Geen Waddinxvener bleef in huis Uw Kiï' 11 Een weekeinde vol drukte in onze gemeente M KLM stewardessen bij AH BSF'W -T* r gi® 1 TOP 10 RECORD DISCOUNT RECORD DISCOUNT N I IF r WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1977 g't Ma W1 Foto 's Sjaak Noteboom 2 W Ml *5-; iWn!aM! iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiim IH i (fill WADDINXVEEN Waddinxveen beleefde een zeer bijzonder weekeinde. In de oude winkelcentra was het een geweldige drukte. Vrijdag en zaterdag zag het in de Dorpstraat zwart van de mensen op de daar gehouden braderie, zaterdagmiddag kon bijna niemandl meer een stap verzetten op de Kerkweg-Oost bij de hefbrug waar de twaalf wielrenners massaal werden ver welkomd na hun rit Parijs- Waddinxveen. De Waddinxveense wielrenners heb ben namelijk achtereen 23 uur en 54 minuten gefietst om Waddinxveen te kunnen bereiken. Ze zijn, zoals be kend, op hun fiets gestapt om geld bij elkaar te krijgen voor de Waddinxveen se therapieclub De Gouwebloem. Was het streefbedrag tienduizend gulden, het zijn er twintigduizend geworden, dank zij behoorlijke financiële steun van het bedrijfsleven. Graag hadden wij u willen laten meel even met het wel en wee van organisa toren en deelnemers rond dit voor Waddinxveen unieke spektakel, maar doordat men het niet nodig heeft geoordeeld het Waddinxveense publiek zo breed mogelijk te laten kenni snemen van de prestaties werd enig contact met het Weekblad voor Wad dinxveen niet gezocht. Wij van onze kant laten natuurlijk een gebeurtenis als deze niet onvermeld, want de zware tocht uit Parijs is het waard en het op gehaalde bedrag vanzelfsprekend ook. Óverigens ziet het er niet naar uit dat er volgend jaar weer een fietstocht zal worden gehouden. Niet omdat de deel nemers het niet meer zouden kunnen of willen, maar gewoon omdat het bijzon der effect van dit jaar dan natuurlijk verdwenen zal zijn. Het is dan geen nieuwtje meer, zodat het dan de vraag wordt of wel voldoende geld in één keer bij elkaar gehaald kan worden. Maar het Weekblad voor Waddinxveen is benieuwd naar de initiatieven die de sympathisanten van De Gouwebloem volgend jaar zullen ondernemen. Het Weekblad voor Waddinxveen staat klaar om u dat te melden. DORPSTRAAT Zwart van de mensen zag het ook, wij schreven het al, in en om de Dorps traat, waar een tweedaagse braderie werd gehouden. Een schatting is dat ze ker 20.000 mensen de braderie hebben bezocht. Maar de bezoekers troffen er dan ook enthousiaste 'en vindingrijke middenstanders aan, die dank zij het goede weer er een feest voor de gehele gemeente van maakten. Maar wat zeggen woorden eigenlijk, als we van beide evenementen een reeks foto’s hebben. Die laten wij de lezers van het Weekblad zien opdat het voor de historie is vastgelegd dat in onze gemeente er tenminste één weekeinde is geweest waarin geen Waddinxvener moet zijn thuis gebleven. Ze gingen voor 12 Waddinxveense wielrenners en de braderie in de Dorpstraat bijna al lemaal de deur uit, als dat maar enigs zins kon. Alle singles 1Cokane in my brain - Dillinger 2. I feel love - Donna Summer 3. Take me back - Thembi 4. Baby don’t change your mind - Gladys knight en pips 5. Angelo - Brotherhood of man 6. Oh Lori - Alessi 7. Sorry i’m a Lady - Baccara 8. Keep it coming love - KC and Sunshind band 9. Don’t let me be misunderstood - Santa Esmeralda 10. Give a little bit - Supertramp T k-g v W 'I nor- a*« WADDINXVEEN/SCHIPHOL Maandag I2 september brengen de KLM- stewardessen Suzanne de Groot, Audo Vierveyzer en Karin Prawiro een bezoek aan de supermart van Albert Heijn aan het Koningin Wilhelminaplein. Ze doen dat in het kader van een grote gezamenlijke promotionele actie, die is opgezet door de grootgrutter uit Zaandam en de KLM. Tot en met dinsdag 23 september zullen in het land bijna 400 AH-supermarts worden bezocht. Tijdens hun bezoek zullen de stewardessen speciaal voor dseze actie ontworpen luchtvaartposters uitreiken en een aantal AH-klanten, die het juiste antwoord weten op een (niet al te ingewikkelde) luchtvaartvraag, verblijden met een tic ket, dat goed is voor een rondvlucht voor twee personen met een KLM Boeing 747 of Douglas DC-10 boven Nederland. In totaal zullen de 18 KLM stewardes sen dit gebaar 2500 maal mogen maken, zodat 5.000 fortuinlijke AH-klanten een rondvlucht boyen Nederland kunnen beleven in één van KLM’s modernste en grootste passagiersvliegtuigen. Op de foto de KLM stewardessen Audo Vierveyzer (links) en Karin Prawiro die niet minder dan 72 Albert Heijn Supermarts in de provincies Noord- en Zuid- Holland en Utrecht zullen gaan bezoeken. Grote afwezige op deze foto is KLM stewardess Suzanne de Groot, die niet voor de fotograaf kon poseren, omdat zij op dat ogenblik op ruim 10.000 meter hoogte bezig was met de aan haar zorg' toevertrouwde KLM-passagiers. mt. - Groensvoorde 16 Waddinxveen, telefoon 3298

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 5