het meer-dan-één-kostuum 398,' MINK FARM boekhandel veldwijk mAN&moDE DE JONG S K. Wezelenburg Zn. Keltische en Angelsaksische miniaturen Medewerkers J. A. Hogenelst bv I f Gebrandschilderd glas/ schilderen met licht HOOGHEEM RAADSCHAP VAN SCHIELAND! Isolerende ZZ beglazing een service bediende leerling plaatwerker-spuiter j Garagebedrijf de KouweHoek BE Mach. Afdeling e„ Meubelmakerij fl WADDINXVEEN 01828-4000 PASSAGE 53 - TEL. 2620 BLIJFT BIJ DE TIJD W* GLASHANDEL HOGENDOORN jjjNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinyi Gevraagd: Vijverlaan 52 Waddinxveen Tei. oi828- 3030 Kostuum dat geschikt is voor meer dan één L gelegenheid. En daarom zeer waardevol. |g|i Het is opvallend goed gesneden ||||I Typisch een kostuum dat in iedere garde- HM robe thuishoort. Een kostuum ook waar een vrouw haarman graag in ziet. Omdat het een luchthartig streepje heeft. Omdat het driedelig is zonder stijf te zijn. Omdat de BsM perfecte pasvorm zijn figuur goed laat J uitkomen. En omdat de stof zuiver scheer- wol is. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 19 OKTOBER 1977 WI •i c HF P 2 MEUBELFABRIEK Introductieprijs 95,- 'l/erfakef. 't. Prachtige collectie lange en korte nerts- jassen, hoeden en sjaals. Eigen fokkerij. 1 1 1 V n d (I o z 1< a t I t c WF W Ko ma se VO' O( 10 inl OP Wc ge lei 61 de ve dc b( ar m d( O sc Voorweg 114. HAZERSWOUDE Tel. (01727)2575-3143 48 Schitterende kleurplaten uit o.m. The Lindisfarne Gospels, The Book of Durrow en The Book of Kells. prijs gebonden f 54,50 Gevraagd: Kromme Esse 4, Waddinxveen Voor onze steeds groeien de relatiekring met spoed te koop gevraagd WO NINGEN in diverse prijs klassen. De Pater make- - laardij b.v., Waddinxveen, tel.01828-3581. Lawrence Lee/George Seddon/Francis Stephens Foto’s van Sonia Halliday en Laura Lushington vertelt het verhaal van een van de meest verfijnde kunstvormen die er zijn: de kunst van het schilderen met gekleurd glas. Dit boek geïllustreerd met meer dan 500 magnifieke foto’s, waarop ook talrijke details zijn vastgelegd die de bezoeker met het blote oog niet of nauwelijks zou kunnen onderscheiden, is een uniek internationaal overzicht van de allermooiste uitingen van glasschilderkunst die bewaard zijn gebleven. Het overbrugt een periode van ruim negen eeuwen en onthult de ambtelijke perfectie en de adembenemende schoonheid van de glazenierskunst. Het eerste deel van het boek - De wereld van het gebrandschilderd glas - vertelt u onder meer over het ont staan van de glasschilderkunst, de - vaak bijbelse - thema’s die wer den uitgebeeld. Het tweede deel - De geschiedenis van het gebrand schilderd glas - vormt een boeiende reis door de geschiedenis van de glasschilderkunst, beginnend bij de oudst bekende ramen - de vijf oudtestamentische glazen in de dom van Augsburg - daterend uit de elfde eeuw en eindigend met werk van Marc Chagall, Le Corbusier en Gabriel Loire en anderen, die de glazenierstraditie voortzetten. Het laatste deel beschrijft de techniek van het glas schilderen. Ook wordt de restauratie van oud glas behandeld. Een toeristische gids tenslotte wijst de weg naar de belangrijkste glazen in binnen- en buitenland, die aan zoveel kerken en andere gebou wen de mysterieuze, steeds wisselende schoonheid van kleur en licht bijdragen. Briljant feestgeschenk! gemeenlandshuis, Willem Ruyslaan 63. Rotterdam, 12 oktober 1977. 11 Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd, 4 De secretaris-rentmeester, (Mr. Ea. Ma. Migó) «j Wilt u een leuke BRUIDSREPORTAGE? Bel ons dan even op en wij komen met ons voorbeel denboek even langs. Foto De Rooy, Nesse 2, tel. 2102. voor onze boomkwekerij in vast dienstver band voor direkt of per 1 januari. De loco-dijkgraaf, (W. van der Wel) 4 Verhoog uw leefkomfort met Spaar ~JUIST NÜ~ brandstofkosten? Merken: Thermopane en Polyglass. Amalia van Solmsstraat 31, Waddinxveen, tel. 2520 - 490^- voor benzinepomp en andere werkzaam heden, en een leeftijd 16-18 jaar. Zuidelijke Dwarsweg 1b, Waddinxveen tel. 7713, na 18.00 uur: 01891-2081 Helmoelals VAKMAN toch een grote voldoening zijn, die meu belen te maken welke een blijvende waarde hebben. In onze hebben wij plaats voor dergelijke vak mensen. Kom eens praten of bel voor nadere in formatie. Telefoon 01828-2092 ’s avonds 01828-3152. GEDIPLOMEERD CHI ROPODIST. Voor uw al gehele voetverzorging: Mevr. A. van Mourik- Kwakernaak, Wingerd 452. Behandeling volgens af spraak, tel. 5188. DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VANSCHIELAND maken bekend: J dat ter secretarie van Schieland, Willem Ruyslaan 63 te Rotterdam, alsmede ter ge- i meentesecretarie van de binnen Schieland gelegen gemeenten, vanaf 17 oktober 1977 tot en met 31 oktober 1977 voor een ieder ter inzage liggen de ontwerp-begroting voor 1978 met de daarbij behorende memorie tober 1977 schriftelijk hun bezwaren indie- Inen tegen deze begroting bij de verenigde vergadering van Schieland, die daarop be slist. De verenigde vergadering stelt de begroting o* op 30 november 1977 vast. Ter voorbereiding hiervan maken dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland bekend: J dat de besturen van het Rottedistrict, het iJ Ringvaartdistrict en het Stadsdistrict, over- eenkomstig het bepaalde in artikel 138, lid 6 van Schielands reglement, een vergade- ring met de ingelanden hebben belegd, ter v o bespreking van de ontwerp-begroting voor 1978. Het bestuur van het Rottedistrict vergadert in Bergschenhoek op maandag 7 november 1977 des voormiddags om 9.30 uur in de JJ Sportzaal "Berghonk”, Burgemeester van Oostenweg 4. Het bestuur van het Ringvaartdistrict ver- Igadert in Nieuwerkerk aan den IJssel op dinsdag 8 november 1977 des voormiddags JI om 9.30 uur in het Kerkelijk Centrum van de Hervormde Gemeente, J. A. Beijerink- Istraat 53. JI Het bestuur van het Stadsdistrict vergadert i JI te Rotterdam op woensdag 9 november 1977 des namiddags om 17.00 uur in het K gemeenlandshuis, Willem Ruyslaan 63. JJ van toelichting. Belanghebbenden kunnen tot en met 31 ok-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 6