1 westnederland I I Mokveld P Brommer FEESTELIJKE HEROPENING ft»: en daaronder een leuke attractie. Deze reklame duurt 3 dagen. autobuschauffeurs (rijbewijs D-E) Boekhandel Burger I zoekt u afwisseling? KANTOOR- LEVERANCIER PERSONEEL BOERB.V. assistent-sekretaresse Als openingsreklame bij aankoop boven de 50,- een HEERLIJKE TAART GRATIS, van onze geheel gemoderniseerde Schoenen- en Lederwarenzaak op donderdag 1 september. i I DERBY "extra’luxe 77 POLO "extra "luxe 77 expert 1 LEDERWAREN REPARATIE SCHOENEN I VALVES WRDDINXVEEN TEL.ZOIZ KERKWEG 177 T 1 5CH0ENHANDEL GOUWESTRAAT 20 - BOSKOOP - TEL. 01727-2788 OVERSLAG 1 - IIIIIHIIHlIlIlHll iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin in A A A. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1977 V r WOF sekretariaat een levendige rol. Aanvangsalaris op 25-jarige leeftijd en ouder f 1977,-, verhoogd Uw Gevraagd voor direct of'per 1 jan. 1978 Dorpstraat 80, Waddinxveen, tel. 2298 Levering volgens consumentenvoorwaarden. I vraagt voor de vestiging Waddinxveen Twee Speciale Aanbiedingen van Van Beynum Wij zijn een modern en dynamisch bedrijf met veel internationale kontakten. Voor deze afdeling zoeken wij momenteel een Het adres voor uw brief is: Machinefabriek Mokveld B.V., Nijverheidsstraat 67, Gouda. Arts: Apoth Schriftelijke sollicitaties aan: WESTNEDERLAND POSTBUS 3 - BOSKOOP Tel. 01727-2105 Arts: Apotl Verlo MED gevah wacht W be ne CO Het te v gerr selij dat B'ur voo eer: SC rij □X op boomkwekerij. Kromme Esse, Waddinxveen, tel. 01828-6685 hagoort Wilt u meer weten, bel dan even met mevr. Westra. telefoon Ü1820 - 17866, toestel 30. MULO/MAVO-diploma en enige praktijk ervaring in de moderne talen is voor ons een vereiste. Binnen het kleine team van sekretariaat en receptie is haar vóórnaamste taak assistentie van de direktiesekretaresse bij alle voor komende werkzaamheden, zoals post verwerking, het van konsept typen van korrespondentie in de moderne talen enz. o ooöl ooooo o o o oo o o oo o o o O o O ooooo OO o o o S««o O o IIBlIy WAl Wad vervv ge gi na e is ve dagr Het i Ringt delijk op de Ook tegen weke nog enth< dinx\ In de te hc Wad bond plaat zal f ervai Dez< valle om vrijd dan oper zodr Wac zake uur Rinj liek met koo Bij deze kontakten speelt ook ons De komplete DERBY EXTRA LUXE is inklusief: hoofdsteunen chroom wieldoppen chroom deurschelpen radio in console cocosmatten en BTW, afleveringskosten, een volle tank en kentekenplaten voor de bijzondere prijs van f12.695,- Bij alles wat de POLO EXTRA LUXE u biedt, krijgt u nu ook nog: hoofdsteunen steenslagbeschermers bodyliners radio in console cocosmatten en dat alles inclusief BTW, afleveringskosten, een volle tank en kentekenplaten voor f 11.695,- Een MEAO-opleiding in de sekretariaats- richting geniet echter onze voorkeur. VanBeynum GOUDA, ALB.PLESMANPLEIN 18, TEL. 01820-16644/18018 met een toeslag van 6% op het functieloon. Na een inwerkperiode en opneming in de chauffeursroulering kan de toeslag voor onregelmatige diensten gemiddeld f 250,- per maand gaan bedragen. Premie A.O.W. wordt volledig gecompenseerd. Vrije uniformkleding. Vrij en onbeperkt vervoer voor werknemers, echtgenoten en kinderen (tot 18 jaar) op al onze lijnen. ■■■igHa Bergum Beverwijk Jtinchem den Dolder Doorn •k van Holland isse Maassluis Oosterhout Oosterwolde Tolbert Utrecht Veendam Woerden Wychen IJmuiden Lemmer lenzaal

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 16