revolutionairen kiezen ïi I Colpa Brillen Meubeltoonzaal Van Wijk gaat feestelijk open Waddinxveense anti voor mr. W. Aantjes Dit had uw advertentie kunnen zijn BURGERLIJKE STAND ADRESSEN WADDINX VEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees üw eigen Weekblad voor Waddinxveen WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN’ GEVONDEN EN VERLOREN Gevonden: T-shirt; hoefijzer met sleu tel; riem met penning; glacé-hand- schoenen; vishengels. Voor Brugkerk: ƒ64.730— Weekblad voorf Waddinxveen IW x^ r OE KERKEN NODIGEN G E A Vederlichte brilleglazen van kunststof y c Zondag 7 november 1976 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: gaand hield oud-Tweede Kamerlid voor de ARP drs. A. Schouten een inleiding over inkomenspolitiek in Nederland. WADDINXVEEN De AR-kiesvereniging Nederland en Oranje sprak vorige week dinsdagavond haar voorkeur uit voor mr. W. Aantjes als nummer 1 van de AR-kandidaten voor de kamerverkiezingen in mei 1977. Op de tweede plaats kwam mevrouw J. van Leeuwen uit Zoeter- meer. Een goede derde werd drs. J. de Koning. Deze verkiezing vond plaats in een van de zalen van de Ontmoetingskerk. Hieraan vooraf- kabouters Dit is het interieur van meubeltoonzaal G. van Wijk BV aan de Wilhelminakade. (Foto: Weekblad voor Wad- uur Naam: Adres: Woonplaats: ■K Fantastisch voor grote modebrillen Bovendien zijn ze leverbaar in elke kleur en tint. EIGEN AFDELING OOGMETING Optometrist O.V. i dinxveen/Sjaak Noteboom Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt traat, 34. Mevr. A. J. Verhoog-Bokma, 35. L. W. J. van Atten. er in de week een eucharistieviering op dinsdag en zaterdag om 9.00 uur en op donderdag en zaterdag om 19.00 uur. JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking Burg. Colijnstraat 19-21, Tel. 4637, BOSKOOP In het radicaal verbouwde pand van het vroegere Solatiebedrijf Weber aan de Wilhelminakade 26 is nu een meubel toonzaal met klassieke stijlmeubelen, w.o. noten, mahonie, massief eiken, boereneiken enz., kleinmeubelen, gro te collectie stijlklokken, klassieke ver- Donderdag 4 november Raadscommissie voor onenbare Zaterdag 13 november Bazar De Gouwebloem, AF-centrum, 14.00-22.30 uur Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. Carnavalsavond De Gouweslobbers. De Bonkelaar, 20.11 uur Woensdag 17 november NCVB, Gereformeerd Verenigings gebouw, 19.45 uur Zendingsavond De Hoeksteen, 20.00 uur 6 jaar AF-centrum, AF-centrum, 10.00-22.00 uur i 1 I I I l l l l I I I I l l l l l l I I I I I I 1 I I I I I I I i WEEKBLAD VOOR W ADDINXVEEN DONDERDAG 4 NOVEMBER 1976 op maandag en donderdag open van 13.15-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (tel. 2129, Jacob van Lennepstraat 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaanma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di 10.00 tot 12.00 uur. Sint Victorstraatdi. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. staan in een sfeervolle omgeving, zoals eiken meubelen op rode plavuizen. De verkoopruimte is 500 m2, in drie etages onderverdeeld. De meubelcol- lectie komt zowel uit binnen- en bui tenland. De verkoop is in handen van Gert (31) en Nel van Wijk (30). De samenstelling van het nieuwe bes tuur luidt als volgt: voorzitter: P. v.d. Meyden, secretaris: L. J. Bloem, pen ningmeester: P. Noordam, leden: mevr. M. Dijkshoorn-Sinke, mevr. J. A. van den Berg-Engelse en de heer J. Hielema. postbus 66, telefoon (01828) 4788 Kerkgebouw Zuidkade 159 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 5: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur ds. A. Bac 18.00 uur ds. A. Bac VOLLE EVANGELIE GEMEENTE BOSKOOP Bethelkerk: 9.30 uur ds. Modderkolk Dinsdag 20.00 uur ds. Modderkolk BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat Geen opgave ontvangen VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 9.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: 10.00 uur eucharistieviering Ontmoetingskerk 8.30 en 11.45 uur eucharistievieringen. In de week is er in de St. Victorkerk een eucharistieviering op woensdag en za terdag om 19.00 uur en op vrijdag om 7.45 uur. In de Ontmoetingskerk is Klachten bezorging: Peuleyen 15, tel. 2604, W’veen Abonnementsprijs: f 4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen f 12,75 per half jaar binnen ver spreidingsgebied en f 20,25 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs f 0,32 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. 9.30 uur ds. J. J. Tigchelaar, Putten 18.30 uur ds. J. van den Heuvel De Hoeksteen: 9.30 uur ds. Jvan den Heuvel 18.30uurds. H. C. Bultman, Schoonhov Bethelkerk: 9.30 uur ds. H. Stroevel, Andel 17.00 uur ds. H. N. van Hensbergen Dirksland Immanuëlkerk 10.00 uur ds. N. J. Flink 17.00 uur ds. N. J. Flink GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. A. Wind, Leiden 17.00 uur ds. D. J. Modderaar006 Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. D. J. Modderaar 17.00 uur ds. A. Wind, Leiden REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. G. A. Hooijkaas Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin, van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum 01^-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Geboren: Doirean, d.v. C. Broer en A. van Klaveren; Esther Fran- ?oise d.v. P. R. Bijl en M. J. Mekking; Willem Krijn, z.v. W. Burger en N. J. Gijse. Ondertrouwd: A. C. van Groningen en J. Noorlander; F. van den Bree en A. A. Czerwony; G. C. M. Berkhout en M. A. L. ten Tusscher. Gehuwd: A. C. Neven en M. Olie. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peu ters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Wilgenhorst 104, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). Verloren: hondenriem met penning; gouden herenhorloge; 3 sleutels aan hanger; hondepenning; zwarte tas met inhoud; bankbiljet; bruine tas met in houd; zwarte portemonnaie; ratelsleu- tel; donkerbruin vest; gouden arm band; 2 autosleutels aan hanger; lappenpop; smalle zilveren armband met veiligheidsslotje. werken en -bedrijven, gemeentehuis, 20.30 uur Vrijdag 5 november Bazar Welfarewerk, AF-centrum, 10.00-20.30 uur Zaterdag 6 november Toi-Toi, AF-centrum, 20.15 uur Maandag 8 november Hobbyclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Bridgeclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Dinsdag 9 november Bejaardengymnastiek, AF-centrum, 14.00 uur Raadscommissie van de ruimtelijke ordening en de woningbouw, gemeentehuis, 16.30 uur Woensdag 10 november Algemene ledenvergadering CDA, Gereformeerd Verenigingsgebouw, 20.00 uur Donderdag 11 november Volksdansen bejaarden, AF- centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Gemeentelijke commissie voor kunst, cultuur, recreatie en jeugd, gemeentehuis, 20.00 uur Vrijdag 12 november Bazar De Gouwebloem, AF-centrum, 18.30 uur Opening expositie museum Oud- Waddinxveen, Bouwvoorlichting, 20.00 uur In een helder betoog schetste hij de oorzaken van de inkomensongelijkheid waarbij een duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen een socialistische, li berale en christelijke visie. In de Bijbel se visie staat, aldus drs. Schouten, de relativering van zowel rijk als arm cent raal. De overheid is daarbij geroepen om het voor de zwakke in de samenle ving op te nemen en om misbruik van macht tegen te gaan. De mens is in deze visie geroepen als rentmeester over het hem toebedeelde te waken en eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZLTDPLAS Centraal buro: Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aan vragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden Plaatselijk vertegenwoordigster is: mevrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828) 4138. ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: DR. RUTGERSHUIS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteits- vragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag en woensdag van 19.00 tot 21.00 uur, donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. ONVOLLEDIGE GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN Onderlinge hulp voor ouders zonder partner) Iedere donderdagavond van 9 tot 10 in De Bonkelaar, Beukenhof 5, tel. 7272 WADDINXVEEN De vorige week door de Centrale Hervormde Gemeen te van Waddinxveen gehouden jaarlijk se geldactie voor de restauratie van de Brugkerk aan de Kerkweg-Oost heeft 64.730,aan toezeggingen opgele verd. Dat betekent dat er aan eigen bijdragen voor de grootscheepse opk napbeurt van het Godshuis nu meer dan een kwart miljoen gulden (ƒ256.000,(’in kas” zit. Becijferd is dat de Centrale Hervormde Gemeente naast de te verwachten rijkssubsidie van het ministerie van Cultuur, Recrea tie en Maatschappelijk Werk in de res tauratiekosten zelf f 400.000,op ta fel zal moeten leggen. Over het moment van de opknapbeurt, waarvoor bestek en tekeningen klaar liggen, valt verder nog niets te zeggen. In de gemeenteraad heeft wethouder P. F. J. van Schie (CDA) zijn verdriet geuit dat er nu al geruime tijd moet worden gewacht op een positief bericht van CRM, welk ministerie maar weinig geld ter beschikking zou hebben voor de in feite talrijke restauraties in ons land. KANDIDATENLIJST De definitieve kandidatenlijst, waarmee de ARP binnen het CDA aan de op 25 mei te houden Tweede Ka merverkiezingen zou moeten meedoen, zier er voor de Waddinxveense anti revolutionairen zo uit (wat opvalt is de 26e plaats van het zittende Tweede Ka merlid mr. J. N. Scholten, die een paar jaar geleden nog een spreekbeurt in Waddinxveen verzorgde): 1. Mr. W. Aantjes, 2. Mevr. J. van Leeuwen, 3. Drs. J. de Koning, 4. Mr. P. H. Kooy- mans, 5. H. A. de Boer, 6. Drs. J. Boersma, 7. Drs. B. Beumer, 8. Mr. G. C. van Dam, 9. J. van Houwelingen, 10. Mevr. J. G. Kraayeveld-Wouters, 11. Dr. A. Vermeer, 12. M. W. Schakel, 13. Drs. M. Beinema, 14. Dr. S. Faber, 15. Dr. W. de Kwaadsteniet, 16. L. de Graaf, 17. Drs. E. Heerma, 18. F. Borg man, 19. Drs. H. C. Couprie, 20. G. van Dongen, 21. Dr. B. de Vries, 22. Mr. J. Buikema, 23. Mevr. drs. F. J. Laning- Boersema, 24. W. de Graaff, 25. J. van Noord, 26. Mr. J. N. Scholten, 27. Mr. H. Drost, 28. Dr. H. van Ruller, 29. Drs. G. H. Terpstra, 30. Drs. G. A. de Boer, 31. B. Enserink, 32. Mevr. J. R. H. May-Weggen, 33. Drs. J. Achters- Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. Direktie:J. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. van Kempen Redactie-adres: Peuleyen 144, Waddinxveen telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, Waddinxveen INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór dinsdag- ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst wor- den. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde I week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder I tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. j LIEFST SCHRIFTELIJK ''oor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Waddinx- I 'een, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in telefonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. I Oe rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen. Kabouters, 'loeten vóór dinsdagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn op- gegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant. Advertentieafdeling 1 Weekblad voor Waddinxveen. Oranjelaan 9 (postbus 66). Waddinxveen. Telefoon (01828)4788 WADDINXVEEN Vanavond (donderdag) tussen zeven en negen uur wordt ter gelegenheid van de feestelijke opening van meubeltoonzaal G. van Wijk BV aan de Wilhelminakade 26 een receptie gehouden. Deze plezierige bijeenkomst, waarop het bedrijf de uitgebreide collectie stijlmeubelen zal tonen, valt precies 14 maanden na de brand in de meubelspuiterij aan de Kromme Esse. lichting, spiegels, gestoffeerde, lederen bankstellen. Vrijdag en zaterdag is er ’’open huis”, waar iedereen welkom is. Van Wijk BV heeft een eigen spuiterij, eigen meubel makerij, dus is er sprake van volledige service aan de klanten. Alle meubelen er voor te zorgen dat de aarde goed wordt beheerd. De vele vragen die Ad Schouten na zijn inleiding kreeg te ver werken, getuigden van een zeer aan dachtig en kritisch gehoor. Het nieuwe bestuur van de AR- Kiesvereniging kan dan ook met vol doening terug zien op deze eerste le denvergadering in het nieuwe seizoen. ’A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1976 | | pagina 9