I i I Chr. Mavo/Lto kan pas in 1981 gaan bouwen Berisping Hans Veenman, vertrek Sjaak Feijen ”MET BEN SCHUURMAN HESS sjaak noteboom VALT NIET MEER TE WERKEN 99 BURGERLIJKE STAND WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE 179,— GEVONDEN EN VERLOREN Geslaagde vakantiefoto’s met Weekblad voor I Waddinxveen T r 11 TOP 10 RECORD DISCOUNT RECORD DISCOUNT ■I RICOH 35 ZF KERKEN nodigen ïl RICOH 500 G i WADDINXVEEN De gemeenteraad mag dan in haar laatst gehouden vergadering ingestemt hebben met de grondverkoop aan de protestants-christelijke stichting voor voortgezet onderwijs in Wad dinxveen, dan wil dat nog niet zeggen dat spoedig ook met de bouw van een nieuwe scholengemeenschap voor Mavo/Lto zal kunnen worden begonnen. Zoals het er nu voorstaat zal met de bouw van de school aan de Sniepweg niet eerder gestart kunnen worden dan in 1981. Telefoon 2477 - Passage 47 - Waddinxveen Geboren: Xander Dominique, z.v. G. Matse en H. E. J. Brugge ling; Bertha, d.v. A. D. Anker en J. T. Buijs; Lucien, z.v. F. J. A. Claassen en E. Boender; Ronald Michel, z.v. J. Geers en G. W. van Wijk; Arthur Christiaan, z.v. F. E. Haverkamp en J. C. M. van Ingen; Margriet, d.v. W. P. Koolmees en M. R. Kroos; Anthoi- nette Francisca Maria, d.v. F. M. A. Rurenga en W. J. J. Wubs. Ondertrouwd: C. Saaf en B. M. Kalmeijer; H. J. Heijkoop en W. Metselaar. Internationals adviesprijs 298, incl. tas co mbi-prijs 219,— incl. tas Kleinbeeld camera met automatische belichtingsregeling, uitschakelbaar, 2,8 optiek, gekoppelde afstandsmeter, zelfontspanner. Deze veelzijdige camera, waar een ieder fantastisch fotowerk mee maakt bij Combi voor ANNE FRANKCENTRLM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-I2 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro: Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad I, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 6044 of 6137 Ricoh 35 ZF. Een volautomati sche kleinbeeldcamera met in stelbare sluitertijden van 1/8 - 1/500 sec. Een juweeltje van precisie. adviesprijs 269, Klachten bezorging: Peuleyen 15, tel. 2604, W’veen Abonnementsprijs: ƒ4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 14,- per half jaar binnen ver spreidingsgebied en ƒ21,50 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,33 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! HAND- EN SPANDIENSTEN (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (tel. 2129, Jacob van Lennepstraat 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN - NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere Ie en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. Groensvoorde 16 Waddinxveen, telefoon 3298 i volgen van dien voor Hans Veenman (nl. ontslag). ZJjn manier van handelen bewijst wederom dat hij niet in staat is een groep collega’s te leiden zoals dat van een teamleider verwacht mag wor den, nl. met begrip en vriendschap.” iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. 1. Ma Baker - Boney M 2. What kind of dance is this- Veronica Unlimited 3. Young and in love - ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden Plaatselijk vertegenwoordigster is; mevrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828)4138. postbus 116, telefoon (01828) 4788 t DR. RUTGERSHUTS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteits- vragen). De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag en woensdag van 19.00 tot 21.00 uur, donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. ON VOLLEDIGE GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN (Onderlinge hulp voor ouders zonder partner Iedere maandagavond van 9 tot 11 uur in 't Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860 (werkgroep Uniek). STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peu ters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Wilgenhorst 104, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). REGIONAAL ZIEKENFONDS GOUDA. Wekelijks spreekuur in het Anne Frankcentrum op maandag van 18.30-19.30 uur CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: 10.00 uur eucharistieviering Ontmoetingskerk 8.30 en 11.45 uur eucharistievieringen. In de week is er in de St. Victorkerk een eucharistieviering op woensdag en za terdag om 19.00 uur en op vrijdag om 7.45 uur. In de Ontmoetingskerk is er in de week een eucharistieviering op dinsdag en zaterdag om 9.00 uur en op donderdag en zaterdag om 19.00 uur. Gevonden: etui met sleutels; tasje met inhoud; portemonnaie met inhoud; bankbiljet; parkiet; kinderjack. Verloren: reserwiel; label met sleutels; armband; spikes; kinderschoenen; da meshorloge; portemonnaie met in houd; kinderbril; wieldop; helm; hon- depenning; kinderjack; pas 65-abon- nementskaart N.S. ’’Beste vrijwilligers,” ’’Gisterochtend, omstreeks 11.30 uur, heeft Hans Veenman, de concierge- beheerder, een lichte klap uitgedeeld aan Ben Schuurman Hess, teamlid in dienst van de Stichting Jeugd- en Jon gerencentrum Waddinxveen. Deze klap is niet zo maar uit de lucht komen vallen. Reeds vanaf het begin van onze werkzaamheden hier (april 1976), zijn er constant wrijvingen geweest tussen Ben Schuurman Hess en de andere werknemers van de stichting (uitgezon derd de huishoudelijke kracht Elly van Wichen). Ik herinner hier even aan de moeilijkheden in september 1976, toen er een conflict ontstond tussen ener zijds Ada Winters en Hans Veenman en anderzijds Ben Schuurman Hess.” "Dit conflict werd voorgelegd aan een zogenaamde "Commissie van Goede Diensten”, die in november 1976 met een aanbeveling kwam op de moeilijk heden tussen Ben Schuurman Hess en Hans Veenman op te lossen. Helaas liep dit niet zo prettig als verwacht werd. Op 2 december 1976 diende het dagelijks bestuur een motie van want rouwen tegen het functioneren van de heer B. Schuurman Hess in. Naar aan leiding van deze motie besloot het al gemeen bestuur een proeftijd van drie maanden in te stellen voor Ben Schuur man Hess, waarin gesteld werd dat Ben Schuurman Hess in deze drie maanden GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 en 18.00 uur ieesdienst CHR. GER. KERK BOSKOOP 09.30 uur Stud. P. C. de Lange, Putten 16.30 uur Stud. P. C. de Lange, Putten BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatörkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 9.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking ken. Als hij een goed teamleider zou zijn geweest, zou hij hierover een ge sprek met Hans hebben gevoerd, en niet onmiddellijk naar het politiebu reau zijn gestapt om aangifte te doen van mishandeling, met alle kwalijke ge- STICHT1NG CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30tot 17.30 uuren 18.30 tot 20.30 uur;di 10.00 tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. plan ook christelijk lager technisch on derwijs in Waddinxveen te willen gaan geven, dan zou de mavo-school zeer waarschijnlijk op dit moment al klaar zijn geweest. De minister kon met het plan van het Waddinxveense school bestuur wei instemmen maar verbond daaraan wel de voorwaarde dat de nieuwbouw voorlopig zou worden op geschort om bouw van een scholen gemeenschap in één fase mogelijk te maken. En dat betekende een vert raging voor de mavo van maar liefst zes jaar. De mavo heeft op deze wijze ach teraf wel aan het Ito een zware tol be taald. Er is echter één lichtpuntje voor het in grote zorg verkerende Waddinxveense schoolbestuur. Op het ministeriële bouwplan staat de te bouwen school aangegeven met de aantekening dat het projekt eventueel in aanmerking zou kunnen komen om in afwijking van het chronologisch doorschuiven eerder te worden gerealiseerd dan het aangege ven jaartal 1981. Dit zal in sterke mate afhangen van de moeilijkheden waarin de goede voortgang van het onderwijs zal worden bemoeilijkt. Hierbij wordt wel gezegd dat op dit moment nog niet te overzien is hoe de extra financiële consequenties voortvloeiende uit het naar voren halen van dit Waddinxveen- se en andere projekten in de jaren 1978 t/m 1980 kunnen worden opgevangen: Met kracht wordt echter gestreefd in deze jaren de nodige financiële dekking te vinden, zodat bij het vastellen van het volgende scholenbouwplan (mid den volgend jaar) de geplande bouw van wat wordt genoemd ’de krepeer- en fixeergevallen’ eerder kan plaatsvinden dan aanvankelijk was gedacht. Voorde christelijke scholengemeenschap zou dat betekenen dat het gereedkomen van de nieuwe school twee tot driejaar zal kunnen worden vervroegd. HAVO/ATHENEUM Foor de samenwerkingsschool voor Havo/Atheneum in Waddinxveen ziet de toekomst voor wat de lokalennood er wat rooskleuriger uit. In hetzelfde scholen bouwplan staat dat de nog noodzakelijke uitbreidingen voor deze school aan de Sniepweg in dit en volgend jaar kunnen plaatsvinden. spoedig mogelijk ontslag van de heer Schuurman Hess. Dit betekent dat de vrijwilligers geen enkele mogelijk heid meer zien tot samenwerking met de heer Schuurman Hess, ook gezien de ervaringen sinds de tot standkoming van De Bonkelaar”. Mey, Albert van Alphen, Koos Schin kel, Renee Kramps, Cora de Knikker, Jantine Los, Rosemarie van Rossum, Jeanette van Egmomd, Tiny Hofman, Lia Bloot, Rinus Boer en Gerard Pol- fliet. Daarin stond het volgende: ”Een groot aantal vrijwilligers van De Bonkelaar en ’t Ketelhuis zijn in vergadering bijeen gekomen naar aanleiding van de schorsing van de concierge-beheerder Hans Veenman, op 28 juni 1977. Zij hebben zich op het volgende standpunt gesteld; 1Wanneer het bestuur tijdens de op 29 juni te houden bestuursvergadering besluit de concierge-beheerder te ontslaan, zeggen de vrijwilligers alle medewerking aan toekomstige acti viteiten in De Bonkelaar en 't Ketel- huis direct op. Dit betekent dat de meeste activiteiten die met behulp van vrijwilligers worden georgani seerd komen te vervallen. 2. De vrijwilligers doen een dringend beroep op het bestuur van de stich ting jeugd- en jongerencentrum Waddinxveen alle mogelijke stappen te ondernemen die leiden tot een zo WADDINXVEEN De concierge-beheerder van het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar, Hans Veenman (31), heeft gisteravond laat van de Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Waddinxveen een offi ciële berisping gekregen. Dit omdat hij maandagmorgen algemeen coördinator Ben Schuurman Hess een vuistslag had gegeven, waarop Hans Veenman direct werd geschorst. Die schorsing is nu met onmid dellijke ingang opgeheven. Het stichtingsbestuur, dat gisteravond in aanwezigheid van burgemeester mr. A. <j. Smallenbroek en CDA- wethouder P. F. J. van Schie in beslotenheid vergaderde, heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ondanks alles toch het vertrouwen uit te spreken in de door de vrijwilligers van De Bonkelaar op handen ged ragen Hans Veenman. De door hem uitgedeelde vuistslag is het gevolg van een groot aantal span ningen, die het gevolg zouden zijn van het optreden gedurende lange tijd van de nu zieke Ben Schuurman Hess. Zijn aanwezigheid zou volgens een vrijwil ligsters het effect hebben van een rotte appel op een fruitmand. Binnen het Waddinxveense jeugd- en jongeren werk lijkt er dan ook bijna niemand ineen te vinden te zijn, die het nog wil opnemen voor Ben Schuurman Hess, van wie de vrijwilligers met name heb ben geëist dat deze opstapt. Hem wordt bijzonder kwalijk genomen dat hij naar aanleiding van de klap op zijn gezicht door de rijkspolitie proces-verbaal heeft laten opmaken. Deze gebeurtenissen zijn er de oorzaak yan dat De Bonkelaar deze week werd ioorzien van spandoeken als "Schuur man moet eruit”, ’’Ontsla liever de ware veroorzaker van de ellende” en ”- Ben moet weg”. Een paar dagen lang is er druk vergaderd en werden er verkla ringen uitgegeven. Om de Wad- dinxveners een goede indruk van het lebeurde te geven volgt hier de brief die Sjaak Feijen, die per 1 augustus ontslag heeft genomen als vaste mede werker van De Bonkelaar, afgelopen dinsdag heeft geschreven: Deze brief werd diezelfde dinsdag ge volgd door een verklaring van de vrij willigers Carla v.d.Ploeg, Eric Plaisier, perben Klinkenberg, Bert Esveldt, Ed [an Langen, Gerrit Belt, Kok van der Deze harde feiten putten we uit het deze week verschenen weekblad van het departement van onderwijs en we tenschappen ’Uitleg’, waarin het scho lenbouwplan voor de jaren 1977 tot 1982 is opgenomen. Heel concreet wil dat zeggen dat de school niet eerder dan in 1982 klaar zal zijn. En dat bete kent altijd nog vij( lange jaren van tob ben voor de christelijke scholen gemeenschap. Vooral voor de Ito- afdeling is dat een enorme tegenvaller. De twee jaar geleden gestarte opleiding voor lager technisch onderwijs moet in het aanstaande cursusjaar voor de goe de voortgang in augustus al kunnen be schikken over een aantal praktijkloka- len. Maar hoewel wat noodmaatre- gelen kunnen worden getroffen zal er voor de komende vijf jaar niet aan te J ontkomen zijn dat een uitwijk gezocht zal moeten worden naar bijvoorbeeld de christelijke technische 'De Nieuwe 2 Vaart’ in Gouda. Ook de integratie ma- vo/lto zal binnen de scholengemeen- schap mede door de lokalennood maar e moeilijk op gang kunnen komen. Het scholenbouwplan geeft precies aan 2 hoe de planning van de bouwprocedure van de Waddinxveense school zal moe- ten verlopen. Dit jaar moet de grond in het bezit van de stichting komen. Zoals bekend is de gemeenteraad - zij het schoorvoetend - met de verkoop van het bouwterrein naast het Havo/At- heneum aan de Sniepweg accoord ge- 2 gaan. Volgend jaar zal de architect met een afgerond plan op de tafel moeten komen. In 1979 en 1980 zullen dan aan 2 de voorbereidende terreinwerkzaam- hedenbegonnen kunnen worden. En in 1980 zal dan uiteindelijk de eerste steen 2 gemetseld kunnen worden. Naar ver- wachting zal dan de school bij het begin van de cursus in 1982 klaar kunnen zijn. Trieste bijkomstigheid voor vooral de mavo-afdeling is dat twee jaar geleden 2 reeds de ministeriële goedkeuring werd verkregen om in 1976 te starten met de bouw van een nieuwe christelijke 2 mavo-school aan de Sniepweg omdat het gebouw aan de Prinses Beatrixlaan veel te klein is. Vele jaren lang is deze mavo al ondergebracht in diverse noodbehuizingen in Waddinxveen. Was het bestuur op het ministerie van onderwijs niet aangekomen met het LgEKBLAD V OOR WADDINXVEENDONDERDAG 30 JUNI 1977 - Zondag 3 juli 1977 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 09.30 uur ds. Joh. Verwelius 18.30 uur ds. J. van den Heuvel De Hoeksteen: 09.30 uur ds. J. van den Heuvel 18.30 uur cand. H. v.d. Berg, Utrecht Bethelkerk: P9.3O uur cand. H.v.d. Berg, Utrecht 1 /.U0 uur ds. Joh. Verwelius Immanuëlkerk: F-30 uur ds. Ph. Cornelder, Rotterdam I .00 uur dhr. J. Goedhart, Nieuwkoop gereformeerde kerken Kruiskerk: 09.30 uur ds.F.J.B.Schiebaan, Bennekom 17.00 uur ds. P. van den Berg [Ontmoetingskerk: 110.00 uur ds. P. van den Berg I uurds.F.J.B.Schiebaan,Bennekom remonstrantse gemeente Ion samenwerking met de (vrijzinnig Hervormden) •Kerkgebouw Zuidkade 59: (Geen dienst [Elke donderdagavond: I'9-45 uur bijbellezing door ds. D. [Gnr. Overduin, van de Hervormd IGereformeerde Gemeente te (Hilversum iOLD-GEREFORMEERDE (GEMEENTE IN NEDERLAND I Kerkgebouw Zuidkade 159 110.00 uur Ieesdienst 118.30 uur Ieesdienst 4. Oxygene 4 - Jean Michel Jarre 5. Cherchez la Femme - Dr. Buzzard 6. Ain’t Gonna Bump no more - Joe Tex 7. I don’t want to talk about it - Rod Stewart 8. Don’t stop - Fleetwood Mac 9. Worn down piano - Mark en Clark Band 10. California - Highlight ALLE SINGLES 4.95 zou moeten laten zien dat hij het ook anders kon. Maar reeds na twee maanden (februari 1977) waren de gemoederen dermate verhit, dat het bestuur besloot de kwes tie voor te leggen aan de Geschillen commissie van het LOAC.” ’’Deze commissie geeft een advies in dien er een ernstig conflict rijst tussen werknemer (B. Schuurman Hess) en werkgever (de stichting). Beide partijen verklaarden zich neer te leggen bij de uitspraak van de Geschillencommissie van het LOAC. De Geschillencommis sie kwam in mei 1977 met een verslag, waarin gesteld werd dat zowel bestuur ais coördinator rond de tafel dienden te gaan zitten en de problemen op te los sen. Zowel het bestuur als Ben Schuur man Hess hebben dus geen gelijk ge kregen, daar het ontbrak aan de nood zakelijke toetsen. Er was en is bijv, geen op papier vastgelegd werkrooster, er is een zeer onduidelijke taakom schrijving enz.” "Na deze uitslag heb ben een aantal werknemers van de stichting, te weten Irene de Feyter, Cees Boots, Hans Veenman en Sjaak Feijen besloten om met onderhandelin- gen te beginnen, daar zij stelden dat het werk wat hier verricht moet worden niet te lijden mag hebben van onderlin ge conflicten. Hierop werd een aantal weken terug de eerste gespreksronde begonnen waarvan de bedoeling was voor een ieder duidelijke taakomschrij ving werkroosters en verantwoordelijk heden op papier vast te leggen. Ook Ben Schurman Hess was bereid om aan deze onderhandelingen deel te nemen." "Helaas maakte hij gebruik van de lich te klap die hij maandag heeft opgelo pen om Hans Veenman er uit te wer- i Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. Direktie:J. B Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. Van Kempen Redactie-adres Peuleyen 144, Waddinxveen telefoon (01828) 5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, Waddinxveen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 9