Concordia Bedankt Waddinxveners Use de Meer wint bij Reigersburgh met pony Kebry ’t Kleijntje: Nieuwe cafetaria aan Zuidkade Horeca Service BV viert verdubbeling van pand met twee open dagen horeca Service N WADDINXVENERS KUNNEN MET DE BUS NAAR LOSSE GROEVEN THEATER SHOW 1 MMHBB ;S I m new "i «J' l K3 ■Mi □t 3t d- 00 eis I 1 n t gaan. Hij weet zich in zijn nieuwe acti- x vrouw en kinderen. la ng its; ng: d e- net en tje; i, n et ig- )e WADDINXVEEN Waddinxveners kunnen volgende week donderdaga vond 29 december op gemakkelijke wijze in de Rijnstreekhal in Alphen aan den Rijn gaan kijken naar de Losse Groeven Theatersffow. Er zal naar het betreffende Oudejaarsgala een speciale bus (of bussen als dat nodig blijkt te zijn) rijden zodat hejt vervoer geen en kel probleem hoeft te zijn om een aan tal kilometers hier vandaan te gaan kij ken naar een wervelend programma, waaraan meewerken André Hazes, Corry Konings, Lee Towers, Rosy en Andres, de Zangeres zonder Naam, flamingo-danser Paco Fernandez en het Losse Groeven Show Orkest. De presentatie van deze avond is in handen reikte resultaat van de - mede door het Weekblad voor Waddinxveen ge steunde - financiële actie. Het artikel in onze krant van vorige week woensdag heeft echter menigeen niet lekker geze ten. Hoewel er niet om een rectifikatie is verzocht - de feiten waren tenslotte opgetekend uit de monden van ere voorzitter G. L. de Knegt en voorzitter J. H. van Hoven - vond men vooral dat een dergelijke publikatie op dit mo ment wellicht nadelig voor het straks jubilerende fanfarecorps had kunnen werken. "Het was geweldig hoe het Weekblad voor Waddinxveen ons jubi leum in 1973 in de krant heeft gebracht. Ik maak graag complimentjes daar voor, omdat mensen elkaar eerder de kroon van het hoofd stoten, dan schou derklopjes uitdelen”, vertelde ons voorzitter Van Hoven, toen wij met hem spraken over de publiciteit met betrekking tot het jubileum in 1978. SPONTANITEIT De spontaniteit van Concordia gaat op dit moment al geweldige vormen aan nemen. Direct na de inzamelingsactie werd door de leden van de drumband een spandoek gemaakt met daarop een dankwoord aan het adres van de Waddinxveners. Misschien is het goed om de lezers van het Weekblad voor Waddinxveen, die nog geen kans zou den hebben gehad om mee te helpen het Waddinxveense fanfarecorps in nieuwe uniformen te steken, te wijzen op het bank- en gironummer van de muzikanten bij de Rabobank in Wad dinxveen. Het rekeningnummer voor de uniformenactie is 366807943, terwijl het gironummer van de bank is 79138. WADDINXVEEN Het Wad dinxveense fanfarecorps Concordia is blij en dankbaar met de duizenden gul dens die onlangs in drie dagen tijds on der de bevolking konden worden inge zameld. Er is nu ruim achtduizend gul den in kas voor de al aangeschafte (en betaalde) 60 nieuwe uniformen. Be dacht moet ook worden dat in het uni- formfonds terecht is gekomen f 1.200,- van adverterende Waddinxveense mid denstanders en f 500,- als opbrengst vaq de zaterdag in de NKF-kantine aan de Noordkade gehouden sjoelkam- pioenschappen, terwijl (zoals bericht) het Anjerfonds de Waddinxveense mu zikanten - die in het voorjaar van 1978 het 80-jarig bestaan van hun fanfare corps hopen te vieren - f 2.000,- heeft toegekend. De opbrengst van de huis-aan-huis in zamelingsactie heeft Concordia dank baar geaccepteerd Is een bijdrage in de totale kosten, die wat de uniformen van het fanfarecorps betreft zo’n 26.000,- bedragen. Dat betekent dat een derde van het bedrag binnen is. De rest hoopt Concordia de komende maanden - on der meer van het bedrijfsleven - binnen te krijgen, zodat alle financiële eindjes aan elkaar kunnen worden geknoopt. Het secretariaat van de muzikanten laat nog weten dat het aanvankelijk ge noemde bedrag van ƒ31.000,- geba seerd was met inbegrip van de f 5.000-, die nodig zouden zijn om de majorettes van de heer J. Langendam in het nieuw te steken. Maar in feite is dat nog niet nodig, omdat de pakjes van de meisjes pas twee jaar oud zijn. "Hartverwarmend” is het woord dat men bij Concordia over het nu al be- WADDINXVEEN Vorige week vrij dagavond hebben Joop (38) en Annie (35) de Kleijn-van Eijk hun cafetaria ’t Kleijntje aan de Zuidkade 166 met een receptie tussen zeven en negen uur offi cieel geopend. Annie’s zus Marrie ver richtte de openingshandeling, waarmee een einde kwam aan maanden zwoegen van de nieuwe horeca-mensen en hun familie. Maar sinds de werkzaamheden begin augustus begonnen is er op die plek bij de St. Victorwijk niets meer dat nog herinnert aan het vroegere café De WADDINXVEEN De eerste onder linge springcompetitiewedstrijd voor de L, M en Z-ruiters van de pony- vereniging ’’Reigersburgh" werd in het afgelopen week-end verreden. Het par cours telde tien hindernissen. Iedere combinatie mocht twee man ches rijden en voor de foutlozen uit be ide manches was er een barrage op tijd. Na een felle strijd werd in de klasse L Ilse de Meer met Kebry winnares in een tijd van 28,8 sec. Marielle Koot met Gold Flower ein digde als goede tweede in 29,2 sec. De derde plaats eiste Hans de Jong met Tornado voor zich op in 30,6 sec. 4e '9?' WW" staurants, veremgingskantines, snack bars, cafetaria’s en wat dies meer zij willen hebben levert Horeca Service BV als grossier. In het pand is nu 680 vierkante meter ruimte om al het werk te kunnen doen en het nodige te kun nen opslaan (ook in de diepvries). De uitbreiding betreft 320 vierkante meter. De heer Van der Zwaard en zijn vrouw maken er geen geheim van dat de groei en bloei van hun bedrijf te danken is aan de inzet van de 7 vaste krachten, die in 3 auto’s de produkten van Ho reca Service BV in heel Midden- Holland bezorgen. ’’Alles wat in de horeca-sector nodig is kunnen wij le veren”, zegt de heer Van der Zwaard. Het echtpaar Van der Zwaard voor één van de drie wagens van hun bedrijf Horeca Service B. V. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). Zangeres Corry Konings. van Chiel Montagne. Het zal duidelijk zijn dat het organise rende theaterbureau Arjo productions in Gouda een volle Rijnstreekhal in Alphen aan den Rijn verwacht. De bus(sen) waar ook Waddinxveners in kunnen stappan zal (zullen) ook Gou wenaars en Boskopers tegen een kleine vergoeding oppikken. De kaarten voor de Losse Groeven Theatershow, die om kwart over acht begint en tot half een zal duren, zijn in Alphen aan den Rijn onder meer verkrijgbaar bij W.H.A.’s Muziekcentrum, Aarplein 1, tel. 01720-92436 en bij Arjo produc tions, Landluststraat 27, Gouda, tel. 01820-23278. Kleine Willybar, dat voorheen ook de naam Gouwezicht heeft gedragen. De naam t Annie de Kleijn gebaseerd op hun ach- 12.00 tot 23.00 uur (in het weekeinde tot 24.00 uur), behalve op dinsdag. Op van de cafetaria hebben Joop en die dag willen Joop, die nu nog werk- zaam ;s a|s |aswerker jn Boskoop, en ternaam, dat zal duidelijk zijn. Het Annie, die als verkoopster in Gouda echtpaar met hun drie kinderen Nancy werkte, uitrusten. Met de opening van (18), Joke (16) en Edward (13) woont cafetaria't Kleijntje is vooral voor de in achter de zaak. Ze hebben daarvoor Bandoeng geboren Joop de Kleijn een hun huis aan de Apollolaan verlaten. In langverwachte wens in vervulling ge- 't Kleijntje, met 25 zitplaatsen, is men g;--. üij t -j- r.'- gespecialiseerd in loempia’s en gebra- viteiten gesteund door zijn den haantjes. De nieuwe zaak aan de Zuidkade is dagelijks geopend van WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 21 DECEMBER 1977 WADDINXVEEN Ter gelegenheid ven, ijs, wijnen, verpakkingsmateriaal, van de ingebruikname van de nieuwe soepen en ragouts, kruiden en speceri- uitbreiding houdt Horeca Service BV jen, oliën en vetten. De vestiging aan aan de Maarten Schoutenstraat 7 een de Maarten Schoutenstraat, die op 1 open huis op maandag 2 januari (14.00- oktober 1974 door de toenmalige bur- 22.00 uur) en op dinsdag 3 januari gemeester van Waddinxveen, C. A. van (14.00-22.00 uur), in het vergrote pand der Hooft, officieel werd geopend, is zullen twee dagen lang proefstands gegroeit uit het cafetariabedrijf dat staan opgesteld om de relaties van dit Joop van der Zwaard (43) en zijn vrouw bedrijf in de gelegenheid te stellen de Truus van der Zwaard-Huizer (36) - hij Waddinxveense kwaliteitsprodukten te is een zoon van de slager en zij een proeven. Er is ook nog een ”Rad van dochter van de bakker - in de jaren ze- avontuur” aanwezig om de korting stig in de Goudse Herenstraat hadden, voor hen die wat kopen te bepalen. Werd in voorgaande jaren nog veel zelf Horeca Service BV levert alle soorten gemaakt, die activiteiten beperken zich snacks, diepvries groente en vis, groen- nu vooral tot de saté en de loempia’s, teconserven, visconserven, fruitconser- De rest aan datgenen wat hotels, re- Op de foto staan op de achtergrond Edward de Kleijn, zijn vader Joop de Kleijn, zijn moeder Annie de Kleijn-van Eijk en dochter Nancy. Toen deze foto werd gemaakt was de andere dochter Joke afwezig. IFoto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). 5e prijswinnaars Plasse met Punsy of Beechwood. 7e ging" de achtste prijs naar j Vliet met Spitfire. In de gecomnineerde klasse M/Z ging Plasse met Isolda. De tweede prijs was voor Diëgo Frankel met Lady Mabel. Helaas waren enkele combinaties in Marcel van den Berg met Cesar in 30,8 sec. 5e Annelies Eterman met Achmed in 30,9 sec. Het blijkt dat de 3e, 4e en 5e prijswinnaars elkaar niet veel heb ben toegegeven. 6e Mariska van de Plasse met Punsy of Beechwood. 7e Catharina Reigwein met Red Devil. Tenslotte ging Conny van Vliet met Spitfire. de eerste prijs naar Patrica van der Diëgo Frankel met Lady Mabel. deze klasse door bijzondere omstandig heden afwezig. 'EEK c', I*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 3