (een blauw-bonte dik bil, ere-prijs A) werd op een vrijdagmid dag aan het publiek getoond. Geraden van dit beest moest worden het leven de gewicht, zoals dat door de weegbrug aan de Noordkade werd aangegeven. Het bleek 1.020 kilogram te zijn. De door Van Tilburg uitgeloofde rollades gaan naar: 1. A. F. J. Frank, W. de Plaatselijk vertegenwoordigster is: mevrouw J. J. Rietveld-Bus. Justus van EJfenlaan 5, telefoon (01828)4138. Moeders voor Moeders beijvert zich urine van zwangere vrouwen in te zamelen voor strikt medische doeleinden. Gevonden: zonnebril; rode portemon- naie; bankbiljet; kinderportemonnaie; ring met vier sleutels; zilveren ketting met kinderkopje; groen/witte porte- monnaie; denim-portemonnaie. Verloren: rode kinderfiets; bruine por tefeuille met inhoud; blauwe regen- broek; zilveren bedelarmbandje; zilver kleurige bril; zilverkleurig dames horloge met schakelarmband; inen- tingsplaatje voor hond; bruine porte- monnaie met inhoud; gouden pols horloge; gouden dameshorloge. Dit paasbeest van 1.020 kilogram wordt dit weeleinde door Waddinxveners hele maal opgepeuzeld. Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). DISCO Morgenavond (vrijdag) is in ’t Ketelhuis weer de alombekende disco Alberto met medewerking van Rob- Koos-Willie en vele anderen present. Iedereen vanaf 16 jaar is van harte wel kom. ’’Komt allen deze niet te evena ren disco-kwartetters zien”, aldus de mensen aan de Busken Huëtlaan. De toegangsprijs bedraagt 1,50. Voor le den één gulden. BESTEMMINGSPLAN ’’NOORDKADE LANGSDEGOUWE” De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend, dat het bij raadsbesluit van 19 december 1974 vastgestelde bestemmings plan ’’Noordkade langs de Gouwe” gedeeltelijk is goedge keurd door het college van gedeputeerde staten van Zuid- Holland bij zijn besluit van 17 maart 1976, nr. B 20688/2. Voor meld college heeft o.m. goedkeuring onthouden aan de bes temmingen ’’woondoeleinden, tuin en erf’ ten noorden van het perceel Noordkade 233. Het besluit van gedeputeerde staten en het bestemmingsplan liggen met ingang van 20 april 1976 gedurende één maand voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, bureau ruim telijke ordening c.a. De gemeenteraad en de inspecteur van de ruimtelijke or dening kunnen gedurende bovengenoemde termijn van een maand beroep instellen bij de Kroon. Gelijke bevoegdheid komt toe aan degenen die bezwaren hebben tegen de onthou ding van goedkeuring door gedeputeerde staten. Beroepschriften moeten worden gericht aan H.M. de Konin gin en kunnen worden ingediend bij de minister van volks huisvesting en ruimtelijke ordening, Van Alkemadelaan 85 te ’s-Gravenhage. Waddinxveen, 15 april 1976. worden opgehaald. De dienst van deze dag zal worden uit gevoerd op dinsdag 20 april 1976. De dienst van vrijdag 16 april 1976 (Goede Vrijdag) wordt nor maal uitgevoerd. r o

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 3