I de pater - makelaardij b.v. waddinxveen wij gaan verbouwen I BH BOOT Rabobank D WADDINXVEEN Fn ’ï’A’fsïii’? TOKKAS GEMEENTERAAD Onafhankelijk Nieuwsblad huis kopen? huis verkopen? Woensdag 24 augustus, Radio - T.V defekt Bel dan 01828-5890 verboom makelaardij b.v. w Nieuws van ’t Waddinxveense bedrijfsleven Onderbroken route ter hoogte van Papaverveld vero/ol= in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 g l onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen U kunt gedurende deze periode voor uw bankzaken terecht aan het hoofdkantoor Kerkweg 161 of aan het bijkantoor Groensvoorde 14 te Waddinxveen. VAN 22 AUGUSTUS tot en met 9 SEPTEMBER 1977 zal ons bijkantoor KON. WILHELMINAPLEIN 2 GESLOTEN ZIJN. AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG I KOOP RECHTSTREEKS UW f- ORGEL OF PIANO r J IN BODEGRAVEN Op MAANDAG 12 SEPTEMBER hopen wij U op het bijkantoor Kon. Wilhelminaplein 2 weer volledig van dienst te kunnen zijn. F Jk Centrum van fabrikage import en verkoop ■■■■■■■■■■■■■■■I AVerwaal 25 jaar leraar WADDINXVEEN Vandaag is de heer A. Verwaal (44), leraar van de Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO (M au ritslaan), in het zonnetje gezet. Hij stond er namelijk bij stil dat hij 25 jaar in het onderwijs werkzaam is. De heer Ver waal geeft les in Engels. Verder is hij brugklascoördinator en, volgens directeur J. M. Van Hofweegen, op allerlei terreinen thuis. Namens het gemeentebestuur werd hij vanmiddag gefeliciteerd door wethouder A. H. van Gent (Progressieven). ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I Bijkantoren Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu... 'A Weekblad voor Waddinxveen 33e JAARGANG - Nr. 1525 I F -fi: DAN <=3 RAADZAAL GEMEENTEHUIS, 19.30 UUR HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN b b ruimtelijke ordening en de woning bouw. SERVICE CENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49, Waddinxveen Tel. 5890 Fa. VAN DER LINDE Waddinxveen: Dorpstraat 38 Tel. 2373 Boskoop: Zijde 3-5 Tel. 01727-2544 WESTHAVEN 55 SHOWROOM: GOUDA VEERSTAL 30 TEL.:01820 - 13933 20857 WTDSOl plissé: de unieke zonwering H -JV WOONERVEN Er wordt met de gedachte gespeeld het stuk weg tussen Groensvoorde en Wei- dezoom voor de duidelijkheid Groene Zoom te noemen. Tussen het Distel veld en het Papaverveld zullen wooner- foplossingen worden gecreëerd, om duidelijk aan te geven dat daar het wo nen en leven voorgaan, zodat kinderen er veilig kunnen spelen en de automo bilist merkt dat hij er slechts te gast is. In de pas geasfalteerde Weidezoom zal het karakter van de omgeving worden duidelijk gemaakt door het treffen van enkele voorzieningen, zoals verkeersd rempels en wegversmallingen. Uit dezelfde vergadering van de raads commissie voor de ruimtelijke or- Reparatie aan alle voorko mende merken T.V. service tot 's avonds 8 uur. f dening en de woningbouw is gebleken dat er in Groenswaard 3 voorts woo nerven zullen komen in het gedeelte Weidezoom naar het nieuwe huis van burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, terwijl ook het Kamilleveld, Klaver veld, Papaverveld en Wikkeveld als zo danig zijn aangewezen. In de oudere Waddinxveense wijken is het met name de Prunusstraat waarvoor plannen wor den ontwikkeld om het gedeelte tussen leplaan en Sniepweg in te richten als woonerf. TEL.01726-12541 KERKSTRAAT 2-28 betalmgsspreidmg inruilen franco levering landelijke service-dienst enzovoort bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 jitdNBM, WADDINXVEEN/GOUDA Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken haalden we de volgende gegevens: De Waddinxvener M. G. Burger is benoemd tot secretaris van MEVRA BV in Bodegraven. Automobielbedrijf A. Ooms BV, Gouda met als vestigingsplaats Wad dinxveen heeft het bedrijf gewijzigd in een exploitatie-maatschappij in on roerend goed. Een gewijzigde inschrijving in de re gisters van de Kamer is ook de in Bos koop gevestigde Firma de Rijk, welke is omgezet in Uniflower Groothandel in Bloemen en Planten BV. Mede directeur ervan is de Waddinxvener C. Th. M. de Rijk van de Noordkade 169. DOKTERSDIENST ZATERDAG Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 DOKTERSDIENST ZONDAG Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige: J. Frinking-Scholten, tel. 01727-3898 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan «achten. Spreekuren: ’s morgens van 10 tot Hu., 's middags van 4 tot 5 uur. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1977 Knoop is rondweg in Groenswaard 3 WADDINXVEEN Het college van Burgemeester en Wethouders heeft eindelijk de knoop doorgehakt: Er komt geen rondweg in Groens waard 3. De bouwweg die nu nog in het noorden van deze woonwijk-in- wording loopt van de Groensvoorde naar de Weidezoom zal ter hoogte van het Papaverveld worden onderbroken. Daarmee wordt het rondrij den onmogelijk gemaakt. Tegen de aanleg van de rondweg zijn in het gemeentehuis door de bewoners op gezette tijden protesten geuit, maar B. en W. hebben steeds een beslissing hierover uitgesteld. Van het nu door het college genomen besluit deed wet houder P. F. J. van Schie (CDA) mede deling in de laatst gehouden verga dering van de raadscommissie voor de 7 geid en goede raad Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Telefoon alle kantoren 01828-4566 Zuidkade 6 Waddinxveen j Achter VerbakelJ ilh

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1