VOOR EMINENT-VERHUIZING de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Prettige vakantie 1 J Broekhuizen bereikbaar TOKKAS Nieuwsblad Onafhankelijk huis kopen? huis verkopen? LUXAFLEX Wethouder P. F. J. van Schie: t t I I I I I L Fa. v.d. Linde Radio - T.V defekt Bel dan 01828-5890 Opnieuw hooibroei De Sperwer Waddinxveens echtpaar ernstig gewond Botsende brommers verboom makelaardij b.v. Geslaagd D-tournooi ’’Waddinxveen” ’’Den Haag betaalt gemeente voor operatie 5,5 miljoen Achter de collegetafel zat op ”’t Gaat niet verkeerde kant op” RIJK ZET LICHT OP GROEN in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen ^LidNBMJ Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu... 4a L 11 Weekblad voor Waddinxveen 33e JAARGANG - Nr. 1523 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1977 Vraag vrijblijvend offerte. Achter de collegetafel zat op 20 april plotseling en onverwacht minister drs. J. Boersma. Links naast hem wethouder ZONNESCHERMEN HORREN JALOEZIEËN ROLGORDIJNEN SERVICE CENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49, Waddinxveen Tel. 5890 Dorpstraat 38, Waddinxveen tel. 2373 w Zuidkade 6 Waddinxveen A Achter Verbakel J WADDINXVEEN Zeer binnenkort is uit Den Haag de beslissing te verwachten dat de Eminent-vestigingen aan de Schielandstraat en de Kerkweg-West verplaatst zullen kunnen worden naar een nieuw te bou wen complex aan de Staringlaan. Op de in het dorpscentrum vrijkomen de grond zullen - na afbraak van de fabriekspanden daar - huizen wor den gebouwd. Voor de Eminent-operatie, waarmee 9,5 miljoen gulden is Reparatie aan alle voorko mende merken! T.V. service tot 's avonds 8 uur. WADDINXVEEN Opnieuw zijn de Waddinxveense brandweerlieden door hooibroei gelarmeerd. Moest eerst een hooischuur aan de Piasweg worden leeggehaald, ditmaal moest bij J. J. C. J. Houdijk aan de Zuidelijke Dwars weg tegen hooibroei opgetreden wor den. De temperatuur van het hooi bleek te zijn opgelopen tot boven de 92 graden. deren vanb overlast in de kernen van hetb dorp, 2. ruimte scheppen voor wo ningbouw dicht bij de kern en 3. forse versterking van de werkgelegenheid zo wel in Waddinxveen als in de sociale werkplaatsen die onderdelen toele veren. De in Waddinxveen sterk uit te breiden vestiging van de Bodegraafse fabriek van electronische orgels heeft tussen 1966 en 1970 de produktie verdrievou digd, terwijl tussen 1970 en 1976 de produktie wederom werd verdubbeld, dit ondanks een stagnatie in de groei in 1972-1973. Het totale personeelsbes tand van het Eminent-concern bed raagt ongeveer 450 werknemers, waar van ongeveer 80 werkzaam zijn aan de Schielandstraat en aan de Kerkweg- West, voornamelijk in de meubelma- kersbranche. De planning is dat er in de Waddinxveense vestiging in 1982 te gen de 250 mensen werken. WADDINXVEEN Het bungalowparkje Broekhuizen is sinds kort goed bereikbaar sinds de enige (doodlopende) weg die er ligt is opgeknapt. De woningen in dit deel van Waddinxveen zijn te vinden aan het eind van de Wilhelminakde en liggen nagenoeg op de grens met het recreatiegebied ’t Weegje. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). torwoningen (26 procent), ongeveer 245 premiekoopwoningen (44 procent) en ongeveer 170 woningwetwoningen en beschutte sfeer-woningen (30 pro cent). Deze cijfers maken duidelijk dat ook het gemeentelijk beleid zich meer gaat richten op meer premiekoopwo ningen en minder woningwetwoningen. Ervan wordt uitgegaan dat Eminent pas in 1979 het eerste gedeelte van de nieuwbouw aan de Staringlaan in ge bruik zal kunnen nemen en dat de tweede fase in 1981 zal zijn gereali seerd. WADDINXVEEN De Waddinxveense postduivenvereniging De Sperwer heeft deelgenomen aan de wedvlucht St. Quentin. Afstand 262 km. In concours 388 duiven. Gelost om 13.50 uur met krachtige NO-wind. Aankomst eerste duif 18.37.00 uur, laatste 19.56.58 uur. Snelheid eerste duif 913.90 m. per min., laatste duif 716.64 m. per min. Uitslag: C. Smit 1 3 11 12 13 18 23 28 41 48 50 54 58 62 64 68 73; Troost-Tamerus 2 40 57 72 77; van Gelooven-van Dijk 4 19 30 46; Th. Col- la5 26 70; D. Heeren 6 8 24 34 45 51H. Metselaar 7 21 33 37 94 95; C. Hofmans en Zn 9; de Kok-Bijmans 10 14 31 79 80 84 90 91 97; F. Rip 15 39 55; Gebr. An ders 16 35 36 47 60 75 78 81 85 92; J. Jansen 17 20 29 52 71T. H. Twigt en Zn 22 25 89 96; D. Oskam 27 66; N. van Vliet 32 43 44 61 76 87; Verkade-de Wit 38 56 88; A. Bonefaas 42 67;C.Tooren Zn 49 82; C. Bode 53 65; den Ouden van Gent 59 74; P. Bonefaas 63 86; D. Boere 69 83; mej. G. Cammeraat 93. WADDINXVEEN De heer J. Rootert en zijn echtgenote zijn maan dagmorgen in de omgeving van het Vieryvoudstedemeer in Zwitserland ernstig gewond geraakt bij een auto- ongeluk. Het Waddinxveense echtpaar, dat op vakantie was, is in een zieken huis opgenomen. De vrouw, die er het ergst aan toe is, werd direct geo pereerd. Over de toedracht van het on geval is in Waddinxveen nog niets be kend. Vandaag zijn kinderen en naaste familieleden van het Waddinxveense paar naar het Vierwoudstedenmeer gereisd. De heer Rootert is procuratie houder bij J. van den Berg Zn. Wad dinxveen BV en in kringen van de Gereformeerde Kerken bekend. Hij en zijn vrouw wonen aan de Willem de Zwijgerlaan. De nieuwe Eminent-vestiging aan de Staringlaan zal zeker 12 miljoen gulden gaan kosten. Rijk en gemeente zullen aan de fabriek van electronische orgels 9,5 miljoen gulden overhandigen om de panden in Waddinxveen, inclusief de grond, te kunnen aankopen om daar de nodige woningbouw te kunnen plegen. Het woongebied aan de Schielands traat zal worden betrokken bij het bes temmingsplan Zuidkade 1 waar nu (met het terrein aan de Kerkweg-West mee gerekend) 560 huizen gebouwd zullen kunnen worden: ongeveer 145 vrije sec- WADDINXVEEN Bij het zien van een politie-auto raakten zondag twee bromfietsers op de Henehouwerweg met elkaar in botsing. Dat kwam door dat de voorop rijdende bromfietser plotseling remde, waarop de achter hem rijdende gemotoriseerde twee- wieler hem niet meer kon ontwijken. Deze 18-jarige inwoner van Alphen aan den Rijn moest zich onder doktersbe handeling stellen. Vermoed wordt dat beide bromfietsers te snel hebben gere den en de snelheid plotseling wilden matigen toen ze een politie-auto zagen, die echter niet was ingeschakeld bij een snelheidscontrole, maar gewoon benzi ne stond te tanken bij het Shell-station. DOKTERSD1ENST ZATERDAG Arts: P. v.d. Linde Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 DOKTERSDIENST ZONDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 Verloskundige: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 u., 's middags van 4 tot 5 uur. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 [lkinbm WADDINXVEEN Traditiegetrouw hield de tennisvereniging ’’Wad dinxveen” afgelopen week haar open D-tournooi. Het zat wedstrijdleider A. Wekking bijgestaan door mej. D. Gerts en de heer J. Huisman was het weer betreft bepaald niet mee. Door de voortdurende regenval boden de banen vaak een troosteloze aanblik. Zodra de regen echter ophield ging de heer F. van der Sman met een niet aflatende in zet aan de slag om de banen bespeel baar te maken. Gelukkig werd het weer aan het einde van de week wat beter zodat uiteindelijk na eindeloos plannen telefoneren en nog eens plannen op zondagmiddag met de prijsuitreiking kon worden begonnen. Een compli ment aan de wedstrijdleiding is hier ze ker op zijn plaats want ondanks de slechte weersomstandigheden werden niet minder dan 186 partijen afgewerkt. De resultaten luiden als volgt: Dames enkel: 1. Mej. A. Zwang, 2. Mej. L. Gröthau- sen. Dames dubbel: I. Mevr. Bruning-Mevr. Muns, 2. Mej. J. van der Plasse-Mej. L. Eeckhout. Mixed dubbel: 1. Mej. M. Binkhuijsen-Hr. F. van de Berg, 2. Mevr. R. van de Maas-Hr. D. van Doorn. Heren enkel: 1. Hr. W. Groeneveldt, 2. Hr. F. Kan- dou. Heren dubbel: 1. Hr. W. Groeneveld-Hr. C. van der Post, 2. Hr. W. Plomp-Hr. J. Tuinstra. De tennisvereniging ’’Waddinxveen” mocht zich gelukkig prijzen onder de prijswinnaars, drie keer leden van de vereniging te mogen feliciteren. Deze week wordt het open B-C- tournooi gespeeld. De finales daarvan vinden plaats op zondag 6 augustus. Aanvang ca. 11 uur. Belangstellenden worden gaarne uitgenodigd deze bij te wonen. De toegang is gratis. H. Huizer (SGP/Hervormde Kiesvereniging) en rechts naast hem burgemeester mr. A. G. Smalïenbroek, Goto: Weekblad voor Waddinxveen/Focko van Dantzig). CDA-wethouder P. F. J. van Schie. aan te nemen dat het met de besluitvor ming over deze zaak de verkeerde kant opgaat”, aldus een openhartige wet houder Van Schie. Het Eminent-plan, over de gevolgen waarvan elders in dit Weekblad voor Waddinxveen uitvoerig wordt geschre ven, steunt op drie pijlers: 1verwij- gemoeid, legt het rijk 5,5 miljoen gulden (uit de pot reconstructie- en sa neringsplannen) op tafel. DE voor Waddinxveen zo gunstige beslissing, waarop in het gemeentehuis ongeduldig is gewacht sinds de gemeenteraad na drie uur discussie op woensdagavond 20 april instemde met de grondruil, is dezer dagen op komst, zo bleek uit de woorden van wethouder P. F. J. van Schie (CDA) in de vorige week dinsdagmiddag gehouden verga dering van de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woning bouw. Bij de bespreking van de derde her ziening bestemmingsplan Dorpstraat, om aan de Kerkweg-West na de ontrui ming en afbraak van de Eminent- fabriek zo snel mogelijk woningen te kunnen bouwen, zei hij binnen veertien dagen gunstige berichten uit Den Haag te verwachten. ”Ik heb geen reden om E T

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1