ra z 1 I BURGERLIJKE STAND Herfstactiviteiten in 't Ketelhuis A GEN DA GOUDSE BIOSCOPEN I Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees üw eigen Weekblad voor Waddinxveen Medische weekeinddienst GEVONDEN EN VERLOREN Weekblad voor I Waddinxveen WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE a DE KERKEN NODIGEN AGENDA I 1 1 1 j ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I NEDERLANDS HERVORMDE KERK Dit is de agenda van’t Ketelhuis voor 20.00 uur Naam: Adres: Woonplaats: Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt) ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. Donderdag 13 oktober Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Opening bazar De Paddestoel, Lijster- STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828)3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur;di 10.00 tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00uur,do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro: Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aan vragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.3O-14.OOuuren van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. I l l I l l l l I i „KETELHUIS” Busken Huetlaan 94a tel. 01828-6860 HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (tel. 2129, Jacob van Lennepstraat 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. DR. RUTGERSHU1S (bureau voor „DE BONKELAAR” Beukenhof 5 tel. 01828-7272 voor ouders zonder partner Iedere maandagavond van 9 tot 11 uur in ’t Ketelhuis, Busken Huetlaan 94a, tel. 6860 (werkgroep Uniek). STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peu ters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Wilgenhorst 104, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). REGIONAAL ZIEKENFONDS GOUDA. Wekelijks spreekuur in het Anne Frankcentrum op maandag van 18.30-19.30 uur CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN - NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden Plaatselijk vertegenwoordigster is: mevrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828)4138. ZATERDAG 15 OKTOBER Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 ZONDAG 16 OKTOBER Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 2078 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige tijdens het weekend: A. Voss-Becks, Peuleyen 60. tel. 6801. MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvol gende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 uur, 's middags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 MMMWIMMMMWMIWMIMWWMI de periode van woensdag 12 oktober tot en met woensdag 19 oktober. WOENSDAG 12 OKTOBER: Instuif voor jongens en meisjes in leef tijd van 4 tot en met 15 jaar. Deze mid dag een leuk programma: we gaan van middag naar het land van de Herfstko- ningen Herfstkoningin! Dus zorg datje op tijd bent. Het duurt van 14.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt 0,50. Maandbespreking. Voor de leiding van de meisjesclub 12 t/m 15 jaar. Tijd 20.30 uur, Wingerd 175. MAANDAG 17 OKTOBER: Maandbespreking voor de leiding van de meisjesclub 6 en 7 jaar. Tijd 19.00 uur in 't Ketelhuis. Bijeenkomst Uniek. Deze avond is voor alleenstaanden en onvolledige gezin nen. Hedenavond wordt er een film gedraaid. We beginnen om 21.30 uur. DINSDAG 18 OKTOBER: Hedenmiddag is er géén cursus Yoga voor beginners, vanwege de herfstva kantie. Geboren: Robrecht Ferdinand z.v. F. L. Smeding en A. C. Bruines; Johannes Cornelis, z.v. J. C. van Vuurde en V. van Vliet; Kim, d.v. P. A. den Hertog en C. A. van Eijk; Jacobus, z.v. J. Groenewoud en J. Oskam. Gehuwd: T. H. Twigt en A. van Herk; W. P. van Herk en M. A. I van den Hoek. f Ondertrouwd: C. Boeren en W. A. Verbeek; A. H. A. van Tok en M. de Vlieg; C. Hogendoorn en T. J. van Beest. Overleden: Klomp, Teunis, oud 88 jaar. Woensdag 12 oktober Verwarringen, Goudse Schouwburg, 20.00 uur AR-kiesvereniging, Gereformeerd Verenigingsgebouw, 20.00 uur NCVB, Gereformeerd Verenigings gebouw, 19.45 uur WADDINXVEEN Deze week is in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar het volgende te doen: WOENSDAG 12 OKTOBER: 20.00 uur Bijeenkomst Studiegroep vrijwilligersvergaderingen. DONDERDAG 13 OKTOBER: 09.30 uur Creatief handwerken voor gevorderden. 16.00 uur Kinderclubs 6-8 jaar. MAANDAG 17 OKTOBER: 19.30 uur Vergadering Kerngroep kin derclubs. 19.30 uur Pottenbakken. 20.00 uur Spaans voor gevorderden 20.00 uur Fotografie. DINSDAG 18 OKTOBER: 09.30 uur Creatief handwerken. 14.15 uur Jazz-ballet voor volwassenen, senen. 16.00 uur Ballet-kinderen 6-8 jaar. 17.15 uur Ballet-kinderen 9-11 jaar. 18.45 uur Jazz-ballet 12-15 jaar. 20.00 uur Jazz-ballet voor volwassenen. THALIA Do. en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 3.30 en 8 uur, Di. en Wo. 8 uur SOL DAAT VAN ORANJE. Kleur, 16 jr- Ma. t/m Wo. elke middag half twee PIN PANDOER IN HET NAUW. Vr. en Za. 11.30 uur (nacht- voorst.), maandagcyclus 8 uur MIDNIGHT COWBOY. Kleur, 16 jr. Ma. t/m Wo. ’s middags half vier DE TWEE MISSIONARISSEN nu vanaf 12 jr. REUNIE Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 uur, Zo. 3 uur DE WRAAK VAN DE HELL’S ANGELS. 16 jr. Vr. en Za. 11.30 uur (nacht- voorst.), Zo. 7 en 9.15 uur, Ma. t/m Wo. 8.15 uur VENUS ZON DER V1JGEBLAD. 16 jr. SCHOUWBURG Vr. 19.30 uur, Za. 3 en 7 uur, Zo. 2 en 7 uur, Ma. 2 uur, Di. 2 en 19.30 uur MARY POPPINS. Kleur a.l. Do. 8.15 uur, Za. 9.30 uur, Zo. 4.30 en 9.30 uur, Ma. 8.15 uur SILVER STREAK EXPRESSE. Kleur, nu 12 jr. -----------------------------1 1 Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX- i VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. i i i i i i i i i i i i Langevelde, geboorteregeHng en sexualiteits- vragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdagen donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bebedoeld voor nieuwe cliën ten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummerOl821-1911. ONVOLLEDIGE GEZINNEN EN besstraat, 19.15 uur (de bazar duurt tot en met zaterdag) Vrijdag 14 oktober Antiekbeurs, Goudse Schouwburg, 11.00-19.00 uur Afscheidsavond ds. J. van den Heuvel, Betehelker, 20.00 uur Zaterdag 15 oktober Antiekbeurs, Goudse schouwburg, 11.00-19.00 uur Zondag 16 oktober Afscheid ds. J. van den Heuvel, Brugkerk, 14.30 uur Antiekbeurs, Goudse Schouwburg, 11.00-19.00 uur Maandag 17 oktober Gemeentelijke commissie voor sportzaken, gemeentehuis, 20.00 uur Dinsdag 18 oktober Gemeentelijke commissie voor kunst, cultuur, recreatie en jeugd, gemeentehuis, 20.00 uur Raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw, gemeentehuis, 16.30 uur Woensdag 19 oktober Raadscommissie voor sociale zaken en volksgezondheid, gemeentehuis, 20.00 uur Funny Peculiar, Goudse Schouwburg, 20.00 uur Donderdag 20 oktober Dia-avond voor bejaarden, Anne Frank-centrum, 20.00 uur Loop-in-concert, Goudse Schouwburg, ding! WOENSDAG 19 OKTOBER: Gratis poppenconsultatiebureau De dokter en de zuster verwachten va naf 10 tot 12 uur in ’t Ketelhuis een heleboel poppenmoedertjes. De kaar ten liggen klaar om het gewicht en lengte van de poppenkindertjes te no teren. Natuurlijk worden de poppen grondig onderzocht, zodat de poppen moeders ook eens kunnen horen hoe het met de gezondheid van hun popp enkind staat. De koffie voor de grote moeders staat tegen een kleine vergoe ding klaar. 's Middags draaien we een knal goeie film, en wel in 2 voorstellingen, de eer ste om 13.30 uur en de tweede om 15.15 uur. Deze film is voor alle leeftijden, dus iedereen is welkom! DONDERDAG 20 OKTOBER: Een grandiose speurtocht door Wad dinxveen! Deze speurtocht zal worden gehouden in twee leeftijdsgroepen, en zal 13.30 tot 16.30 uur duren. We begin nen bij ’t Ketelhuis en gaan van daaruit gezellig puzzelen. Met iedere groep gaat een leid(st)er mee. Ook voor dit onderdeel zijn vrijwilligers nodig, dus als iemand zin heeft om te helpen, graag, je weet ’t Ketelhuis wel te vin den! De deelname is geheel gratis! Na tuurlijk is een ieder van harte welkom om gewoon eens te komen kijken, en misschien vindt je het wel zo leuk datje je gelijk wilt opgeven als vrijwilliger, nou dat kan ook, want opperhoofd Cees Boots zit met pen en papier klaar. DINSDAG 18 OKTOBER: 21.15 uur Jazz-ballet voor volwassenen. 20.00 uur Creatief handwerken. 20.00 uur Stage bijeenkomst stagiaires KVJV. WOENSDAG 19 OKTOBER: 14.00 uur Club jongens en meisjes 4-5 jaar. 14.00 uur Club jongens en meisjes 6-8 jaar. 14.00 uur Club meisjes 9-11 jaar. 16.00 uur Club jongens 9-11 jaar. MAANDAG 17 OKTOBER: Straattoneel en Straattekenen Leeftijd 6-12 jaar. Plaats nog niet be kend. Tijd 14.00 uur-17.30 uur. Kosten ƒ0,50. Bedoeling: De kinderen krijgen briefjes met opdracht om iets te maken wat herkenbaar is voor een bepaald beroep. Dit gebeurt in ’t Ketelhuis. Hierna vert rekt de hele groep naar een (nog) onbe kende plaats, waarbij zij hun huis moe ten inrichten. Dan komt het tweede deel van de opdracht, het spelen van een dorp. Wij hebben nog een paar vrijwilligers nodig voor de begeleiding van de kin deren. Tevens hebben wij een (zwart wit) fotograaf nodig, die, als ’t mogelijk is, zelf ontwikkelen kan. Graag opge ven voor 10 oktober. N.B. Het gebeuren vindt als het goed weer is, d.w.z. als het droog is, buiten plaats, dus denk om voldoende kle- - Zondag 16 oktober Brugkerk: 09.30 uur ds. Joh. Verwelius 14.30 uur ds. J. van den Heuvel De Hoeksteen: 09.30 uur ds. Jvan den Heuvel 18.30 uur Geen dienst Bethelkerk: 09.30 uur ds. W. Verboom 17.00 uur Geen dienst Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. Th. H. G. Hulst 17.00 uur ds. J. M. de Mey, Aalsmeer GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. P. van den Berg 17.00 uur ds.J.G.Korteweg,Bergambacht Ontmoetineskerk: 10.00 uur ds. J. W. Huisman, Zoetermeer 17.00 uur ds. P. van den Berg REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur kand. C. Kolkman, Zoetermeer Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin, van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOL1EKE KERK In het weekeinde zijn er twee eucharistie-vieringen in de St. Victor- kerk: zaterdagavond 7 uur en zondag 10 uur. In het weekeinde zijn er vier eucharistie-vieringen in de Ontmoetings kerk: zaterdagavond 7 uur en zondags om 08.30 uur, om 11.45 uur, en om 18.30 uur. Op doordeweekse dagen in de St. Victorkerk een avondmis om 7 uur, op maandag, woensdag en vrijdag. Op doordeweekse dagen in de Ont- moetingskerk een ochtendmis om 9 uur op dinsdag, donderdag en zaterdag. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 en 18.00 uur leesdienst CHR. GER. KERK BOSKOOP 09.30 uur ds. kand. A. P. van I Nunspeet 16.30 uur kand. A. P. van Langevelde BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RUN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ev. J. H. Kits 18.30 uur ds. K. van Berghem VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 9.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking ALLEENSTAANDEN (Onderlinge hulp Gevonden: armband; laarzen. Verloren: badpak; jas; horloge; por- temonnaie; etui met sleutels; boekje; regenpak; kippen; speelgoed; doos met sigaretten; fiets; hengel; buskaart. A Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. Direktie: J. B. Veldwijk A Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. Van Kempen Redactie-adres: i Peuleyen 144, Waddinxveen telefoon (01828) 5594 A Advertentie-afdeling: I Oranielaan 9. Waddinxveen Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 116, telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Peuleyen 15, tel. 2604, W’veen Abonnementsprijs ƒ4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 14,- per half jaar binnen ver spreidingsgebied en 21,50 per halfjaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven I Losse mm-prijs 0,33 exclusief btw); contract-tarieven en tekst- i advertenties op aanvraag.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 2