7 RBFIMff s RECORD DISCOUNT (1 R v.d.BERGk /Bang &Olufsen 3 dagen UITZOEK feest! j van 5.90 HEEMSKERK Party service AAN LP’s ZELFST. PART-TIME KRACHT Zolang de voor raad strekt!! HAM- en KAASSOESJES per bakje van 8 stuks GROENSVOORDE 16 - TEL. 3298 Weekend reklame: 4 MOORKOPPEN w DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG l schoemnodes I a .«„Medewerker b. ««„Cassiere BIJ AANKOOP VAiïf 30 mag u één LP uitzoeken van 3.50 BIJ AANKOOPVAN 30,- AAN M.CASS. mag u één M.CASS. uitzoeken Medewerkster «kJ te ff 0^ *7 fk WADDINXVEEN ®01828-4000 I van 14.00-18.00 uur voor het bedienen van de boekhoudmachine. :e De vorm is onmiskenbaar Bang& Olufsen. De techniek is onmiskenbaar Bang&Olufsen. De garantie is onmiskenbaar Bang&Olufsen. U loopt nu gezond dankzij de verlaagde hiel. De voet wordt dus precies gesteund waar hij het meest belast wordt. Ook wordt de voetholte opgevuld, zodat de voet niet doorzakt en er is extra teenruimte voor meer bewegings vrijheid. Deze blad het r ven gepl WADDINXVEEN Passage 222 <2 (01828)-4488’ I In 1! siira! Maten 38-44 9 J ïsaessfeesaeeasas WEE1 r I Beosystem 3400 UW DEALER Dorpstraat 33 - tel. 2218 83 Mil HFP 11 VAN 4.40 VOOR Heeft u een party, haal dan wat koude schotels in huis. J Gevraagd voor onze afd. boekhouding: BK ra Passage 31 Telefoon 2818 Luifelbaan 6 Telefoon 4682 PRETTIG WINKELEN BEGINT IN HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN Voor bij de borrel 3.75 en 2.90 zZ WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 26 OKTOBER 1977 Ook bij ons verkrijgbaar: Saffieren en Diamanten voor elk gangbaar merk. Sollicitaties te lef. ('s morgens) of schriftelijk bij wmm cfokel Vwgy REIS EN PASSAGEBURO’S y im w Sede gekc het (mas I sievi fiets in tr I sievi natu land De dez< doei cre< han brei aan de i tuui nee geb vert Bij nati sch war der vel< aan vrij ingi ind ker van ei$ mo de z»j her En me ste> mii zijr coi nal tui be' spr var eei me raÉ sta na’ cu vai gel wa de mt In mi - co Winkelcentrum Bloemendaal Lekkenburg 37 Gouda Tel. 01820-22838 Winkelcentrum Passage 216 Waddinxveen Tel. 01828-5213 i Winkelcentrum Luifelbaan Brederolaan 7 Waddinxveen Tel. 01828-4662 S n mnl. of vr., voor o.a. assistentie in de groenten- en fruitafdeling. bij voorkeur met enige ervaring. NOC I meer eigen om c een t moet het f< tarief cent Voor WAI 6 pre gen met jaar Het cc van dc die de dienst pen. 1 percet genwc veel n niet h reinig moete Elegante bouclé japon met pltssee. In de modieuze kleur roest, of - de stijlvolle kleur zwart. SUPERMARKTBEDRIJF ’t CENTRUM 5 gevestigd op 3 punten in Boskoop, vraagt s voor oe Z.B. winkel Zijde la een voor alle werkzaamheden. 6 Vraagt voor de Supermarkt Goudse Rijweg S v si E p Mondelinge of telefonische informaties zijn te 4 S verkrijgen aan ons kantooradres BIEZEN 145 S te BOSKOOP, tel. 01727-2970 ’s avonds 3 s 2760J.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 8