Ififé 698 boekhandel veldwijk aTA ’Sn test Kollekte Kankerbestrijding Kankerbestrijding. Je kan en mager niet omheen SPI s^s-sss* rins-5 TOYOTA 'M net e 2.- wenst, wij hebben CHAUFFEUR/ MAGAZIJN- BEDIENDE SALDAMAILLE 7 CENTR UM JONGE AKTIEVE 2200 HULP IN DE HUISHOUDING I Heraldiek Administratieve kracht een HULP DE WAARDT BV JONGEMAN LEITZ SERVICE BV MODEVAK SCHOOL Inschrijving cursus jaar 1977-1978 MEVR. P. M. HILGERS-BUDDING, chef-deRang f MEDEWERKER Grote Desmond Bagley omnibus Garagebedrijf de Kouwe Hoek B. V. Met*a'''eS fv/etKinS met inëe Welk boek u ook T het of zorgen er voor. Boekhandel Burger X ILL V I '\7 5»° kankerbestrijding I VAN LEEUWEN i E 3 I I E R WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1977 •ed- 1 7 BOUWMATERIALENHANDEL Vraagt met spoed: aan Sollicitaties richten aan: prijs geb. 27.50 i- Boskoop, tel. 01727-2970 's avonds 2760). Uw kantoorleverancier PASSAGE 53 - TEL. 2620 W i miiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiim^ Gevraagd: Een w geven aan de kollekte. F Duizenden koliek tanten gaan weer op pad. Sportieve meehelpers. Bewogen meedenkers. Mensen die hopen dat meer mensenlevens gered zullen worden. Dat wilt u toch ook? Sollicitaties te richten aan het kantoor Staringlaan 8, tel. 01828-4777. De werkzaamheden, die zeer gevarieerd zijn, bestaan uit alles, wat er alzo in een Supermarkt te doen valt. PRETTIG WINKELEN BEGINT IN HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll DRUKWERK FOTOCOPIËN STEMPELS OTTFR1ED NEUBECKER bestuurslid van de internationale academie voor heraldiek) Specialiteiten restaurant- Bistro DE GOUWE DIS Zuidkade 22, tel. 2026 vraagt een ntrtiFO 2- veen eiken He' Bronnen, symbolen en betekenis prijs geb. 110,- na3-4-’78 125,- welke belast zal worden met voorbereidings- werkzaamheden voor de fakturering. Mavo-opleiding en type-diploma geëist. Leeftijd van 18-20jaar. voor het schoonhouden van winkel en kantoor, tevens gevraagd voor 1 ochtend per week WADDINXVEEN +17-18 jaar voor de benzinepomp en diverse andere werkzaamheden. Parallel 119, Nieuwerkerk a.d. IJssel telefoon 01803-3499 Kamilleveld 7, Waddinxveen, tel. 01828-3716 5 min. vanaf Station Waddinxveen-Noord. Sollicitaties te richten aan de directie. WEÏ H Veel mensen hebben op de braderie kennis J gemaakt met dit produkt. I Wilt u deze kennismaking voortzetten? BOEKHANDEL Durger lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 3-7706 fcoopa''000 I Welnu, het is verkrijgbaar bij: s XL Inlichtingen aan het kantooradres: Biezen 145 te Boskoop, tel. 01727-2970 's avonds 2760). Steun de kollekte die binnenkort wordt gehouden, of wordt l^d door een jaarlijkse bijdrage van f 5,- te storten op giro 26000 ten name van KWF Amsterdam, onder vermelding "lidmaatschap" Inlichtingen: Centraal Bureau KWF. Koninginneweg 28, AMSTERDAM. Tel. 020-726000. In verband met de toekomstige vestiging van ons bedrijf te Waddinxveen hebben wij plaats vooreen Wij vragen u maar 1 één keer per jaar om uw kollektebij drage voor de kankerbestrijding. 't Moet wel. Want er is nog altijd geld tekort. Geld 1 voor onderzoek, voorzorg, j voorlichting en begeleiding. Stapje voor stapje komen we vooruit. We moeten verder. Daar kunt u meewerken. Nu. Door te toya'e de uitbrekers, operatie torpedo, orkaan mabel grijpt in. 3 grote romans van spanning en avon tuur in een boek. te Boskoop vraagt voor de Supermarkt aan de Goudse Rijweg 83, een Zuid. Dwarsweg 1b, Waddinxveen tel. 7713 (vragen naar dhr. v.d. Horst). So'\óer Tel0'6j8 óoo'»"lW VOOR Ta A NAAR k ruime - v Ws koeten ste i {taOi medaW»0aantreKK l\ C. v.d. Bas en Zn., Luifelbaan W. Burger, Dorpstraat D. Sonneveld, Kon. Wilhelminaplein I R. v.d. Wal, Passage. (Alfabetische volgorde). Al het materiaal is los verkrijgbaar of in een I I leuke hobbydoos. I i I I R E L Gevraagd voor 1 of 2 ochtenden per week I; Tel.2218. J I leuke hobbydoos. i ^enJ-7;'tS 1 tn k Dorpstraat 80, Waddinxveen, tel. 2298 i°eRt Skeens prie deU’ i Xa mis doOÏ 1 ~"2^ iiWHifliii •tbaat Ai» perjaaraan hoeft te denken Meidoornstraat 15 Waddinxveen E. J. Oskam r Voor inlichtingen over het ROUWCENTRUM aan het Jan van Bijnenpad kunt U zich wenden tot de sinds 1932 gevestigde "WADDINXVEENSE BEGRAFENIS ONDERNEMING". (TWAWAWAVAW Koningin Wilhelmina Fonds «oor de VZZZA’.W.V.VAV.V r Dorpstraat 80, Waddinxveen Gouda F Lange Tiendeweg 56 Tel. 01820-18272 ▼^4^ Gelukkig, als u er maar één keer Waddinxveen Piasweg 16 Tel. 01828-6333 VO*"‘ i 1 «.i-irtoeVL .f.vke VY aintteK— fe. iM ,nec''a'e

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 6