WEEKBLAD - SPORT 'I TOOS gaf een werkelijk schitterende demonstratie I 32e Sportweek Waddinxveen Vrijdag 17 juni; Duif D. Boere was de snelste Nieuw clubhuis voor hockeyclub Waddinxveen Geslaagd kennismakings- toumooi van Be Fair-tennis 600 Deelnemers aan wandehnars FINALES IN SPORTWEEK DIPLOMA- ZWEMMEN Zwemwedstrijden KLAAS DE \RIESSCHOOL WERD EERSTE Uitslag vissen voor de jeugd Bijna vijfhonderd toeschouwers genoten JUDO-KAMPIOENSCHAP VAN WADDINXVEEN Waddinxveense hengelaars beter dan Zegvelders Donderdag 16 juni: Zaterdag 18 juni: De Gouwe heel goed in Katwijk’s haring-toumooi WADDINXVEEN Na de promotie van De Gouwe 1 naar de eerste klasse van de KNZB, ontmoette de Wad- dinxveners zaterdag in Katwijk de hoofdklassers Zian/Vitesse, De Zijl/LGB en de eerste klasser LZ ’86. De Gouwe heeft een uitstekende ind ruk achter gelaten. Een tweede prijs werd behaald. Tegen De Zijl/LGB werd het na een zeer goed gespeelde wedstrijd 8-8. De wedstrijd tegen Zian/- Vitesse 1 werd een groot spektakel. Na de eerste periode stond De Gouwe zelfs met 4-0 voor. Deze voorsprong kon De Gouwe niet vasthouden en ver loor tenslotte met 12-10. De laatste wedsrijd in dit sterke tournooi was te gen de ex-hoofdklasser LZ ’86. Op nieuw verraste de Waddinxveners door goed opgezette aanvallen. De uitslag werd 9-5 in het voordeel van De Gou we. IKS TOP 10 RECORD DISCOUNT RECORD DISCOUNT I l s i i s Deze foto werd gemaakt tijdens de zeer geslaagde TOOS-demonstratie vorige week zaterdag op het Be Fair-terrein. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom) WADDINXVEEN In de stralende zonneschijn heeft gymnastiekvereniging TOOS vorige week zaterdag een schitterende demonstratie gegeven in het kader van de 32e Waddinxveense sport week. Voorafgaande aan de demonstratie werd er een optocht gehou den langs de belangrijkste winkelcentra’s van Waddinxveen. Door de gelijke turnkleding, blauw-wit, van de ruim driehonderd kinderen die mee liepen, gaf de optocht een prachtig gezicht. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN DONDERDAG 16 JUNI 1977 Onder Ons, plaats: Anne Frank-centrum. Talentenjacht EK3 Groensvoorde 16 Waddinxveen, telefoon 3298 WADDINXVEEN De viswedstrijden voor de jeugd in de sportweek trokken 105 deelnemertjes. Tot winnaar van het tournooi werd uit geroepen Ronny Minnes met 15 vissen, 2e Robby Steenweg ook met 15 vissen en 3e Rik Martens met 13 vissen. Alle deelnemers werden beloond met frisd rank en een simmetje. WADDINXVEEN De vorige week vrijdag door het sportweekcomité geor ganiseerde wandelmars telde rond zes honderd deelnemers. De uitslag bij de 8 km groepen was: le groep TOOS; 2e groep TOOS en 3e groep TOOS. 12 km groepen: le Wandelvereniging DJG; 2e Wandelvereniging DVT. WADDINXVEEN In het gemeentelijk zwembad in sportpark De Sniep werd weer voor het diploma A en B van de KNZB gezwommen. Van de 18 kandidaten .voor diploma A moest er I worden afgewezen; de overige 17 be haalden het diploma. Voor diploma B behaalde alle vijf de kandidaten het diploma. De examens werden afgeno men door chef-zweminstructeur A. J. Troost en zwem instructeur C. Rehorst. Namens de KNZB was als toezichthou der aanwezig de heer Van Maanen. De geslaagden waren A): Erwin Kore- vaar, Jacqueline Rietveld, Frans de Jong, Gert Jan van Tilburg, Arno Ver- nooy, Erik van Huis, Rosemarie de Wit, Richard de Wit, Mirjam Gilhuis, Roderick van der Haagen, Saskia de Heer, Marjan de Pater, William Overes, Sander ter Beek, Esther Haan, Katja Baak, Darsia Bruins. B: Pauline Verburgh, Carla de Beer, Peter Rietveld, Robert Rietveld, Karel Metselaar. 3. Cherchez la femme- Dr. Buzzard 4. Beautiful Rose- George Baker Selection 5. Don’t stop - Fleetwood Mac 6. Young and in love- Internationals 7. Ain’t gonna bump no more - Joe Tex 8. What kind of dance is this- Veronica Unlimited 9. Worn down piano - Mark and Clark band 10. Oerend hard - Normaal WADDINXVEEN Vorige week zaterdag werden in het kader van de sportweek door sportschool Den Edel de judokampioenschappen van Wad dinxveen gehouden. Ruim 150 kin deren waren daarvoor naar het gym nastieklokaal aan de Joh. Postlaan/Pe- ter Zuidlaan gekomen. Ook de belangs telling van de ouders van zeer groot en er heerste mede daardoor een gezellige stemming. De deelnemers waren ver deeld in leeftijd, gewicht en kleur band en speelden door middel van een spe ciaal poulesysteem twee of meer weds trijden, waaruit dan de nummers 1,2 en 3 tevoorschijn kwamen. De uitslagen waren als volgt: Kinderen 6 en 7 jaar (lagere banden): 1. Niek Oos tendorp, 2. Hubert Welleman, 3. Otto Kemkes. Jongens 6 jaar t/m 28 kg (ho gere banden): 1. Patrick Bavius, 2. Mar co Scheurwater, 3. Mar Eversteyn. Jon gens 7 jaar t/m 28 kg hogere banden)1 Wouter Borst, 2. Caspar Droog, 3. Frank Wekking. Jongens 7 jaar t/m 28 kg (lagere banden): 1. Henk van Ingen, 2. Frits Visser, 3. Sander van Zanten. Meisjes 6 en 7 jaar: 1. Saskia van Veen, 2. Laura Verhagen, 3. Monique Moes- ker. Jongens 8 en 9 jaar (lagere banden): 1. Arie Lam, 2. Peter van der Pelt, 3. 1. Ma Baker - Boney M 2. You’re my world- Guys and Dolls (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer (duivensportVereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloën) Basketbalvereniging TOOS (basketbal). WADDINXVEEN Vorige week zaterdag was de eerste wedstrijd van de tweekamp tussen de hengelsportvereni- ging van Waddinxveen en Zegveld. Er werd gevist in het water langs de Tol huisweg nabij Papenveer. De vangst was andermaal niet best. Het korps van Waddinxveen behaalde de overwinning met een score van 4250 gram tegen Zegveld 2660 gram. Individueel winnaar werd: W. van der Wal met 1430 gram. De verdere uitslag was als volgt: 2. W. Hidding 1270 gram; 3. C. Broer 1260 gram; 4. A. Ton (Z) 1200 gram; 5. C. van der Wal 1020 gram; 6. A. Muller (Z) 860 gram; 7. P. Hofman 840 gram; R. van Dijken 660 gram; 9. P. Wieser 650 gram; 10. C. Stolker 650 gram. Zondag namen enkele leden van H.S.W. deel aan het nationale con cours van V. en D. in het Aarkanaal. De heren J. van Egdom en W. van der Wal werden respectievelijk 15e 27e. Zaterdag 18 juni wordt de selectieweds trijd voor het Nederlands kampioenschap van de Federatie Randstad gehouden in de Gouwe tussen Boskoop enAlphen aan den Rijn. Hieraan zullen zes leden van HSW meedoen. PERPLEX Als slot van de demonstratie zagen de toeschouwers hoe de adspirant-meisjes en -jongens de verschillende sprongen in een zeer snel tempo over het paard uitvoerden. De heren, die het publiek Bedrijfsvistournooi, plaats: Gouwe, tussen Burgemeester Trooststraat en rijks weg. Aanvang 19.00 uur. Biljarten tussen Sportvrienden en Aanvang 20.00 uur. WADDINXVEEN De hockeclub Waddinxveen heeft besloten tot de bouw van een clubhuis op het sportvel dencomplex in het sportpark ”De Sniep”. De kosten worden geraamd op 291.230,-. Om hiervoor de benodigde gelden te kunnen aanwenden heeft de club bij het gemeentebestuur een ver zoek ingediend om een garantie van rente en aflossing van een aan te gane geldlening van ƒ250.000. Het verschil van ƒ41.230,- zal door de hockey- vereniging zelf worden gefinancierd uit eigen middelen. Voor de realisering van de bouw is het ook noodzakelijk dat een recht van opstal wordt verleend. Burgemeester en wethouders stellen de volgende week woensdagavond verga derende gemeenteraad daarom voor de gevraagde betaling van rente en aflos sing onder de gebruikelijke voorwaarde te garanderen en een recht van opstal te verlenen, eveneens onde de gebrui kelijke voorwaarden. WADDINXVEEN Vorige week zaterdag organiseerde het bestuur van tennisvereniging Be Fair met groot suc ces een kennismakingstournooi, dat vooral ten doel had de vele nieuwe le den nog wat actiever deel te laten nemen aan het gehele verenigingsle ven. Onder de stralende zon werd aan ruim honderd nieuwe leden, aangevuld met zeventig ’oude’ leden, eerst een kopje koffie aangeboden. Daarna werden op de tien banen ruim 130 partijen van een half uur afgewerkt, waarbij het winnen niet op de eerste plaats stond. Op onts pannen en plezierige wijze werden de gemengde dubbels gespeeld, waarbij de nieuwe leden, gekoppeld aan één der oude leden, steeds weer andere tegen standers ontmoetten. ’s Avonds werd het toernooi afgesloten met een druk bezocht feest in het club huis. Ook op het feest, dat tot in de kleine uurtjes duurde, kwamen vele nieuwe leden. Al met al was de gehele dag, mede door het prachtige weer, zeer succesvol. Tennisvereniging Be Fair heeft, door de uitbreiding naar tien banen, nog plaats voor circa dertig nieuwe senior-leden. In lichtingen bij T. Los, Beethovenlaan 23, telefoon 2938. Petteplas-evenementén met o.a. gondelvaart voor de jeugd, sprietlopen, radio grafische bestuurde model vliegtuigen, parachute springen, artiesten en water skiën, plaats: de Petteplas. Aanvang circa 18.00 uur tot circa 23.00 uur. Toegang gratis. WADDINXVEEN De duiven van de leden van postduivenvereniging De Sperwer namen deel aan een wedvlucht vanaf Corbeil. Afstand 412 km. In kon- kours 220 duiven. Gelost om 8.45 uur met matige N.W.wind. Aankomst eer ste duif 14.59.28 uur, laatste 15.50.30 uur. Snelheid eerste duif 1100.40 m per min., laatste 964.69 m per min. De uitslag was: D. Boere 1 11 45 52; C. Toor en Zn 2 19 38 40 53; de Kok- Bijmans 3 17 29 37; Gebr. Anders 4 5 8 10 15 20 21 27 36 41; H. Vink 6 50; J.C. Koren 7 32 34 44; Troost-Tamerus 9 12 26 31 35 48 54; H. Metselaar 13 23 24 30; T. H. Twigt en Zn 14; F. van Vliet 16 18 22 42 46 49; C. Smit 25 28; P. Bo- nefaas 33 55; W. Metselaar 39; D. Heeren 43; van Gelooven-van Dijk 47; N. van Tol 51. P. V. De Sperwer nam ook deel aan een wedvlucht vanaf Noyon. Afstand 298 km. In konkours 202 duiven. Gelost om 7.00 uur met matige Z O. wind. Aankomst eer ste duif 10.05.52 uur, laatste 10.23.25 uur. Snelheid eerste duif 1602,53 m per min., laatste 1463,24 m per min. Uitslag: M. Groen 1; F. Middelkoop 2 50; F. van Vliet 3 6 10 14 18 20 27 35 37; Troost-Tamerus 4 8 13 44 45 49 51Th. Colla 5 42; T. H. Twigt en Zn 7 15 24; Van Gelooven-Van Dijk 9 39; C. Hof man en Zn 11 36; C. Toor en Zn. 12 26; H. Vink 16 21 30; L. de Bruyn 17; H. Metselaar 19 28 40 46 47; C. J. Smit 22; J. Versloot 23; D. Boere 25; W. Met selaar 29 31Gebr. Anders 32 33 41 43; N. van Tol 34; D. Heeren 38; Den Ouden-Van Gent 48. nogmaals perplex lieten staan, stalen de show door de sensationele sprongen ook over het paard. Zo kwam er een eind aan de gymnastiekdemonstratie van TOOS, waarbij de technische lei ding, die de gigantische organisatie op zich hadden genomen, alle lof verdient. De heer K. Zwijnenburg, die de ver schillende onderdelen aan elkaar praat te, hield alles strak in de hand zodat de demonstratie een vlot verloop had. Wanneer u meer van TOOS wilt zien dan kunt u zaterdag 18 juni komen kijken naar de onderlinge wedstrijd van de keurgroep. Aanvang 10.00 's morgens in de gymnas tiekzaal aan het Koningin Wilhelminap- lein. De toegang is gratis. Peter van Ingen. Jongens 8 en 9 jaar t/m 28 kg (hogere banden): 1. Kim den Draak, 2..Gert Wim van der Linden, 3. Robert Kampen. Jongens 8 en 9 jaar t/m 32 kg (lagere banden): 1. Niels Smit, 2. Wijnand Kuit, 3. Jeroen Zwaard. Jon gens 8 en 9 jaar boven 34 kg: 1Maarten Kampen, 2. Robert Kaufman, 3. Ed ward Moesker. Jongens 8 en 9 jaar t/m 30 kg (gele en oranje banden): 1. Edwin Vermeulen, 2. Paul Hendriks, 3. Anton Bloem. Meisjes 8 en 9 jaar: 1. Jeanette van der Drift, 2. Sandra van Zeeland. Meisjes 10 en 11 jaar: 1Wilma Scheur water, 2. Pauline van Wijnen, 3. Sandra van der Drift. Jongens 10 en 11 jaar (lagere banden): 1. Carl Hoogendoorn, 2. Leendert Beider, 3. Rob Dekker. Jongens 10 en 11 jaar t/m 35 kg: 1. Dan ny Liem, 2. Arjen Jansma. Jongens 10 en 11 jaar t/m 35 kg (hogere banden): 1. Guido van Dijck, 2. Jeroen Jungsla- ger, 3. Martin Schouten. Jongens 10 en 11 jaar boven 35 kg: 1. Karel Groene weg, 2. Ronnie Minnes, 3. Ronnie Bak ker. Jongens 12 en 13 jaar boven 46 kg: 1. Bart-Leen Weijenberg, 2. Bert Borst, 3. Gert-Jan Kraaijenbrink. Jongens 12 en 13 jaar t/m 46 kg: 1. Robert Ver maal, 2. Gert Nijhof, 3. Peter Keizer. Jongens 14 en 15 jaar: 1. Jacob Mook, 2. Rowan Tiesma, 3. John Verwoerd. Meisjes 12 en 13 jaar: 1. Yvonne Ver woerd, 2. Tineke Jungslager, 3. Janny Scheurwater. Alle singles slechts 4.95 sprongen waren te zien. De jazz- gymnastiek oefening van de speciale jazz-groep van TOOS dansden op een uitstekende wijze op de hedendaagse muziek. Ook de kleding, het gymnastiek-wit en het jeans-blauw, paste geheel bij hun uitvoering. De jazz-oefening was zo verzorgt uitge voerd dat het publiek er ademloos naar stonden tejdjken. volgt was: le Klaas de Vriesschool 2e Groen van Prinstererschool 3e Jan Ligthartschool 4e Kon. Julianaschool 5e Sav. Lohmanschool 6e Eben Haëzerschool 7e Rehobothschool Se Mgr. Bekkersschool 9e Theo Thijssenschool 10e Bethelschool Middelbare scholen (meisjes): le Havo-Atheneum 2e Chr. Mavo 3e Openbare Mavo 4e De Rank Jongens: le Chr. Mavo 2e Openbare Mavo 3e Havo/Atheneum Persoonlijke tijden basisscholen: 50 m rugslag jongens: le Mark Faber 40.4; 2e Jan Both 41.9; 3e Ton Has selaar 45.0. 50 m rugslag meisjes: le Mary de Leeuw 42.7; 2e Karin van Driel 43.8; 3e Iris Fessel 45.2. 50 m schoolslag jongens: le Jan Both 45.4; 2e Philip van Wijten 45.4; 3. Mark Fa ber 46.5. 50 m schoolslag meisjes: le Karin van Driel 45.5; 2e Carla van der Vange 46.9; 3. Anuschka van Veen 46.9. Estafette Jongens: le Juliana school, 2e Jan Ligthartschool, 3e Klaas de Vriesschool. Estafette Meisjes: le Groen van Prinstererschool, 2e Jan Ligthartschool; 3e Mgr. Bekkersschool. middelbare scholen 50 m rugslag jongens: le Marcel van Leeuwen 36.8; 2e Eddy den Boon 37.5; 3e Niek de Leeuw 37.8. 50 m rugslag meisjes: le Jacquelien Spruit 38.4; 2e Riet Verwey 39.1; 3. Arja Bouma 39.9. 50 m schoolslag jongens: le Marcel van Leeuwen 38.6; 2e Eddy den Boon 39.8; 3e H. Vermulm 41.0. 50 m schoolslag meisjes: le Riet Verwey 42.4; 2e Elly Lan- gelaan 42.9; 3e Linda Rentes 43.2. Es tafette meisjes: le Havo/Atheneum, 2e Chr. Mavo, 3e Openbare Mavo. Esta fette jongens: le Chr. Mavo; 2e Open bare mavo: 3e Havo/Atheneum. .De demonstratie werd op de Be Fair- terreinen gestart met de vrije oefening van de meisjes. Direct daarna zagen de bijna vijfhonderd belangstellenden een grote groep meisjes en jongens de di verse oefeningen op de mat uitvoeren. De kleuters van TOOS zongen uit volle borst enige leuke kinderliedjes, waarbij ze tegelijkertijd de tekst uitbeelden. Vele vaders en moeders, gewapend met fotoapparatuur, namen hun kans waar om deze vrolijke oefening van hun kin deren te vereeuwigen. De meisjes en de adspirant-meisjes voerden keurig gelijk hun vrije oefening uit. Kracht, lenig heid en timing spelen de hoofdrol bij de spectaculaire oefeningen op de hoge- brug, uitgevoerd door de heren. De dames van TOOS gaven een perfec te show van de ritmische gymnastiek weg waarbij ze gebruik maakten van sierlijke handgereedschappen zoals hoepels, knuppels etc. Netjes op de maat van de muziek en precies gelijk gaf blijk dat de oefeningen serieus in gestudeerd zijn onder deskundige lei ding. De keurgroep gaf als vanouds een bewonderenswaardige demonstratie langemat springen weg, waarbij de flik- flaks, salto’s en andere moeilijke serie De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc- ieven) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissenTennisvereniging Waddinxveen Dinsdagavond vonden onder veel belangstelling de wielrenwedstrijden plaats. Op de foto alvast een indruk van dit sportweekgebeuren. Volgende week hopen we de volledige uitslagen te kunnen opnemen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Eindstand: le Zian/Vitesse 6 punten 2e De Gouwe 1 3 punten 3e Zijl/LGB 3 punten 4e LZ ’86 0 punten Uitslagen: De Gouwe-Zijl/LGB 88 Zian/Vitesse-De Gouwe 1210 LZ ’86-De Gouwe 59 Zian/Vitesse-LZ ’86 112 LZ ’86-Zijl/LGB 1 0-4 Zijl/LGB-Zian/Vitesse 2—9 De Gouwe 6-Katwijk 3 heren 10 De Gouwe 4-Barracuda 1 heren 04 WADDINXVEEN Na de zeer spannend verlopen finales van de school-, bedrijfs- en damesvoetbal- wedstrijden in het kader van de sport week, kunnen we de volgende kam pioenen melden. SCHOOLVOETBAL: le Kon. Julianaschool 2e Jan Ligthartschool 3e St. Jozefschool (na strafschoppen) 4e Mgr. Bekkersschool DAMESVOETBAL le Hockeyclub Waddinxveen Sportiviteitsprijs: Toos-gym BEDRIJFSVOETBAL, le Agrariërs 5 punten 2e Albert Heyn 3 punten 3e Rehort 2 pnt (na strafschoppen) 4e BV Boonstoppel/Glasbeek 2 punten WADDINXVEEN Onder redelijke weersomstandigheden zijn vorige week de schoolzwemwedstrijden gehouden. Het was voor de organisatoren (zwemclub De Gouwe) teleurstellend dat er vijf basis scholen niet hadden ingeschreven voor deze sportweekwedstrijden. Jammer was ook dat de begeleiding van de zwemmer- tjes van enkele scholen niet of slechts ge deeltelijk was verzorgd. Overigens deden deze hiaten geen afbreuk aan de sfeervol le wedstrijden, waarvan de uitslag als i f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 9