zendamateurs □EZELL® ^jpHNEBg/y Padvinders even Stijging 12 belastingen brengt drie ton extra op |83E’tisit Mr. Opticien J.Grit ir Gemeente wil nieuwe methode niet betalen Rob Agerbeek in De Bonkelaar Bazar van het Welfarewerk Waddinxveen KLACHTEN BEZORGING Peuleyen 15 telefoon 2604 HEI HELE JAAR DOOR bij ons kunt u natuurlijk voor oogmeting terecht In totaal f 4,1 miljoen aan eigen inkomsten Een bril van Grit...die staat....die zit I1 Ur Kil u WETENSWAARD J WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 28 OKTOBER 1976 Heel belangrijk in deze tijd: een goede bril, die past bij uw uiterlijk en bij uw kleding. De mode is duidelijk veranderd,óók de brillen- mode. Komt u eens kijken naar onze zeer l uitgebreide kollektie modieuze brillen, van alle bekende modehuizen. Dan zult u zien, dat u met ons advies altijd een bril krijgt die bij u past. Als leveranciers van “gezichtshulpmiddelen"leggen wij grote nadruk op een “goede bril”. Omdat dit voor ons, als gespecialiseerd opticien-optometrist het belangrijk ste is. In onze eigen werkplaatsen zorgen wij voor een nauwkeurige verwerking van de glazen in het door u gekozen montuur. De waarde van uw bril wordt immers niet bepaald door de prijs, maar door het vakmanschap, de service en de nazorg. Dat zijn dingen waar u op moet letten als het om uw gezichtsvermogen gaat. Wij zijn lid van de Optometristen Vereniging en de Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten. Een garantie voor kennis en vakmanschap. Leden van de 16+-tak van Scouting Waddinxveen, de Wapitistam, druk in de weer tijdens het zendgebeuren Jamboree-On-The-Air. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). De zonnebril is een praktisch en ook modieus gebruiksartikel, dat niet alleen bestemd voor zonnige zomerdagen. Ook in voor- of najaar is de zonnebril nuttig, als de zonnestand laag is. Vooral automobilisten hebben dan veel plezier van een paar beschermende glazen voor de ogen. Zelfs in de winter is de zonnebril nuttig, bijvoorbeeld als u met vakantie gaat. Wij hebben een kollektie zonnebrillen, die veilig zijn voor uw ogen. Goede zonnebrillen, die werkelijk comfort bieden, zoals die met zelfkleurende glazen. M4IIIS I CCtrt EHL NIEUW E L.P. Het quintet, gevormd in 1969, speelt aanstekelijke jazz, meestal up-tempo, in een stijl die soms wat ’’funky” aan doet. Vooral de uitstekende saxofonist Dick Vennik kan daarbij goed op dreef zijn. Dat het niveau van het'Rob Ager beek Quintet in de loop der jaren dui delijk gestegen is, bewijst de in de af gelopen zomer uitgebrachte L.P. Keep the change". Deze L.P. is in de jazz-wereld met open armen ontvangen en in de kritieken wordt het spel van de groep zelfs vergeleken met dat van er kende grootheden als Blakey en Hora ce Silver. Op het internationale jazz festival van Molde, Noorwegen, in juni van dit jaar was het Rob Agebeek Quintet de grote verrassing. Bij ons kunt u rechtstreeks terecht voor uw nieuwe bril of voor contactlenzen. Onze ervaren en volledig gediplomeerde opticiens zorgen voor een exacte oogmeting, met behulp van de allernieuwste optische meetinstrumenten. Hiermee wordt de glassterkte van de bril die u nodig heeft bepaald. Dit doen we trouwens al jaren, want de oogmeting is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. “In eigen huis” bepalen we de juiste brilsterkte én verzorgen wij de aanpassing van de nieuwe bril. Alles in één hand. Dat is gemakkelijk en gaat bovendien snel. I WADDINXVEEN Zaterdagavond 30 oktober om negen uur treedt in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bon kelaar het Rober Agerbeek Quintet op. Dit tweede concert (toegang leden f 3,50, niet leden f 5,-) dat door de Lokale Omroep Zoetermeer zal wor den opgenomen, belooft een swingende gebeurtenis te worden. Rob Agerbeek (piano) komt met een uitstekende be geleidingsgroep naar het Wad- dinxveense jeugdcentrum. Van de par tij zijn: Dick Vennik - tenorsax, Klaas Wit - trompet, Eric Ineke - drums, en Rob Langereis - bas. Rob Agerbeek (39) werd in Djakarta geboren. In 1954 kwam hij naar Neder land. Pas op twintigjarige leeftijd begon hij piano te spelen. Uitsluitend door zelfstudie heeft Rob zich naar zijn hui dige niveau gewerkt. Eerst heeft hij zich toegelegd op de Boogie-Woogie, in welke stijl hij een internationaal er kend pianist geworden is. In 1958 ont moette hij de pianist-arrangeur Frans Eisen, die hem de moderne jazz- akkoorden leerde spelen. Agerbeek werd een uitstekend begeleider van de Amerikaanse gastsolisten, leerde mu ziek lezen en ging componeren. Onder invloed van de wat ”funky”-stijl van de Amerikaanse pianist Horace Silver ont wikkelde hij zijn spel naar het huidige peil. Eind augustus was hij nog te zien in het t.v. programma "Pianistiek” met o.a. Louis van Dijk en Daniël Waayen- berg. „KETELHUIS” Busken Huetlaan 94a tel. 01828-6860 De agenda van 't ketelhuis ziet er voor de komende week als volgt uit: Donderdag 28 oktober: Cursus dansles voor beginners van 19.30 tot 21.00 uur. Vrijdag 29 oktober: Cursus vrij raamweven van 13.30 tot 15.30 uur. Maandag 1 november: Kinderclubs van 15.45 tot 19.30 uur. Dinsdag 2 november: Kinderclubs van 15.45 tot 19.30 uur. Schuttersvereniging "Waddinxveen'' van 20.00 tot 24.00 uur. Woensdag 3 november: Kinderclubs van 13.15 tot 19.30 uur. Cursus Sport en Spel van 20.00 uur tot 22.30 uur. Donderdag 4 november: Kinderclubs van 15.45 tot 18.00 uur. Cursus dansles voor beginners van 19.30 tot 21.00 uur. Rob Agerbeek achter de piano JFoto: Weekblad voor Wad dinxveen/Raijmond Peter) WADDINXVEEN De Waddinxveense gemeenteraadsleden beslissen vandaag (donderdag) over de verhoging van een twwalftal rech ten en belastingen met rond 7 tot 8 procent, zoals het college van Bur gemeester en Wethouders dat heeft voorgesteld. De belastingen waa rom het hierbij gaat zijn secretarieleges en leges van de burgerlijke stand, leges voor bouwvergunningen, zwembadrechten, precariorech ten, los- en laadgelden, marktgelden. begraafrechten, reinigingsrechten. „DE BONKELAAR” Beukenhof 5 tel. 01828-7272 WADDINXVEEN In het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar is er de komende week het volgende te doen: Donderdag 28 oktober: 20.00 uur - Themaavond van de werk groep Uniek over "De opvoeding van kinderen van alleenstaande ouders" met medewerking van het Adviesburo voor Ouders en Jongeren uit Gouda. 20.00 uur - Krez-cursus voor vrijwilligers. 20.00 uur - Open huis. Vrijdag 29 oktober: 15.45 uur - Kinderclub. 20.00 uur - Disko avond. Toegang slechts voor 16 jaar en ouder. Entree: leden 1,50 - niet leden ƒ2,50. Zaterdag 30 oktober: 13.00 uur - Yoga. 21.00 uur - Jazz-avond m.m.v. het "Rob Agerbeek Quintet". Entree: leden f 3,-niet leden f 5, Zondag 31 oktober: 12.00 uur - Koffieconcert m.m.v. het accordeonensembie van de muziek school te Alphen a/d Rijn. Klassiek repertoire. Maandag november: 15.45 uur tot 19.30 uur - Kinderclubs. 14.15 uur tot 22.15 uur - Ballet/jazz- ballet. 20.00 uur - Indische keuken, Potten bakken. Spaans, Bloemschikken. Dinsdag 2 november: 13.30 uur tot 15.45 uur - Yoga. 20.00 uur - Indische keuken, Russisch, Bridge. Woensdag 3 november: 13.15 uur tot 18.00 uur - Kinderclubs. 20.00 uur - Volksdansen, Tekenen, Macrame/wandkleden, Open huis met luistermuziek. Donderdag 4 november: 13.30 uur - Macrame/wandkleden. 15.45 uur tot 18.00 uur - Kinderclubs. 20.00 uur - Krez-kursus voor vrijwilligers. Open huis met luistermuziek. MARKTGELDEN Evenals per 1 januari van dit jaar gaan ook volgend jaar de precariorechten omhoog en wel met 7 procent. De los en laadgelden komen met ingang van het nieuwe jaar neer op 0,13 per ku bieke meter verplaatsing van het vaar tuig met een minimum van f 5,35 per vaartuig. De geraamde meeropbrengst van f 400,- wordt deels gebruikt om de kademeesters voor hun bemoeiingen te belonen, terwijl het restant wordt bes temd als tegemoetkoming in de kosten van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven. De marktgel den worden voor een standplaats met een frontbreedte van maximaal 4 me ter in 1977 gebracht op ƒ222.- voor een jaar, 60,- voor een kwartaal en 5,90 voor een dag. De kosten van de vrijdagse weekmarkt belopen volgend jaar 27.766.88, terwijl er een op brengst wordt geraamd van f 27.000.-. De begraafrechten zijn in 1973 voor het laatst gewijzigd. Daarom acht het colle ge nu een verhoging van 7 procent al leszins aanvaardbaar. Gingen de reini gingsrechten dit jaar nog met 15. pro cent omhoog, voor volgend jaar is ee stijging met 7 procent op til. waardoor het tarief wordt gebracht op ƒ73,80 per jaar of ƒ6,15 per maand. Overi gens is er nog lang geen sprake van vol ledige dekking van de kosten. Voor 1977 worden namelijk de inkom sten geraamd op 455.650. daar aan uitgaven f 689.016,36 tegeno ver staan. Omhoog gaan verder met 7 procent de rioolrechten. De honden belasting gaat volgend jaar ƒ41,50 voor de eerste hond, ƒ52.50 voor ie- Kom eens praten over contactlenzen bij uw ANVC contactlensspecialist. Dan weet u zeker dat u goede informatie krijgt over alles wat met contactlenzen te maken heeft. U kunt bij ons terecht voor een eerste kennismaking met contactlenzen. Wij beschikken over goed geschoolde mensen en moderne apparatuur. Wij kunnen u uitvoerig advi seren over de verschillende soorten contactlenzen, die op het ogenblik beschikbaar zijn. Bovendien kunnen wij vaststellen wat voor u de beste oplossing is: contactlenzen of toch liever een bril. x-x rioolrechten, hondenbelasing, toeristenbelasting en onroerend goed- belastingen. B. en W. vinden dat voor een evenwichtige ontwikkeling van het budget het noodzakelijk is de eigen in komsten van de gemeente zoveel mo gelijk jaarlijks aan te passen aan de gel dontwaarding. Indien de gemeen teraadsleden het vandaag op alle pun ten eens kunnen zijn met het college dan komt er in 1977 bijna drie ton (ƒ288.560,-) extra in de gemeentekas, terwijl de twaalf te verhogen rechten en belastingen in totaal goed zijn voor ruim 4,1 miljoen gulden 4.122.285,-). Het meeste geld wordt daarvan door de onroerend goedbelasting in het laadje gebracht: 2.300.000,-. De secretarieleges en leges van de bur gerlijke stand, waaronder begrepen le ges voor bouwvergunningen, gaan met rond 7 procent omhoog. Dat geldt ook voor de tarieven van het openlucht- en het overdekte zwembad in sportpark De Sniep. Hoewel Burgemeester en Wethouders geen mogelijkheden zien om tot de gewenste gelijkschakeling van de toegangsprijzen te komen, wordt wel de leeftijd bij afgifte van ge- zinsabonnementen gelijk getrokken. Nu is het zo dat gezinsabonnementen gelden voor alle ouders en alle kinderen, die bij de openstel ling van het overdekte zwembad de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt. De gezinsabonnementen voor het openluchtzwembad gelden echter voor ouders en alle kinderen, die bij de openstelling van het zwembad de leef tijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Voor kinderen beneden de 18 jaar moet dan een bijkaart van 3,25 worden gekocht, terwijl voor hetzelfde kind voor het overdekte bad een individueel abonnement van f 155,- moet worden gekocht. Daarom vinden B. en W. het billijk dat gezinsabonnementen nu gelijk al gelden voor alle ouders en alle kinderen die bij de openstelling van het zwembad de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. dere volgende hond en 162.- voor een kennel bedragen. Dal betekent een tariefsstijging van 8 procent. Eenzelfde stijging "treft" ook de toeris tenbelasting. Hoewel de feitelijke op brengst over dit jaar van de onroerend goedbelastingen nog niet bekend is. omdat dé belastingaanslagen voor 1976 nog niet de deur uit zijn, vinden Bur gemeester en Wethouders een verho ging van de tarieven met rond 8 pro cent noodzakelijk om de geldontwaar ding te kunnen bijhouden. De tarieven voor gebruikers bedragen in 1977 af gerond ƒ9.20 per 10 vierkante meter belastbare oppervlakte en voor eigena ren 11.35. Het college heeft vooral snog geen aanleiding gevonden de bes taande verhouding tussen de tarieven voor gebruikers en eigenaren te wijz.i- gen. Met de genoemde tariefsverho ging zal de onroerend goedbelasting de gemeente Waddinxveen "aan ƒ2.300.000.- helpen en dat is 170.000.- meer dan geraamd. WADDINXVEEN In het Anne Frank-centrum wordt op vrijdag 5 no vember de jaarlijkse verkooptentoon stelling van door bejaarden en chro nisch zieken vervaardigde artikelen ge houden. Mevrouw A. H. Smallenbroek-van Eek, echtgenote van de burgemeester, heeft zich bereid verklaard de door het Welfarewerk van het Rode Kruis geor- terwijl ‘ganiseerde bazar ’s-morgens om 10 uur te openen. Er zijn verscheidene attrac ties en men kan doorlopend terecht tot "s avonds half negen. De opbrengst komt geheel ten goede aan het Welfa rewerk in Waddinxveen. WADDINXVEEN Vooralsnog heeft de meerderheid van de raadscommissie voor de onderwijszaken zich uitgespro ken tegen het betalen van een nieuwe geschiedenismethode voor derooms- katholieke St. Jozefschool (Kanaal- weg). waarom het bestuur van de Stich ting voor Katholiek Onderwijs St. Vic tor had gevraagd. De huidige methode zou niet meer passen in 't kader van de open school, zoals die dit schooljaar voor het eerst in de praktijk wordt ge bracht door de oudervereniging en het schoolbestuur. Het commissielid dat het geld voor de nieuwe geschiedenismethode uit de gemeentekas had wilen halen was drs. W. G. de Meer (Progressieven), maar de anderen waren dit niet met hem eens. Zij meenden dat het schoolbes tuur een dergelijke jjitgave zelf diende te bekostigen uit de gelden die men via "het bedrag per leerling" hiervoor ont vangt. Ing. C. van 't Hoog (CDA) gaf te kennen dat een dergelijke aanvrage had moeten komen na het verzoek om medewerking voor de stichting van een open school, over welke zaak het gemeentebestuur van Waddinxveen reeds geruime tijd praat met het schoolbestuur. Onderwijswethouder A. H. van Gent (Progressieven) zou overigens in dat bestuur betere waarborgen willen zien voor de bestuursverdeling voor wat betreft de drie leden van rooms katholieke, protestants-christelijke en niet-godsdienstige huize. Een goed voorbeeld hiervan vond hij het bestuur van de samenwerkingsschool voor HA- VO/Atheneum. waar de drie ouder verenigingen moeten zorgen voor kan didaten. De pogressieve wethouder oordeelde dat het honoreren van de aanvraag op de huidige gronden prece denten schept. Overigens is het zo. dat - ook al zou er geen open schoolgedach- te zijn - de huidige 8 a lOjaar oude met hode uit de in het gemeentehuis bes taande "vervangingspot" vervangen behoort te worden. Contactlensspecialist ANVC - Optometrist OV Korte Tiendeweg 12, Gouda, tel. 01820- 13033 Kleiweg 108, Gouda, tel. 01820- 16033 Winkelcentrum Bloemendaal 41, Gouda, tel. 01820 - 18492 F>OII Winkelcentrum de Passage 220, hJOlt IINIINI Waddinxveen. tel. 01828 - 4303 WADDINXVEEN Kortgeleden werd voor de negentiende maal het wereldomvattende Scouting-zendgebeuren Jamboree-On-The-Air, kort weg JOTA, gehouden. Aan deze JOTA, georganiseerd door het Scouting- wereldbureau in Geneve, nam in Waddinxveen deel de 16+-tak van Scouting Waddinxveen, de WapiDL-stam. Daarvoor was in het clubhuis van de Charles de Foucauldgroep aan de J. W. Frisoweg een zendstation ingericht met alles er op en er aan. In het weekeinde hebben de padvinders, meisjes zowel als jongens, met behulp van zendapparatuur en met de onmisbare hulp van geli- censeerde zendamateurs contacten gelegd met groepen over de gehele wereld verspreid. In deze contacten worden gegevens uitgewisseld over Scouting aan beide zijden van de microfoon, waardoor de gehele activiteit dan ook dui delijk het karakter kreeg van een Jamboree, een internationale samenkomst. Scouting is internationaal en zeker tijdens een JOTA komt dat wel erg dui delijk tot uiting. Voor de jongens en meisjes waren er meer taken bij de JOTA weggelegd: zo hield zij zelf aan de hand van kaarten de gecontacte sta tions bij, gaven zij informatie aan bezoekers, bouwden vaak zelfde benodigde antennes op. Net als vorig jaar mochten zij ook nu weer zelf gesprekken voeren onder verantwoordelijkheid van de zendamateur. Deze bleef de knop pen bedienen. In heel Europa is dat nog steeds een vrij unieke situatie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 9