Rabobank CS de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Kerstzangavond van Vox Jubilans zaterdagavond in de Bethelkerk 1 huis kopen? huis verkopen? n Let opdeze week extra koopavonden. Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Fa. v.d. Linde Heemskerk BV ^iiriseóte 'n heel betrouwbaar bedgenoot Padvinders verkopen kerststukjes Waddinxveens meest bezocht kerstzangavond alma, Deinen 4capulco, naar atjes van Split, i, Wegwezen! isse, Relaxen netië verliefd ^Gothenburg, Heg het maar, eigen manier verboom makelaardij b.v. M Zomervakantie! Bruin worden in Benidorm, Paar dage; op de Donau, Avonf::;'' Rusland reizer Wijndrinken i De stranden j I opRhodos, Iti worden,Genii Rijden,Vliegd Want vakantiE Onafhankelijk Nieuwsblad I IjWrtlCI drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen r ^44 L ILidNBMj Eindeloze kollekt ie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu torras De reisprogramma’s liggen voor u klaar onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen 1 l in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01 828 - 3581 Weekblad voor Waddinxveen "N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 21 DECEMBER 1977 de Hervormd Gemengde Zangvereniging gavond VOOR van EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Bijkantoren Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 in 'gel- Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel Een passend kerstgeschenk is een geurend kerstgeschenk: een PARFUM ofEA U DE TOILETTE. TELEFOON 01828-2218 Waddinxveen: Dorpstraat 38, tel. 2373 Passage 21, tel. 4132 Boskoop: Zijde 3 tel. 01727-2544 Dorpstraat 33, Waddinxveen Haal nü de reisprogramma’s bij de Rabobank van: Arke Reizen Ebatours Van Fraassen Franse Toeristen Service G.T.W.-Reizen Holland International Hotelplan Internationale Reisorganisatie Rederij ketel N.S. vakantiereizen Rentahome Scandinavian Arctic Sunway Snel Reizen Stoomvaartmij. Zeeland (Big Ben Tours) Tor Line Vemu Reizen Vrij Uit autovakantiereizen geld en goede raad Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Telefoon alle kantoren 01828-4566 33e JAARGANG - Nr. 1543 I E dinxveen is elk jaar die van Vox Jubilans. Dit befaamde koor, maakster van de pasverschenen lang speelplaat ”Eén naam is onze hope”, is zaterdagavond 24 december om Slapen onder dons is elke nacht opnieuw een heerlijk avontuur. Daarom - een goed advies - doen! Maar ga niet avonturieren met de kwaliteit. Kies Irisette, een merk met jarenlange ervaring in donsdekens en lakenovertrekken. Kom onze nieuwe dessins a bekijken. Irisette donsdekens zijn J 8oedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. WADDINXVEEN Traditiegetrouw staan ook dit jaar weer de waterpad- vindsters van de Klimopgroep met ker ststukjes in het winkelcentrum ”de Pas sage” en wel op woensdag 21, donder dag 22 en vrijdag 23 december, steeds vanaf half 11 Deze actie, geheel door ouders en le den opgezet zowel het maken als het verkopen van de stukjes, komt geheel ten goede aan de jeugdleden zelf. Vol gend jaar hopen zij een eigen onderko men te kunnen betrekken en een nieuwe zeilvlet aan te schaffen. Deze verkoop van echt natuurlijke kerststuk jes draagt een steentje bij in de onko sten en vergroot de zelfwerkzaamheid in de groep. Helpt u mee sparen, dan kunnen zij spelen en varen 1 Als u nü komt boeken garanderen wij u in juli of augustus de beste plekjes! De Rabobank is de grootste reisbemiddelaar van Nederland en verkoopt verzorgde reizen van 16 bekende reisorganisaties. Zij biedt een keuze uit duizend-en-èèn mogelijkheden en geeft daarbij een service zoals u die van de Rabobank mag verwachten: persoonlijk, betrouwbaar en zeer deskundig. U kunt bovendien meteen de reis verzekering. de Internationale Reis- en Krediet brief, reischeques en buitenlands geld laten verzorgen. Bij ruim 3100 Rabobanken, dus nooit ver uit de buurt! .- - 2. Koor en aanwezigen: Komt allen te zamen (bew. David Willcocks). 3. Orgel. 4. Koor: a. Heerlijk klonk het lied der eng’len (bew. Jan Bonefaas); b. In schaam’le doeken gehuld (John Rut ter). 5. Samenzang. 6. Jeugdkoor: a. Pools kerstlied (bew. Jan Bonefaas); b. Sherpherds Pipe Ca rol (John Rutter); c. Myn lyking (Terry). 7. Orgel. 8. Koor: a. Stille Nacht (Franz Gru ber); b. O Bethlehem in Juda’s land (bew. R. Vaughan Williams en Thomas Armstrong). 9. Meditatie. 10. Koor: a. Nu zijt wellekome (bew. Feike Asma); b. Jezus kwam in Bethle hem (bew. David Willcocks). 11Orgel. 12. Koor en aanwezigen: Ere zij God (bew. Feike Asma). WADDINXVEEN De meest bezocht kerstzangavond in Wad- Het programma van komende zaterda- -1 in de Bethelkerk vermeldt koorzang, samenzang en meditatie: 1Koor: Dat Uwe Geest ons openbaar kwart voor zeven in de Bethelkerk aan de Bilderdijklaan met de jeugd- (bew. David Willcocks). en kinderkoren present, omdat de Brugkerk aan de Kerkweg-Oost we gens restauratiewerkzaamheden is gesloten. Vox Jubilans staat in de Bethelkerk - zoals altijd - onder leiding van de diri gent Jan Bonefaas. Het orgel wordt be speeld door Jan J. v.d. Berg uit Delft, terwijl achter de piano zit Hans de Bruin. Het Waddinxveense koor werkt morgenavond (donderdag 22 decem ber) om acht uur nog mee aan een ker- stzangdienst in de Oude Kerk van Zoe- termeer en is traditioneel op Tweede Kerstdag (maandag 26 december) om half elf weer aanwezig in De Doelen in Rotterdam, waar ook de jeugd- en kin derkoren zullen optreden. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar bij boekhandel Burger in de Dorpstraat en woninginrichting Kooyman in ”de Pas sage”. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 1