HUI Sprookjesfeest in bibliotheek TOMA voor Torna geven Mr. Opticien J.Grit Loco-burgemeester H. Huizer gaat NOVIB f 75 ADRESSEN WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE Ouderavond De Savornin Lohmanschool SGP over toekomst van Israël Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees uw eigen Weekblad voor Waddinxveen BURGERLIJKE STAND WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN! GEVONDEN en VERLOREN Weekblad voorf Waddinxveen Op voorlichtingsavond (21 oktober) in De Bonkelaar Afsluiting Kanaaldijk Ai /I i BRIL”II\1IXIM or T DE KERKEN NODIGEN n- a- WADDINXVEEN S’ I ii ;je Naam: Adres: Woonplaats: F I Betaling: overschrijving op giro 47062 - Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking Donderdag 14 oktober Bingo-avond bejaarden, AF-centrum, 20.00 uur Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a f 4.75. Zaterdag 23 oktober Dansinstuif Inn ’77, AF-centrum, 20.00 uur Dinsdag 26 oktober Ledenvergadering ARP, Ontmoetings- kerk, 20.00 uur Woensdag 27 oktober Gemeenteraad, gemeentehuis, 14.30 uur Donderdag 28 oktober Gemeenteraad, gemeentehuis, 14.00 uur 1 1 l l l I l l l l l l I l l l STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di 10.00 tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00uur, do. 15.30tot 17.30 uur. Anne Frank-centrumdi. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (tel. 2129, Jacob van Lennepstraat 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. DR. RL’TGERSHLTS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteits- vragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag en woensdag van 19.00 tot 21.00 uur, donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. ONVOLLEDIGE GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN (Onderlinge hulp voor ouders zonder partner) Iedere donderdagavond van 9 tot 10 uur in De Bonkelaar, Beukenhof 5, tel. 7272 STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peu ters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Wilgenhorst 104, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). Contactlensspecialist ANVC - Optometrist OV Korte Tiendeweg 12. Gouda, tel. 01820 - 13033 Kleiweg 108. Gouda, tel. 01820 - 16033 Winkelcentrum Bloemendaal 41. Gouda. tel.01820- 18492 Winkelcentrum de Passage 220. Waddinxveen. tel. 01828 - 4303 WADDINXVEEN De plaatselijke kiesvereniging van de SGP hield dins dagavond in De Hoeksteen een open bare vergadering met als thema ”De toekomst van Israel”. Spreker was de heer L. M. P. Scholten, redacteur van Trouw/Kwartet. ”Bij het spreken over Israel kunnen we aan verschillende din gen denken. Sinds 1948 debken we aan de staat Israel, zoals door de Verenigde Naties bepaald. Verder kunnen we den ken aan het volk Israel uit de tijd van de Bijbel, terwijl in de tussen liggende tijd over het Joodse volk gesproken wordt”, aldus de journalist. Op grond van de Bijbel kwam de heer Scholten tot de conclusie dat de beloften, die in de Bijbel gedaan zijn aan het volk Is rael, ook nu nog van toepassing zijn voor het huidige Joodse volk en de staat Israel. Na de pauze ging de inleider in op een aantal actuele problemen, terwijl bo vendien de verhouding kerk en Israel ter sprake kwam. ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS (urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden Plaatselijk vertegenwoordigster is: mevrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828)4138. ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro: Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp (>e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.15-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge Berry Wessels iets gaan vertellen over de toekomst van het project. Berry Wessels is van het begin af aan bij het project betrokken geweest en is een kenner bij uitstek geworden over de ontwikkelingen van de boeren in Torna en omgeving. Tevens zal daarbij ook de inbreng van Waddinxveen aan de orde komen. Een ieder die belangstelling heeft voor ontwikkelingssamenwerking en in het bijzonder over Toma is van harte welkom op de 21e oktober in De Bonkelaar. postbus 66, telefoon (01828) 4788 19.00 uur ds. W. Kamp, Grafhorst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 5 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendel weg: 9.30 uur ds. A. Bac 18.00 uur ds. A. Bac VOLLE EVANGELIE GEMEENTE BOSKOOP Bethelkerk: 9.30 uur'ds. Modderkolk Dinsdag 20.00 uur ds. Modderkolk BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RUN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur zend. v.d. Berg 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 9.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: 10.00 uur eucharistieviering Ontmoetingskerk: 8.30 en 11.45 uur eucharistievieringen. In de week is er in de St. Victorkerk een eucharistieviering op woensdag en za terdag om 19.00 uur en op vrijdag om 7.45 uur. In de Ontmoetingskerk is er in de week een eucharistieviering op dinsdag en zaterdag om 9.00 uur en op donderdag en zaterdag om 19.00 uur. JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester r Als leveranciers van “gezichtshulpmiddelen leggen wij grote nadruk op een “goede bril”. Omdat dit voor ons, als gespecialiseerd opticien- 'WW*® optometrist het belangrijkste is. In onze eigen werkplaatsen zorgen wij voor een nauwkeurige verwerking van de glazen in het door u gekozen montuur. De waarde van uw bril wordt immers niet bepaald door de prijs, maar door het vakmanschap, de service en de nazorg. Dat zijn dingen waar u op moet letten als het om uw gezichtsvermogen gaat. Zondag 17 oktober 1976 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. J. van den Heuvel 18.30 uur ds. G. Broere, ’t Harde De Hoeksteen: 9.30 uur ds. W. Verboom 18.30 uur ds. J. van den Heuvel Bethelkerk: 9.30uur ds. B. Schoten, Bunschoten 17.00 uur ds. W. Verboom Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. H. Zunneberg, Driebergen 19.00 uur ds. N. J. Flink GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. D. Roest, Maassluis 17.00 uur ds. D. J. Modderaar Ontmoetingskerk: 10.00 uurds. D. J. Modderaar 17.00 uur ds. D. Roest, Maassluis REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin, van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst Donderdag 21 oktober Geboren: Sandy, dv. C. J. Koolwijk en W. H. Rip; Vincent, zv. C. J. Koolwijk en W. H. Rip; lamina,dv. A. Bougrine en E. A. Bergwerff; Irene, dv. H. F. Bautz en J. van Reenen; Robrecht Pieter, zv. J. A. Beekink en W. J. M. de Bruijn; Alain Armand, zv. F. A. P. Bijl en M. J. van Rossum; Ravi Nishi, zv. J. Zaak en I. van den Berg; Bian ca Pieternella Hendrika, dv. J. P. W. Laman en J. van der Mark; Catharina Daniëlle, dv. W. Scheurwater en C. de Cuijper. Ondertrouwd: J. Koster en J. M. S. Gelderblom; L. de Stigter en B. M. van Dijk; D. Versteeg en W. de Pater; A. C. Neven en M. Olie. Overleden: de Bruin ev Bakker, Cornelia Hillegonda, oud 68 jaar. Gehuwd: P. J. B. Krohn en T. van Gelooven; J. Bornebroek en G. van Dijk; H. P. J. Wesseling en A. M. Koster; K. C. Chow en Y. K. Lee. - INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst wor den. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Waddinx veen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in telefonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, Moeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn op gegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant. Advertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen. Oranjelaan 9 postbus 66 Waddinxveen. Telefoon (01828)4788 Gevonden: honderiem met penning; lipssleutel; mapje met 2 sleutels; zil veren armbandhorloge; knipperpor- temonnaie; overall; hond: portemon- naie met inhoud; nagelgarnituur; jon gensfiets. Verloren: portemonnaie met inhoud: etui met 2 sleutels; snelbinders; etui met 3 sleutels: polstas; ring met sleu tels; gouden armbandhorloge; honde- penning; etui met 4 sleutels; cheque: zilveren ketting met sterrebeeld; gou den ring; giropas; teddy-jasje; jas- schort: zilveren schakelhorloge; spijkerjack; ring met 4 sleutels; ring met 9 sleutels; zilveren armband; ring met 5 sleutels; autopechkoffer; wit-gouden armband. Bazar De Paddestoel, Lijsterbesstraat, 19.30 uur Vrijdag 15 oktober Slotavond Be Fair-tennis, AF-centrum, 20.30 uur Amor-concert, Jozefkerk Gouda, 20.00 uur Bazar De Paddestoel, Lijsterbesstraat, 19.30 uur Zaterdag 16 oktober Antiekmarkt, Kunstmin Gouda, 11.00-19.00 uur Brandweerwedstrijd De Tien Gemeen ten, Nieuwerbrug aan den Rijn, 13.00 uur Bazar De Paddestoel, Lijsterbesstraat, 14.00 uur Zondag 17 oktober Antiekmarkt, Kunstmin Gouda, 11.00-19.00 uur Maandag 18 oktober Bridgeclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Hobbyclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Dinsdag 19 oktober Bejaardensoos, AF-centrum, 14.30 uur Woensdag 20 oktober Raadscommissie voor de sociale zaken en volksgezondheid, gemeentehuis, 19.30 uur NCVB, De Hoeksteen, 19.45 uur Donderdag 21 oktober Kinderboekensprookjesfeest, Open bare Christelijke Bibliotheek, Juliana van Stolberglaan, 10.00 uur Waar blijft de tijd, Goudse Schouwburg, 20.00 uur Kerngroep Ontwikkelingssamenwer king, De Bonkelaar, 20.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Vrijdag 22 oktober Waar blijft de tijd, Goudse Schouwburg, 20.00 uur WADDINXVEEN Vanzelfsprekend haakt ook de Openbare Christelijke Bibliotheek Waddinxveen weer in op de kinderboekenweek, die tot en met volgende week zaterdag wordt gehouden. Dat gebeurt vol gende week donderdag 21 oktober met een feest voor alle kinderen vanaf vijf jaar in de bibliotheek aan de Juliana van Stolberglaan. Op dit feest kunnen de kinderen kleuren, knippen, plakken, spelletjes spelen, poppen kast kijken en spelen en nog veel meer. Al deze activiteiten hebben met sprookjes te maken. Daarom vragen de medewerksters van de bibliot heek aan alle kinderen als sprookjesfiguur verkleed naar de bibliotheek te komen. Het feest begint om 1Ó uur, maar iedereen kan de hele dag binnenlopen om mee te doen. Voor enkele activiteiten worden er prijzen beschikbaar gesteld. Deze worden om 5 uur uitgereikt. "Neem allemaal kleurtjes en vriendjes mee. Tot dan!” aldus de medewerksters van de bi bliotheek. Klachten bezorging: Peuleyen 15, tel. 2604, W’veen Abonnementsprijs: f 4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen f 12,75 per halfjaar binnen ver spreidingsgebied en 20,25 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs f 0,32 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. WADDINXVEEN Vorige week donderdagavond werd door de protestants-christelijke De Savornin Lohmanschool (Lindengaarde) een ou deravond georganiseerd. Er was een goede opkomst. Ruim 120 ouders ga ven van hun belangstelling blijk. Na het huishoudelijk gedeelte hield de heer P. Booy, leraar wiskunde aan de Driestar te Gouda, een levendige inleiding over een nieuwe methode van wiskundeon derwijs op de basisschool, kortweg Wiskobas genoemd. Met behulp van blokjes leren de kinderen op aanschou welijke wijze logisch te denken en te analyseren. Om de ouders meer inzicht te geven in deze methode werden zij in groepjes aan het werk gezet. Zij gingen enthou siast aan de slag en kregen tevens een beeld hoe hun kinderen straks met Wis kobas op de school bezig zullen zijn. Deze avond, waarbij de ouders op een speelse wijze werden betrokken bij nieuwe onderwijskundige ontwikkelin gen op de school, mag zeker geslaagd worden genoemd. vormde Kiesvereniging) het bedrag aan een vertegenwoordiging van de NOVIB overhandigen. Opleiding 15 gezinnen Met dit bedrag kunnen 15 gezinnen in Torna en omgeving een opleiding krij gen aan het landbouwcentrum in het dorp Tó, 7 kilometer van Torna. 15 jon ge boeren en boerinnen beginnen dan aan eeri nieuwe fase van hun leven. i) i die ruim 10.000,- opbracht. Dit bedrag en de bedragen uit de gemeentekas, in totaal ƒ75.000,-, zul len op de avond van de 21e oktober worden overgedragen aan de Neder landse Organisatie voor Internationale Samenwerking NOVIB. In verband met de afwezigheid van burgemeester mr. A. G. Smallenbroek die week zal loco- burgemeester H. Huizer (SGP/Her- Mede dank zij de giften van de Wad- dinxveense bevolking kunnen zij ’’mo derne” landbouwmethoden leren om zich zo te beschermen tegen de voort durende dreiging van de honger. Ook zal op die voorlichtingsavond een film worden gedraaid over het project Torna. Deze film is gemaakt door Al bert Stol die tevens de auteur is van het boek ’’Schijn en werkelijkheid in de Sa hel”. De film geeft een boeiend beeld van het menselijk bestaan in Torna en de veranderingen die in zo’n traditio nele samenleving zich momenteel voor doen. Wat de toekomst van het project Torna betreft zal de projectleider van Torna Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. Direktie:J. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. van Kempen Redactie-adres: Peuleyen 144, Waddinxveen telefoon (01828)5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, Waddinxveen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 14 OKTOBER 1976 WADDINXVEEN Volgende week donderdagavond 21 oktober houdt de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar om acht uur een voorlichtingsavond over de voortgang van het project Torna in Boven Volta. Voor dit pro ject werd in juni in Waddinxveen een huis-aan-huis-collecte gehouden, WADDINXVEEN Met ingang van volgende week maandag 18 oktober zal voor de reconstructie van de Kanaal- dijk/Sniepweg ook de Kanaaldijk tij delijk worden afgesloten. Door middel van borden zal het verkeer worden om geleid. Voor fietsers blijft de mogelijk heid bestaan de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum zowel via de Kanaalstraat als via .de Sniepweg te bereiken. Verwacht wordt dat de re- constructiewerkzaamheden tot eind november zullen duren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 7