de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Rabobank Q huis kopen? huis verkopen? C. Broer en G. van Beek 60 en 25 jaar betrokken bij zondagsschoolwerk Gefeliciteerd Bouma, Van Loon en Kool!!! O 'o van een v.d. Linde defekt Bel dan 01828-5890 ►’n DATSUN? Nieuwe toegang tot de Kromme Esse Kanaaldijk gaat voor opknapbeurt Brugweg School-tv ter C sprake op g ouderavond 3 verboom makelaardij b.v. M Radio - T.V. 1 Onafhankelijk Nieuwsblad Mister a Steam Huur Mister Steam en reinig zelf uw vloerbedekking of bankstel in een oogwenk! Het is weer Spaarweek bij de Rabobank Van 17t/m 21 oktober ligt er een prachtige kalender klaar-Kado AUTOBEDRIJF C. v. d. BERG b.v. z O •11 voor het kopen onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen vlZ opa en Oma r Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TOIMEAS I in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Weekblad voor Waddinxveen A HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 12 OKTOBER 1977 Voor de Kanaaldijk zijn lasten in het O® OBJ DAN NAAR EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel WADDINXVEEN De toestand waarin na de zandaanvoer voor het plan Zuidkade I de Kanaaldijk zich bevindt hebben B. en W. doen be- SHOWROOM: VEERSTAL 30 20857 mevr. mevr. mevr. positief beadviseerde voorstellen. Dit plan kan aansluiten op de voorgeno men reconstructie van de Henegouwer- weg ten zuiden van de hefbrug - die van provinciewege zal worden uitgevoerd. Johan heeft een Grijp-5rekeningmet 5% extra premie over het gespaarde ƒ7 7 bedrag plus de hoge rente! J* SERVICE CENTRUM voor Radio en T.V. Dorpstraat 49, Waddinxveen Tel. 5890 Sparen doe je met z’n allen Iedereen spaart op z’n eigen manier, daarom heeft de Rabobank zoveel spaarvormen. Kom erover praten tijdens de Spaarweek! Mister Steam is een handige machine, waarmee u snel en grondig zélf meubelstoffering of vloerbedekking kunt reinigen. 4* i Mister Steam is te huur bij: Dorpstraat 38, tel. 2373 3 A 33e JAARGANG - Nr. 1533 Els en Johan De Zilvervloot en premie over spaargeld én rente! Gezellige kadootjes voor de hele familie Naast deprachtige kalender'Nederland in open lucht’ is er voor de kinderen een fijne bouwplaat met oude huisjes om zelf te bouwen. Reparatie aan alle voorko mende merken! T.V. service tot ’s avonds 8 uur. Barend (de a.s. schoonzoon) I. en Loes Zij hebben een termijnspaarreke - i f ning met opzegter-j I mijn.Diegeeft meer rente, ook als het geld eerder wordt opgenomen in ver- band met het -- huwelijk of eigen huis! den gerealiseerd volgens de door de raadscommissies ruimtelijke ordening sluiten de aanleg van een nieuwe Kanaaldijk naast de huidige voorrang en woningbouw en openbare werken te moeten geven boven reconstructie van de Brugweg. Het college schrijft dit aan de gemeenteraad in de toelichting op de begroting voor 1978. w WESTHAVEN 55 GOUDA TEL.:01820 - 13933 WADDINXVEEN Tijdens de vorige week dinsdagavond gehouden al gemene ouderavond van de openbare Leon van Gelderschool aan de Essen- gaarde is afscheid genomen van vier oudercommissieleden: mevr. W. L. Uiterwijk-Nelissen, mevr. T. Smallenbroek-Brauns, mevr. C. Meeng-Paape en de heer J. Jansen. Als nieuwe leden werden gekozen: mevr. P. Wennekes, mevr. T. Kwaak, mevr. E. C. E. Evers en de heer J. Dijkstra. Het dagelijks bestuur is thans als volgt sa mengesteld: voorzitter mevr. A. Kalk- hoven, penningmeesteresse mevr. K. Willink en secretaresse mevr. H. W. Koekkoek. Het restant van het huishoudelijke ge deelte werd zeer vlot afgewikkeld. Na de pauze werden de ouders door de heer Van Zon van de Nederlandse On derwijs Televisie aan de hand van een aantal programma’s, afgestemd op di verse leeftijdsgroepen, uitgebreid in gelicht over de diverse mogelijkheden die de schooltelevisie te bieden heeft. In een tijdsbestek van ca. 1 */2 uur is het uiteraard niet mogelijk alle program ma’s, die de schooltelevisie op het scherm brengt, aan de ouders te laten zien. Toch konden de ouders zich een goed beeld vormen, dank zij de keuze van de programma ’s die de heer Van Zon had gemaak. Al met al een interes sante avond, zowel voor het personeel I als voor de ouders. N.V. zijn binnenkort afgerond. Op basis B daarvan zullen voorstellen tot her- I ziening van het bestemmingsplan wor- den voorbereid en met de betrokkenen besproken. De aanleg van een nieuwe toegang tot de Kromme Esse zal naar verwachting binnen het grondbedrijf kunnen wor- Iedereen spaart zoals het hem of haar ’t beste uitkomt. Begin er mee tijdens de Spaarweek. de Rabobank heeft ook voor u de beste spaarvorm! xJGt» Sparen met het Spaar-Extra- Premie boekje, dat geeft extra veel rente! WADDINXVEEN Jubilea bij zondagsschoolverenigingen zijn eigenlijk tot de zeldzaamheden te rekenen. Hoe enthausiast personeel van deze kerkelijke onderwijsinstellingen ook kan zijn, na een kortere of wat lan gere periode is er toch sprake van een weer geruisloos ophouden met dit werk. Een enkeling kan soms de liefde en de tijd opbrengen om zolang door te gaan dat van een mijlpaal gesproken kan worden. De Hervormde Zondagsschool "Laat de kinderen tot Mij komen” mag zich gelukkig prij zen twee van deze ’’getrouwen” tot haar personeel te kunnen rekenen. Vorige week donderdag werden in besloten kring de heren C. Broer en G. van Beek gehuldigd voor respectievelijk 60 en 25 jaar trouwe dienst. Voo ral wat het 60-jarige jubileum van de heer Broer betreft kan beslist gespro ken worden van een hoge uitzondering. Bij zijn 40-jarig jubileum kreeg hij voor zijn trouw reeds een koninklijke onderscheiding. Had dat een mooie gelegenheid geweest om er een punt achter te zetten, niet alzo de heer Broer, want hij pakte er nog twintig jaar bij. Beide jubilarissen waren al die jaren verbonden aan de afdeling "Brug” van de zondagsschool en werkten ook samen in dezelfde klas. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 [l'Unbm Pa en Ma Zij maken regel ^jmatiggebruik van y hun gewone /j spaarrekening. j_\waarelke maand 77—automatisch J een bedragje 771 op wordt overgemaakt. 1 Els spaart met 1 krijgt 10% extra Nog een extra Spaarweek Premie Behalve de genoemde Spaarweek kado’s krijgt iedereen die tijdens de Spaar - week bij de Rabobank begint te sparen nog een extra premie van 7.50 (bij een minimum inleg van 25.—). geld en goede raad Hoofdkantoor: Kerkweg 161 - Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2, Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren 01828-4566 Tijdens de bijeenkomst werden de heren Broer en Van Beek toegespro ken door de voorzitter van de zondagsschoolvereniging, de heer L. Bur ger. De heer Broer werd daarbij een schemerlamp aangeboden en de heer Van Beek een platenbijbel van Jan Luycken. Verder spraken nog de heer Maaskant namens het hoofdbestuur en de heer Markus namens de Ring Gouda van zondagsschoolverenigingen. Beide felicitaties werden onders treept met een grote bos anthuriums. Ds. Joh. Verwelius vertegenwoor digde de kerkelijke hervormde gemeente van Waddinxveen en nadat de heer Broer een dankwoord gesproken had, sloot ds. Verwelius deze gezel lige avond met het lezen van Psalm 92. Voor de Kanaaldijk zijn lasten in het een extra beslag op de ruimte te ver- wensenpakket opgenomen tot een bed- wachten van rond f 80.000,Met dg rag van 55.000,ter dekking van ka- verdere voorbereiding zal vanaf heden pitaallasten van een investering van f 2 grote spoed worden hertracht i.v.m. miljoen met 75% provinciale bijdrage, openstelling van de Gouwebrug voor De meest recente raming voor de nieu- lokaal vervoer in 1980. we weg inclusief amovering van de be- Met zorg ziet het college de verkeersaf- bouwing op de hoek Zuidelijke Dwars- wikkeling op de Brugweg steeds moei- weg/Kanaaldijk bedraagt echter f 4,7 lijker worden. De voorbereidende miljoen. Voor 1979 valt derhalve nog werkzaamheden door de Grontmij

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1