Ineke heeft ’t er druk mee 25 JAAR FOTO FILM SJAAK NOTEBOOM Speciale feestaanbiedingen tot en met 13 december: ■foto "film sjaak ONS JUBILEUM KADO voor alle Waddinxveense 65 plussers. Een gratis kleuren portret ajacm noteboom SYMPATHIEK Feest voor ons, maar ook feest voor U. Een sympathiek kado vindt u niet... van -7-9.5() nu 62.50 dat u de moeite neemt om onze advertentie even te lezen, maar het is dan ook de moeite waard. ZELFKLEVENDE FOTO ALBUMS nu 5.25 FUJI KLEURNEGATIEFFILM 3 HALEN 2 BETALEN. 25 JAAR SJAAK NOTEBOOM PROJECTIESCHERM OP STATIEF zilt crdoek maken wij in ons modern atelier van iedere Waddinxveense 65+ die van maandagmid dag 1 nov. t/m woensdag 3 nov. tot 6 uur hiervoor naar onze zaak komt. KODAK INSTAMATIC 130 POCKET van 103.80nu 79.50 KODAK INSTAMATIC 56X van 76.70 nu 52.50 een publikatie van Gemeente Waddinxveen Dat wij dit zakenjubileum kunnen vieren danken wij aan u, die wij in de afgelopen 25 jaar als klant hebben mogen begroeten. En nu gaan we er een echt feest van maken. Met feestelijke kado’s en feestelijke prijzen. Gemeentelijke bekendmaking Waddinxveens zakennieuws Bij aankoop van een Braun elec, flitser het Braun flitsboek t.w.v. 13.50gratis. 5J 13 4 9 RW* i X ii H$ He He He He He He He He He He He He He He He He He He He He He He He He He He He He He He He ne He He He He He He He He He He s ne He He He He He He Hl Ht- ne He He He He He ne ne He He ne ne ne He ne ne ne He He ne He He ne He ne ne He 1 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Illllllllllllllllllllllllllllllllll j) «I» ik au iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin I 1 1 (formaat 13/18) leuk om deze alvast voor de feestdagen in huis te hebben. S WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 28 OKTOBER 1976 II Aki au ‘zr ik ik AU ik ik ik AU Tc ik ik ik ik ik ik ik au “r ik ik ik ik ik ik All ‘Sc ik ik ik ik ik au ‘zr ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik AU ‘Zr ik ik ik ik ik ik AU vr ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik in geschenkverpakkine met kleurenfilm. 2 flitsblokjes. etui 3jai.tr Kodakgarantie in gesehenkverpakking met o.a. kleurenfilm, flitsblokje, tasje 3 jaar Kodakgarantie Stuifzand uit Katwijk aan Zee benoemd tot adjunct-directeur. Lak- en vernisfabriek Wed. Boon- stoppel Zonen BV, Waddinxveen, heeft de filialen in Tiel en Susteren op geheven. Bij BV Bouwteam Waddinxveen is de heer J. H. J. Meijerink uit Voorschoten uitgetreden als directeur. BV Houthandel v/h Schwartz Ver- zijden, Waddinxveen, heeft meege deeld tevens handel te drijven onder de naam Formido. De Waddinxvener C. M. Maas is bij Reneman Van der Heijden BV, Moerkapelle, uitgetreden als directeur. WADDINXVEEN Onze vaste fotograaf Sjaak Noteboom viert feest. Zijn film- en fotozaak in het winkelcentrum "de Passage" viert dezer dagen het 25-jarig bes taan. Een zakenjubileum dat ge vierd gaat worden met feestelijke cadeaus en feestelijke prijzen. Verder is er een grandioos jubi leumcadeau: Een gratis kleuren- portret voor iedere Wad dinxveense 65-plusser. Sjaak No- teboom is sinds de oprichting van het Weekblad voor Waddinxveen in 1945 voor deze krant in de weer met het op de gevoelige plaat vastleggen van actuele ge beurtenissen eh in het nieuws zijn de Waddinxveners. Maar de Passage-winkelier doet al een kwart eeuw meer dan het drijven van een zaak in foto- en filmappa ratuur. Met veel vakmanschap worden er reportages gemaakt van alles en nog wat, staat de portretfotografie in het middel punt van de belangstelling en vergt ook de industriële-, technische- en reclamefotografie steeds meer aandacht. Maar de Waddinxveense fotograaf kan dan ook met foto-apparatuur omgaan als weinig anderen en kent zijn voortreffelijk ingerichte donkere kamer en studio nog beter als zijn broekzak. Sjaak Noteboom begon na de tweede wereldoorlog als deelgenoot in de afdeling fotogra fie van de door zijn oom A. Note- boom gedreven boek- en fotohan- del in het Brugcentrum. Zes jaar later vestigde hij zich met z’n spe ciaalzaak fotohandel/fotografie in het pand aan de Zuidkade, waarin nu specialiteitenrestaurant-bistro "De Gouwe Dis" is gevestigd. In 1961 verhuisde Sjaak Noteboom naar "de Passage". STOPVERBOD ZUIDKADE De lijdelijke wegomlegging tengevolge van de afsluiting van de Kanaaldijk veroorzaakt verkeersopstoppingen op de Zuidka de. Om de hinder van geparkeerde voertuigen zoveel mogelijk te voorkomen heelt het gemeentebestuur een lijdelijk stopvebod ingesteld voor de oostzijde van de Zuidkade tussen Jan Dorre - kenskade en Zuidelijke Dwarsweg. PASSAGE 47-TEL. 2477 OPENBARE VERGADERINGEN VI RGADERING COMMISSIE VAN BESTUUR VOOR DE SAMENWERKINGSSCHOOL VOOR HAVO/ATHENEUM: dinsdag 2 november a.s.. aanvang 20.00 uur in het gemeente huis.X VI RGADERING COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN: donderdag 4 november a.s.. aanvang 16.30 uur in het gemeen tehuis. WADDINXVEEN Mevrouw A. H. 'Inekel Smallenbroek-van Eek. de echtgenote van Waddinxveens burgemeester, heeft het er maar druk mee. Net terug van een weekje "herfstvakantie" in het Limburgse Reuver opende :e dinsdaga vond in het Anne Frank-centrum de dinsdag en woensdag gehouden huisvlijttentoonsteiling van bejaarden en gehandi capten. waarvoor de organisatoren het nodige werk hebben moeten verzetten. Werd ze kortgeleden verzocht met het doorknippen van een lint de vernieuwde en uitgebreide Brugboetiek aan de Kerkweg-Oost te openen, volgende week vrijdag 5 november is ze opnieuw in het Anne Frank-centrum om daar 's morgens om tien uur de bazar van het Welfa- rewerk Waddinxveen te openen. Een week later, maar daarvoor hoeft de echtgenote van Waddinxveens burgemeester niet op te draven, hoewel ze dit werk met plezier doet (zie inzet foto), is in het Anne Frank-centrum de bazar van de therapieclub De Gouwebloem. Deze bazar wordt op vrijdag 12 november om half geopend en gaat zaterdag 13 novem ber door van 's middags twee uur tot 's avonds half elf. WADDINXVEEN Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken halen we het Volgende op Waddinxveen betrekking hebbende bedrijfsnieuws: Bij Van Schaik Berghuis Interieur- bouw BV, Waddinxveen, is tot marketing-manager benoemd P. W. Sloos te Leiden. De Waddinxvener A. Ooms heeft Weurman Waddinxveen BV als com missaris verlaten. Bij C. A. Ruigrok Industrie BV, Kat wijk aan de Rijn, met als vestigings plaats Waddinxveen, is de heer P. G. FZ1 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 3