Eredivisievoetbal op 9 juni Waddinxveen-zo Bazar van WH WEEKBLAD - SPORT etbalprogramma groot succes B ijna 8 mille Waddinxveense sportspetters speelt gelijk 47 teams doen mee aan tournooi basketbal Be Fair-tennis opent seizoen met kennisma- kings-tournooi WADDINXVEEN Zaterdag organiseerde Be Fair-tennis een ken- nismakingstournooi voor dames- en herendubbels. Dit tournooi, dat onder ideale weersomstandigheden in het sportpark De Sniep werd gespeeld, is een groot succes geworden mede door het grote aantal enthousiaste deel nemers en de zeer hechte organisatie. Bij de Heren A waarin zestien dubbels elkaar bestreden werd B. Boonstop- pel/A. van Maaren eerste en W. Plomp/F. van Tol tweede. Een goede derde was het dubbel J. Terpstra en J. Tuinstra. Een eervolle vermelding kreeg het dubbel L. van Dam en Klarie. Dit dubbel steeg van de 15e naar de 8e plaats. Het Weekblad feliciteert: Waddinxveners kunnen met SDS wandelen De Gouwe wint met groot gemak WADDINXVEEN Zaterdagavond heeft het herenzevental van de Gouwe met groot gemak van het zwakke DWT uit Haarlem gewonnen. De Waddinx veense waterpoloërs namen vanaf de eerste minuut een voorsprong en stond deze niet meer af. Eef Overdam opende de score met een omhaalbal en even later bracht Leo Nieuwenhuyzen de stand op 2-0 via een strafworp. Het enige doelpunt dat in het tweede part werd gescoord was van Leo Nieuwen huyzen, die de bal via een vliegend schot in het doel deed belanden.-Kees Buurman wist in het derde part 4-0 op zijn naam te zetten en toen was het DWT dat eindelijk scoorde: 4-1. In het laatste part was het wel bekeken en via doelpunten van Dick Russner 2x en Leo Nieuwenhuyzen werd de eindstand 7-1. De Bron aalvoetbal- kampioen WSV 1 NOG NIET VEILIG Opbrengst collecte 'DOIXXVEEN De opbrengst e Finaleronde an Excelsior 0 ■r- 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 20 21 20 21 21 20 20 20 21 29 27 25 24 23 20 19 19 17 17 14 12 22 21 22 21 22 22 21 20 22 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 35 33 31 24 24 22 20 16 16 15 12 8 30 30 26 26 23 18 17 17 15 15 14 9 39 32 30 26 25 24 16 15 14 9 6 4 PROGRAMMA WAARD! 4 4 4 3 3 1 3 2 5 5 3 3 3' 2 2 1 6 6 5 4 3 2 1 1 27 25 25 22 21 20 20 17 17 17 15 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 gdcompetitie inden I I I I I i f Het wandelprogramma ziet er als volgt uit: 17 april Gouda, 1 mei Voorburg, 15 mei Oudewater, 29 mei Rotterdam, 31 mei/3 juni jeugdavondvierdaagse in Gouda, 5 juni Nieuwerkerk aan den Usel (senioren), 15/18 juni avondvier daagse Gouda (senioren). Voor inlich tingen de volgende adressen: de heer A. Potuyt, Korenstraat 4, Zevenhuizen; de heer A. v.d. Ruit, Burg. Trooststraat 45. Waddinxveen; Mevrouw C. Schouten, Korte Zijde (01802-1464), Zevenhuizen; de heer A. R. Bezoen, Jul. van Stol- berglaan 28 (01828-6447), Waddinx veen. HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WADDINXVEEN De Waddinx- veners T. Schmitz en P. Koele zijn bei den geslaagd voor het praktijkdiploma boekhouden. Zij werden opgeleid door H. J. Roseboom. Pnt 5 4 4 4 4 3 2 2 Mevrouw A. H. Smallenbroek-van Eek opent de grote bazar van de Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening WH (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Het dubbel C. van Es en R. de Jong be haalde de eerste plaats bij de Heren B. De tweede plaats was hier voor het dubbel Huizer/Vermeulen. Bij de Da mes waar de strijd zeer fel was behaal de C. van Doorn en R. van der Maas de eerste prijs. H. van Maaren en E. van Steyn werden tweede en R. Muis/E. van Tol derde. De ’’stijgprijs” was bij de dames voor N. Terpstra en T. Tuins tra. ZEVENHUIZEN/WADDINXVEEN In Zevenhuizen is nu dertien jaar een wandelsportvereniging, te weten SDS (Sterker Door Strijd). Deze vereniging wil sterker worden, vandaar de strijd, aldus het bestuur. SDS roept daarom een ieder op, die geïnteresseerd is in wandelen in groepsverband. In Wad dinxveen heeft bijvoorbeeld de Sport- weekmars telkens een groot aantal deelnemers. Omdat er in Waddinxveen een aantal leden (en bestuursleden) wonen is het vervoer naar de wandel- sportevenementen geen probleem. De vereniging SDS is aangesloten bij de KNBLO, wandelkring Midden Hol land. N. Littooy-J. Kleiweg A. Littooy-P. Vis H. Oenema-C. Verhammen W. van Grieken-P. v.d. Heyden E. van Rhee-H. van Gils J. Boolman-P. Roos P. v.d. Hoek-G. Torenbeek JEUGDAFDELING Daar vele jeugdleden geveld waren door de griep kon de wintercompetitie helaas geen doorgang vinden. De over gebleven jeugdleden speelden daarom een snelschaakcompetitie. De uitslag hiervan was als volgt: Michel Gerts won al zijn partijen, bravo! Rolf Toren beek hoefde maar een verliespunt te in casseren en Rudi van Wijk 2. Arie Smitskamp, AndréDekker, Hans Rui- ter en Cris Voerman hadden aleemaal drie verliespunten. Ronny Voerman verloor 4 partijen, terwijl Claudia To renbeek 5 verliespunten moest incas seren. Al met al een snelle en sportieve avond voor de jeugd STAND 2e Klas A KNZB: De Rijn ZCG Ravijn De IJssel De Gouwe Brandenburg Kroosduikers Het Gooi Merwede Die Haghe Walvisch DWT DDIN'XVEEN De zaalvoetbal- r van de afdeling Gouda is vorige gewonnen door het ijzersterke van Sporthuis De Bron. Een op achtig De Bron overklaste in de e speelhelft het team van Uni- met 4-0, door goals van Bram :faas (3x) en Cees Bonefaas. In «ede periode moest Unilever uit ander vaatje tappen, wat ten koste van het spel. Maar ondanks het arde spel van Unilever haalde thuis De Bron royaal de eind- p.door twee uitstekende goals van Looyen, waarmede hij de eind- ivan 6-3 op het scorebord bracht, ilute uitblinker van dit duel was «rKees Verhoef. :lingsvoorzitter J. Bredie reikte na )pde beker uit aan aanvoerder Jan Rijn. Het team van Sporthuis De ivertegenwoordigt de KNVB afd. da bij de district-finales, die op pil in de 5 mei-hal in Leiden en 18 april in de Zuidplas te Moor- itworden gespeeld. Korevaar en Swanenburg (F.C. den Haag). Brouwers en Smits (NAC). Jaap v.d. Berg (NEC). Roggeveen, Kwakernaat, v.d. Heide en den Bptter (Excelsior). Barry Hulshof en Gerrie Mührer (Ajax). WSE Groeneweg-WSE eindigde in een 1-0 overwinning voor de thuisclub. Niet temin heeft WSE koploper Groeneweg op deze mooie lentedag een moeilijke zondagmiddag bezorgd. Een over de gehele wedstrijd iets meer in de aanval zijnde Groeneweg-ploeg heeft in deze wedstrijd niet overtuigend kunnen aan tonen dat het, indërddaad, terecht aan spraak maakt op het kampioenschap. De eerste reeële scoringskans ontstond uit een foutje van de overigens goed spelende WSE-defensie hetgeen resul teerde in een strafschop. Deze straf schop werd door WSE-doelman Gerrit Janssen gestopt en in de rebound hard naast geschoten. Aan de andere kant had WSE, dat overigens mede door blessures opnieuw met vier A- jeugdspelers aantrad enige mogelijkhe den welke echter niet het gewenste re sultaat opleverden. Na de thee kwam Groeneweg toch aan zijn doelpunt na dat een aanval over rechts afgesloten werd me een lage voorzet welke door een Groenewegspeler in het doel werd gelopen (1-0). WSE trok hierna het ini tiatief naar zich toe maar kon de gelijk maker niet in de touwen jagen, mede door een nogal vreemde beslissing van de overigens goed leidende scheids rechter welke een doelpunt van Sjaco Vermey wegens hinderlijk buitenspel van een in het doel liggende WSE- speler afkeurde. Al met al een leuke wedstrijd voor het in grote getale opge- We beginnen met het uitdelen van straf aan een voetballer: C. v.d. Bas (Waddinxveen 3) is uitgesloten voor één wedstrijd voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. In de kantine van de voetbalvereni ging Waddinxveen wordt er morgen (vrijdag) weer gekaart vanaf 8 uur. Zaterdag is er weer een disco-sjoko- avond. De supportersbus van het zaalvoet balteam Sporthuis de Bron voor de distriktfmale in de 5 Mei Hal te Leiden, vertrekt woensdag 21 april om 17.30 uur vanaf de zaak hoek leplaan/Eiken- laan. Graag vroegtijdig aanmelden. WADDINXVEEN Evenals vorig jaar gaat een geselecteerde groep eredivisiespelers in het kader van de Waddinxveense Sportweek 1976 de voetbal)strijd aanbinden tegen ge selecteerde voetballers uit Waddinx veen en omgeving. Deze wedstijd zal op de avond van woensdag 9 juni op (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer duivensportV ereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloën) Basketbal vereniging TOOS (basketbal ■)DINXVEEN Het voetbalpro- Ka voor de komende week luidt EvDAG 20 APRIL ^wedstrijden: ■jinxveen-RKDEO, 14.30 uur drecht-WSE, 14.30 uur DAG 19 APRIL onhoven 2-WSE 2, 14.30 uur 2-WSE 6, 10.00 uur ■traven 6-Waddinxveen 6, 12.00 u. [RDAG 17 APRIL B-wed strijden air-Maasdijk, 14.30 uur mgswedstrijden tr Boys-Waddinxveen 2, 14.30 uur iir9-Siveo 5, 12.00 uur •dag 17 april: anhoven-Be Fair, 14.30 uur ■Bodegraven, 14.30 uur erBoys 2-WSE 2, 14.30 uur air 3-Esto 2, 13.00 uur jir-Gouda, 14.30 uur sraven-WSE, 14.30 uur (Be Fair 3, 1 3.00 uur onhoven 3-Be Fair 4, 1 3.00 uur tief-WSE, 13.00 uur iir3-Woerden 2, 14.30 uur VWaddinxveen 3, 13.00 uur graven 3-Waddinxveen 4, 14.00 u. WADDINXVEEN De echtgenote van burgemeester mr. A. G. Smallen- broek, mevrouw A. H. Smallenbroek-van Eek, heeft er in Waddinxveen haar eerste officiële daad opzitten. Kortgeleden opende zij de door de Vrouwe lijke Vrijwillige Hulpverlening (WH) in het Anne Frank-centrum gehouden bazar ten bate van de bejaardensociëteit. Deze bazar, waarop fraaie hand werken uit grootmoeders tijd te koop werden aangeboden en veel attracties aanwezig waren, is een enorm succes geworden. De opbrengst bedroeg name lijk f 7.690,46. Nog af te halen prijzen: sjoelbak, no. 1, sigaretten, mevrouw Rokers, sjoel bak, no. 2, doos Boldoot M. C. Rehorst, Sjoelbak no. 3 en kussen mevrouw Kamperman. Opbrengst raden: J. v.d. Krans f 7.630,- 2de prijs kaars; mevrouw Van Eerbeek f 7.7775de prijs asbak bij mevrouw Van Amerongen, Brugweg lil, telefoon 2976 van de gele beertjes no. 41 en van de rode beertjes no. 78. Deze laatste twee prijzen af te halen bij mejuffrouw De Bruin, A.F.- centrum. Lvve Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior Ln) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc- LLandelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht Lsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad- Ln (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissenTennisvereniging Waddinxveen WADDINXVEEN Vorige week donderdagavond speelde het eerste team wan de Waddinxveense Schaak vereniging (WSV) een belangrijke wedstrijd tegen Spangen 2 uit Rotter dam. Wanneer WSV 1 deze wedstrijd met grote cijfers zou verliezen dan zou degradatie onvermijdelijk zijn. Waneer Spangen 2 zou verliezen zouden ze te vens het kampioenschap in klasse la verspelen. Aan gelijkspel hadden de Rotterdammmers genoeg om kam pioen te worden. Na een zeer spannen de strijd, waarbij de zenuwen een grote rol speelden, wisten de teams elkaar in evenwicht te houden. Met de uitslag 5- 5 werd Spangen 2 kampioen van de eer ste klassse A van de Rotterdamse Schaakbond. Voorzitter A. Versluis van WSV bood na de wedstrijd de Rotter dammers bloemen aan en wenste hen veel succes met dit kampioenschap. Op zijn beurt bood Spangen 2 de Wad dinxveners een paar rondjes aan met de hoop dat WSV 1 in de eerste klasse zou blijven. De persoonlijke resultaten van deze spannende wedstrijd waren als volgt: Kardol en de Roodt wisten hun partij te winnen. Van Vuuren, Ham ming, Kraan, J. van Oort en Broer be haalden remise. Alleen Bloem en Smitskamp verloren. WSV 1 is nog niet uit de gevarenzone. Met vijf punten staan de Wad dinxveners op de vijfde plaats van klas se la. Industromontasa heeft 4 punten verzazneld, Schiedam 2 heeft er ook 4 en Charlois 4 heeft als drager van de rode lantaarn 0 punten. Schiedam 2 heeft echter nog een wedstrijd uit te spelen. Tegen Hillegersberg 1 kwamen de Schiedammers voorlopig met 4-3 voor te staan. Wint Schiedam 2 deze wedstrijd dan hebben ze 6 punten en zijn ze veilig. WSV 1 zal dan, weliswaar afhankelijk van de uitslagen in klasse 1b, toch noch gevaar lopen te degra deren. Speelt Schiedam 2 echter gelijk dan blijft WSV 1 in de eerste klasse om dat de Waddinxveners meer bordpun- ten hebben. UITSLAGEN HUISHOUDELIJKE COMPETITIE 30e ronde, 8 april: c m Waddinxveen gehouden Si- ^ollecte is f 5.158,46. Hatrelijk aan allen, die hieraan meege- "ebben, aldus de collectanten. °°r omstandigheden nog niet ge- eeft. kan dit alsnog doen op “mrner 300100 "Simavi”, Haar- 1-0 1—0 afgebr. 0—1 0—1 '-°1 Met het gelijke spel tegen Van Nispen (I -1is Waddinxveen-zondag wat uit de zorgen. Wellicht kan degradatie nu worden voorkomen. Het was overigens van beide ploegen een aantrekkelijke wedstrijd met gelijke kansen, die overi gens niet al te best werden benut. De rust werd dan ook met 0-0 ingegaan. Maar Casper Looijen had in de tweede helft slechts zeven minuten spelen nodig om de eerste en enige Waddinx veense treffer middels een strafschop - Dick Twigt was onbehoorlijk neer gelegd - te kunnen scoren. In dezelfde minuut kregen ook de bezoekers een strafschop toegewezen, waarop een Van Nispen-speler Waddinxveen- doelman Arie Plaisiergeen kans gaf: I- I. Later zou een doelpunt van Casper Looijen door de scheidsrechter wegens hands worden afgekeurd. 3e klas A KNVB Celeritas Van Nispen HVV DOCOS RKDEO Woerden Spoorwijk Lisse Quick Waddinxveen GSV Bodegraven DDINXVEEN Voor het club- pioenschap heeft de Waddinxveen- imclub Excelsior in het Gerefor- 'd Verenigingsgebouw de vierde It gespeeld. De titelstrijd belooft tens wel een spannende aange leid te worden nu P. Swart ver- nd een nederlaag heeft geleden G. van der Zijden. De uitslagen IEP 1: T. Driesse-A. Blom l-lP. 1-G. van der Zijden 0-2; C. H. np-D. Zwanenburg 1-1; T. den tn-J. van der Eist uitgest. GROEP 1-C. den Toom-J. de Heer 2-0; feeren-Th. van Bueren 2-0; C. J. Ms-C. Stolker 2-0; H. Outer-A. nenburg uitgest. GROEP 3: B. van J Both 1-1; A. Crone-D. Heeren Lvan Dijk-A. A. Rietveld 0-2; W. WADDINXVEEN De zondagvoetballers van Waddinxveen hebben verdienstelijk gelijkgespeeld tegen Van Nispen (1-1). Be Fair leed zater dag op eigen terrein een nederlaag tegen SV ’35 (1-2). Ook WSE leed verlies, namelijk met 1-0 tegen Groeneweg. De zaterdagvoetballers van Waddinxveen deelden de punten met Aarlanderveen: 1-1. komen publiek en een toch wel ver diende overwinning voor Groeneweg. STAND 4e Kias E KNVB: Moordrecht Groeneweg Moerkapelle Unio WSE DONK Nieuwkoop NSV VEP Lekkerkerk Haastrecht Stolwijk WADDINXVEEN-ZA. Aarlanderveen en Waddinxveen hebben zaterdag de punten eerlijk ver deeld: 1-1. Waddinxveen scoorde het eerst. Na een paar mooie kansen die niet afgewerkt werden was het Jaap Verhagen die met een solo richting Aarlanderveen-goalie ging. Dat ging goed tot dat hij een paar meter in het strafschopgebied kwam. Daar werd hij op een ongeoorloofde wijze onderuit gehaald. Dat leverde dus een straf schop op. Deze werd koelbloedig door Hans Twenhoven verzilverd: 0-1. Maar inplaats van door te drukken was het Aarlanderveen dat zich vele kansen schiep. Maar met goede reddingen van doelman Nico Ramp leek Wad dinxveen toch nog met een voorsprong te gaan rusten. Aarlanderveen dacht daar anders over en wist naast Wad dinxveen te komen: 1-1. In de tweede helft een vrij gelijkopgaande strijd met af en toe een gevaarlijker Wad dinxveen. Maar doelpunten zou deze tweede helft niet meer opleveren. Zo doende speelde Waddinxveen zijn laat ste wedstrijd gelijk. STAND Afdeling Gouda: Bodegraven WDS Sportief Gouda Floreant Rijnstreek Reeuwijk Siveo Waddinxveen Aarlanderveen Oudewater Bergambacht WADDINXVEEN Op dinsdag 20 april wordt zoals bericht in Waddinx veen een groot basketbaltournooi ge houden. Aan dit tournooi, dat geor ganiseerd is door de Waddinxveense basketbalvereniging Toos, wordt deel genomen door alle middelbare scholen in Waddinxveen, de twee Mavo’s, de Samenwerkingsschool voor Havo/ Atheneum en de huishoudschool De Rank. Er is een inschrijving van 47 teams wat inhoudt dat er ongeveer 350 leerlingen meedoen. De wedstrijden zijn verdelld over 3 zalen aan de Staringlaan en de zaal aan de Johannes Postlaan en het Koningin Wilhelminaplein. In deze laatste zaal Johannes postlaan zullen ook de fina les worden gespeeld, zoals uit het pro gramma op te maken valt. Met een puntensysteem worden de prestaties van de diverse scholen bij gehouden en aan het eind van het tournooi zal een wisselbeker de ’’Loui se Trofee” aan de meest succesvolle school uitgereikt worden. Deze beker is beschikbaar gesteld door Café Sport uit Waddinxveen. De ’’Louise Trofee” zal om ongeveer kwart voor zes met de medailles voor de winnende teams uitgereikt worden door Jan Loorbach, de 2 meter 17 lange center speler van de Rotterdam se eredivisie Basketbalvereniging Transol RZ. BE FAIR Be Fair werd zaterdag geklopt door SV ’35. ”De Waddinxveners vervielen weer in de oude fout: steriel getik-tak, dat tegen de op winst beluste Hagenaars weinig effectief was”, werd na deze wedstrijd geschreven. Tijdens de twee maal drie kwartier speeltijd werd een fors aantal overtredingen gemaakt, dat de scheidsrechter bestrafte met het wegzenden van Bert Kuiper (SV ’35) en Barend Tamerus (Be Fair). Vlak voor rust waren de Waddinxveners al op 0-1 achterstand gekomen nadat Kees Ver hoef over een bal had gedoken. Maar na dik een kwartier spelen in de tweede helft zou Be Fairs Barend Tamerus ge lijk maken: 1-1. Uit een vrije trap - na een opstootje ontstaan na een door Hans Appel gemaakte overtreding - zou SV ’35 er uiteindelijk 1-2 van maken. STAND West II 3e klas KNVB Rijnsburgse Boys SV’35 DSO Koudekerk Groot Ammers HVO Spirit 's Gravenzande Be Fair HBSS Maasdijk JAC ter Heijden-J. de Wit uitgest. landen na de 4e ronde zijn: IEP I Gesp. 'Swart den Ouden I H. Kramp I ,'an der Eist I j van der Zijden I ^Zwanenburg Blom EDriesse 0EP2: JBarelds JZwanenburg (Heeren .EC. den Toom ■Outer ^Stolker van Bueren de Heer ÖEP3: 'Heeren I Gone Both Gan Dijk G Rietveld de Wit van der Heijden van Eijk het veld van Be Fair in het Wamaar- sportverslaggevers uit deze streek, plantsoen worden gespeeld. De or- Zoals het er nu uit ziet zal de ere- ganisatie van dit festijn is opnieuw in divisie-selectie gaan bestaan uit de handen van het pasvemieuwde en volgende voetballers: door burgemeester mr. A. G. Smal- lenbroek geopende Sporthuis De Vreysen (Feyenoord). Bron aan de Eikenlaan. Teun en Wim Balkestein, Meutstege, Visser en Bron laten zich daarbij helpen door Bert Jansen (Sparta). ADDINX VEEN DONDERDAG 15 APRIL 1976

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 7