It n 1 B J if Medische weekeinddienst BURGERLIJKE STAND WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN GEVONDEN EN VERLOREN Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees üw eigen Weekblad voor Waddinxveen Weekblad voor I Waddinxveen WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE u 1 r kerken nodigen AGE 0 A WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 26 OKTOBER 1977 WEE! van Naam: Adres: Woonplaats: Donderdag 3 november 19.30 uur ds. J. Kievit, Ermelo Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt) BAPTISTEN GEMEENTE ALPHEN AAN DE RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 en 18.00 uur leesdienst Woensdag 2 november 15.00 en 19.30 uurds. A. Bac VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 9.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. CHR. GER. KERK BOSKOOP 09.30 uur ds. W. de Graaf, Ede 16.30 uur ds. W. de Graaf, Ede I I l l l l I l I i „KETELHUIS” Busken Huetlaan 94a tel. 01828-6860 „DE BONKELAAR Beukenhof 5 tel. 01828-7272 Zondag 30 oktober 1977 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 09.30 uur dhr. J.v.Doorn, Waddinxveen 18.30 uur kand.A.J.Zoutendijk, Delft Woensdag 2 november: 10.00 uur ds. Joh. Verwelius 19.30 uur ds. J. R. Cuperus De Hoeksteen 09.30 uur ds. W. Verboom 18.30 uur ds. C. J. P. Lam, Putten Bethelkerk: 09.30 uur kand.A.J.Zoutendijk, Delft 17.00 uur ds. W. Verboom Woensdag 2 november: 19.30 uur ds. W. Verboom Immanuëlkerk: 10.00 uurds. Th. H.G. Hulst 17.00 uur ds. Th. H. G. Hulst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk 10.00 uur ds. J. Winter, Den Haag 17.00 uur ds. P. van den Berg Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. P. van den Berg 17.00 uur ds. J. J. Lamme, Delft Woensdag 2 november 20.00 uur ds. D. J. Modderaar REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur ds. G.Chr.Duinker, Rotterdam Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin, van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stoibetglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur;di 10.00 tot 12.00 uur. Sint Victorstraatdi. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. Dames-en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro: Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d Ussel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1, 7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 iëdere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30-14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. ONVOLLEDIGE GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN (Onderlinge hulp voor ouders zonder partner) Iedere maandagavond van 9 tot 11 uur in ’t Ketelhuis, Busken Huetlaan 94a, tel. 6860 (werkgroep Uniek). STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen Inlichtingen inzake plaatsing van peu ters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Wilgenhorst 104, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). REGIONAAL ZIEKENFONDS GOUDA. Wekelijks spreekuur in het Anne Frankcentrum op maandag van 18.30-19.30 uur CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN - NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. Geboren: Cornelia, d.v. P. Hofman en L. van Os; Davey, z.v. J. L. Pons en W. A. M. van der Wouden; Adrianus Nicolaas, z.v. H. Braat en J. M. A. Toor; Ivo, z.v. J. H. M. Groenendijk en J. C. M. van den Berg; Wendy, d.v. F.Kerver en A. E. J. van Arenthals; Liane Jeannette, d.v. J. Möhle en J. D. Booi. Gehuwd: C. Boeren en W. A. Verbeek; A. H. A. van Tok en M. de Vlieg. Ondertrouwd: W. van der Laan en W. van den Berg; C. Twigt en G. W. Cammeraat; P. A. van Dijken en A. J. van Eeuwen; A. J. de Jager en M. A. M. Commandeur. 'l 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Leidster: mevrouw J. M. Hoenderdos- Schumacher, St. Huijbertsgeregt 3, tel. 5968. Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30, 11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS (urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden). Plaatselijk vertegenwoordigster is: mevrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Effeniaan 5, telefoon (01828)4138. ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dinsdag 1 november Bejaardengymnastiek, AF-centrum, 15.00 uur Najaarsvergadering afdeling Waddinx- veen/Boskoop NVV, Het Vijfde Wiel, Barendstraat, Boskoop, 20.00 uur Commissie van Bestuur HAVO/ Atheneum, 20.00 uur CDA-overleg, Gereformeerd Verenigingsgebouw, 20.00 uur OPPASCENTRALE (tel. 2129, Jacob van Lennepstraat 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur. DR. RUTGERSHUIS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteits- vragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bebedoeld voor nieuwe cliën ten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer01821-1911. W Li ze hc ”E Jo Es wi ze er lei De agenda van ’t Ketelhuis tot en met 2 november ziet er zo uit: WOENSDAG 26 OKTOBER: Géén Instuif. Wel bespreking voor leiding. Maandbespreking 8 t/m 11 jaar. Cursus Volksdansen van 20.00 tot 22.00 uur. DONDERDAG 27 OKTOBER: Cursus Yoga voor gevorderden van 14.00 tot 15.00 uur. Cursus Stijldansen voor beginners van 21.00 tot 22.30 uur. Krezcursus van 20.00 tot 22.00 uur. in Mr. A. de Roosschool. VRIJDAG 28 OKTOBER: Algemene Vrijwilligersvergadering 20.30 tot 22.30 uur. CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK In het weekeinde zijn er twee eucharistie-vieringen in de St. Victor- kerk: zaterdagavond 7 uur en zondag 10 uur. In het weekeinde zijn er vier eucharistie-vieringen in de Ontmoetings kerk: zaterdagavond 7 uur en zondags om 08.30 uur, om 11.45 uur, en om 18.30 uur. Op doordeweekse dagen in de St. Victorkerk een avondmis om 7 uur, op maandag, woensdag en vrijdag. Op doordeweekse dagen in de Ont moetingskerk een ochtendmis om 9 uur op dinsdag, donderdag en zaterdag. INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór maandag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór maandagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant. Advertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oranjelaan 9 (postbus 116), Waddinxveen, telefoon (01828)4788 Gevonden: sleutelring; armbandje; bank biljet; tas met inhoud; mapje met sleu tels; ringetje; schrijfmachine; dames- bril in koker; make-up tasje; konijn; sandaaltje. Verloren: loonzakje met inhoud; etui met sleutels; herenhorloge; portemon- naie; armbandje. Woensdag 26 oktober Begrotingsbehandeling gemeenteraad, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur Schrijfavond Amnesty International, AF-centrum, 19.30 uur Donderdag 27 oktober Voortzetting begrotingsbehandeling gemeenteraad, raadzaal gemeentehuis, 11.00, 16.00 en 19.30 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Vrijdag 28 oktober Klaverjassen, kantine voetbalvereniging Waddinxveen (De Sniep), 20.00 uur Klaverjassen, kantine voetbalvereniging Be Fair (Burg. Warnaarplantsoen), 20.15 uur Zaterdag 29 oktober Concertencyclus, Agnietenkapel Gouda, 20.00 uur ’’Open huis” par-petit-restaurant de ’’Point”, Wingerd 2,16.30-19.30 uur Ruilbeurs, Beurshal Boskoop, 11.00-17.00 uur ZATERDAG 29 OKTOBER Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 ZONDAG 30 OKTOBER Arts: P. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 4100 Apotheek: Van Doorn, Pr. Bernhardlaan 3-5, tel. 4162 Verloskundige tijdens het weekend: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 6801 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvol gende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 uur, ‘s middags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. POLITIE 3000 BRANDWEER 2222 MAANDAG 31 OKTOBER: Uniek voor alleenstaanden en onvolle dige gezinnen van 21.00 tot 23.30 uur. DINSDAG 1 NOVEMBER: Vergadering SOOS 20-30 om 21.00 uur, Dotterweide 46. WOENSDAG 2 NOVEMBER Schuttersvereniging Waddinxveen vanaf 20.00 uur. Instuif van 14.00 tot 17.00 uur; entree Maandag 31 oktober je Herdenking kerkhervorming, Brugkerk, 19.45 uur Bridgeclub bejaarden, AF centrum, 14.30 uur The Mating Game, Goudse Schouw burg, 20.00 uur WAL zaten band durer zullei het f: uit W De be zo ve ter I dinxv voor tijdsb den dinxv moet soort nier met r werk doen Wie Ontn dat "hoe gen dan Wad het r tieft wore daar den de n me van neer Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. Direktie. J. B. Veldwijk Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. Van Kempen Redact ie-adres: Peuleyen 144, Waddinxveen telefoon (01828)5594 Advertentie-afdeling Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 116, telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Peuleyen 15, tel. 2604, W’veen Abonnementsprijs: ƒ4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen 14,-per half jaar binnen ver spreidingsgebied en 21,50 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,33 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. WADDINXVEEN In het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar is er in de komende week het volgende te doen: DONDERDAG 27 OKTOBER: 09.30 uur Creatief handwerken voor gevorderden. 16.00 uur Club jongens en meisjes 6-8 jaar. Hedenmiddag gaat de club, na een leuk spel, aan de slag met het maken van muziekinstrumenten. MAANDAG 31 OKTOBER: 19.30 uur Bespreking Kerngroep. 19.30 uur Pottenbakken. 20.00 uur Bloemschikken. 20.00 uur Spaans gevorderden. 20.00 uur Fotografie. 20.00 uur Receptie Hans Veenman i.v.m. het bereiken der 32-jarige leef tijd. DINSDAG I NOVEMBER: 09.30 uur Creatief handwerken. 14.15 uur Jazz-ballet volwassenen. 16.00 uur Ballet 6-8 jaar. 17.15 uur Ballet 9-11 jaar. 18.45 uur Jazz-ballet 12-15jaar. 20.00 uur Jazz-ballet volwassenen. 21.15 uur Jazz-ballet volwassenen. 20.00 uur Creatief handwerken. 20.00 uur Dagelijks bestuur verga dering. 20.00 uur Vergadering Vrijwilligers De Bonkelaar. WOENSDAG 2 NOVEMBER 14.00 uur Kinderclub 4-5 jaar. Plaatjeskwartet. 14.00 uur Club 6-8 jaar. 15.00 uur Begeleiding clubleiding 4-5 jaar. 16.00 uur Club meisjes 9-11 jaar. Gips- kettingen maken. 16.00 uur Jongens 9-11 jaar. Spel en muziek. DONDERDAG 3 NOVEMBER: 09.30 uur Creatief handwerken. 16.00 uur Club jongens en meisjes 6-8 jaar. Spookverhaal en muziek. ZATERDAG 5 NOVEMBER: 21.00 uur Jazz. De jazzliefhebbers uit Waddinxveen en omgeving kunnen deze avond weer volledig aan hun trek ken komen. Optreden van de 5-mans formatie Bad Habit. PR< Het muz 1. G o.l.v a. H b. B C c. P d. I 2. F Wa a. F b. I c. X d. I e. E 3.1 o.l. a. E b. 1 J e. I 4.1 Ws a. 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 2