o<o<o<<xo<o>o boekhandel eldwijk Sint liep zaterdag weer door Waddinxveen C( en Spectrum Wijnatlas NET WINKELMEISJE GERT HUIZER de echte bakker M. v.d. Graaf Eerste paal laatste deel Havo/Atheneum De grote wijnen van Bordeaux De grote wijnen van Bourgogne i Spectrum Bieratlas lerares naaldvakken - j stofversieren i De prote wiinen - Ab afd. Woninginrichting PASSAGE 53 - TEL. 2620 I I 1974 1973 1971 1975 1973 1975 1974 1974 1975 Citroën A K 400 bestelw. 1974 1972 1975 1974 1972 in I ef- I er I at. I ep I :n. I 'an 50. 1 VJVVIClUgU I 7 juli 1978: woensdagmorgen en vrijdagmorgen). j r AUTOMOBIELBEDRIJF r PRETTIG WINKELEN BEGINT IN HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN e J- >t ot ot ot an 1, iuis, r r i t r Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de direkteur de heer J. Tuinstra, tel. 01803-2597, tel. privé: 01828-6756. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 30 NOVEMBER 1977 Gevraagd: n- a- d, n, Zuidkade 11 - telefoon 2354 j winkelgalerij Groensvoorde 8 - tel 2382 Waddinxveen 5 voor de zaterdag. t 5 Noordkade 267 of Texaco benzinestation: Sniepweg 13a Waddinxveen, tel. 01828-4483 - 01828-2489 AUTOWASSERETTE Ook verhuren wij luxe auto's, 9 pers. V. W. bussen en bestel wagens (met BE rijbewijs) voor verhuizing enz. Tel. 01727-4124 b.g.g. 01828-2489 I g Intocht Sint Nicolaas in St. Victorwijk. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). i -11 -i ia hr!.x 1 j. i-i was ook in de St. Victorwijk. Aan de Diverse occasions met garantie: Citroen Dyane Mercedes 200D Daf 55 Fiat 127 3drs Fiat 128 2x Fiat 133 Fiat 850 Opel Rekord Diesel Opel Rekord 4-drs. A 1>r ix_i Peugeot 204 BMW 1602 Toyota Celica Simca 1000 WADDINXVEEN Op vrijdag 25 november werd de officiële paal ge slagen voor het laatste gedeelte van de Samenwerkingsschool voor Havo/At heneum te Waddinxveen. Leerlingen van de school hadden ’s morgens hun namen op de paal ge schreven en de rektor, drs. Verhoog zorgde ervoor dat de paal in vlot tempo de grond inging. Als officiële ’’genodigden” keken dit maal de klassevertegenwoordigers en het leerlingenbestuur toe terwijl voor de ramen van het schoolgebouw de overi ge belangstellenden het gebeuren volg den. De school wordt uitgebreid met 2 na- tuurkundelokalen, 2 scheikundeloka len, een muzieklokaal, een tekenlokaal, nog een gedeelte van de gemeen schapsruimte en 5 theorielokalen. Augustus 1978 hoopt men het gehele schoolgebouw gereed te hebben. .e I ie ld f- prijs geb. f 85.- prijs geb. 85.- - prijs 59.50 Vervolg van vorige pagina) 1 evenals de nieuwbouw ten noorden van de St. Victorwijk en de bebouwing langs de Kleikade en de Onderweg. 10. De constatering dat rijksweg A 3 (Amsterdam-Rotterdam) niet dwars door de Zuidplaspolder en de polder Bloemendaal zal worden aangelegd, terwijl de minister van Verkeer en Wa terstaat de weg voorlopig nog niet heeft willen wegpoetsen van de kaart. 11. het besluit om de trein ten zuiden van Waddinxveen niet direct te laten aansluiten op de spoorlijnen naar Den Haag en Rotterdam. 12. de bebakening van de glastuinbou- wuitbreidingen in de uiterste westhoek van Waddinxveen bij de grens met Moerkapelle en Zevenhuizen, omdat gemeentelijke plannen, met het veiling- bestuur opgesteld, een andere situering met hetzelfde oppervlak noodzakelijk maken. 13. de richtlijn dat voor het landelijk gebied westelijk van de Gouwe in veel te grote mate 2 hectare-vestiging van nieuwe glastuinbouw wordt toegestaan, buiten de op de kaarten staan project- vestigingsgebieden. 14. een open zoetwaterkanaal tussen de spoorlijn en de Piasweg, omdat hier door een onverbrugbare barrière wordt geschapen tussen het huidige dorp en het nieuwe woongebied achter het sportpark de Sniep voor 1250 huizen. Het kanaal moet hier ondergronds ko men. .p-., j t WADDINXVEEN Nog een paar hij nachtjes slapen en Sint Nicolaas is jarig, heer S. Bouma, voorzitter van het comité I Terwijl de actie van de Waddinxveense dat dit jaar de St. Nicolaasactie 1977 van middenstand zich in een bijzonder grote - aandacht van het kopend publiek kan ver heugen kwam de Goedheiligman afgelo- I pen zaterdag weer in Waddinxveen langs. Hij bezocht de winkelcentra Brugcent- I rum, Dorpstraat en Groensvoorde. Maar Nu binnen schilderen en behangwerk? Vraag naar onze winter koning? Schildersbedrijf Schanssema, Wingerd 25, tel. 4225. CHR. SCHOOL VOOR L.H.N.O. Pr. Alexanderlaan 78, Nieuwerkerk a/d IJssel Gevraagd voor de periode 1 maart 1978 t/m (voor 15 lesuren op maandagmiddag, dinsdag, j woensdagmorgen en vrijdagmorgen). .00 I prijs geb. f 92.50 de Waddinxveense middenstand heeft voorbereid en welke actie is uitgedraaid op een grandioos succes, heeft de Sint tientallen tekeningen gegeven van Wad dinxveense kinderen. Op deze pagina drukken we er een paar af. voo, tl aandacht van het kopend publiek kan ver- pen zaterdag weer in Waddinxveen langs.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 3