II WEEKBLAD - SPORT Waddinxveense sportspetters De drie belangrijkste slagen van het spel. Riant woonhuis met paardenstal aan Z. Dwarsweg Wat is tennis eigenlijk voor een sport Gemeentelijke bekendmaking een publicatie van de Gemeente Waddinxveen AIIFSlNriFS4 95 ALLE SINGLES De Sperwer J TOP 10 RECORD DISCOUNT 0 RECORD DISCOUNT De^backhand-dnve,/ Zo sla je als de fel links van het lichaam kcwb. -r s De^tehand-drive" zo sla je als de tel rechts van het 1 lichaam komt. ©De service of opslag, fel opgooien mddelinkerhand en vervolgens met 4 het racket inde J rechterhand Cqestrektearm!) \g\over het net slaan v\ inhet schuin- V -tmenoverlionende Weekblad voor waddinxveen woensdag 6 juli 1977 ll V T F*WN II r>* R-"" ■<-. 1^'11 - 3. 1- A f 4 Tfif. UtR' (2) WADDINXVEEN Ruimtelijk gezien bestaan er bij de gemeente «een bezwaren om ten westen van Je Alberdingk Thijmlaan en ten zuiden van de atletiekbaan van de sportclub Antilope en nieuw ten- niscomplex te maken. De hier aan te leggen 8 a 10 banen zullen be speeld gaan worden door de tennis vereniging Waddinxveen. Deze club beschikt namelijk niet over de mogelijkheid om nog in het Bur gemeester Warnaarplantsoen, waar nu 4 tennisbanen aanwezig zijn, tot uitbreiding van banen te komen. De plek van het nieuwe tennis- jomplex is gelegen in het bestem mingsplan Recreatieplan Gouwe- |os en maakt het beoefenen van de tennisport daar mogelijk. s s s t s s I r a a 1 I. it n ir 3F ,1' wonende heer J. Smit tracht De Pater Makelaardij BV geïnteresseerden te vinden. i i r ■j O.K., maar wie wint er nou eigenlijk? Ook dat lijkt even wat ingewikkeld. de burgemeester, Mr. A. G. Smallenbroek. e ii :d ►ij >r n n >e 1U el n el n 1- it e in d Groensvoorde 16 Waddinxveen, telefoon 3298 s- ie >e er a- ie s- :n >P ik n- in m at >P ie as te er te ef et te er e, i- P .e 1, et d i- k n n dan terug. De bal moet ergens in het speelveld van speler A terechtkomen. Deze probeert op zijn beurt de bal terug te slaan in het speelveld, van speler B, enzovoort. Slaat een speler de bal tegen het net, of slaat-ie de bal pas terug als deze meer dan een keer heeft gestuit, of slaat-ie de bal uit, of kan hij de bal helemaal niet raken (terwijl de bal wél in z’n speelveld is gestuit) dan krijgt de tegenstander een punt. Speler A gaat dan opnieuw serveren (een speler behoudt de service gedurende de gehele "game"). In plaats van rechts gaat hij nu echter links van het midden staan, terwijl hij de bal moet plaatsen in het andere servicevak (schuin tegeno ver hem). Enzovoort. Een wedstrijd wordt namelijk gespeeld in twee of drie zogenaamde 'sets'. Die speler is winnaar, die twee sets weet te winnen. Elke set is weer verdeeld in 6 of meer 'games’. Je wint de set, als je bijvoorbeeld 6 games hebt gewonnen, terwijl de tegenstander er maar 3 heeft gewonnen. Er moet echter een verschil zijn van 2 games. 6-5 kan dus niet. Dan moet de set verder gespeeld worden tot 7-5. Of 8-6 enzovoort. VERSCHUIVING KOOPAVOND Burgemeester en wethouders van Waddinxveen; maken bekend dat de koopavond bij besluit van de Raad d.d. 29 juni 1977, is verplaatst naar de donderdagavond, m.i.v. 7 juli 1977. De markt blijft op vrijdag gehandhaafd, de sluitingstijd der markt is voorshands bepaald op 19.00 uur. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, W. F. Meijer l.s. de accommodaties die voor de tenniss port in onze gemeente nodig zijn fors uit te breiden. Reden voor ons om eens de aandacht te vragen voor de tennissport. e ENGELAND Tennis is oorspronkelijk overgewaaid uit Engeland. Daarom zijn ook alle ge bruikte termen Engels. Engelsen zijn gek op tradities en zo komt het dat de tennissport al eeuwenlang met een hele wonderlijke punten-telling werkt. Die punten lopen namelijk niet gewoon op (1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2 enz.), maar met vreemde sprongen die verder helemaal niets te betekenen hebben. Wat wij 1-0 zouden noemen heet in tennistermen: 15-0. 1-1 is: 15 gelijk. 2-1 is: 30-15. 2-2- is: 30 gelijk. 3-2 is: 40-30. 3-3 is: 40 gelijk. Het punten-aantal van degene die serveert wordt altijd het eerst genoemd. (Zoals bij voetbal altijd eerst de thuisclub vermeld wordt). Goed, maar nu weten we nog niet wan neer de game-gewonnen is. Men begint te spelen, gaat punten tellen (op die wonderlijke manier van de Engelsen), maar wanneer is de game dan voorbij? Heel eenvoudig: degene die het éérst één punt meer scoort dan 40 wint. Maar dan moet er wel weer een verschil van twee eenheden zijn. Staan de spelers op 40-40 (deuce zoals dat in het Engels heet) dan moet een van de twee twéé keer achter elkaar scoren, wil hij de game winnen. Ach nou ja, men zal zien dat je - als je met tennis begint - zulke schijnbaar ingewikkelde regels vanzelf oppikt. Je hoeft trouwens echt niet altijd eén wedstrijd te spelen. Gewoon proberen de bal te slaan, en goed te slaan en zo te slaan dat de an der hem nét niet terug kan spelen is al een sport op zichzelf! ft De competitie-indeling voor de zater- dagclubs in het district West II van de KNVB is bekend. In de derde klasse er van blijkt dat Be Fair uitkomt in de Rotterdams/Haagse ’’afdeling”. Kijkt u maar: Derde klas B: ARC (Alphen aan den Rijn), Be Fair, Capelle, DOTO (Pernis), DSO (Zoetermeer), DUNO (Den Haag), ’s-Gravenzande, HVO (Vlaardingen), Koudekerk, Lisser Boys (Lisse), Maasdijk, SC Voorne. Reserve derde klasse A: ARC 2, Be Fair 2, Die Haghe 2, DSO 2, Hazerswoudse Boys 2, Loosduinen 2, Monster 2, PPSC 2, SVPTT 2, TSB 2, Vlaardingen 2. (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer (duivensport) Vereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloënBasketbalvereniging TOOS (basketbal). paardenstal te houwen. Voor dit plan i D. Huurman uil Zoetermeer heeft gemaakt in op- riant woonhuis met dracht van de aan de Moodrechtse kant van de Zuidelijke Dwarsweg SPELREGELS In het begin lijken de spelregels van tennis vrij ingewikkeld. Maar als men zich er even in verdiept, zal men zien dat het best meevalt. En dat er tamelijk veel spelregels zijn is juist om het spel interessanter en spannender te maken. Het spel kan één tegen één of twee te gen twee gespeeld worden (enkelspel en dubbelspel). Bij dubbelspel gelden de twee buitenste zijlijnen als grens van de baan. Elke bal die daarbuiten komt is uit. Bij enkelspel gelden de twee bin nenste zijlijnen als begrenzing. Er wordt dan gespeeld in vak a-a-a-a. Laten we uitgaan van enkelspel. Eerst moet er geloot worden (getost). De gene die de tos wint mag bepalen wie mag beginnen. Dit beginnen heet ser veren. De beginslag heet de service. Stel dat speler A mag serveren. Hij moet de bal dan opgooien met de hand vervolgens met het racket in het vak s- s-s-s slaan. Hij moet daarbij achter de lijn a-a- staan (baseline), rechts van het midden en niet voorbij de zijlijn. Lukt het speler A niet om de bal op de goede manier in het goede vak te slaan, dan mag hij de service één keer overdoen. Speler B intussen mag staan waar hij wil. Hij wacht tot de bal één keer in het vak s-s-s-s heeft gestuit en slaat de bal De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior I.jammenGymnastiekvereniging TOOS (gymnnastiekHockeyclub Waddinxveen (hoc- Ikeven) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen Bert Koetsier, de man die voor het komende seizoen op een onplezierige manier is afgewezen als verzorger van de Be Fair voetbalselectie en vervan gen is door een Lekkerkerker, heeft tij dens de in Vlist gehouden wedstrijd in het polsstokverspringen in de B-klasse beslag weten te leggen op de eerste plaats. Met zijn sprong van 13.96 meter keerde hij weer terug in de A-klasse. WADDINXVEEN De postduivenvereniging De Sperwer nam deel aan de wedvlucht Orleans. Af stand 506 km. In concours 152 duiven. Gelost om 6.15 uur met kalme ZO- wind. Aankomst eerste duif 13.51.59 uur, laatste 15.24.20 uur. Snleheid eer ste duif 1108.02 m. per min., laatste 925.31 m. per min. Uitslag: H. Met selaar 13 1113 18 29; C. Toor en Zn. 2 5 12 15 32; van Gelooven-van Dijk 4; Troost-Tamerus 6; L. de Bruijn 7 35; Gebr. Anders 8 9 14 16 22 23 26 27 38; F. van Vliet 10 17 20 21 30 36; P. Bone- faas 19; de Kok-Bijmans 24 25; F. Mid delkoop 28; J. Jansen 31C. Hofman en Zn33;A. Rietveld 34; C. Smit 37. COMPIEGNE De Sperwer nam deel aan de wedvlucht Compiegne. Afstand 318 km. In con cours 134 duiven. Gelost om 8.00 uur met ZO-wind. Aankomst eerste duif 12.25.23 uur, laatste duif 14.08.35 uur. Snelheid eerste duif 1199.48 m. per min., laatste 868.24 m. per min. Uitslag: Troost-Tamerus 1 5 10; de Kok- Bijmans 2 11 22; D. Heeren 3; Gebr. Anders 4 20 29 34; H. Metselaar 6 23 25; C. Smit 7 33; H. Vink 8; D. Boere 9; van Gelooven-van Dijk 12 14 17; J. Jan sen 13; T. H. Twigt en Zn. 15 32; W. Metselaar 16 18; A. Rietveld 19; C. Bode 21; F. van Vliet 24 28 30; Verkade-de Wit 26 31; W. Heuvelman w.- 1. Ma Baker - Boney M 2. What kind of dance is this - Veronica Unlimited 3. I don’t want to talk about it - Rood Stewart 4. Oxygene 4 - Jean Michel Jarre 5. Yes sir i can boogie - Baccara 6. Young and in Love - Internationals 7. Cherchez la femme - Dr. Buzzard 8. A real mother for ya - Johnny guitar watson 9. Ain't Gonna bump no more - Joe Tex 10. It’s your Life - Smokie- WADDINXVEEN Aan de Zuide- t lijke Dwarsweg, nel op grondgebied dal architectenbureau van de gemeente Moordrecht, bestaan plannen er een a Ba Bit diverse publikaties in het Weekblad toor Waddinxveen is gebleken dat de tennissport zich in een steeds groeiende Belangstelling mag verheugen. De bei de plaatselijke tennisverenigingen Be Fair en Waddinxveen kunnen dan ook die belangstelling nauwelijks aan. Van daar dat de tennissende burgemees ter mr. A. G. Smallenbroek, daarin gei-, teund door de gemeenteraad, meehelpt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 3