IF BURGERLIJKE STAND 1 WAT WEEKBLAD- ADVERTEERDERS MOETEN WETEN I I I I I Medische weekeinddienst GEVONDEN EN VERLOREN Weekblad voor I Waddinxveen r WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE V I 1 1 DE KERKEN NODIGEN c J: G< ZATERDAG 3 DECEMBER ZONDAG 4 DECEMBER J I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 30 NOVEMBER 1977 -u van De UI 7 „KETELHUIS” Busken Huetlaan 94a tel. 01828-6860 „DE BONKELAAR” Beukenhof 5 tel. 01828-7272 WEE Nul behi Vrat kort Schi tel. Arts: C. N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 2979 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71 tel. 01727-2834 WAl nach Ten midi aanc heu£ pen Hij rum 1 a 6 ONVOLLEDIGE GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN (Onderlinge hulp voor ouders zonder partner) Iedere maandagavond van 9 tot 11 uur in ’t Ketelhuis, Busken Huetlaan 94a, tel. 6860 (werkgroep Uniek). STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peu ters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Wilgenhorst 104, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). REGIONAAL ZIEKENFONDS GOUDA. Wekelijks spreekuur in het Anne Frankcentrum op maandag van 18.30-19.30 uur CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN - NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. Arts: dr. C. A. de Geus, Mozartlaan 2-4, tel. 2676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71 tel. 01727-2834 Verloskundige tijdens het weekend: J. Frinking-Scholten, tel. 01727-3898 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvol gende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 uur, 's middags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. POLITIE 3000 B RAND WEER 2222 gemeentehuis, 10.00-12.00 uur Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de i veertien dagen 14.00-15.30 ACTIE MOEDERS VOOR 1 MOEDERS urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden). Plaatselijk vertegenwoordigster is: mevrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828) 4138. ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro: Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1,7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30- 14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings-'- artikelen. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (tel. 2129, Jacob van Lennepstraat 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30- 17.30 uur. DR. RUTGERSHUIS (bureau voor geboorteregeling en sexualiteits- vragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliën ten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer01821-1911. Jongensclub 6-7 jaar van 16.00 tot 17.15 uur. Stijldansen van 21.00 tot 22.30 uur. VRIJDAG 2 DECEMBER: Meisjes 6-7 jaar van 16.00 tot 17.15 uur. Jongens 12-15 jaar van 18.15-19.30 uur Zondag 4 december 1977 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: 09.30 uur ds. Joh. Verwelius 18.30 uur ds. Joh. Verwelius De Hoeksteen 09.30 uur ds. W. Verboom 18.30 uur ds. P. A. Vlok, Gouderak Bethelkerk: 09.30 uur ds. J. R. Cuperus 17.00 uur ds. W. Verboom Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. Th. H. G. Hulst 17.00 uur ds. Th. H. G. Hulst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. J. Stolk, Nieuwerkerk aan den IJssel 17.00 uur ds. P. van den Berg Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. P. van den Berg 17.00 uur ds. Z. C. Versluys, Hazerswouc REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: Geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing doords. D. Chr. Overduin, van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159 10.00 uur leesdienst 18.30 uur leesdienst Vrijdag 2 december: 19.00 uur ds. A. v.d. Meer, Rijssen CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK In het weekeinde zijn er twee eucharistie-vieringen in de St. Victor- kerk: zaterdagavond 7 uur en zondag 10 uur. In het weekeinde zijn er vier eucharistie-vieringen in de Ontmoetings kerk: zaterdagavond 7 uur en zondags om 08.30 uur, om 11.45 uur, en om 18.30 uur. Op doordeweekse dagen in de St. Victorkerk een avondmis om 7 uur, op maandag, woensdag en vrijdag. Op doordeweekse dagen in de Ont moetingskerk een ochtendmis om 9 uur op dinsdag, donderdag en zaterdag. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendeiweg: 9.30 leesdienst 19.00 uur ds. H. Paul CHR. GER. KERK BOSKOOP 09.30 uur ds.J.P. Versteeg, Apeldoorn 15.30 uur ds.J.P. Versteeg, Apeldoorn BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DE RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat 10.00 uur ds. H. G. Koekkoek 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 9.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking INLEVERING Advertenties voor het Weekblad voor Waddinxveen die vóór maandag ochtend 12.00 uur in ons bezit zijn zullen dezelfde week nog geplaatst worden. Van advertenties die later worden ingeleverd kan plaatsing in dezelfde week echter niet gegarandeerd worden; zij zullen in het algemeen - zonder tegenbericht van de opdrachtgever - worden opgenomen in het nummer van de daarop volgende week. LIEFST SCHRIFTELIJK Voor de juistheid van de tekst van advertenties kunnen wij slechts instaan, indien deze schriftelijk bij onze advertentieafdeling, Oranjelaan 9, Wad dinxveen, worden ingediend. Hiermee kan worden voorkomen dat in tele fonisch opgegeven advertenties, buiten onze schuld, fouten sluipen. KABOUTERS De rubrieksadvertenties in het Weekblad voor Waddinxveen, Kabouters, moeten vóór maandagmiddag 15.00 uur bij onze advertentieafdeling zijn opgegeven. Plaatsingen uitsluitend a contant. Advertentieafdeling Weekblad voor Waddinxveen, Oranjelaan 9 (postbus 116), Waddinxveen, telefoon (01828) 4788 l Geboren: Elizabeth Andrea, d.v. A. Kodde en J. M. de Kam; Marinus Cornells, z.v. K. B. Kool en F. C. van den Berg; Krista, d.v. T. Kruisman en M. Kints; Yada Dolinda, d.v. J. J. van der Hoek en N. Boekesteijn; Michelle, d.v. R. V. Hoeker en J. S. Meijster. Overleden: de Bruin, Pieter, oud 64 jaar; Steenland, Wilhelmus, 1 oud 76 jaar; French, Colin James, oud 40 jaar. i Ondertrouwd: H. P. van den Bor en W. Smits; R. C. van Duin en L. W. Bekkema; S. F. Telussa en J. S. Holswilder. Gehuwd: R. Stienstra en L. A. Voskuilen; L. Burghoorn en M. Vrolijk. Gevonden: handschoenen; horloge; honderiem met halsband; sjaal; sleutel; schakelarmband; muts. Verloren: ring met sleutels; armband; glacés; kinderschoen; jongensparker; horloge; toegangspas; etui met sleutels. Donderdag 1 december Volksdansen bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Bejaardenzangkoor, AF-centrum, 15.00 uur Raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken, gemeentehuis, 19.30 uur Open avond tgv bezoek Pasil Paré cs, De Bonkelaar, 20.00 uur Transcedente meditatie, De Zalm Gouda, 20.00 uur Oranjelaan 9, Waddinxveen postbus 116, telefoon (01828) 4788 Klachten bezorging: Peuleyen 15, tel. 2604, W’veen Abonnementsprijs 4,75 per kwartaal bij vooruit betaling; postabonnementen f 14,- per halfjaar binnen ver spreidingsgebied en 21,50 per half jaar voor overig Nederland. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs f 0,33 exclusief btw); contract-tarieven en tekst advertenties op aanvraag. STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden: Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur;di 10.00 tot 12.00 uur. Sint Victorstraat: di. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Leidster: mevrouw J. M. Hoederdos- Schumacher, St. Huijbertsgeregt 3, tel. 5968. Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30, 11.30 uur. Het programma in het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar ziet er in de komende week zo uit: DONDERDAG 1 DECEMBER: 20.00 uur Avond in het teken van de TOMA-groep. De kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen, bekend van het project TOMA in Opper-Volta, is er in geslaagd Basil Paré, wiens levensver haal in dit voorjaar in het Weekblad vóór Waddinxveen verscheen, naar Waddinxveen te halen. Vanavond is hij te gast in De Bonkelaar, waar gelegen heid is tot discussie met daarna een stemmige feestavond. Een ieder is van harte welkom. Kom achter uw versla vende kijkbuis vandaan, en beleef de ontwikkelingsproblematiek eens van nabij. VRIJDAG 2 DECEMBER: 20.00 uur Film. De donkere dagen zijn weer aangebro ken. Een uitgelezen periode om weer eens aandacht aan films te besteden. Vanavond de eerste film van dit seizoen in De Bonkelaar. Toegang 2,50. ZONDAG 4 DECEMBER: 14.00 uur Open huis. MAANDAG 5 DECEMBER: 19.30 uur Pottenbakken. 19.30 uur Werkbespreking Kerngroep Kinderclubs. 20.00 uur Spaans voor gevorderden. DINSDAG 6 DECEMBER: 14.15 uur Jazz-ballet voor volwassenen. 16.00 uur Ballet voor 6-8 jaar. 17.15 uur Ballet voor 9-11 jaar. 18.45 uur Jazz-ballet 12-15jaar. 20.00 uur Jazz-ballet voor volwassenen. 21.15 uur Jazz-ballet voor volwassenen. 20.00 uur Cursus Donkere Kamer. 20.00 uur Creatief handwerken. 20.00 uur Vergadering Vrijwilligers Bonkelaar. WOENSDAG 7 DECEMBER 14.00 uur Kinderclub 4-5 jaar. 14.00 uur Kinderclub 6-8 jaar. 16.00 uur Club meisjes 9-11 jaar. 16.00 uur Club jongens 9-11 jaar. 20.00 uur Open huis. DONDERDAG 8DECEMBER: 09.30 uur Creatief handwerken voor gevorderden. 16.00 uur Club jongens en meisjes 6-8 jaar. de bekende zeepkistenclub. Film, 21.00 uur. ZATERDAG 3 DECEMBER Groot feest. Hedenmiddag wordt er voor de kinderen uit de wijk Noord, een sinterklaasmiddag gehoudén. De middag is in tweëen verdeeld en ziet er als volgt uit: De kinderen vanaf 3 jaar tot en met 8 jaar kunnen ’s middags van 13.30 tot 15.15 uur naar hun Sin terklaasfeest waar dan een poppenkast komt met een geweldig avontuur. Kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar kunnen deze middag om 15.45 tot 17.15 uur hun Sinterklaasfeest vieren, waarbij het er heel anders uit zal zien dan bij de jongere kinderen. De kaarten zijn vanaf woensdag 30 novem ber te koop voor deze middag in ’t Ketelhuis op alle werkdagen voor slechts 1.25. MAANDAG 5 DECEMBER: Van 14.00 tot 15.30 uur "Inloophuis Dat wil zeggen, dat een ieder kan bin nen lopen om gezellig wat aan han denarbeid te doen, een kopje koffie te drinken, of misschien zelfs een spelletje te doen. Er behoeft geen entree betaald te worden, alleen maar het kopje kof fie, en de materialen die je wilt gebrui ken, allemaal voor de schappelijke prij zen van ’t Ketelhuis. Meisjesclub 8 tot 11 jaar van 16.00 tot 1715 uur. Contributie f 0,90. Uniek. Bijeenkomst voor alleenstaan den en onvolledige gezinnen. Vana vond een ’’gewone” gezellige avond, met een sportief spelletje pingpongen, kaarten, etc. DINSDAG 6 DECEMBER Yoga voor beginners van 14.00 tot 15.00 uur. Jongensclub 8 tot 11 jaar van 16.00 tot 17.15 uur. Contributie f 0,90. Meisjesclub 12 tot 15 jaar van 18.15 tot 19.30 uur. Contributie f 0.90. Schuttersvereniging Waddinxveen 20.00 tot 23.30 uur. WOENSDAG 7 DECEMBER: Vanmiddag weer de knotsgezellige in stuif voor jongens en meisjes in de leef tijd van 4 tot en met 10 jaar. Wat er deze middag op het programma staat, is nog niet bekend, maar de werkgroep zal beslist weer met iets leuks komen, dus niet vergeten de middag is: vanl 14.00 tot 17.00 uuren kost maar f 0.50. Cursus Volksdansen van 20.00 tot 22.00 uur. ,7G d" ffite ’’WIJKGEBOUW ZUID” St. Victorstraat In het wijkgebouw ’’Zuid” zijn de volgende activiteiten voor de jeugd en ouderen gepland: Woensdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur voorlezen. Woensdagavond van 18.15 tot 19.30 uur club voor jongens en meisjes van 8 t/m 11 jaar. Donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur club, de ene week voor jongens, de andere week voor meisjes van 6 t/m 8 jaar. Donderdag 1 december om 20.00 uur is er eer een bingo-avond. Woensdag 7 december om 20.00 uur klaverjassen voor de leden van de speeltuinvereniging Zonnig Zuid. Vrijdag 2 december Spreekuur burgemeester, gemeente huis, 10.00-12.00 uur Woensdagavond 7 december Gemeenteraad, raadzaal gemeentehuis. 19.30 uur koop voor de Sint Nicolaasmiddag 3 Muziekuitvoering Leger des Heils, .sl -m ADVENTSDIENSTEN Woensdag 30 november om 8 uur in de St. Victorkerk. Liturgie: ds. D. J. Modderaar. Meditatie: ds. Th. H. G. Hulst. Koor: Ves- percantorij van de Irhmahuél- kerk. Organist: J. Willemstein. Woensdag 7 december om 8 uur in de Kruiskerk. Liturgie: dhr. H. J. van der Steen. Meditatie: pas toor P. Olsthoorn. Koor: Imma- nuëlkerkkoor. Organist: H. Ferwerda. Woensdag 14 december om 8 uur in de Immanuëlkerk. Liturgie: pater Th. Doesburg. Meditatie: ds. P. van den Berg. Koor: St. Victorkoor. Organist: A. J. M. van den Hondel. Woensdag 21 december om 8 uur samenzangdienst in de Ontmoe tingskerk. Voorganger: ds. P. van den Berg, ds. Th. H. G. Hulst en pastoor P. Olsthoorn. Koor: Geref. kerkkoor ’’Dient den Heer”. Organist: Ben Kramer. A Uitgave: Druk. Veldwijk B. V. Direktie:J. B. Veldwijk k Redactie: B. J. Woudenberg Exploitatie: F. Van Kempen y Redactie-adres: i Peuleyen 144, Waddinxveen f telefoon (01828) 5594 A Advertentie-afdeling: I Oranjelaan 9. Waddinxveen De agenda van ’t Ketelhuis ziet er zo uit: WOENSDAG 30 NOVEMBER: 20.00-22.00 uur Volksdansen. Vanaf vanmiddag zijn de kaarten te 1 J --> december. Kosten f 1.25. Anne Frank-centrumV20.00 uur DONDERDAG 1 DECEMBER: Vrijdag 9 december 14.00-15.00 uur Yoga voor gevor- Spreekuur burgemeester, derden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 2