lJ HF uil T O k: w ML, l Twee typen huizen in gestapelde vorm 1 i 4- g| r) +4 t- r i II J I F <1= II NF 48 WONINGEN IN GROENSWAARD 3 II 'j WW ■III III ■II J I L 6è i|È r T: gF ft j f Hl ih L JU u i It 4= I 0 f 5 n t TH i j 1 •f IF-- 4 J 4 r iSi® l 4 ll ij-,.. 1 4 FF, inTirrTTrn nlmuj Ht ïi F 1 si I w §1 §1 4- T ii I F 1 i WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1976 Van de in Groenswaard 3 neer te zetten 48 woningwetwoningen is dit de straatzijde. h 14 If- II :l J 1 2 -- de begane grond van deze A 5 Tussen Weidezoom boven) en Wadde onder) bij Peuleyen in Groenswaard 3 worden 20 premiekoopwoningen en 48 huizen al een koper hebben gevonden, terwijl de blokken 6 tot en met 9 de 48 woningen in de sociale sector zijn. ET: Hr 1 i’T t lï 1 i! ij 3 s, k «r 'i WADDINXVEEN Zonder officieel vertoon is de rooms-katholieke woningbouwvereniging St. Joseph op het stuk grond tussen Weidezoom en Wadde bij Peuleyen in Groenswaard 3 begonnen met de bouw van 48 woningen in de so ciale sector. Op dezelfde plek zijn al in aanbouw de 20 premiekoopwoningen van de Stichting Bevordering Eigen Wo- ningbezit Groenswaard. Voor de bouw van de 48 woningwetwoningen stelde de Waddinxveense gemeenteraad in maart van dit jaar een grondvoorschot van f 561.106,- beschikbaar en een bouwvoorschot van f 3.065.534,-. De in aanbouw zijnde huizen komen gedeeltelijk langs de Weidezoom te liggen en gedeeltelijk langs een aan te leggen zijweg van de Weidezoom, die de naam Dotterweide zal gaan dragen. De woningwetwoningen worden gebouwd als een zogenaamde gestapelde woning: er worden 24 eengezinshuizen gebouwd bestaande uit twee woonlagen, maar de zolder wordt ve- vangen door een extra bouwlaag met aan de achterzijde een galerij. In deze extra bouwlaag worden 24 stuks twee kamerwoningen vrijgezellenwoningen) gesitueerd. Hoewel de huurprijzen nog niet exact te berekenen zijn mag er van worden uitgegaan dat de 48 huizen gemiddeld f 325,- tot f 350,-per maand aan huur zullen vragen. Elke woning be schikt over een eigen centrale verwarmingsinstallatie met ingebouwde warmwatervoorziening. Om geluidoverlast tus sen boven- en benedenburen tegen te gaan liggen er in de betonvloer geen leidingen, wordt op de grond een kurkment- laag aangebracht en zal bij de woonruimteverdeling rekening worden gehouden met het feit wie waar komt te zitten. Volgend voorjaar zullen de 48 woningwetwoningen, die door bouw- en aannemingsmaatschappij P. Rehorst BV wor den gebouwd naar een ontwerp van architectenbureau L. Roggeveen, opgeleverd kunnen worden. De commissie wo ningbouwverenigingen, die in Waddinxveen de woningen verdeelt, moet nog gaan uitmaken aan wie deze in Groens waard 3 in aanbouw zijnde woningen in de sociale sector toegewezen zullen gaan worden. Jt 2W ‘l! ill I 'rc< I -LL Tl 1 ILlü 31 3- I E E 1 L fan de 48 woningwetwoningen drie huizen naast elkaar f si Van de in Groenswaard 3 neer te zetten_48 woningwetwoningen is dit de tuinzijde. 8 T i igiLKTgrn i E 1 zijn er 24 die zijn gesitueera op ae zolder door daar een extra bouwlaag te creëren, woningwetwoningen neergezet. De blokken 1 tot en met 5 zijn de koopwoningen van de Stichting Bevordering Eigen s,en fappehuis leidt een galerij naar deze als type aangeduide vrijgezellenhuizen, waarvan hier een plattegrond Woningbezit Groenswaard, die aan de Weidezoom nog eens 56 premiekoopwoningen laat bouwen, welke in totaal 76 pt r“2»»r i u Jl totet - deuche Van de 48 woningwetwoningen zijn er 24 eengezinswoningen. Dit is de plattegrond van toe A aangeduide woningen. De tekening toont er drie naast elkaar. A n ll !i II L i - 4- •- - X 4 - i I terrtaj. d woonkcm er kk t rappe huis keuken r drtatjtj 270 l o t T- - 1 492 248 929 I I I 241 264 288 entree i trappehuis L II >65C10(|) lQ1Ü.,n o elektra h h a t erging s! I I n Ifr ’2—J» 222 ^9 r j^phwO 51° I- n gu.e< t I I II 3| !L_j t 4- I L- woonkamer 1 .14’ --w H 7^74^7 ,58 510 l£> ^4 U? ml in 119 Ttt 5’0 j i uoocri rr ciuc^uurri f uuveri/ en rr uuue\unueruij reuieyen in Kjruenswuuru j wuruen i.v fn -r’j keuken i slaapkamer 8 5 -f - if

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 13