cadeaus WSE vaarwel 1 n WEEKBLAD SPORT Wim Verhoef zei met De Gouwe startte met Kampioenschappen bij De Sperwer 7-4 winst bij De IJssel Dit had uw advertentie WSE-jeugd op pad met pakjes kerstkaarten Na negen jaar voorzitter-af Zaterdag tegen Het Y(Amsterdam Excelsior 1 wint van Excelsior 2 Goede vangst op Noordzee kunnen zijn Geflatteerd verlies voor WSV 2 CoeF WADDINXVEENS SCHAAKNIEUWS n lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I 15-5 het gebied van de jeugdopvang is nog A I 1 meer het spel dan om de knikkers wat in Wim van Os zette zijn zegetocht voort door in een afruil tegen Ellers een loper voor te komen. Het was daarna gauw bekeken. Joosten en Brinkman deelden het punt nadat er voor beide niet veel meer inzat. Ook Burger ging weer met een zege naar huis. Torenbeek was het die hem de eer moest laten. Van der Heyde behaalde ook weer eens een puntje tegen Van der Ree, evenals Ver stoep tegen Ponsioen. In groep C leed A. van Oort zijn eerste nederlaag tegen Littooy, die hem eerst de dame afhan dig maakte en hem daarna mat zette. Sperwer zo uit: Vitesse: le H. Metselaar, 2e T. H. Twigt en Zn., 3e Troost-Tamerus, 4e H. Vink, 5e Gebr. Anders, 6e F. van Vliet. Midfond: le Gebr. Anders, 2e Troost- Tamerus, 3e H.Metselaar, 4e F. van Vliet, 5e T. H. Twigt en Zn., 6e C. Toor en Zn. Fond: le C. Toor en Zn., 2e J. Jansen, 3e van Gelooven-van Dijk, 4e H. Met selaar, 5e Gebr. Anders, 6e de Kok- Bijmans. MASSALE OPKOMST De punten waren binnen en deze week leeft men alweer toe naar de eerste thuiswedstrijd op zaterdagavond a.s. 2-0 2-0 l l I van De Sniep naar de Oranjewijk, pro motie naar de vierde klas KNVB, ge weldige aanwas pupillenleden en straks het in gebruik nemen van het huidige hockeyveld met lichtinstallatie en de bouw van twee kleedkamers, jeugd honk, commissiekamer en toiletgroep. ”WSE leeft en ze móet blijven leven”, waren de treffende afscheidswoorden van een geliefd voorzitter, hetgeen on derstreept werd door een ovationeel applaus van de aanwezigen. Dat er ook nog andere agendapunten aan de orde kwamen dan het afscheid van voorzit ter Wim Verhoef moge het volgende il lustreren. Het wel en wee van de vereniging gedurende het afgelopen jaar werd in een jaarverslaggevat door secretaris Cees Verwoerd. Gebr. Anders, 3e Troost-Tamerus. Jonge duiven: le C. Smit, 2e T. H. Twigt en Zn., 3e Gebr. Anders, 4e H. Metselaar, 5e D. Heeren, 6e J. Jansen. Navlucht: le T. H. Twigt en Zn., 2e J. C. Koren, 3e van Gelooven-van Dijk, 4e F. van Vliet, 5e Troost-Tamerus, 6e A. Bonefaas. Vitesse A: le T. Twigt en Zn., 2e Troost-Tamerus, 3e Gebr. Anders. Midfond A: le Gebr. Anders, 2e T. H. Twigt en Zn., 3e F. van Vliet. teruggebracht op vier doelpunten door Dirk Russner, die na goed aangeven van Leo Nieuwenhuyzen een numerie ke meerderheid benutte: 3-7. Vlak voor Sniep. De eerste 100 bezoekers krijgen tijd maakte De IJssel gebruik van einge in ieder geval een sticker. WADDINXVEEN Het vliegseizoen voor de Waddinxveense postduivenvereniging zit er al weer een poosje op en dat betekent dat de (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer (duivensport) Vereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem-en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloën) Basketbalvereniging TOOS (basketbal). Ook de kantinecommissie heeft het fi nanciële hart van de vereniging (de kantine-inkomsten) behoudens enkele wrijvingen op een bewonderenswaardi- ge wijze kloppend gehouden. Opval lend was wel de geweldige kantine- omzet, welke jaarlijks overigens een forse stijging te zien geeft. Toto en lotto WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 12 OKTOBER 1977 De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen WADDINXVEEN In een spannende, snel gespeelde wedstrijd misverstanden om de eindstand op 4-7 hebben de waterpoloërs van De Gouwe in Deventer op mededebutant te brengen. De IJssel de eerste twee punten behaald. De basis voor de overwinning werd met name gelegd in de derde periode, toen de Waddinxveners uit liepen naar een ruime 6-2 voorsprong. Schoonderwoerd rondde een combi natie af met een goed schot: 2-3. Dirk ,j_ Russner doelpuntte, nadat De IJssel via Het Y uit Amsterdam is dan de tegen een van achteren uit opgezette aanval - j - -- - de kluts kwijt was: 2-4 en Leo Nieuwen- De eerste periode voerden beide verdedigingen de boventoon, maar via Christiaan Bertels slaagde De Gouwe erin om een 0-1 voorsprong te nemen, toen een speler van De IJssel op de kant zat. Dezelfde. Bertels mistte in deze periode, toen hij alleen voor de keeper kwam. Zo bleef het 0-1. In de 2e periode moesten 3 Gouwe-spelers kort na elkaar de kant opzoeken en eerst toen kon De IJssel doelpunten: 1-1. Wederom nam De Gouwe een voor sprong toen Dirk Russner tijdens een mannetje meer erin slaagde de bal in het doel te werken. Via een schoonheidsfoutje van keeper Kors van Tilburg - hij liet de bal door z’n handen glippen - kwam De IJssel nog éénmaal langszij. Daarna nam De Gouwe het heft in handen. Bas WADDINXVEEN De door de hengelsportvereniging ’Waddinxveen’ op zaterdag 8 oktober gehouden vistrip met het bekende m.s. ’’Andromeda” vanuit Burghsluis was een succes. Gro te aantallen wijting, waaronder exemp laren van 40 cm en langer, werden ge vangen, terwijl diverse hengelaars van één tot zelfs negen gullen van 3 tot 5 pond binnenhaalden. Hoewel één der deelnemers nog een kabeljauw van 86 cm lang pakte bleek het seizoen voor de echte grote jongens nog niet oud genoeg te zijn. De beste tijd voor de kabeljauw is november- december. De goede vangsten zijn mede te danken aan het feit, dat schip per Henk van ’t Slot van de "Androme da” een uitstekende neus voor de juiste stekken blijkt te hebben. De eerstvolgende zeevistocht zal zater dag 19 november plaatsvinden, ui teraard weer met de ’’Andromeda”. Bij goed weer gaat de boot de Noordzee op om kabeljauw, gul en wijting te belagen. Is er teveel wind dan blijft het schip in de Oosterscheldemonding ter bevissing van wijting, schar en schol. Geïnteresseerden in deze trip kunnen zich voor inlichtingen wenden tot A. A. van ’t Hof, K.W.-singel 51, telefoon 3954; na 18.00 uur. WADDINXVEEN Vanavond (woensdag) gaat de jeugd van de voet balvereniging WSE op pad om door del van de verkoop van 1500 pakjes kerstkaarten a f 2,hun eigen jeug dafdeling een financiële injectie te be zorgen. Deze exra gelden worden weer gebruikt om het scala activiteiten uit te breiden c.q. te verbeteren. Dat deze taak van deze jeugdleden niet tevergeefs is hoopt het WSE- jeugdbestuur van ganser harte. "Laat ze'niet voor niets aan uw bel trekken en steun op deze manier een deel van de Waddinxveense sportverenigingen die de opvang van uw kinderen tot hun taak zien”, aldus de bestuursleden. financiële injectie. Dat de vereniging op een financiële gezonde basis aan het werk is bleek wel uit de verlies- en winstrekening. De begroting van het seizoen ’77-’78 gaf weinig nieuws te zien. Een contributieverhoging blijkt niet noodzakelijk. ONDERLINGE Voor de onderlinge competitie werden maar drie wedstrijden gespeeld. Groep A A. Crone-P. van Es C. Rietveld-D. Heeren Groep B J. Both-P. van Gils 2-0 Morgen (donderdag) speelt Excelsior 2 thuis tegen BDV uit Bleiswijk. Voor de onderlinge competitie werden daarvoor maar vier partijen gespeeld. Poule A: J. de Heer-J. Vermeulen 1-1; A. A. Rietveld-D. Heeren 2-0. Poule B: D. Heeren 1-G. Dankers 0-2; P. van Gils-J. Slappendel 0-2. Fond A: le C. Toor en Zn., 2e van Gelooven-van Dijk, 3e J. Jansen. Jonge duiven A: le C. Smit, 2e T. H. Twigt en Zn., 3e Gebr. Anders. Totaal oude duiven Ale T. H. Twigt en Zn., 2e Gebr. Anders, 3e Troost- Tamerus. Generaal A: le T. H. Twigt en Zn., 2e Gebr. Anders, 3e H. Metselaar. Generalen: le Gebr. Anders, 2e H. Metselaar, 3e F. van Vliet, 4e T. H. Twigt en Zn., 5e Troost-Tamerus, 6e C. Toor en Zn., 7e de Kok-Bijmans, 8e van Gelooven-van Dijk, 9e C. Smit, 10e J. Jansen, 1 le H. Vink, 12e D. Heeren, 13e C. Hofman en Zn., 14e C. A. Bode, 15e D. Boere, 16e t Th. Colla, 17e W. Metselaar, 18e L. de Bruyn, 19e Verkade-de Wit, 20e J. C. Koren, 21e M. Groen, 22e P. Bonefaas, 23e J. Ver sloot, 24e F. Rip, 25e den Ouden-van Gent. volle winst aandragen na zijn tegen stander voortdurend in een klemstel- ling te houden. Het 7e en 8ste bord resp. door Hamming en Brinkman werd bezet werden afgebroken. Maar bracht vorig seizoen ƒ9.741,86 op en dat geeft de vereniging een belangrijke WADDINXVEEN Het tweede team van de Waddinxveense Schaak Vereni ging WSV heeft haar eerste competitie wedstrijd tegen Moerkapelle 1 met ge flatteerde cijfers verloren. Hoewel er als team geducht werd gestreden, moest men toch met een nederlaag genoegen nemen. Aan bord 1 speelde Versluis een sterke wedstrijd, maar moest in het eindspel toch het onderspit delven. A. van Oort aan bord 2 kwam heel slecht uit de opening, waarna hij geforceerd verloor. Aan bord 3 hield J. van Oort het spel lange tijd in evenwicht, doch moest toch ook voor het sterke spel van zijn tegenstander zwichten. Van der Starre aan bord 4 bracht eindelijk een half puntje binnen, door remise te spelen. Veel minder goed ging het met Van Gils. Nadat hij bij een afruil de verkeer de voortzetting had gekozen, kon hij spoedig zijn spullen inpakken. Van Grieken aan het 6e bord kwam met de jeugdbestuursvoorzitter start continueren. Een massale op komst en steun van het Waddinxveense publiek is natuurlijk een vereistte. Deze zaterdagavond zal toch in het te ken van de feestelijkheden staan, om- Leo Nieuwenhuyzen en Bas dat het team zich in nieuwe badjassen Schoonderwoerd er voor 45 sec. waren aan het publiek zal presenteren, ui- uitgestuurd, maar de marge werd weer teraard geschonken door Sporthuis De Bron. Dus wanneer u nog nooit water polo hebt gezien, kom dan zaterdaga vond om 18.40 uur naar zwembad De de kampioenschappen in het seizoen 1977 terecht zijn gekomen. Daa- jkt dat kampioen oude doffer H. Metselaar is geworden, kam pioen oude duiven C. Bode en kampioen jonge duif Twigt en Zn. De Waddinxveen-beker is terecht gekomen bij C. Smit, de wijlen H. v.d. Berg-beker bij De Kok-Bijmans, de wijlen P. Vink-beker bij T. H. Twigt en Zn, en de wijlen P. Metselaar-beker bij D. Boere. De volledige stand ziet er bij De Totaal oude duiven: le H. Metselaar, 2e CA nrlore la T'o manIc WADDINXVEEN De Waddinx veense dammers van Excelsior 1 moes ten vorige week uitkomen tegen het tweede team van Excelsior. Ze wonnen met 15-5. De uitslagen zijn: Felicitaties en een cadeautje voor de afscheid nemende WSE-voorzitter Wim Verhoef van sportwethouder Anne van Gent (rechts). {Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Op de vorige week vrijdagavond in het clubgebouw ”De Lansbrekers” gehouden algemene ledenvergadering van de rooms-katholieke voetbalvereniging WSE heeft Wim Verhoef af scheid genomen als voorzitter. Deze functie in het bestuur heeft hij ne gen jaar bekleed. De aangeboden cadeaus, waaronder een electrische typemachine en en door de WSE-jeugd aangeboden geheel verzorgd weekend naar eigen keuze voor twee personen en de voor een ledenvergadering geweldige op komst van 81 man zijn het logisch ge volg van Wim Verhoefs geweldige in zet en hoeveelheid beschikbaar gestel de vrije tijd. Dat cadeaus, complimen tjes en bedankjes in geen verhouding staan met zijn 9-jarige WSE-verbintenis en de hiermee samenhangende hoe veelheid verrichte pro deo-arbeid is voor een iedere WSE-er duidelijk. Sprekers zoals wethouder A. H. van Gent, vice-voorzitter H. Bresser en F. Leenen "loogden de verdiensten van Wim Ver- de schetsen, maar het bleef toch een moeilijke zaak het geheel in woor den te vatten. Gedurende zijn voorzitterstijd onder- de einduitslag zal waarschijnlijk wel ging WSE een metamorfose: verhuizing in het voordeel van Moerkapel- e le zijn. Voor de onderlinge wintercompetitie heeft Kardol opnieuw verloren, nu van Philipse. In een onoverzichteliijk to reneindspel wist Philipse de winst naar zich toe te trekken. Bij de partij van Broer tegen De Roodt bleek dat De Roodt toch te vermoeid was van zijn reis uit het Verre Oosten (hij was nl. pas ’s middags op Schiphol geland na 21 uur vliegen). Niet geheel geconcent reerd zat hij achter het bord, hetgeen hem een nederlaag opleverde. Van Vuuren is weer geducht aan het terug komen. Nu werd Smitskamp het slachtoffer van een open toren lijn voor zijn koningsstelling. In groep B herstel de W. van Oort zich door een knappe overwinning tegen Hamming. Bij Ver- Enige punten hieruit: De doorbraak op sluis tegen Van der Starre ging het meer het vd; - - - om het spel dan om de knikkers wat in niet toe aan consolidatie, maar breidt duivenmelkers de balans op hebben gemaakt om vast te stellen waar een remise resulteerde. zich nog steeds uit. De uitbreiding van de kam] 1 rA~~ het clubgebouw wordt door de beno- ruit blij digde extra garanties vertraagd maar momenteel zijn de meeste vergunnin gen binnen. De gebrekkige parkeer gelegenheid bij het terrein in de Oran jewijk wordt betreurd, doch een con crete oplossing ligt niet zo een twee drie voor handen. Het enthousiasme van de jeugdcommissies en het jeugd- bestuur van WSE is hartverwarmend zo werd gezegd. De organisatie van o.a. het internationaal jeugdtournooi, open toernooi, sportdagen, schaatsen, mini- voetbalshow, films etc. verdient dan Venema blijft het ook goed doen door ook ieders bewondering, nu van Verhammen te winnen. Van Rhee tenslotte behaalde de volle winst tegen J. A. van Gils. Morgen (donderdag) speelt het eerste team haar eerste thuiswedstrijd tegen Capelle 2 in de 2e klasse van de Rotter damse Schaakbond. De jeugd speelde afgelopen donderdag oefenpartijtjes voor een achtkamp op 20 oktober te Zevenhuizen. Hierdoor zijn er deze week geen uitslagen van de jeugd. EXCELSIOR 1—EXCELSIOR! T. den Ouden-R. van Dijk2-0 C. H. Kramp-A. Zwanenburg 2-0 P. Swart-H. den Outer1-1 A. Blom-D. Heeren 2-0 F. Zaadhof-N.N1-1 G. Heeren-J. Vermeulen 1-1 C. J. Barelds-B. van Eijk 2-0 C. Blonk-J. de Heer 1-1 T. Driesse-C. Stolker1-1 J. Slappendel-J. de Wit2-0 stander en beslist geen makkelijke. Maar De Gouwe wil natuurlijk voor ei- huyzen benutte een toegekende straf- gen publiek iets laten zien en de goede worp. Jan Verweij tenslotte rondde - nog steeds in de derde periode - een aanval af met een strak schot. Zodoen de werd aan de laatste periode begon nen met een 6-2 voorsprong. De IJssel kwam hierin terug tot 3-6, na dat Leo Nieuwenhuyzen en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 6