KOMENDE DINSDAG ANTIEK MEENEMEN NAAR AF-CENTRUM Sint Nicolaas grandioze prijsactie op touw gezet Wat zit er achter vraagteken? Middenstand heeft met Het Weekblad feliciteert 2e viswedstrijd herfstcompetitie WSV wint van Nieuwer kerk Dansavond Instuif Inn Winkeliers verloten Majorca reis WADDINXVEEN Dit vraagteken heeft alles te maken met de Sint Nicolaasactie 1977 van de Wad- dinsveense middenstand. Alle informatie daarover en over de intocht van Sinterklaas - die op zaterdag- middag 19 november om half twee alle voorgaande wat grootsheid en georganiseerdheid betreft zal verslaan - in de speciale Sint Nicolaaskrant van het Weekblad voor Waddinxveen, die is gedateerd woensdag 16 november. Een dag later gaat de mid- denstandsactie 1977 van start. E WADDINXVEENS SCHAAKNIEUWS *3 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 9 NOVEMBER 1977 I. bestaan van de winkelgalerij De Sniep. (Foto: Weekblad voor Wad dinxveen/Sjaak Noteboom Antiek is modern. Ga maar na: wie met - of óp - vakantie ons land door toert I M. van Hoogstraten. den door de heer M. van Hoogstraten, bestuurslid van de stichting en tevens conservator. Een ieder mag een of meer antieke voorwerpen meebrengen, zodat de bezitter daarvan nog meer in formatie ontvangt over zijn of haar an tiek eigendom. Verwacht wordt dat WADDINXVEEN Het eerste team van de Waddinxveense Schaakvereni ging WSV ondervond in haar wedstrijd tegen Nieuwerkerk a.d. IJssel heftige tegenstand. Slechts 2 partijen kwamen tot een beslissing. Het was Joosten die in de opening meteen tot de aanval overging, en al spoedig de kwaliteit veroverde. De winst binnenhalen was daarna geen probleem, voor de goed op dreef zijnde Joosten. Aan bord 10 moest v.d. Starre als invaller de plaats voor Wolfs innemen. Met enkele listige zetjes wist v.d. Starre zijn tegenstander uit zijn tent te lokken. Ook een aftrek- schaakje wist hij in zijn stelling te ver weven. Het leverde hem tenslotte een stuk winst op. De volle winst was daa rop geen probleem meer voor de pen ningmeester van WSV. De overige par tijen werden in het algemeen met gun stige vooruitzichten afgebroken. Alleen Wim van Os aan bord 5 zal het heel moeilijk krijgen om er nog iets uit te halen. Maar de partijen van Ellers, Broer en W. van Oort staan gewonnen, terwijl Kardol, Philipse, de Roodt en Smitskamp zeker tot remise gerekend kunnen worden. De volle winst ligt dus in het verschiet, wanneer ze donderdag 10 november (morgen) worden uitge speeld. Waddinxvener D. v.d. Pol van de Klei- kade beslag te leggen op de uitgeloofde reis naar Majorca. Bij hem thuis kwam de echtgenote van de burgemeester, mevrouw A. H. Samllenbroek-van Eek, WADDINXVEEN De Waddinxveense danssociëteit Instuif Inn 77 houdt zaterdagavond 19 novem ber om acht uur in de zaal van het Anne Frankcentrum een groots St. Ni- colaasbal met natuurlijk als eregasten deze avond St. Nicolaas vergezeld van zijn Pieterbazen. Muzikale medewer king verlenen De Aviola’s uit Aals meer. Toegansbewijzen voor deze avond kan men op woensdagavond 16 november bestellen, tussen 19.00 en 21.00 uur, tel. 01828-5566. WADDINXVEEN De Sniep- winkeliers zien met voldoening terug op de viering van het 20-jarig jubileum van hun winkelgalerij, waarover in het Weekblad voor Waddinxveen uitvoerig zaken die voor antiek doorgaan. Antiek is ’in’. Maar dan volgen meteen de vragen. Wat is antiek? Wanner is iets antiek? Hoe ziet antiek er uit? Waarom wordt iets antiek genoemd? Het ant woord daarop wordt volgende week in het AF-centrum gegeven. Kom er naar toe en neem wat u in huis aan antiek of WADDINXVEEN Voor de zwarte band/teak-won-do zijn dezer dagen ge slaagd de Waddinxveners Dick van der Wolf eh Kees Bakker en de Boskopers Ruud Toor en Henk Steenkamer. Ze werden opgeleid door sportschool Marchant in Boskoop. WADDINXVEEN Op zondag 13 november houdt het hengelsporthuis De Bron de 2e wedstrijd van de herfst competitie. Het wedstrijdwater is het Gouwe-kanaal (Broekweg), aan vang 8 uur. Inschrijven bij hengelsporthuis De Bron voor 12 november 15.00 uur. In leg f 3,50 per persoon. De prijsuitrei king is direct na de wedstrijd in het Praathuis bij ’t Weegje. Hier is de echtgenote van de burgemeester, mevrouw AH. Smallenbroek- van Eek, bezig met de trekking van de prijzen in het kader van het 20-jarig Een gelukkige heer en mevrouw D. v.d. Pol ontvangen hun hoofdprijs: een reis naar Majorca. Naast hen staat me vrouw A. H. Smallenbroek-van Eek. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom WADDINXVEEN De Stichting velen hiervan in ruime mate gebruik Museum Oud-Waddinxveen komt zullen maken. De entree is bepaald op zoals bericht met een causerie over an- ƒ1,- Per persoon; houders van een tiek, welke gehouden wordt op dinsdag C.J.Pbetalen 0,50, terwijl donateurs 15 november a.s. in het Anne Frank- en donatrices op vertoon van hun do- centrum, Jan van Bijnenpad 1, aanvang natiebewijs vrije toegang hebben. 20.00 uur. Deze causerie wordt gehou- beoordelen door een vakman, die de heer Van Hoogstraten, rijksslotvoogd, is. speciaal voor de jeugd werden georga niseerd was er ook het een en ander te winnen door de ouderen. Zo wist de komt her en der de bordjes "Antiek te koop” tegen. Wie voor het eerst het huis van nieuwe vrienden binnengaat zal tien tegen een ontdekken, dat er iets antieks staat, hangt of ligt. Wie een markt bezoekt - en het doet er niet toe of dat nu bij de Rotterdamse Hoogs traat, in Londen of in Lissabon is - zal kramen vol aantiek aantreffen, althans

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 5