WEEKBLAD - SPORT Waddinxveense Voetbalprogramma sportspetters Top-tumers kregen een ontvangst in raadhuis Ski’s en Sneeuw kettingen 3e wedstrijd herfstcompetitie van De Bron Brevetzwemmen Waddinxveense Reddingsbrigade Noren wonnen interland in ”de Sniep" glansrijk WSV 2 laat winst glippen Goede vangst in derde winter- wedstrijd HSW IN SPORTHAL NOREN, RUSSEN EN DUITSERS Excelsior een stapje dichter bij de titel TOP 10 RECORD DISCOUNT RECORD DISCOUNT SPORTHUIS DE BRON ZAALVOETBAL WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 30 NOVEMBER 1977 VERKOOP EN VERHUUR VAN met recht van koop. WADDINXVEEN wedstrijdwater was de Gouwe aan het 1—1 0—2 1 was met bloemen en boompjes, kijken naar een twaalf turners. Aan het eind van de wedstrijd kwamen de deelnemers en de juryleden op- De vangst was slecht, een en ander is toe te schrijven aan de zware regenval van de laatste week. De 31 deelnemers vingen 238 vissen waarvan 47 boven maatse. hal werd geleid door de Duitse scheids rechter ACopey. 2. We are the champions - Queen 3. Spanish stroll - Mink Deville 4. A far I’amore comincia tu - Faella Carra 5. Carolientje - Willeke Alberti 6. Lust for life - Iggy Pop 7. You’re in my heart - Rod Stewart 8. Star wars title theme - Meco 9. It’s so easy - Linda Ronstadt 10. Belfast - Boney M I. ’t Smurfenlied - Vader Abraham VOOR AL UW SPORTARTIKELEN HOEK IEPLAAN - EIKENLAAN TEL. 01828—2401 WADDINXVEEN 0—2 0—2 1—1 Groensvoorde 16 Waddinxveen, telefoon 3298 dec. a.s. Het wedstrijdwater is de Gou we aan de Zuidkade. Inschrijven bij sporthuis De Bron voor 10 dec., voor 16.00 uur. Alle singlesƒ4.95 met 254,8 punten terwijl Neder- gemarcheerd en werd de einduitslag bekendgemaakt. Noorwegen won deze interland met Maatvis: 1. W. Hoogerdijk 95 cm, 2. M. Reichard 79 cm, 3. J. de Jong 66 cm, 4. J. de Wit 61 cm, 5. C. v.d. Wal 48 cm. cm. Stand alle matencompetitie om de Rijn en Gouwe-beker: 1. W. Hoogerdijk 575 pt, 2. C. v.d. Wal 439 pt, 3. M. Reichard 421 pt, 4. C. Broer 414 pt, 5. W. v.d. Wal 361 pt. Stand maatviscompetitie om de sport school Den Edel-beker: 1. W. v.d. Wal 416 cm, 2. P. Hofman 356 cm, 3. C. Broer 331 cm, 4. C. v.d. Wal 328 cm, 5. A. van Leeuwen 325 cm. De prijsuitreiking was Praathuis bij ’t Weegje. De 4e en laatste wedstrijd van de herfstcompetitie wordt gehouden op 11 delen waren zondag achtereenvolgens vrije oe fening, paardvoltige, ringen, paard- springen, brug en rek. (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer (duivensport) Vereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe zwemmen, poloënBasketbalvereniging TOOS basketbal 515,00 punten glansrijk tegen 495,05 punten van de Nederlanders. De heer F. Winkel, voorzitter van de gymnas tiekvereniging TOOS, welke onder aus- achilles-pees, waardoor hij geruime tijd uitgeschakeld zal zijn. De zoveelste klap voor het herenturnen, dat in Ne derland gedoemd lijkt te zijn in de modder te blijven steken”, aldus de Volkskrant, die ook nog inging op de organisatorische conflicten binnen het KNGV. Gymnastiek Verbond dit internationale turn-evenement had georganiseerd, be dankte de Noorse deelnemers in de Noorse taal voor hun sportief gedraai de wedstrijd en overhandigde de deel nemers een geschenk als herinnering van de tweelandenwedstrijd Nederland-Noorwegen. Lof komt de organisatoren van deze wedstrijd toe die het geheel vlekkeloos georgani seerd heeft en die het mogelijk heeft gemaakt dat top-turnen in Wad dinxveen te zien was. UITSLAGEN De uitslag was: Tore Lie (Noorwegen) 105,65, Dick Ooykaas (Nederland) 101,95, Lars Ivar Pettersen (Noorwe gen) 101,85, Hans Petter Nymann (Noorwegen) 101,50, Kjel Rune Johan nes (Noorwegen) 100,45, Magne Hal vorsen (Noorwegen) 99,95, Ton Hoe- camp (Nederland) 98,75, Fred de Brou wer (Nederland) 96,85, Wil Koch (Ne derland) 94,15, Gert Butter (Neder land) 93,93, Truls Pedersen (Noorwe gen) 83,75, Frans van Elteren (Neder land) 50,70, Totaal Noorwegen 515,00, Totaal Nederland 495,05. WADDINXVEEN Ontgoocheld zat Littooy achter zijn bord. Hij had het laatste puntje binnen zijn bereik in de wedstrijd van het 2e team van de Wad dinxveense Schaakvereniging WSV te gen koploper Krimpen 4. In een pion neneindspel, waarin tempodwang in zijn voordeel lag, deed hij een verkeerd zetje met zijn koning, en weg was de winst. Hierdoor kwam de eindstand op 4-4. Van de overige partijen uit deze wedstrijd valt vooral de winst van J. van Oort, v.d. Starre en Versluis te vermei den. Ook Henk van Gils deed het aan het derde bord weer uitstekend door een gelijkspel uit het vuur te slepen. Iets teleurstellend was het, dat Van Grieken een goed gespeelde wedstrijd met verlies moest afsluiten, wat ook v.d.Ree overkwam, nadat hij zelfs vier pionnen voor stond. Verhammen kon eveneens geen vuist maken en verloor. WSV 1 verloor ook een kostbaar punt aan medekoploper N.R.S.G.-W.St. te Rotterdam. Doordat men veel te laat in Rotterdam arriveerde, kwamen ze enigszins ongeconcentreerd achter de borden. Mede hierdoór kwam Smits- kamp al meteen in moeilijkheden het geen hem uiteindelijk de partij kostte. Ook J. van Oort was niet in vorm, resul taat, mat op de onderste lijn. Hetzelfde lot onderging Ellers, nadat hij de dame had laten ontnemen. Al met al weer een zware opgave voor het eerste team. Gelukkig hielden Kardol en Joosten het hoofd koel en sleepten de winst bin nen. Philipse en De Roodt lieten zich evenmin uit het veld slaan en behaal den beiden een verdienstelijk gelijk spel. Inmiddels had W. van Oort zich laten verschalken, zodat alle hoop nog was gevestigd op Versluis en Broer. Vooral Versluis toonde zijn goede vorm en won tot grote vreugde van zijn me despelers. Bij Broer werd de partij met winstkansen afgebroken waardoor de einduitslag waarschijnlijk 5-5 zal wor den. WADDINXVEEN Het voetbal programma voor de komende week luidt als volgt: ZONDAG 4 DECEMBER KN VB-wedstrijden Bodegraven-WSE, 14.30 uur Waddinxveen-Esto, 14.30 uur Afdelingswedstrijden Waddinxveen 3-WSE 2, 12.00 uur WSE 3-Waddinxveen 4, 14.30 uur WSE4-Waddinxveen 5, 12.00 uur Waddinxveen 6-Unio 10, 10.00 uur Waddinxveen 7-Esto 10, 10.00 uur Floreant 7-WSE 6, 12.00 uur Gouda8-WSE7, 14.30 uur Bodegraven 2-Waddinxveen 2, 10.00 u. ZATERDAG 3 DECEMBER KN VB-wedstrijden: Be Fair-SC. Voorne, 14.30 uur Loosduinen 2-Be Fair 2, 14.30 uur Afdelingswedstrijden Zevenhoven 2-Be Fair 3, 14.30 uur Rohda 3-Waddinxveen 2, 10.30 uur Be Fair 5-Jod.Boys 4, 14.30 uur Waddinxveen 5-Jod.Boys 7, 12.30 uur JEUGDCOMPETITIE Zaterdag 3 december: HOOFDGROEP: Bergambacht-Be Fair, 12.30 uur KLAS A: WSE-Zwervers, 14.30 uur WDS-Waddinxveen, 12.30 uur Donk 2-Be Fair 2, 14.30 uur KLAS B. ONA 2-Be Fair 3, 13.00 uur KLAS C: Waddinxveen-Floreant, 13.00 uur Be Fair 3-Bodegraven 2, 13.00 uur DAMESVOETBAL Zondag 4 december: Waddinxveen-NSV, 12.00 uur Woensdag 7 december te Waddinxveen: 19.00 uur Glasbeék-Waddinxveen 19.45 uur De Bron-GP/Groenendijk Woensdag 7 december te Capelle aan den IJssel: 20.45 uur ASOV 3-Boonstoppel Vrijdag 9 december te Moordrecht: 19.45 uur Waddinxveen 2-Vandenend 2 21.15 uur Uitlaatservice Gouda 2- Stolker Russische trainer In ”de Sniep waar de Waddinxvener R. Zwijnenburg betrokken was bij de tijd en zone, liep ook rond de Nederlandse bonds- trainer Albert Asarjan uit Rusland. Rond deze oefenmeester, door de KNGV bin- bijvoorbeeld nengehaald als herentrainer, maar zich intussen ook al uitend als damestrainer, blijken zich een reeks van conflicten te hebben opgestapeld. Het taalprobleem bij, terwijl de indruk bes taat dat Rusland meent dat ons land het wel afkan met een wat minder talent dan toptrainer Asarjan. In Waddinxveen was ook aanwezig voorzitter D. Ledoux van de t van het KNGV. Ook zijn beleid zit niet iedereen even lekker. De De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen)Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters ruitersportIjsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen WADDINXVEEN Afgelopen zaterdag hield de hengelsportvereni- ging Waddinxveen haar derde weds trijd voor de wintercompetitie. Er werd gevist in de Drecht nabij Leimuiden. De vangst was zonder meer goed te noemen, want 21 leden vingen in totaal precies 51 kilo vis. De uitslag was als volgt: 1. W. v.d. Wal 6010 gram; 2. L. Verkade 5930 gram; 3. M. Reichard 4540 gram; 4. M- Hoogerdijk 4170 gram; 5. W. Hoogerdijk41 lOgram. St. Nicolaaswedstrijd In tegenstelling tot andersluidende berichten wordt a.s. zaterdag 3 decem ber wel een St. Nicolaaswedstrijd ge houden. Het inschrijfgeld hiervoor bedraagt 3,50 per persoon. Voor een ieder een leuk prijsje. Belangstellenden dienen zich te melden aan het station, vanwaar wordt vertrokken om 07.00 uur. Voordat werden de deelnemers en de officials in 1 2. het gemeentehuis vriendelijk ontvan- voortgezet met vrije oefenstof. De gen door het college van Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen. Za terdagmiddag ging de wedstrijd van start met --c ook voorgeschreven is voor de Olympi- rneerse turner Frans van Elteren raakte 12—8 'oor de onderlinge competitie werd de elfde ronde gespeeld. De uitslagen zijn: J- de Heer-P. van Es 11C. J. Barelds-D. Heeren 20; B. van Eijk- G. Dankers 20; A. Blom-J. Slappendel 02; G. Heeren-H. den Outer 20; T- Driesse-Th. van Bueren 20; C. H. Kramp-C. Stolker 2—0; A. Crone-A. A. verschil bedroeg uiteindelijk maar liefst Rietveld 11; J. Both-J. de Wit 20; twintig punten. ’’Frans van Elteren - de 0. Heeren 2-G. van der Zijden 02; F. Swart-R. van Dijk afg. weer in het WADDINXVEEN Het was afgelopen zaterdag en zondag een gezellige boel in de sporthal ”de Sniep", waar de turn- interland Nederland-Noorwegen (heren) voor veel sfeer zorgde. Voor het complex aan de (korte) Sniepweg wapperden de vlaggen van Nederland, Noorwegen en Waddinxveen fier in de wind, terwijl de dundoeken - met die van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond (KNGV) - ook binnen een plaats hadden gevonden. Ondanks de forse toegangsprijzen was de sporthaltribune twee dagen lang goed be zet. Naast een belangstellend publiek van heinde en ver troffen we er ij-L ook wethouder A. H. van Gent (Progres- sievenProgressieven-fractievoorzitter M. Boere en VVD-gemeenteraadslid F. H. de Ruijter. Alle bezoekers beschikten ,onj jy!> nof terwiH indruk bes- over een doelmatig wedstrijdprogramma, dat keurig was verzorgd door de Wad dinxveense gymnastiekvereniging TOOS. Het gymbestuur prees zich in het voor woord gelukkig de turninterland naar sectie^topsport Waddinxveen te hebben kunnen halen, ”- bc.c:.. z:t ~:ct zodat u in onze fraaie sporthal kunt genie- turn-interland in de Waddinxveense sport ten van turnsport op het hoogste niveau". Geen radio en tv Omdat onze sporthal is voorzien van accommodatie voor radio en televisie- journalisten hadden we verwacht dat de welbekende sportrubrieken iets va nuit Waddinxveen de ether in zouden zenden. Maar dat was niet het geval. De dames-turninterland Nederland- Noorwegen in Tiel trok van die kant meer belangstelling. In ”de Sniep” moesten we het daarom doen met een WADDINXVEEN Zondag handvol vertegenwoordigers van de fo- organiseerde sporthuis De Bron de 3e tograferende en schrijvende pers. Maar' wedstrijd van de herfstcompetitie. Het ook in de dagbladen bleef de Wad- y j dinxveense turntopper het minst be- lege eind. WADDINXVEEN In het afgelopen weekeind heeft de Noorse herenploeg de turn-interland tussen Nederland en Noorwegen in de sporthal de Sniep gewonnen met een verschil van 19.95 punten. Al op de eerste dag van deze tweelandenwedstrijd (zaterdag) was het vrij dui delijk dat de Noorse equipe sterker was dan de Nederlandse turners, hetgeen werd bevestigd door de tussenstand op zaterdag waaruit bleek dat de Noren met 7.4 punten voor stonden. de wedstrijden begonnen SPANNING WEG Zondagochtend werd de wedstrijd - - eer ste spanning was er op de tweede dag eraf en de gehele wedstrijd verliep wat -- vlotter zodat er een gezellige sfeer in de de verplichte oefenstof^ welke sporthal aanwezig was. De Zoeter- sche Sp^n~Uir iV807 D7^\?dndêr- üjdenT h^i’ins^in^n“voï deVrijT^- dclc.. v.ar_n zowel op zaterdag als op fening ernstig geblesseerd waardoor hij meer aan de wedstrijd kon deel nemen. Het publiek, dat zaterdag en zondag in grote getale aanwezig was, kon in de sporthal de Sniep, die voor De Nederlander Dick Ooykaas draaide deze gelegenheid door de firma H. G. de verplichte oefening op de brug uit- G. de Jong fleurig versierd stekend en behaalde daarmee de f’rj hoogste waardering van die dag na- schitterende staaltje top-turnen van de melijk 9.25 punten. Desondanks lukte de Noorse turners het toch de eerste dag van deze tweelandenwedstrijd te winnen r - -- - land zich tevreden moest stellen met 247.4 punten. T. A. de Graaf en T. R. Zijlstra, beiden van Be Fair-voetbal, zijn ge slaagd voor het scheidsrechtersdiploma B. Met dit document op zak kunnen ze nu jeugdwedstrijden leiden. Strafzaken: C. van Oyen (Wad dinxveen 3, senioren) is één wedstrijd uitgesloten en kreeg 15,- boete. K. de Knegt (Be Fair 1) werd eveneens uitge- - sloten voor één wedstrijd. Van Be Fair picien van Jiet Koninklijk Nederlands 3 (senioren) werden A. Blom en L. Vos respectievelijk 1 en 2 wedstrijden uitge sloten en kregen ze 15,- boete. De Waddinxveense Usclub ’’Nooit Gedacht” organiseert zaterdag 10 de cember een busreis naar de ijsbaan De Uithof in Den Haag. Opgave: zaterdag 3 december tussen 10.00-12.00 uur bij de heer M. A. Boere, Kerkweg 14, tel. 2273. Tjibbo van der Werff, de coach van de dames-volleybal van Be Fair, zal het dit seizoen verder waarschijnlijk zon der Thea Mensink moeten stellen. De vreugde na het behaalde winstpunt op Gemini K (het eerste verliespunt voor de koploper) werd danig getemperd. De Waddinxveense volleybalster ging al in de eerste set door haar enkel en werd na afloop naar een ziekenhuis overgebracht, alwaar de gescheurde enkel meteen in het gips werd gezet. WADDINXVEEN In het overdekte zwembad de Sniep zijn door 52 leden van de Waddinxveense Reddingsbriga de brevetten en diploma’s verzwom- men. 3 Leden waren helaas door ziekte verhinderd. Alle overige leden kunnen worden gefeliciteerd met het behalen van brevet of diploma. Geslaagd zijn: Brevet 2: R. v.d. Akker, T. Cozijnsen, D. Hekman, M. van Maaren, F. van Oudheusden, N. van Splunter, H. Wirtz, R. Wouters, F. R. Los en M. C. S. Nagtegaal. Brevet 3: P. Brümmer, A. Fahrner, E. Hekman, L. Janse, G. H. Kempkes, M. J. Kimmel, W. Oosting, J. van Oud heusden, M. Vis, P. J. Vis, J. van Vuu- ren, P. van Vuuren. Brevet 4: R. Janse, M. A. Belvroy, A. Kempkes, E. Groenendijk, K. Hofman, D. v.d. Haagen, P. de Pater, A. van ’t Hoog, M. Heerschap, B. Allaart, M. E. Walraven, P. H. P. Walraven, E. Neeleman. Brevet 5: M. Klootwijk, B. D. Belvroy, H. P. van Splunter, E. P. M. Veenman, R. Lelieveld, E. Laterveer en C. Delis- sen. Brevet 6: B. M. M. van Delft, A. Kloot wijk, P. Laterveer. Diploma A: E. Troost en M. A. Lelie veld. Diploma B: D. de Groot en E. B. E. Vermeij. Om de woorden van de examencommissie-voorzitter aan te ha len: ’’Allemaal tot de volgende keer en ga zo door.” schreven. Het Algemeen Dagblad wist uit onze gemeente te melden dat het turntalent uit Nederland vlucht. Zo zou de Zoe- termeerse turner Dick Ooykaas (19) naar Amerika vetrekken, waar de Cali- De uitslag was als volgt: Alle maten: fornische universiteit van Berkeley 1. W. Hoogerdijk 261 pt, 2. M. Rei- h't chard 168 pt, 3. J. de Wit 119 pt, 4. C. krant voerde als reden van dit besluit Broer 116 pt, 5. C. v.d. Wal 114 pt, 6. J. aan dat het herenturnen in ons land al Verhoef 109 pt. jaren een verwaarloosde tak van sport is. Ooykaas was in Waddinxveen de enige turner die voldeed aan de indivi duele kwalifikatienorm voor wereld- De grootste vis ving L. Pauwer 20 kampioenschappen, die volgend jaar in het Franse Straatsburg worden gehou den. Concludeerde het Algemeen Dagblad dat het peil van het herenturnen bij ons er blijkens de verrichtingen in ”de Sniep” niet op vooruit is gegaan in een jaar tijd, de Volkskrant stelde vast dat met name door het uitvallen van Neer- lands enige topturner Frans van El teren. Hij moest de gehele tweede dag verstek laten gaan, omdat hij bij het in turnen voor de vrije oefening een ern stige blessure opliep - de Nederlandse turners een ongekend grote nederlaag hebben geleden tegen Noorwegen. Het .1. i. jj 1 r. ’’Frans van Elteren - de vermoedelijke opvolger van Cör Smul ders - scheurde ’s morgens vroeg een WADDINXVEEN Als gevolg van de tegen DEZ in Schoonhoven behaalde winst van 12-8 kwamen de dammers van het Waddinxveense Excelsior weer dich ter bij de titel. Het zag er eerst niet naar uit dat men met een overwinning naar huis zou gaan, want men keek tegen een 7-3 achterstand aan. Maar het getij keer de en zodoende kon men toch met de volle winst naar huis gaan. Op 8 december speelt Excelsior thuis te gen Reeuwijk. Wordt deze wedstrijd ook fornische universiteit van 1 gewonnen dan is Excelsior opnieuw kant- hem tot mei gastvrihjeid biedt. De pioen van de Goudse Districts Dambond. Uitslagen: Excelsior-DEZ Schoonhoven: P. Swart-C. Oostrom A. Blom-C. Stoppelenburg C. H. Kramp-B. de Hoop F. Zaadhof-A. Mesker G. v.d. Zijden-T. de Mik G. Heeren-J. Schild C. J. Barelds-W. Rijhoek f. Driesse-A. Rietveld H. den Outer-B. de Graaf R. van Dijk-P. Mesker

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 9