Denkt u eraan 1 dat de wekelijkse koopavond definitief verplaatst is naar donderdag avond? boekhandel veldwijk I 2200 I Mister Steam is te huur i 00 Nieuw huis burgemeester 1 I ^WEEK-IN NIET VOOR MAAR VOOR ion» gr moe «J dit necrag •- komen nog de inrichtingskosten, zodat het totaal voor de Brugkcrk uit te ge- •Pesss miljoen gulden kostende restauratie draagt her ministerie van Cultuur. Re creatie en Maatschappelijk Werk SO pro cent bij. de provincie Zuid-Holland IQ procent, de gemeente Waddinxveen W nriH-em Iwrlk hrsluil rwva moet worden - - letvormde NIEUWS Weekblad voor Waddinxveen WEEK-UIT volledig van dienst te kunnen zijn. M ïll M IfWll B -J 15 augustus t/m 1 september. Om misverstanden te voorkomen: het plantsoen is de goot niet. Waddinxvener beboet voor diefstal tasje W. J. van der Voorn, Wingerd 116 OefenprogramiTk van Waddinxveen C.P. BROER B.V. VAN DER LINDE EXPEDITIE- MEDEWERKER Na gebleken geschiktheid vaste aanstelling. Mach. Houtbewerkers Boete voor Waddinxvener De Jong’s minkfarm :i ”De Kleine Willybar” ”DIT IS JE WERELD” f a „W.B.O.” IS® wij gaan verbouwen B IO|||IIIII|||IIIII|||IIIII||||IIII||||||||||||IIII||||III|||||||||||||III|||||||||||||||||||||III||||||IH f PASSAGE 53 - TEL. 2620 TORBAS de pater - makelaardij b.v. waddinxveen s s s r JLJlVVvILIx D. V Sï SSï L>nwixLA\n vrrvrx a i^av^a aT OP ZONDAG 16 OKTOBER WEE Gesloten wegens vakantie van Om gezondheidsredenen is het pand Inlichtingen over huurtarieven bij: t WADDINXVEENSE BEGRAFENIS ONDERNEMING in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Sinds 1932 E. J. Oskam Maldoomstraat 15 NIEUW! s B S S onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen I WA tem wet woi tou gus hot ope arm dee par ges ten ber Nai vee nisi tou spe de pro mo der triji bel Op is d Wz Wj De No COI me dui urn pei mii H. 16; 50 47; en ser Bij Vli Bo Mi W °P iet ge B- W id< aa wi bij de m; ve °P de Di de et< va pl; ne ha go Zc ge ve Hi do ge on he nii (n ro Rt ge ve ve Dit is het oefenprogramma van de voetbalvereniging Waddinxveen. Zaterdag 13 augustus: SEV '-W’veen 1, 14.00 uur SEV 2-W’veen 2, 12.00 uur Zondag 14 augustus: DWO 1-W’veen 1, 14.00 uur DWO 2-W’veen 2, 12.00 uur DWO 3-W’veen 3, 12.00 uur W’veen 4-DWO 4,12.00 uur W’veen 5-DWO 5, 12.00 uur W’veen 6-Bodegraven 6, 10.00 uur BAKKERIJGRONDSTOFFEN Drog. Bouma heeft weer wat! a SM M oh .oor deehr. Waddinxveen: Dorpstraat 38, tel. 2373 Boskoop: Zijde 3-7, tel. 01727-2544 Passage 1-5, Waddinxveen, vraagt voor direct een ij de kerk om d. - .wu.tgang in te kunnen rkend is wie de Brugkerk eren Volgende «eek maan- - - rijksdienst Monu- cnwerkmg met het ratickosicn plus de gehele inrichting) V ERVANGENDEBlIMTEN Nu het kerkgebouw tenminste veertien maanden niefgebruikt zal kunnen wor den en ook hel daarachter gelegen He: Anker met beschikbaar zal zijn voor WADDINXVEEN/DEN HAAG Een 19-jarige verkoper uit Wad dinxveen moest zich voor de Haagse politierechter verantwoorden voor diefstal van een handtasje uit eeh dan cing. Hij had het tasje gestolen, toen een meisje ging dansen en het tasje op een tafeltje had neergelegd. ’’Gewoon een kwestie van vertrouwen”, consta teerde de officier van justitie, die het daarom een kwade daad vond van ver dachte. De Waddinxvener had eerst nog ijverig helpen zoeken maar het tas je, maar later bekende hij de dief te zijn geweest. Het geld had hij nodig om zijn auto te laten repareren, zo verklaarde hij. In het tasje zat 90 gulden. ”U zult in de dancing niet meer wel kom zijn”, veronderstelde de poli tierechter, die hem veroordeelde tot 300 gulden boete en- voorwaardelijk twee weken gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. Gevraagd: Meubelmakers Meubelfabriek.!. A. Hogenelst B.V. Kromme Esse 4, Waddinxveen, Tel. 01X28-2092 na 18.00 uur: 3152. reinigt sneller èn grondiger dan elke andere methode al het vuil wordt verwijderd (niet verspreid zoals bij shamponeren! géén gebruik van shampoo, dus geen kleverige resten in het tapijt na reiniging reiniging met Mister Steam houdt het tapijt langer schoon en verlengt de levensduur licht in gewicht, gemakkelijk te bedienen lage huurtarieven WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1977 WADDINXVEEN Dit is de nieuwe woning van burgemeester mr. A. G. Smallenbroek en zijn gezin aan de Weidezoom in Groenswaard3. Onze eerste burger, zijn vrouw en drie kinderen zullen op 25 augustus hun tijdelijke wo ning aan de Prinses Beatrixlaan verlaten voor dit riante huis. Het staat op een mooi plekje in Waddinxveens-woonwijk- in-wording. De grondverkoop is aan de orde geweest in de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond 12 mei. Be sloten werd toen dat burgemeester mr. Smallenbroek voor de betreffende 690 vierkante meter f 90.000,- (exclusief btw) op tafel moest leggen. f 1 verkocht. Ik bedank al mijn klanten voor het vertrouwen en de prettige uren. In het bijzonder bedank ik Wim Vos voor al de jaren, die hij mij behulpzaam is geweest. WADD1NXVEEN/GOUDA Een ernstige nierkneuzing en een ribfrac- tuur had in juni 1976 de 20-jarige Doeije Rietstra uit Reeuwijk opgelo pen, nadat een 38-jarige Waddinxveen- se veehouder hem had aangereden. Daarom moest de veehouder voor het Goudse kantongerecht verschijnen, zo bleek uit een verslag in de Goudsche Courant. De verdachte had de bewuste zondagochtend met zijn auto achteruit gereden in de Reeuwijkse Dorpstraat na het verlaten van de kerk. Op de jon geman, die een bromfiets bereed, had hij niet gelet. Het slachtoffer was met zijn stuur in aanraking gekomen met de antenne van de auto, was vervolgens met zijn rug op de brug geklapt en in het water gevallen. Hij had voor zijn le ven lang invalide kunnen zijn, merkte officier van justitie mr. D. J. Copper op. De jongen is nog steeds onder me dische controle. De eis van de officier luidde 200 of acht dagen, wat de ver dachte een hoog bedrag noemde. Niet temin vonniste de plaatsvervangend kantonrechter mevrouw mr. F. James- Heijboer conform. I WA Wat Snie tuur Fair de s Bij c Fair genr volk dit j het i op king Daa bere terd wed volk aans aant de, boni veel ”ho het half tuur Tot en v gym uitg datr vero/ol= Fa. VAN DER LIN Waddimtveen^Dorpsln VAN 22 AUGUSTUS tot en met 9 SEPTEMBER 1977 zal ons bijkantoor KON. WILHELMINAPLEIN 2 GESLOTEN ZIJN. U kunt gedun1 bankzaken te t Kerkweg 161 of aar te Op MAANDA wij U op het bijkantoor' Met Mister Steam kuqt U zelf uw tapijt, vloerbedekking of meubelstoffering reini gen. Mister Steam is een handige reinigingsma- chine die dankzij een uniek procédé uw tapijt in een oogwenk weer als nieuw maakt Verkoop van NERTSBONT van eigen farm: lange en J korte jassen, hoeden, colliers en sjaals. Alles kant en i i klaar. Vijverlaan 52, Waddinxveen, tel. 01828-3030. o IDAC •DAG Prptti af> waddinxveen Auto-caMcuc- r^^^^^j^hui^ïopenMiui^erkopen^^l radios en accu’s vormden de buil die i I m\V/ ;WU*U|I,VW«><*». nacht hadden toegeëigend bij Garage H i \g/ taxaties hypotheken assurantiën STUNTWERK J Waddinxveen de Passage 226, Telefoon 01828 - 7689 Eventuele gegadigden kunnen zich melden op J ons kantoor en vragen naar de heer B. F. Boon- stoppel, tel. 2055. DOKTERSDIENST ZATERI Arts: P van der Linde. Souburghlaan 15. tel 4100 Apotheekan Doorn. Pr Bernhardlaan 3-5. lel 4I( DOKTERSDIENST ZON! Art»:C N Vreeken. Weidezoom 50. tel. K*" Apotheek: Van Doorn. Pr Bernhardlaan 3- I t erloskuodige A Voss-Becks. Peuleyen M I MEDEDELINGDe medische dienst u wit I feKillen «oorvon de behandeling met tol I •.achten Spreekuren r morgens m 10 tot I I POLITIE 3000/BRAND WOENSDAG 10 Al GLSTl S im ;%r'opd«»MMum««ii^ eisde Brugkerk boge ogen zou een eventuele restaura verband te verstrekken Er werden zelfs ver- llende potjes op het subsidievuur rt bij bet minisiene van Sociale Za- •u"de werkloosheid) verband Melde de de kerkvoogdij van de Centrale Her Waddintveensc gemeenteraad in hel vormde Gemeente een aantal voor dn voorjaar van 19'3 15 000.- beschtk- werk capabele bedrijven woeden uitge- >oof het laten maken van een m- I tan met d< Rabobank IS waddinxveen Wni I (IJ Hoofdkantoor: Kerkweg 161 J op «derc leen 3e zaterdag an de Bijkantoren Kon. Wilhelmlnw™ 2 2 Groensvoorde 14 f Zo,dkade 6 - Waddinxvwn N "la van 0e Professor Gunmngschool Teleloon «i.e kantore 01828-4566 Achter Vorbak.: J k'«’n»'n UMlmmawe, I te een uniek standaardwerk in vier delen. Prijs per deel 75,- ten khetd wordt zondag 16 de met emiritaat gaande >rmde Brugkerk aan de oor een ingrijpende res- Brugkerk zal mogen opk- AESTAl REERD Het Kerkgebouw zal worden "terug- op rond het dat er enkele concessies zullen wor i anderhalf den gedaan. De galen, zal bijvoorbeeld nicl worden afgebroken, maar met twee rijen worden verminderd Daar- - -fpro- mee wordt bereikt dal de Brugkerk in Holland 10 totaal maar 180 plaatsen zal moeten missen en dat er nog 900 zitplaatsen over rullen blijven In de kerk zullen weer drie lichtkronen komen te han- heer G. van Rmgelenstem. u er bijzon der mee ingenomen dat de zeer moei zame onderhandelmgen van de laatste sprekken steeds in een goede sfeer zijn gehouden, hoewel er behoorlijk aan getrokken moest worden om de kerk dn najaar inderdaad gesloten te krijgen onmogelijkheden gehoord ENQl ETE hï Krsxrirï v,~'r vormde Gemeente bii de toekomst van hervormden de mening was toegedaan 'n dat de bouw van een nieuw kerkge- bouw diende te worden overwogen Hier speelde kenneliik de hogere kos- u ten van onderhoud bij een eventuele B restauratie een belangrijke rol in de oordeelsvorming Niettemin werden de restauratiemogelijkhcden tot op de bo- dem uitgediept Het bleek namelijk dal van enkele keten bij de kerk om daar Ue wnds 1961 op dc*Monumentenlijst het jeugdwerk voortgang in te kunnen voorkomen S.ugke.i laten vinden. gaan gooien bij een event Nog met bekend is wk de Brugkerk en de in dat verband gaat restaureren Volgende week maan- foric wt»«j,es dag zullen door de njksdienst Monu- schillende _r- mentenzorg in samenwerking met het .cze, het ministerie van architectenbureau Van Dam. Van der Jen tbestnjdtng van de »ci Sierre en Van Straten uit Leiderdorp en en bij CRM In dal verban de kerkv.vogdij van de Centrale Her- Waddin»veense gemeenten paar voor het laten maken van een re»- luratieplan. waarvoor ut juni 1975 ook e hervormde lidmaten warm wilden >pen Eensgezind kozen ze toch voor rvtauralie Ruilbeurs in Gouda WADDINXVEEHGOUDA Gestimuleerd door het grote succes uj- t song seizoen wordt weer ge. de Goudse ruilbeurs voor ver- van postzegels, oude neus- A' 'M pits dei zon

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 2