Misschien is een van deze banen iets voor u Voor onze orgelmeubelfabrikage in Waddinxveen vragen wij: Een Spuiter Voor ons bedrijf in Bodegraven vragen wij: Een Personeelsfunktionaris -*■ Een Elektronisch Tekenaar Machinaal Houtbewerkers en Leerling Mach. Houtbewerkers Allround Meubelmakers en Leerling Meubelmakers Een Expeditiemedewerker Een Kontroleur Een Technisch Administratief Medewerker v- Een Assistente Ervaren Eindkontroleurs Enkele Dames (eventueel part-time) voor kontrole-werkzaamheden aan meubelonderdelen. Wat biedt Eminent b.v. Eminent Fabriek van elektronische orgels Bodegraven, JacobVreekenplein Telefoon 01726-19305 i voor de afdeling verkoop Voor deze funktie is een opleiding op MTS-E-nivo noodzakelijk. I Voor deze funktie is een opleiding op MAVO-nivo gewenst. Het type-diploma of tenminste een goede typevaardigheid is hierbij onmisbaar. Bel even naar onze afdeling personeelszaken voor verdere informatie. Indien u interesse hebt in één van de bovengenoemde funkties, kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer v.d. Lee, bedrijfsleider te Waddinxveen. Tel. 01828-4233. voor het gereed maken van binnen- en buitenlandse transporten. Schrijf of bel naar onze afdeling personeelszaken voor kontrole op onderdelen en bijwerken van kleine beschadigingen. za i zv s s e s I s1 i onze voorkeur voor deze funktie gaat uit naar een medewerker van middelbaar nivo en die bereid is zich verder te ontwikkelen in bedrijfs-economische richting. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties worden gaarne tegemoet gezien door onze afdeling personeelszaken. WADI komen (korte) uur ge lands I trijd is de) sp wacht, Vereisten voor deze funktie zijn: een opleiding op HAVO-nivo enige jaren ervaring op een personeelsafdeling leeftijd 25 - 30 jaar bereid zijnde tot studie in het personeelsbeleid. Voor verdere informatie kunt u telefonisch kontakt opnemen met onze .chef personeelszaken, dhr. C. Peerdeman (tst. 116) of privé: 01726 - 11898 na 16.30 uur. Schriftelijke sollicitaties richt u aan de afdeling personeelszaken. De eindkontroleur geeft het orgel een laatste volledig elektronische kontrole, hetgeen o.m. inhoudt: doorspelen, doormeten en het analyseren en opheffen van onvolkomenheden. Voor deze funktie is nodig: een ruime ervaring in de elektronische sektor het orgel - eventueel beperkt - kunnen bespelen goede kontaktuele eigenschappen. Schriftelijke sollicitaties worden gaarne tegemoet gezien door onze afdeling personeelszaken. Werken in een schoon en modern bedrijf met goede toekomstmogelijkheden Optimale sociale voorzieningen Een goed salaris Reiskostenvergoeding 100 procent studiekostenvergoeding. I WEEK eminent Wilt u ook bij Eminent komen werken? I l I- eminent i' 1 WAD ingeb teven, warei en bi Wade den c ge w losse delijl HIST< De hist in janu "Studl Waddi Nota dinxve stuk v bouw tieklol W/ me i *s i dir Sti de i val ge' toi i de de i i et' *1 on ge i 12 1 de de de el b* Vc a< 1 ri k d t( v 'i s1 i1 I 1 1 3 'i 8 4 1 F t' n E i’ E i'r i i 1 i' i' 1 t Over di sportha aannerr schoor een ont Stuurm renlang gustus voor worden "het ee houder ven), E Bruinir najaar sport za een eir de zat dinxve

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 8