Geen 10 TOMA I Eerste paal voor uitbreiding van Immanuëlkerk W I ADRESSEN WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE Opbrengst collecte Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees uw eigen Weekblad voor Waddinxveen f Weekblad voorj Gevonden en verloren WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN’ BURGERLIJKE STAND Waddinxveen H. Huizer overhandigde f 75.000,- aan NOVIB maar f 25 streefbedrag voor Kerngroep Torna 1 1 w I DE KERKEN NODIGEN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH WADDINXVEEI Ld 1 De eerste paal voor de uitbreiding van de hervormde Immanuëlkerk zit in Naam: gouden Adres: Woonplaats: nu urn Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt} Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I WOENSDAG 3 NOVEMBER 1976 (Dankstond) NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. W. Verboom 19.30 uur ds. J. van den Heuvel GEREFORMEERDE KERK Kruiskerk: 20.00 uur ds. B. Koekkoek STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828)3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30tot 17.30 uur en 18.30tot 20.30 uur;di 10.00 tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrumdi. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. I l l l l l I I I i 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.15-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (tel. 2129, Jacob van Lennepstraat 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. J Donderdag 28 oktober Voortzetting gemeenteraad, gemeentehuis, 19.30 uur DR. RUTGERSHUIS/bureau voor geboorteregeling en sexualiteits- vragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag en woensdag van 19.00 tot 21.00 uur, donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. ON VOLLEDIGE GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN I Onderlinge hulp voor ouders zonder partner Iedere donderdagavond van 9 tot 10 uur in De Bonkelaar, Beukenhof 5, tel. 7272 STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peu ters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Wilgenhorst 104, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS iurine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden). Plaatselijk vertegenwoordigster is: mevrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828)4438. ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- enherenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro: Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 17e etage, - Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.3O-9.3Ö uur. Aanvragen gezinsverzorging: V S h si B ti n z ti H d< IS Hj U fe w vc h( g« te v< fi de E, k< nt or b( m de P' gi te ti< gi h< te h( or dt or st< D dc D m 1 aa O I ge cii ge dc B Tc S( he ge be ru al Zondag 31 oktober 1976 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 9.30 uur ds. W. Verboom 18.30 uur ds. J. H. Gijsbertsen, Gouda De Hoeksteen: 9.30 uur kand. D. Heuvelman, Oudewater 18.30 uurds. J. van den Heuvel Bethelkerk: 9.30 uur ds. J. van den Heuvel 17.00 uur ds. W. Verboom Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. N. J. Flink 19.00 uur ds. N. J. Flink GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. D. Kuiper Leusden 17.00 uur ds. B. Koekkoek Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. B. Koekkoek 17.00 uurds. D. Kuiper, Leusden REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst Elke donderdagavond 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin, van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 5: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop GEREFORMEERDÈ GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur ds. A. Bac 18.00 uur ds. A. Bac VOLLE EVANGELIE GEMEENTE BOSKOOP Bethelkerk: 9.30 uur ds. Modderkolk Dinsdag 20.00 uur ds. Modderkolk BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoe-k 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 9.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk 10.00 uur eucharistieviering Ontmoetingskerk: 8.30 en 11.45 uur eucharistievieringen. In de week is er in de St. Victorkerk een eucharistieviering op woensdag en za terdag om 19.00 uur en op vrijdag om 7.45 uur. In de Ontmoetingskerk is er in de week een eucharistieviering op dinsdag en zaterdag om 9.00 uur en op donderdag en zaterdag om 19.00 uur. JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4:' Gevonden: kinderschoentje; kinderfietsen; sleepkabel; sleutels van een auto; sleutelhanger met foto; goudkleurig dameshorloge. Verloren: zweefvliegtuig; herenhorloge; 3 sleutels aan hanger; hondepenning; zwarte tas met inhoud; loonzakje met inhoud. Zaterdag 30 oktober Zang-en orgeiavond, Brugkerk, 19.45 uur The Old Classic, AF-centrum, 20.00 uur Maandag 1 november Het Residentie Orkest, Goudse Schouwburg, 20.00 uur Hobbyclub en bridgeclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Dinsdag 2 november Vrouwenbeweging NKV, Gereformeerd Verenigingsgebouw, 20.00 uur Commissie van bestuur HAVO/Athe- neum, gemeentehuis, 20.00 uur Ouderavond Leon van Gelderschool, gemeenschapsruimte Leon van Gelderschool, 20.15 uur Bejaardensociëteit, AF-centrum, 14.30 uur Donderdag 4 november Volksdansen bejaarden, AF- centrum, 10.00 uur Raadscommissie voor de financiën, gemeentehuis, 16.30 uur Toneelvoorstelling bejaarden, AF-centrum, 20.00 uur Vrijdag 5 november Bazar Welfarewerk, AF-centrum, 10.00-20.30 uur Zaterdag 6 november Toi-Toi, AF-centrum, 20.15 uur Vrijdag 12 november Bazar De Gouwebloem, AF-centrum, 18.30 uur loitatie van het landbouwopleidingscentrum in Tó, een dorp op onge veer 7 km van Torna. Berry Wessels - de projectleider van Toma - kwam vorige week naar Neder land om de zogenaamde Sahel- conferentie in het Tropeninstituut te Amsterdam bij te wonen. Van deze gelegenheid maakte de Kerngroep Ont wikkelingssamenwerking Waddinxveen graag gebruik om Berry Wessels naar Waddinxveen te halen. Niemand is be- ter op de hoogte van het project Torna dan Berry Wessels. Vanaf het begin van het project, nu ruim acht jaar geleden, is hij er als projectleider bij betrokken geweest. Met Berry Wessels waren ook nog zeven ex-vrijwilligers(sters) die in Torna hadden gewerkt. En niet te ver geten pater Renders die ook voor deze aangelegenheid naar Waddinxveen ge komen was. INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdags ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst wor den. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHR1FTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Waddinx veen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in telefonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, Moeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn op gegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant. Advertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen. Oranjelaan 9 (postbus 66), Waddinxveen. Telefoon (01828)4788 Geboren: Johannes Theodorus, zv. D. A. A. van Amerongen en J. M. Slootjes; Peter Michiel, zv. J. van der Heiden en A. E. M. Vorst; Walter Ruben, zv. A. E. A. Saris en H. J. G. Kraaij; Jurriaan Vincent, zv. K. A. Hakkert en H. Blom; Yvonne, dv. C. M. C. Boo mers en H. M. Heutinck; Vincent, zv. G. Janse en C. Reenders. Ondertrouwd: C. M. Bos en J. C. A. Zevenbergen; H. L. Klatt en T. Nijssen; J. P. Cortvriendt en G. Beeldens. Gehuwd: J. Koster en J. M. S. Gelderblom; L. de Stigter en B. M. van Dijk; D. Versteeg en W. de Pater. Overleden: de Joode, Gerrit Cornelis, oud 63 jaar; Wardenaar wv Stoové, Daisy, oud 70 jaar. van het project werd uitstekend door hem beantwoord. De goede vragen en deskundige antwoorden en de sympat hieke manier waarop Berry Wessels antwoordde maakte de discussie tot een boeiend vraag- en antwoordspel. FINANCIERS Het Toma-project wordt uit diverse fondsen gefinancierd. De NOVIB en de financieringsprogramma’s van het mi nisterie van Ontwikkelingssamenwer king nemen wei het leeuwendeel voor hun rekening. In de komende vier jaren is ongeveer ƒ2,5 miljoen aan inves teringen nodig. Particuliere bijdragen zijn daarbij onmisbaar. Ook vanwege het feit dat de prijzen van ossen en equipment zijn de afgelopen jaren enorm'gestegen. Waddinxveen kan hier WADDINXVEEN De collecte voor het geestelijk gehandicapte kind heeft in Waddinxveen 2.621,25 opge bracht. de grond. De heer E. J. van Beek sr. direct naast de heimachine) kijkt toe. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Zaterdag 13 november Bazar De Gouwebloem. AF-centrum. 14.00-22.30 uur Woensdag 17 november NCVB, Gereformeerd Verenigings gebouw, 19.45 uur Zendingsavond, De Hoeksteen, 20.00 uur Zaterdag 27 november Dansinstuif Inn '77, AF-centrum. 20.00 uur Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. Direktie:J. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. van Kempen Redactie-adres: Peuleyen 144, Waddinxveen telefoon (01828)5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, Waddinxveen een bijdrage aan leveren. Geen 10.000,- maar 25.000,- is het streef bedrag waar de Kerngroep in het vol gende seizoen naar streeft. Met geld al leen zijn we er echter niet. Belangstel ling voor de Derde Wereld problematiek c.q. het Toma-project en morele steun zijn onmisbaar. Zonder deze zaken zal ontwikkelingssamenwer king niet tot zijn recht komen. WADDINXVEEN De heer E. J. van Beek sr. heeft dinsdagmiddag de eerste paal geslagen voor de verbouw en uitbreiding van de in 1964 gebouwde her vormde Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan. De totale kosten van dit bouwplan naar een ontwerp van het Waddinxveense architectenbureau B. Tuk ker van de Sniepweg zijn begroot op 227.000,-. Van dit bedrag staat nog 30.000.,- open, waarvoor volgende maand de bliksemactie "interieur” zal wor den gehouden. De behoefte aan een nieuwe of meer aangepaste kerkruimte bes taat bij de Immanuëlkerkgemeente al een poosje. Het sterkst blijkt dat uit de Jongerenkerk, die op dit moment buiten het huidige kerkcomplex haar diensten houdt. Daarbij komt dat bepaalde kerkelijke activiteiten beter tot hun recht ko men in een kleinere zaal dan in de grote. Te denken valt aan trouw- en rouwdien sten, vesperdiensten, gemeente-avonden endergelijke. Nu er toch een 100 plaat sen tellende ruimte wordt bijgebouwd wordt tegelijkertijd dp bestaande huisves tingssituatie verbeterd door uitbreiding van het aantal toiletten en geluidbeper kende voorzieningen in de crëcheruimte. De aan de Immanuëlkerk vast te bou wen ruimte is 12 meter lang, 10 meter breed en 4,5 meter hoog en wordt gereali seerd aan de kant van de Koningin Wilhelminaschool voor MAVO. Met de bouw is 90 werkdagen gemoeid, zodat in de loop van januari de nieuwe ruimte in gebruik genomen zal kunnen worden. postbus 66, telefoon (01828) 4788 i Klachten bezorging: y Peuleyen 15, tel. 2604, W’veen A Abonnementsprijs: T 4,75 per kwartaal bij vooruit- k betaling; postabonnementen V 12,75 per halfjaar binnen ver- A spreidingsgebied en 20,25 per T half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,32 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. WADDINXVEEN In een goed bezette bovenzaal van het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar overhandigde loco-burgemeester H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) vorige week donderdagavond 75.000,- aan Berry Wessels, projectleider van het project Torna in Boven-Volta. Met deze overhandiging werden de activiteiten van een eerste jaar ontwikkelingssamenwerking in Waddinxveen afgesloten. De vijfenzeventigduizend gulden zullen geheel besteed worden aan de exp- BOEIEND BEELDVERHAAL Hoe gaat het nu met het project Torna en wat zijn de voornaamste activiteiten van het Centre de Formation Rurale (landbouwcentrum)? Een antwoord werd gegeven met behulp van een video-kleurenfilm over het project To rna. Met behulp van twee kleurentele- visieapparaten werd deze film ver toond. De maker - Albert Stol - heeft een boeiend beeldverhaal over de ont wikkelingen van het project Torna op gevoelige celluloid weten vast te leg gen. In een vraag- en antwoordspel met Berry Wessels werd’bijzonder duidelijk uitleg gegeven over het project Torna. Deze film is uitermate geschikt om op scholen en voor verenigingen vertoond te worden. Na de pauze werd door loco- burgemeester Huizer ƒ75.000,- over gedragen aan de Nederlandse organisa tie voor Internationale Samenwerking (NOVIB). Daartoe ledigde hij symbo- WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 28 OKTOBER 1976 lisch de financiële thermometer van het project en overhandigde daarna een cheque van ƒ75.000,- aan projectlei der Berry Wessels die deze gaarne voor de NOVIB in ontvangst nam. Daarna werden er vragen uit de zaal op Berry ■Wessels afgevuurd over het project To rna. Vooral de vraag over de motivatie en het gevaar van cultuuroverdracht Loco-burgemeester H. Huizer ledigde in De Bonkelaar symbolisch de financiële thermometer van het project Torna, waarna hij een cheque van f 75.000,- overhandigde aan Toma-projectleider Berry Wessels. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 16