C. Rietveld: Zilveren KNVB-speld WEEKBLAD - SPORT Voetbalprogramma Waddinxveense sportspetters 'S# foto V sjaak z Hans Knijpers na 100 mtr 24e DIPLOMA- ZWEMMEN EXCELSIOR WINT Drie gelijke spelen van Waddinxveense voetballers Goede start veldlopen van Antilope Herfstavond hengelaars Sportvissers: Redelijke vangst Ai Zwemmers van De Gouwe tweede z 1 TOP 10 RECORD DISCOUNT RECORD DISCOUNT djciciiv noteboom z z i i O 7 gr. n’ ALG. ONTWIKKELING goudse IVIO cursussen sludiecenlrtim gouda Stand verschillend formaat in exclusief album WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 4 NOVEMBER 1976 7, 7/4 f. 7, Ik uur uur 1 o Waddinxveen-za De zaterdagvoetballers van Waddinxveen begonnen de eerste helft tegen Gouda met een geweldig offen sief. Ze waren heer en meester over de Gouwenaren, hetgeen resulteerde (in de tiende minuut) in de 1-0 stand. Het was door een fraai schot van Jean Zwa nenburg tot stand gekomen. Kort daar na was het al 2-0 door Hans Twenho- ven. Deze reageerde attent op een te zachte terugspeelbal. Voor de rust aan brak was het wederom Jean Zwanen burg die het net wist te vinden (3-0). De tweede helft kwam een Gouda in het veld die een alles-of-niets offensief be- 8 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 11 9 9 9 8 7 7 6 6 5 3 13 12 10 10 9 7 7 6 5 5 4 9 9 8 8 9 7 9 9 9 9 9 9 WSE In een sportieve wedstrijd deelden WSE en Schiebroek de punten (1-1). Toch had de thuisclub het meeste recht op winst, vooral in het eerste kwartier kwam WSE dicht bij een doelpunt. Maar de versterkte verdediging van de gasten kon het telkens weer klaren. De rust kwam dan ook met een blanke stand. Na rust werd het al vlug 0-1 voor Schiebroek, door een foutief uitverde digen van Wim Verkley. Na dit doel punt werd WSE duidelijk sterker, maar de voorwaartsen van de thuisclub wer- 8 7 8 8 8 7 8 7 7 8 8 Bij ons alle singles ƒ4.95 0—2 2—0 1—1 0—2 2—0 2—0 2—0 2—0 1—1 2—0 2—0 1—1 0—2 1—1 2—0 0—2 2—0 I I» Groensvoorde 16 Waddinxveen. telefoon 3298 WADDINXVEEN Antilope-atleet Hans Kuijpers liep zondag in het Duitse Hammheesen wederom een 100 km- loop en finishte in een tijd van 9 uur en 53 minuten als 24e van de 416 deel nemers, waarvan echter ’’slechts” 100 de eindstreep bereikten. Op een lastig parcours van 10 km lengte, wat tien keer gelopen moest worden, doch on der goede weersomstandigheden, ver beterde Kuijpers hiermede zijn per soonlijk record met niet minder dan 26 minuten t.o.v. de wedstrijd te Win schoten op 25-9-76 (10 uur en 19 min.). bondsbureau klachten binnen gekomen als zou de zaak in Waddinxveen niet functioneren. Namens de KNVB sprak hij z’n dank uit en onderstreepte dat met het opspelden van de zilveren bondsspeld. Wethouder H. Huizer ging nog in op mensen die het werk in het belang van de gemeenschap doen, vaak in stilte en zonder dat het door velen opgemerkt wordt. Hij sprak dan ook namens het gemeentebestuur z’n dank uit en onderstreepte dat met een ca deau. Ook mevrouw Rietveld werd in de hulde niet vergeten, er werden haar bloemen overhandigd. In zijn antwoord stelde de heer Rietveld dat hij het werk altijd graag had gedaan. De samenwer king met de voetbalverenigingen was steeds goed geweest en met de steun, vooral van mijn vrouw, en van een ie der waar hij mee te maken had, en het vertrouwen van de gemeente was het werk iets waar hij dankbaar'op terug zag. WADDINXVEEN Ook haar derde wedstrijd wist de damclub Excelsior in winst om te zetten. Met een 14-6 neder laag moest BDV uit Bleiswijk genoegen nemen. De uitslag: EXCELSIOR-BDV. P. Swart-W. Goenendijk C. H. Kramp-D. Slappendel A. Blom-J. Helder G. v.d. Zijden-K. Duyvensteijn J. v.d. Elst-D. van Spengen T. Driesse-W. P. van Loon D. Zwanenburg-C. Molenaar T. den Ouden-J. van der Kooij A. Zwanenburg-C. Dorst G. Heeren-H. van den Heuvel Voor de onderlinge competitie werd de elfde ronde gespeeld. De uitslagen wa ren als volgt: J. de Heer-R. van Dijk Th. van Bueren-J. Vermeulen C. Stolker-A. Rietveld D. Heeren-G. Dankers J. Both-W. van der Heijden A. Crone-J. de Wit F. Zaadhoff-H. den Outer 1 Mon amour-BZN 2 Heaven must be missing an angel - Tavares 3 Daddy cool - Boney M 4 Play that funky music - Wild Cherry 5 The best disco in town - Ritchie family 6 Onzichtbare André - André van Duin 7 Chanson d’amour- Manhattan transfer 8 Disco Duck - Rick Dees 9 I only wanna be with you - Bay city rolers 10 Dance little lady dance - Tina Charles WADDINXVEEN In kleine kring is maandagavond afscheid genomen van de heer C. Rietveld die bijna 25 jaar de groene velden in Waddinxveen heeft gekeurd. Onder de aanwezigen waren de voorzitter van de KNVB, afd. Gou da, de heer J. Bredie, wethouder H. Huizer namens de gemeente Wad dinxveen en de nieuwe consul, de heer H. P. Zweistra met echtgenote. Het af- 14 14 13 10 10 9 7 7 6 gymnastiek voelt, wat aanleg heeft 5 5 4 Deze hele sportspetters vullen we bij na helemaal met nieuws over jazz- gymnastiek bij TOOS. Jazz-gymnastiek is een tamelijk jong onderdeel van de gymnastiek. Bij de opkomst van de beat- en souldansen, waar men aan minder strenge regels gebonden is als bij de stijldansen, is de belangstelling voor jazz-gymnastiek enorm toegeno men. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat jazz-gymnastiek ongecontroleerde dan sen zijn. Jazz-gymnastiek wordt beoe fend op basis van ritme welke wordt ge haald uit de eigentijdse muziek. We denken hieraan popsoul- en Braziliaan se muziek en diverse vormen van jazz muziek. Jazz-gymnastiek kan men be schouwen als dansen maar men bena derd de omschrijving beter wanneer men zegt dat het bewegen is op ritme van de muziek. Dit kan men alleen doen, maar ook met een groep en de bewegingen als geheel geven voor de groep en de eventuele toeschouwers een fijne ervaring. Wanneer u op 18 september jl. aanwezig was bij de Groensvoorde-demonstratie van de Waddinxveense gymnastiekvereniging TOOS, dan heeft u een uitvoering van WADDINXVEEN De sportclub Antilope is het veldloopseizoen goed gestart. Tijdens de Alphen-Noord-cross (’n door AAV 36 C georganiseerde ron de van ruim 1000 m langs het water, over hobbelig grasland met molshopen en kleine greppels en een gladde hel ling tegen een dijk op) ondervond Tos- ca van Vliet van Antilope niettemin de nodige moeilijkheden bij de 1000 m meisjes D, toen ze geen kans zag voo rop te komen, vlak achter de koploop- ster Miranda Windhorst uit Alphen twee keer struikelde en ondanks in een spannende eindsprint het verlies op 1 meter nèt niet meer goed kon maken. Ed van Gemeren besloot bij de 2000 m jongens D die moeilijkheden te vermij den; nam direct de kop en eindigde on bedreigd, met 40 m voorsprong op de concurrentie, als eerste. Toen waren de pupillen-wedstrijden al achter de rug waarbij Antilope met totaal negen pu pillen goed mee kwam, en ook nog in enkele prijzen viel. Suzan van der Hey- den debuteerde bij de meisjes pupillen B en kwam als 10de aan; haar oudere zusje Manon bracht het bij de meisjes pupillen A tot de 6de plaats. Ook bij de wat oudere jeugd en de senioren was Waddinxveen vertegenwoordigd en kregen de atleten hun deel uit de ruime voorraad prijzen: Peter de Groot met 4 min. 15 sec. op 1000 m bij de jongens D kwam als 15de binnen en Piet van Herk bij de grote groep senioren als 42ste. Tenslotte namen ook aan de presta- tieloop nog Waddinxveners deel. Zo begon voor Antilope het veldloopsei zoen 1976/77 goed, met zo’n twintigtal deelnemers en een eerste en een twee de prijs. WADDINXVEEN Het voetbalpro gramma voor de komende week luidt als volgt: ZONDAG 7 NOVEMBER KN VB-wedstrijden WSE-Unio, 14.30 uur Oudewater-Waddinxveen, 14.30 uur Ona 3-Waddinxveen 2, 14.30 uur Afdelingswedstrijden Waddinxveen 3-Olympia 5, 14.30 uur Waddinxveen 4-Bergambacht 3, 12.00 u. scheid vond plaats in de bestuurskamer van de voetbalvereniging Wad dinxveen. In zijn dankwoord benadruk- WADDINXVEEN Drie gelijke spelen en één verliespartij in het afgelpen weekeinde: WSE speelde gelijk tegen Schiebroek (1-1), Waddinxveen-zondag deelde de punten met Unio (0-0) en Waddinxveen-za hield de stand in evenwicht tegen Gouda (3-3). De ver liezer was Be Fair dat met 3-0 verloor van DSO. WADDINXVEEN Maandag 22 november houdt de hengelsportvereni- ging Waddinxveen de jaarlijkse Herf stavond. Na uitreiking van de prijzen van de zomercompetitie en van de Herfstdag, welke 16 oktober in de Gou we vervist werd, vindt een grote ’’bin go” plaats met diverse leuke prijzen. Deze feestavond, welke in het gerefor meerd vereniginsgebouw aan de Sta tionsstraat gehouden wordt, vangt aan om 20.00 uur. te de voorzitter van Waddinxveen, de heer G. Koele, namens Be Fair en WSE dat het consul zijn geen sinicure is. Elke zaterdag en zondagmorgen vroeg je bed uit om te onderzoeken of de velden geschikt zijn om te voetbal len. Bij afkeuringen kwam het vele werk om de hoek kijken, want alle scheidsrechters en verenigingen moes ten gebeld worden, om vergeefse reizen te voorkomen. De heer Bredie ging in op het grote belang dat van een goede consul uitgaat. Nimmer waren er op het WADDINXVEEN Zondag organiseerde het Sporthuis De Bron weer een wedstrijd voor de Wad dinxveense sportvissers. De wedstrijd werd een groot succes. De deelname aan dit evenement was goed: 36 deel nemers. Het wedstrijdwater was de Gouwe. De vangsten waren redelijk. De 36 vissers vingen 415 vissen waar van 200 maatvissen. Na afloop van de wedstrijd reikte de heer T. Bron in het praathuis bij ’t Weegje de prijzen uit. De veertien prijswinnaars hadden een keus uit prachtige prijzen bijeenge bracht door de Waddinxveense mid denstand. De uitslag was als volgt: 1L. Engels 301 pnt, 34 st. 2. M. J. van Leeuwen 297 pnt 34 st. 3. W. van der Wal 226 pnt 24 st. 4. W. de Gans 224 pnt 23 st. 5. K. Klomp 190 pnt 24 st. 6. C. Broer 179 pnt 21 st. 7. P. Hofman 174 pnt 20 st. 8. R. van Dijken 160 pnt 16 st. 9. G. Pellekoren 150 pnt 21 st. 10. W. Hidding 144 pnt 19 st. 11. L. de Jong 136 pnt 17 st. 12. C. van der Wal 123 pnt 17 st. 13. M. Reichard 117 pnt 18 st. 14. M. A. den Edel 110 pnt 13 st. Poedelprijs: C. Stolker 8 pnt. Grootste vis: W. van der Wal 30 cm. Op zondag 19 december a.s. organiseert het Sporthuis De Bron een zgn. kerst- wedstrijd. Het wedstrijdwater wordt nog nader bekend gemaakt. Inschrijven bij Sporthuis De Bron. WINTERCOMPETITIE Ook in het winterseizoen 1976/1977 organiseert de wedstrijdcommissie van de HSW een hengelcompetitie. De re- gelementen zijn/worden rondgebracht. Het inschrijfgeld van deze competitie, welke over tien wedstrijden gaat, is tien gulden. U kunt zich opgeven bij M. Reichard, Wingerd 7 of desgewenst aanmelden voor de aanvang van de eer ste wedstrijd op 6 november a.s. Vert rek van het station is dan 07.00 uur. De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) -Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer (duivensport) Vereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloën) Basketbalvereniging TOOS (basketbal). NSV4-WSE3, 12.00 uur WSE 4-Schoonhoven 4, 12.00 uur WSE 5-Nic. Boys 5, 10.00 uur Ammerstol 5-Waddinxveen 5, 10.00 u. WSE6-Vep7, 12.00 uur Donk 7-Waddinxveen 6, 14.30 uur Gouda 8-Waddinxveen 7, 10.00 uur ZATERDAG 6 NOVEMBER KN VB-wedstrijden: Vlaardingen-Be Fair, 14.30 uur Loosduinen 2-Be Fair 2, 14.30 uur Afdelingswedstrijden Waddinxveen-Reeuwijk, 14.30 uur Be Fair 3-Jod. Boys 3, 14.30 uur Aarlanderveen 3-W’veen, 11.00 uur Be Fair 4-Gouda 3, 14.30 uur Groot Ammers 4-Be Fair 7, 11.00 uur Sportlust 7-Be Fair 8, 11.00 uur WDS 4-Be Fair 9, 11.00 uur Waddinxveen 6-Gr. Ammers 6, 14.30 u. JEUGDCOMPETITIE Zaterdag 6 november Hoofdgroep: Be Fair-GSV, 14.30 uur Klas A Woerden-Waddinxveen, 14.30 uur WSE-Unio, 14.30 uur Nieuwerkerk 2-W’veen 2, 14.30 uur Zwervers 3-Be Fair 2, 14.30 uur Be Fair 3-Unio 2, 14.30 uur KlasB: Donk-Be Fair, 1430 uur WSE-Waddinxveen, 14.30 uur Be Fair 2-Gouda 2, 13.00 uur Olympia 3-Waddinxveen 2, 13.15 uur Zwervers 5-.WSE 2, 14.30 uur Be Fair 3-Ona 2, 13.00 uur Olympia 5-Be Fair 4, 13.15 uur Klas C: Be Fair-Donk, 13.15 uur Zwervers-Waddinxveen, 12.00 uur WSE-Spirit, 13.15 uur Waddinxveen 2-Vep 2, 13.00 uur Be Fair 2-Floreant 2, 12.00 uur Be Fair 3-Olympia 4, 12.00 uur Waddinxveen 3-Zevenhoven 2, 13.00 u. Soc. Boys 2-WSE 2,12.00 uur NSV2-Be Fair4, 13.15 uur Olympia 6-Be Fair 5, 12.00 uur Waddinxveen 4-Moordrecht 3, 13.00 u. PUPILLEN VOETBAL Zaterdag 6 november Groep D1 Waddinxveen-RVC, 10.30 uur Be Fair-WSE, 11.00 uur Groep D2 WSE 2-Floreant 2, 11.00 uur Soc. Boys 2-Waddinxveen 2, 10.00 Groeneweg 2-Be Fair 2, 11.00 uur Groep D3: Floreant 4-Be Fair 3, 9.30 uur Be Fair 4-Soc. Boys 3, 11.00 uur Groep D4 Be Fair 5-Be Fair 6, 9.30 uur Waddinxveen 3-Soc. Boys 4,9.30 uur WSE 3-WSE 4, 9.00 uur Groep El: Waddinxveen 1-RVC 1, 10.30 uur Groep E2: Waddinxveen 2-Floreant 2, 9.30 uur Be Fair 2-WSE 1,9.30 uur Groep E3 Floreant 3-Be Fair 4, 10.30 uur Be Fair 3-Moerkapelle 2, 9.30 uur WSE 2-Groeneweg 2, 10.00 uur Groep E4 WSE 4-Soc. Boys 3, 10.00 uur Be Fair 5-Waddinxveen 3, 9.30 WSE 3-Be Fair 6, 10.00 uur ■WWVWWVVWWWWWWWWÏ WADDINXVEEN Ter gelegenheid van de opening van het overdekte re creatie bosbad Hoeven werd een natio nale vijfkamp gehouden. De zwemp loeg van de Gouwe nam Zondagmid dag op uitnodiging deel aan deze vijf kamp. Het resultaat was zeer goed, De Gouwe werd tweede. Ie Njord, Veldhoven; 2e De Gouwe, Waddinxveen; 3e WZV, Waalwijk; 4e SZC Daphnia, Hoeven; 5e Gelenberg, Druten. De voornaamste uitslagen waren: 100 mtr. rugslag meisjes 0/10 jaar 3e Sandra Rietveld 1.47.1; 100 mtr. vrije slag meisjes 0/14 jaar le Baukje Engelsma !-12; 100 mtr. vrije slag meisjes 0/14 I Jaar 3e Riet Verwey 1.13.6; 100 mtr. I rugslag dames 3e Elly Straver 1.24.3; I 100 mtr. schoolslag meisjes 0/10 jaar le I Anuschka van Veen 1.42.4; 2e Marloes I Rekking 1.46.4; 3e Jorien den Oudsten I .1-49.2; 100 mtr. vrije slag jongens 0/12 I War le Jan Both 1.18.2; 100 mtr. rug- I «ag meisjes 0/14 jaar 3e Riet Verwey I 27.7; 4 x 100 mtr. wisselslag estafette I dames le De Gouwe 5.44.6; 4 x 100 I mtr. vrije slag estafette heren 3e De I Gouwe 4.40.7. WADDINXVEEN -x- In het gemeentelijk overdekte zwembad ”de Sniep” werd voor diploma B van de K.N.Z.B. gezwommen. Van de 94 kan didaten kwam er 1 niet op. De overige 93 kandidaten slaagden. De examens werden afgenomen door A. J. Troost en W. van Minnen. Namens de KNZB was aanwezig mevrouw Ellerie. De geslaagden zijn: J. Vriesendorp, Hellen van Eijk, Gillian van den Berg, Jochem Klijn, Nathalie Gielliet, Pauli ne van Brero, Michael van ’t Wout, Frerik van Oudheusden, Lenhard Los, Tessa van Koppen, Mark Mansveld, Esther Smallenbroek, Koen Laan, Ma- nuelle Berends, Tommy Plantfeber, Sven Thijs, Paola van Bergen, Dirk Verweij, Robert Kampen, Suzan van der Heijden, Gerben van Driel, Angela Cornelissen, Ferdinand van den Berg, Jos Oostdam, Moni que Wallaart, Maike Korderijnk, Ed win Bernard, Ipe de Graaf, Walter Best, Martine Sluimer, Cathy Esser, Rolf Kooistra, Kitty Steenwinkel, Jo- landa van Dodewaard, Esther Viering, Anita Los, Gert Jan Teekens, Ronald Wiebes, Inge Zaat, Ronnie van Vliet, Dimile Kooyman, Wouter van der Schaft, Jeroen Hoitink, Kamiel Brou wers, Dicky Uitbeijerse, Margreet van Driel, Vincent Martens, Ilona Kraak, Esther Oskam, Petra Verweij, Coosje Dankers, Philip van de Berg, Martin Kijkuit, Erica Hamming, Kees Belter man, Rob Dekker, Monique Ver schoor, Rene Oskam, Ronald Huis man, Antoinette van der Haagen, Hans Kimmel, Janette van der Drift, Andrea Niemans, Peter Groeneveld, Wilma Verboom, Eric van Erk, Robin de Graaf, Miranda Both, Niels Smit, Ag nes Havelaar, Lia Captein, Alja Kruit, Caroline Bekius, Wim van Dorp, Petra Hoogerdijk, Roger Helwegen, Jaco de Graaf, Gert de Ruyter, Anita van der Starre, Andre Koot, Netty Lugthart, Klaas Versloot, Christine van der Ha ven, Miranda Duivesteijn, Peter Paul de Bruin, Michael Hofstede, Liesbeth van Pelt, Jan Jans, Mirjam Lugthart, Jeanette van de Vlist, Frank Los, Mar cel Dortland, Carol Velthuis. den telkens weer goed opgevangen door de verdediging van de gasten. Toch lukte het in de 33ste minuut, door goed doorzetten van Peter Janssens kon hij de bal in de uiterste linkerhoek plaatsen: 1-1. In de resterende speeltijd werd van alles geprobeerd om de volle winst te pakken. Sjako Vermey kwam nog dicht bij een doelpunt maar de uit stekend op dreef zijnde keeper van Schiebroek was niet te passeren. Zondag 7 november speelt WSE thuis te gen Unio uit Oudewater. De wedstrijd be gint om half drie. Zondag j.l. speelde dat zelfde Unio tegen Waddinxveen 0-0, zodat spanning weer verzekerd is. 4e klas E KNVB Haastrecht Lekkerkerk Schiebroek Waddinxveen Unio Ommoord WSE SVDP SCR Oudewater VEP gon. En niet zonder resultaat. Met be hulp van Jean Zwanenburg werd het 3- 1 omdat hij zijn eigen keeper Nico Ramp passeerde. Daarna was het Hans Walti die er 3-2 van maakte. In de laat ste seconde kreeg Gouda een vrije trap te nemen. Dat leverde voor de spelers uit de pijpenstad dan toch nog 3-3 op. Dit doelpunt werd door Dolf Maketita gemaakt. Dat was gelijk het einde van de wedstrijd. Een wedstrijd waarin de Waddinxveners de twee punten die in de rust zo goed als zeker waren ver diend toch niet helemaal thuis kon hou- jazz-gymnastiek kunnen zien_op dejnu- den. Gouda daarentegen kon met enige vreugde het veld verlaten. Stand Afdeling Gouda: Siveo Rohda Sportief Zwammerdam Floreant Aarlanderveen Oudewater Bergambacht Reeuwijk Gouda Waddinxveen Rijnstreek BE FAIR Voor Be Fair was de wedstrijd tegen DSO teleurstellend. Mede omdat Os kam niet van de partij was en er sprake was van een bijzondere zwakke verde diging aan de rechterkant konden de Zoetermeerders steeds maar aanvallen. Dit resulteerde in een doelpunt voor DSO gemaakt door Stokers. Voor Be Fair was dit kennelijk een flinke klap. Be Fair had ook een slecht middenveld en toen in de 35e minuut Mando Vogt de stand voor DSO op 2-0 bracht zaten en Zoetermeerdersd al op rozen. Voor de rust kreeg Adrie Sleeuwenhoek nog twee mooie kansen, maar deze werden niet benut. Na de rust een fel aanvallend Be Fair, maar een evengoed verdedigend DSO. Wim Bron werd onder zware druk ge zet, maar ook het geluk had Be Fair niet mee. In de 31e minuut kreeg DSO een strafschop toegewezen en toen was het gebeurd want deze werd door Hans Oudshoorn feilloos ingeschoten (3-0). Stand West II 3e klas A: Groot Ammers Schoonhoven Koudekerk ’s-Gravenzande SV’35 HVO Duno Spirit DSO Be Fair Vlaardingen Waddinxveen-zo. In een matige wedstrijd, waarin de eerste helft nog het aantrekkelijkste was, hebben Unio en Waddinxveen via een doelpuntloos gelijkspel de punten gedeeld. De thuisclub startte met een fel offensief wat enkele kansen oplever de, maar die werden niet benut. Hal verwege de eerste helft trokken de be zoekers het initiatief naar zich toe en kregen kort voor rust een goede mo gelijkheid, maar Kees Bonefaas was beide malen te onnauwkeurig. Na rust was Unio de betere ploeg. Er werden goede aanvallen opgezet, maar de stand bleef 0-0. ziek van MFSB getiteld ’’The Zip”. Door het succes van de lessen in het vorig seizoen en de vele verzoeken naar aanleiding van de demonstratie heeft mevrouw R. Zwijnenburg besloten om dit seizoen te starten met een groep jazz-gymnastiek. Mevrouw Zwijnen burg is zeer kundig op het gebied van de jazz-gymnastiek en heeft naast de opleidingen in Nederland dit jaar ook een cursus in Zweden gevolgd welke onder leiding stond van de Zweedse jazz-gymnastiek specialiste Minica Beekman. Iedereen die iets voor jazz- "1 voor ritme en beweging en tussen de 12 en 16 jaar is kunnen zich opgeven voor de Groep Jazz Gymnastiek bij TOOS. Voor diegene die nog geen lid zijn van de gymnastiekvereniging TOOS wor den dan automatisch lid en zij betalen de normale gymnastiekcontributie 12 tot 16 jaar per maand plus ƒ2,per maand contributie voor de jazz- gymnastiek (totaal 6,Indien zij dat wensen kunen zij ook deelnemen aan de gymnastieklessen. De belangs tellenden die al lid van TOOS zijn hoe ven dan alleen de extra contributie van ƒ2,per maand te betalen. De jazz- groep start op 8 november en is op de maandagavonden in de Toosoos aan de Jan Willem Frisoweg om 16.00 uur tot 17.00 uur. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden bij mevrouw R. Zwijnenburg, Hoefblad 23, Wad dinxveen, telefoon 5025. Al enige jaren wordt er op woens dagavonden door de leden van de gym nastiekvereniging TOOS de stijldans beoefend. Van deze groep zijn drie mensen op het idee gekomen om een soirée t<^ organiseren in het vereni gingsgebouw van TOOS aan de Jan Willem Frisoweg. Op deze soirée zal uitsluitend muziek ten gehore worden gebracht waar men goed op kan stijl dansen. De organisatoren hoepn er een stijlvolle avond van te maken waar ze de bezoekers in een speciale sfeer te kunnen ontvangen. De entree voor het soirée bedraagt 5,- per persoon en de kaarten zijn in voorverkoop te verkrij gen bij de heer E. B. P. Vermeij, Johan nes Postlaan 81, Waddinxveen (tele foon 5541), of op de normale dansavon den van TOOS. Alle leden vanaf 18 jaar van de vereniging TOOS en na tuurlijk de bezoekers van de TOOS dansavonden zijn van harte welkom. Het soirée zal op 20 november 1976 worden gehouden (gaarne aangepaste kleedij). o PASSAGE 47 WADDINXVEEN TELEFOON (01828) 2477

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 11