If Nog geen best voetbal van Waddinxveense clubs Sporthalrestaurant in beeld WADDINXVEEN Vorige week toonden wij u al de horecaondernemers Bertus van der Sluis en Dick Roos achter de tap van de bar in hun sporthalrestaurant. Vanwege de drukte gedurende de eerste dagen was het ons niet mogelijk een totaal-beeld te geven van deze smaakvolle plek in de sporthal aan de (korte) Sniepweg. Daarom deze foto van Sjaak Noteboom bij wijze van aanvulling op de tekst die wij vorige week al in het Weekblad voor Waddinxveen plaat sten. Zoals bekend beschikt het sporthalrestaurant over 80 zitplaatsen, zijn er diverse belegde broodjes en andere klei ne snacks te krijgen en is het interieur ingericht met degelijk meubilair en ligt er warme vloerbedekking op de grond. Aan de muur hangen krijttekeningen van Theo den Boon compleet met prjzen voor de geïnteresseerden KLM-spektakel bij Albert Heijn De Bonkelaar opent jazz- seizoen met Rob Franken een publicatie van de Gemeente Waddinxveen Gemeentelijke bekendmaking 2e Ronde Excelsior Herfstconcours hengelaars n s Unio 0 2 2-0 De stand bij de jeugd gesp. gratis. WADDINXVEEN Zo stilletjes aan begint er weer het nodige leven in de Bonkelaar-brouwerij te komen. Wat de komende week te bieden valt volgt hieronder: De agenda voor ‘t Ketelhuis voor de periode van woensdag 14 tot en met 21 september ziet er als volgt uit: 19.00 tot 20.30 uur in ’t Ketelhuis. Uniek voor alleenstaanden en onvolle- HETWEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT WAARD! 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 „KETELHUIS” Busken Huetlaan 94a tel. 01828-6860 4 4 3 2 2 2 2 2 1 1 0 SPREEKUUR SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. 4 3 3 3 2 2 2 I 1 1 I 1 „DE BONKELAAR” Beukenhof 5 tel. 01828-7272 3 2 1 2 2 2 .3 3 2 2 2-0 1-1 0-2 0-2 1- 1 2- 0 l-l 1-1 1-1 1- l 2- 0 zondag gewonnen duel tegen GSV (1-0), Fair tegen DSO (0-0) en RKNSV (2-0). DINSDAG 20 SEPTEMBER Cursus Yoga voor beginners. Aanvang 14.00 tot 15.00 uur. Jongensclub voor 8 t/m 11 jaar. Er is nog WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN—WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1977 plaats voor velen. Inschrijving f 1,-, contributie f 0,90. Van 15.45 tot 17.00 uur. Meisjesclub 12 t/m 15 jaar. Ook hier kunnen nog veel meisjes voor aanmel den. Van 18.15 tot 19.30 uur. WOENSDAG 21 SEPTEMBER Dze middag geen instuif. Wel bespreking voor de leiding. Jongensclub 12 t/m 15 jaar van 18.15 tot 19.30 uur. Cursus volksdansen van 20.00 tot 22.00 uur. OPROEP ’t Ketelhuis zoekt nog naar enthousias te vaders en moeders voor de kinder clubs en voor de ouders met Kinderen Instuif op de zaterdagochtenden. Een ieder die nadere hierover wil weten, ’t Ketelhuis is elke werkdag bereikbaar van 13.30 tot 17.30 uur. Marjo Rodenburg-Herbert van de Geer WADDINXVEEN Maandag was het dan zover dat honderden Wad- dinxveners bij Albert Heijn aan het Ko ningin Wilhelminaplein in een gezellige sfeer, door drie KLM-stewardessen (Audrey, Karin en Suzanne werden verwelkomd. Tijdens hun bezoek deel den zij aan de Waddinxveners honder den KLM-posters en feesttickets uit. Bovendien werd een achttal klanten gelukkig gemaakt met een uitnodiging voor een rondvlucht boven Nederland. pt. 6 4 2 2 2 2 2 2 0 0 2-0 2-0 Tijmen den Ouden-Piet van Gelooven 2-0 WOENSDAG 14 SEPTEMBER Cursus volksdansen Van 20.00 tot 22.00 uur. WADDINXVEEN In het clubhuis van de speeltuinvereniging De Paddes toel aan de Lijsterbesstraat heeft de Waddinxveense damclub Excelsior de tweede ronde gespeeld voor de onder linge competitie. De uitslagen daarvan zijn: Groep A T. den Ouden-D. Heeren P. Swart-A. A. Rietveld G. Heeren-R. van Dijk H. Outer-J. de Heer J. Both-C. Rietveld A. Crone-J. Vermeulen Groep B J. van der Elst-Th. van Bueren C. J. Barelds-C. Stolker D. Heeren-J. Slappendel G. Dankers-J. de Wit T. Driesse-L. Matse Excelsior Jeugd Uitslagen Jacco de Boer-Albert van Noort Adrie Oudijk-Johnny den Ouden beoefend, terwijl men gemakkelijk in Jongensclub 6 en 7 jarigen van 15.45 tot een stoel zit, met de ogen gesloten. We- |U00 uur. Inschrijving f 1,-, entree f tenschappelijk onderzoek heeft uitge wezen dat tijdens de beoefening van T.M. de mediterende een uiterst diepe rusttoestand bereikt, terwijl de geest helder en alert wordt. Voor iedereen is deze TM-techniek in ca. 8 uur, verdee ld over 4 dagen te leren. Wilt U er wat meer over weten, kom dan naar de le zingen. DONDERDAG 15 SEPTEMBER Cursus creatief handwerken voor gevorderden. Er zijn enige verzoeken binnengeko- men om ook een cursus creatief hand werken voor gevorderden te verzorgen. Als voorkeur dag is hiervoor uitgespro ken de donderdagochtend van 10.00- 11.30 uur. Op dit ogenblik hebben zich reeds 6 dames hiervoor gemeld. Als er nog 1 of 2 belangstellenden zijn kan ook deze cursus van start gaan. kinderclubs 16.00-17.00 uur Jongens en Meisjes 4-5 jaar. (kan voorlopig nog niet starten wegens gebrek aan leiding). 16.00-17.30 uur Jongens en Meisjes 6-8 WADDINXVEEN Komende zater dagavond opent de werkgroep Jazz in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar haar tweede seizoen met het Rob Franken Kwartet. Deze gelegen- heidsgroep bevat naast Rob Franken (piano) enkele gerenomeerde namen: Herman Schoonderwalt (sax), Henk Zomer (drums) en Rob Langereis (bas). De werkgroep is bijzonder blij met deze uitstekende musici van start te kunnen gaan. Rob Franken en Herman Schoonderwalt staan borg voor een avond swingende jazz. Beiden zijn be kende jazz-musici, ze treden regelmatig op voor radio en t.v. Schoonderwalt is tevens een veelgevraagd arrangeur. In 1964 won hij de Wessel Ilckenprijs. Rob Franken isd vooral de laatste jaren bekend geworden door zijn groep Key board Circle. Dat Rob Langereis van de partij is, mag als een buitenkansje gezien worden; deze bijzonder drukbe zette bassist is moeilijk vrij te krijgen. Vele buitenlandse solisten heeft hij be geleidt en vrij algemeen wordt Lan gereis als één van de beste bassisten in Nederland gezien. Henk Zomer geldt alsd een sterk opko mende jonge drummer, die in diverse rockjazz-formaties zijn sporen reeds verdiend heeft. (Scope, Chris Hinze Combination). Voor liefhebbers van een avond stevige swingende bebop is deze avond en ”- must”. Aanvang 21.00 uur. Toegang f 6.-.CJP 4.-. OPENBARE VERGADERINGEN RAADSVERGADERING: woensdag 21 september a.s., aan vang 19.30 uur in het raadhuis. VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDE NING EN WONINGBOUW: dinsdag 20 september a.s., aan vang 16.30 uur in het raadhuis. op zondag 9 oktober in een Boeing 747 van de KLM. WADDINXVEEN Op zondag 25 september organiseert het op hengels port bekende sporthuis De Bron het jaarlijks te houden herfstconcours. Het wedstrijdwater is ’t Weegje. Inzet van de wedstrijd is de Fa. Spruitenburg- wisselbeker tevens een aantal mooie prijzen en waardebonnen. Inschrijfgeld is f 3,50 p.p. Inschrijven voor zaterdag 24 september a.s. voor 17.00 uur. Aan vang der wedstrijd 8 uur. De wedstrijd duurt 2*/2 uur. De prijsuitreiking is di rect na de wedstrijd in het Praathuis. Deze wedstrijd georganiseerd door sporthuis De Bron is een goede gele genheid om eens kennis te maken met een onderdeel van onze prachtige hen gelsport nl. de wedstrijdsport. De wedst.rijdcommissie rekent dan ook op een grote deelname. WADDINXVEEN Het Waddinxveense voetbalspel is nog lang niet wat het zijn moet. Angstig, armetierig en slecht waren de trefwoorden in de sportverslagen in de afgelopen dagen voor het door Waddinxveen- voor het gelijke spel van Be voor de door WSE verloren strijd tegen Spontane reactie van de stewardessen over de Waddinxveners: Fijne sponta ne mensen. De bedrijfsleider, de heer J. F. P. M. Brosens, hoopt dat er nog vele extra prijzen zullen vallen in Wad dinxveen, door middel van de gratis KLM-feesttickets. Er staat uiteindelijk nog voor 300.000 gulden aan prijzen te wachten bij het AH-KLM vliegfeest. STOPZETTING INSCHRIJVING KOOPWONINGEN Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen maken bekend dat met ingang van 15 september 1977 geen gegadig den meer zullen worden ingeschreven voor toekomstige woningbouwprojecten. Deze maatregel geldt voor alle cate gorieën van te bouwen koopwoningen, te weten premie- koop-, beschutte sfeer-, vrije sectorwoningen en bungalows. Het college heeft hiertoe moeten besluiten, omdat het aantal namen op de lijsten van gegadigden het aantal in de eerst komende jaren te bouwen woningen reeds verre overtreft. Aan de drie plaatselijke woningbouwverenigingen en de Stichting Bevordering Eigen Woningbezit Groenswaard is verzocht eenzelfde gedragslijn te volgen. Zodra zich nieuwe mogelijkheden voordoen, zal bij openbare bekendmaking een nieuwe inschrijvingsmogelijkheid worden aangekondigd. Waddinxveen, 13 september 1977. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, J. Meuleman. Mr. A. G. Smallenbroek. Het interieur van het sporthalrestaurant. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). schaap over de dam is er meer zullen volgen. Stand 3e klas B KNVB-west II: Voorn e Lisser Boys Capelle DSO Be Fair ARC Doto HVO ’s-Gravenzande Duno Koudekerk Maasdijk WSE Ook WSE speelde een niet beste wedstrijd tegen RKNSV. Al voor de rust stonden de Waddinxveners met 2-0 achter en bij die stand is het gebleven, ondanks de pogingen van WSE om een betere uitslag te bewerkstelligen. ZATERDAG 17 SEPTEMBER Op zaterdag 17 september is er in ’t Ketelhuis weer de reeds beroemde soos 20-30 plus. Deze keer wordt er een zeer gezellige heimat-abend gehouden. De toegang bdraagt f 2,50. Minimum leef tijd om binnen te mogen 20 jaar. De avond wordt muzikaal verzorgd door een uitstekend Heimat-Orcestra. Also, allen zum Kettelhaus, denn dort gibt es Wein, Weiber und Gesang. Und nicht vergessen: die Lederhosen aus dem jaar. Voor deze club kunnen zich nog Schrank geholt. Waddinxveen heeft zijn eerste thuisoverwinning behaald op GSV. Voor de rust gingen beide ploegen goed tegen elkaar op, maar het was Wad dinxveen dat na een twintig minuten spelen op 1-0 kwam door Addy Hoo- gerbrug. Beide ploegen kregen voor rust nog een aantal kansen, maar er 1 J Tl t nam GSV het initiatief en de aanvallen golfden op het Waddinxveen-doel af. Maar met uitvallen bleef Waddinxveen toch gevaarlijk. De doelman van GSV moest op schoten van Adrie Hooger- vorst en Cees Bonefaas alle zeilen bij zetten om zijn doel schoon te houden. GSV kwam in de slotfase nog gevaarlijk opzetten, maar gescoord werd er niet; zodat Waddinxveen een kleine maar verdiende overwinning bahaalde. Stand 4e klas E KNVB: Esto Moordrecht Waddinxveen GSV Moerkapelle Nieuwkoop VEP NSV Bodegraven Oudewater WSE BE FAIR Het was een armetierig duel dat Be Fair tegen DSO op de grasmat legde. Een strijd ook nog zonder doelpunten. Het harde werken van de Wad dinxveners heeft daar niets aan kunnen werd niet meer gescoord. Na de rust veranderen. Misschien dat de volgende --week na een schorsing weer spelende Wim Bron eindelijk dat doel eens weet te vinden, want zijn collega-voetballers zijn daar in de competitie nog niet in geslaagd. Maar trainer Piet van Mul- lem - de man van de prestaties - blijft hopen op die eerste treffer. Tenslotte zegt het spreekwoord dat als er een ZATERDAG 17 SEPTEMBER Start jazz-seizoen De Bonkelaar. MAANDAG 19 SEPTEMBER Cursus Pottenbakken. Dit jaar wordt er weer een cursus Pot tenbakken gegeven. Op deze cursus wordt aandacht geschonken aan aller lei manieren om vazen, asbakken, beeldjes e.d. van klei te maken. Niet al leen via de opbouwmethode (handwerk in optima forma) maar ook met gebruik van een draaischijf. Natuurlijk wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan allerlei glazuurtechnieken. Bij vol doende deelname start deze cursus op maandag 3 oktober. De cursus staat on der leiding van mevrouw L. van Beek. De prijs bedraagt f Tl,- voor 10 lessen, exclusief materialen. Na de jaarwis seling wordt bij voldoende animo een aansluitende vervolgcursus georgani seerd. DINSDAG 20 SEPTEMBER Russisch Op de cursus Russisch voor beginners en gevorderden kunnen nog een aantal deelnemers geplaatst worden. De cur sus wordt gegeven op dinsdagavond door de heer P. Bakker. Beginners 19.15-20.45 uur. Gevorder den 21.00-22.30 uur. De kosten zijn f 82,- voor 16 lessen, exklusief studiemateriaal. Opgave voor 30 september. Start cursus 4 oktober. kinderen aanmelden. Algemene Bestuursvergadering Donderdagavond 20.00 uur is er weer een algemene bestuursvergadering van de Stichting Jeugd- en centrum Waddinxveen. Belangstel! 'J vanaf de publieke tribune. Tijdens de dige gezinnen vanaf 21.00 uur. Entree rondvraag wordt ook de publieke tri bune in de gelegenheid gesteld vragen ideeën en opmerkingen te lanceren. Transcedente Meditatie 20.00 uur Tweede lezing over Transce dente Meditatie. 1. Adrie Oudijk 2. Tijmen de Ouden 3. E. van Beek 4. J. K. van Gent 5. Herbert van de Geer 6. Jacco de Boer 7. Marjo Rodenburg 8. Piet van Gelooven 9. Albert van Noort 10. Johnny den Ouden De indeling van de Excelsior teams is als volgt: Excelsior-DEZ Schoonhoven Excelsior 2-Damlust 2 Gouda BDV Bleiswijk DID Zoetermeer DEZ Reeuwijk Boskoop Eerste klas: Excelsior 3 Damlust 3 Damlust 4 Moordrecht DID Zoetermeer BDV Bleiswijk BRDV I Berkel Rodenrijs BRDV2 Eén van de gelukkige Waddinxveners die op zondag 9 oktober in een Boeing 747 van de KLM een rondvlucht boven Nederland mag maken. Rechts de bedrijfsleider van Albert Heijn Waddinxveen, de heer J. F. P. M. Brosens. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). VRIJDAG 16 SEPTEMBER Meisjesclub 6 en 7 jarigen. Inschrijving f 1,-, contributie f 0,50. Van 15.45 tot 17.00 uur. ‘Sz: «asssa» Saxofonist Herman Schoonderwalt. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/- Raijmond Peter). MAANDAG 19 SEPTEMBER Meisjesclub 8 t/m 11 jaar. Contributie 0,90 van 15.45 tot 17.00 uur. Jongeren- Maandbespreking meisjes 6-7 jaar van -““’len- -- - - den kunnen deze vergadering bijwonen yr J. i_ ii t~::jJ~ rondvraag wordt ook de publieke tri- WOENSDAG 14 SEPTEMBER Kinderclubs: 14.00-15.00 uur Jongens en Meisjes 4-5 jaar. 14.00-15.30 uur Jongens en Meisjes 6-8 jaar. 16.00-17.30 uur Jongens 9-11 jaar. Deze jongensclub gaat zich het komen de seizoen bezig houden met o.a. fotog rafie, film, speurtochten, spionage- spel„ bivak, natuurtochten, toneel, sport en spel, schatgraven en noem maar op. Kortom, alles waar een jonge knaap maar interesse in heeft. Onder leiding van de zeer ervaren visser Rinus Boer zullen de geheimen van de diepzee-visserij snel uit de doeken wor den gedaan. 16.00-17.30 uur Meisjes 9-11 jaar. Reneé Janneke wijden deze week de meisjes zullen in de geheimen van het emailleren en het maken van sieraden ingewijd worden. Cursus tekenen/schilderen/graftsche technieken. 19.30-22.30 uur. Goede wijn behoeft geen krans. Zoekt U een goede cursus, waarin niet alleen kwaliteit geboden wordt maar tevens een gezellige sfeer en een ruime persoonlijke begeleiding, dan moet U deze cursus zeker gaan vol gen! Transcedente Meditatie. Ook dit seizoen zullen er weer enige lezingen over T.M. in De Bonkelaar gegeven worden. Transcedente Medi tatie is een eenvoudige natuurlijke, DONDERDAG 15 SEPTEMBER voor iedereen te leren, techniek die ’s Cursus Yoga voor gevorderden morgens en’s avonds 20 minuten wordt Van 14.00tot 15.00 uur. 17.00 uur. Inschrijving f 1 0.50. Cursus stijldansen voor beginners. Hedenavond start deze cursus voor be ginners echter alleen voor echtparen. Deze cursus wordt verzorgd door de dansschool Frits van de Horst uit Gou da, net zoals het vorige seizoen. Kosten f 165-, hoeft niet in één keer betaald te worden. Aanvang 21.00 tot 22.30 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 3