WEEKBLAD - SPORT E Moeizame zege voor De Gouwe Snertrace: 175 deelnemers Dammen met Excelsior Koplopers WSV geven elkaar niets toe Geen bekerwinst basketbalsters van TOOS Goede vangst van hengelaars H.S.W. Onvolledig Be Fair-dames winnen met 1-3 TOP 10 RECORD DISCOUNT RECORD DISCOUNT Groensvoorde 16 Waddinxveen, telefoon 3298 ^''9 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEENWOENSDAG 21 DECEMBER 1977 liefhebbers De eerstvolgende wedstrijd zal in het de sportzaal Groenswaard. ’'/Zr/Z# wist Lucas Blom ongeslagen de eerste prijs te behalen en werd beloond met een fraaie beker. het voordeel van een man meer niet uit. De Gouwe liep in de derde periode door een goed genomen strafworp van 53-71 55-74 46-80 55-90 19 18 18 15 14 11 10 10 5 4 4 4 Het le diagram is een stand uit het door hem in 1928 te Amster dam gewonnen wereldtournooi, waarin hij, met wit spelend, als volgt won: 33-19 13-18 (gedwongen, want op 12- 18 zou 29-24, 39-33 volgen), terwijl op 4-9- volgt 29x18 12x23 en vervolgens 30-24 en 39-33. Op 13- 19, 29-18 12x23 volgt ook 30- 24 en 39-33) 39-33 (gedwongen) 29-23 18x38 (meerslag) 43x21 16- 27, 30-24 20x29, 34-21. Alle singlesƒ4.95 nald Best-Sipke Bremer afg., Eric Claassen-Lucas Blom l-0, Jeanet Stel- Arie Smitskamp l-0, Steven Verhagen- Gos de Vries 0-I, Peter Doornenbal- Robert Ritter 0-l, Babs Ponsioen- Michel Schilperoort l-0. 1Mull of kintyre - Wings 2. ’t Smurfenlied - Vader Abraham 3. A far l’amore comincia tu - Rafaella Carra 4. Lust for life - Iggy Pop 5. We are the champions - Queen 6. Livin’ without you - Patricia Paay 7. The clown - BZN 8. Heroes - David Bowie 9. Isn’t it time - Baby’s 10. Spanish stroll - Mink Deville van de Waddinxveense Schaakvereni ging volop aanwezig. Veel aandacht ging uit naar de strijd tussen Wim van Os en koploper Joosten. De gehele par tij heeft Wim onder zware druk gestaan van de steeds maar weer aanvallende Joosten. Toen bleek dat er voor Joo sten geen doorkomen aan was werd tot remise besloten. Ook de partij tussen Van Vuuren en Phifi’pse was van veel belang voor de bovenste plaats. Maar deze strijd werd niet geheel beëindigd zodat werd afgebroken met een iets be- t_. z” Roodt tegen Kardol werd na vinnige De Gouwe A-OZVA meisjes 6-! strijd tot remise besloten. Wim van Oort liet een lelijke steek vallen. Tegen de steeds beter op dreef zijnde Henk van Gils moest hij na lange tijd met de rug tegen de muur vechtend, het onder spit delven. Broer herstelde zich keurig met een goede overwinning op Ellers. Van Grieken daarentegen liep in de op ening tegen Smitskamp, in een thuis ge- analiseerd valletje en verloor meteen de dame en gaf op. J. van Oort en Ham ming kwamen na lang spelen niet tot een uitslag en werd afgebroken. Van der Starre bewees weer zijn goede vorm, door A. van Oort tot wanhoop te bren gen. De winst was daarna maar een for maliteit. Bij Burger tegen Littooy leek het er lange tijd naar uit te zien dat de punten wel gedeeld zouden worden. Burger dacht er blijbaar anders over en liet Littooy toch onder het bord kijken. Versluis won zeer regelmatig van Ver- hammen, hetgeen niet gezegd kon wor den bij de partij tussen Torenbeek en Schoemaker. Op wat ongelukkige wijze liet Torenbeek en Schoemaker. Op wat ongelukkige wijze liet Torenbeek de winst glippen. Van der Heyde behaalde tegen J. van Gils een mooie overwin ning, evenals Van Krimpen tegen de toch steeds beter spelende Ponsioen. JEUGD Bij de jeugd werden de volgende resul taten geboekt. Donald van Gasteren- Huug de Vries 0-l, Ronnie Voerman- Claudia Torenbeek l-0, Landstad-Are van Dijk 0-1 69- 39 70- 40 69-44 74-57 63-58 de Boskoopse dames veel minder tech- 59.53 niek in huis hadden. Gevolg: Alsnog 72-70 een 15-10 overwinning, in een overi- De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen WADDINXVEEN In de vo rige aflevering van de rubriek die het Weekblad voor Waddinxveen in samenwerking met de Wad dinxveense damclub Excelsior plaatst werd een diagram getoond van de Fransman Fabre. Hij was wereldkampoen van 1926 tot 1928. In 1928 verloor hij deze titel aan de bekende Nederlander Springer. Springer was een baan breker in de nieuwe Wegen in de nieuwe wegen van het damspel. Hij was een goede positiespeler en paste in zijn tijd vele nieuwe theoretische principes toe. (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer duivensportVereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe zwemmen, poloënBasketbal vereniging TOOS basketbal mers waren al eerder teruggegaan). In de kantine, die met een uitbouw was 10 km-lopers en loopsters, uitgebreid, werd erwtensoep en stok- y brood uitgereikt. Dit ging zo snel en smaakvol naar binnen, dat binnen het uur alle deelnemers aan de 2 km alweer huiswaarts konden keren. WADDINXVEEN Er verschenen zondag in totaal zo’n 175 man (waaron der 15.0 meisjes en jongens, de rest vol wassenen) in ’t Weegje aan de start voor de "snertrace”, die de Wad dinxveense sportclub Antilope dit jaar voor de eerste maal had georganiseerd. Werd eerst de 2-kilometerloop ge lopen, daarna kwamen de 5- en 10- kilometerafstanden aan de beurt, alvo rens in het clubgebouw aan de Alber- dingk Thijmlaan van de dampende erw tensoep met brood genoten kon wor den. In het recreatiegebied in het zui den van Waddinxveen was echter een zo massale start voor de traditionele ’’snertrace” een lust voor het oog van de toeschouwers, die dan ook luide aanmoediging gaven. KRING C-WEDSTRIJDEN IN' LEIDEN Een zwemploeg van de Gouwe nam deel aan de zwemwedstrijden in Lei den. De voornaamste uitslagen waren: 100 m. sch.sl. M.O. 14 J. 2e Karin van Driel 1.36.4 100 m. sch.sl. J.O. 14 J. 3e Arjan van Duin 1.33.8 100 m. vlinder M.O. 16 J. le Marjon Zijderhand 1.29.6 100 m. vlinder J.O. 16 J. 3e Eddy den Boon 1.24.6 WADDINXVEEN De dames- junioren van Toos-basketbal zijn er niet in geslaagd om thuis hun bekerweds trijd tegen Radio/Musette (vorig sei zoen kampioen van Nederland) te win nen. De meisjes van Radio/Musette be schikten over een grotere routine, maar toch zijn de Toosmeisjes niet wegge speeld. Wel stonden de Toosmeisjes bij rust achter met 40-28. In de tweede helft kwamen de Toosmeisjes goed te rug en in de He minuut waren zij Ra dio/Musette op 2 punten genaderd (54- 52). En toen ’’vergaten" de Toosmeis jes door te gaan. Musette profiteerde hier goed van en de meisjes uit Rotter dam wonnen uiteindelijk met 72-54. Score: Lia Mourits 24, Anneke Mourits 10, Anneke Grootendorst en Anja Sch- wiebbe 6, Marcella van Dijk 4 en Wilma Romeijn 2. De uitwedstrijd ver liep voor de Toosmeisjes erg tragisch. Eén van de auto’s kon sporthal ”de Enk” niet vinden, hetgeen betekende dat de Toosploeg niet compleet was en reglementair met 2-0 verloor. Voor de dames-senioren geen proble men in hun thuiswedstrijd tegen Das 3. Via een 20-4 ruststand liepen zij naar een 32-21 overwinning. Score: Addy Ruts 10, Ada Soeting 6, Ria Schwiebbe en Lia Mourits 4, Carla Verbakel, Cocky van der Spek, Annelies Wesse ling en Joke Sikkema 2 punten. Voor de dames-adspiranten 1 was er totaal geen eer te behalen tegen de geweldig spe lende adspiranten van MSV Noordwijk. Winst voor MSV met 70-4. Debby Sap- tenno en Jolanda Scholten zorgden voor de Toospunten. Nog steeds geen winst voor heren senioren 2, al zaten zij er tegen MSV 3 erg dichtbij. Bij rust hadden de Toos- heren een 27-17 achterstand (net iets te veel). Na rust vochten de Waddinxve- ners fel terug, maar de wedstrijd was net iets te ’’kort” om te winnen. Winst voor MSV met 50-48. Score: Ernest van Andel 19, Cecile May 11, Adrie Pande Iroot 8, Thale Lesschen 4, Joh Pande Iroot, Nico Littooy en Nico Metselaar 2 punten. Wel winst voor de welpen-jongens op het bezoekende MSV. Stonden de Toosjongens na drie periode’s van tien minuten nog achter, in de vierde pe riode sloegen ze hun slag en wonnen met 45-10. Score: Marcel Vermeer 21, Erwin de Ruiter 20, Ruud Wensveen en Oscar Brinkgreve 2 punten. Ook winst voor de welpen-meisjes A. Hadden ze uit bij Rabobank verloren, nu hielden de Toosjes met 36-30 de winst in Wad dinxveen. Score: Bernice Posthumus 10, Julia Siebrecht 9, Ina Soeteman 6, Tietsia Terpstra 4, Wianda Hofman, Laura Deater en Cora de Bruin 2 en Truus Hofkamp 1 punt. WADDINXVEEN Nu de helft van de waterpolo-competitie er op zit, kan worden vastgesteld dat De Gouwe een uitstekende vierde plaats in neemt op de ranglijst. Afgaande op het spel in de thuiswedstrijd is deze goede positie nauwelijks te verklaren. De Gouwe speelde zaterdagavond in de Gruyl maakte er 4-1 van. Door een het volgepakte zwembad de Sniep een fout van de zwakspelende Hans de uiterst zwakke partij. Drie keer stond Gruyl werd het 4-2. Polar Bears buitte de ploeg van Arie Domburg met 3 doel punten verschil voor, doch even zoveel keer kwam Polar Bears uit Ede weer sterk terug. De eerste periode nam Po- Leo Nieuwenhuyzen uit tot 5-2. Fouten lar Bears heel simpel door een dekking- van Hans de Gruyl en Dirk Russner sfout de leiding 0-1. Christiaan Bertels leidden tot 5-4. Jan Verwey en Chri- en Hans de Gruyl brachten De Gouwe stiaan Bertels brachten de marge weer op voorsprong 2-1- - - Met een man meer scoorde Dirk Rus sner in de tweede periode 3-1 en Hans WADDINXVEEN De vijfde weds trijd voor de wintercompetitie van de vereniging Waddinxveen (H.S.W.) werd gehouden in de Drecht bij Lei- muiden. Evenals de vorige wedstrijd in dit water, werd ook nu vrij redelijk ge vangen. Negentien leden haalden een kleine veertig kilo vis op het droge. De Torenbeek 1-0, Mark uitslag was als volgt: 1. W. v.d. Wal van Dijk 0-1, Hans 6500 gr., 2. C. Broer 3600 gr., 3. L. Ver- Woudenberg-Chris Voerman 1-0, Ro- kade 3300 gr,, 4. M. Reichard 2700 gr., o-.<. r. >- 5. G. Weck sr. 2600 gr. Halverwege de competitie is de voor lopige tussenstand aan de kop: 1. W. v.d. Wal 16.900 gr., 2. L. Verkade r\ar\ -» i~» i - - C. Broer 11.230 gr., 5. J. van Egdom lijk rustiger. Met de regelmaat van de waren, werd de terugreis naar de atle- klok kwamen de deelnemers binnen, tiekbaan ondernomen (de 2-km deelne- waar zij hun of haar tijd konden horen omroepen. Hierna was het de beurt aan de 5- en 1" waaronder ook nog enkele zeer jonge atleetjes. Voor deze afstanden was een prachtig parcours uitgezet in het recreatiege bied ’t Weegje, waar men kon genieten Dank zij de medewerking van de open van een mooie natuur in wintertijd. Het bare Leon van Gelderschool (Linde- parcours liep over zowel asfalt-als-grint- gaarde), kan de organiserende sport wegen, met hier en daar smalle aarde- club Antilope ook dit jaar weer terug- paden waar je elkaar ternauwernood blikken op een succesvolle snertrace, kon passeren. Dit was ook helemaal waaraan 175 liefhebbers hebben niet erg op dit uitgestrekte gedeelte, deelgenomen. terug op 3 doelpunten 7-4. De laatste periode verliep uiterst spannend. Weer liet De Gouwe haar voorsprong uit handen nemen. Polar Bears kwam te rug tot 7-6, waarbij keeper Kors van Tilburg niet geheel vrij uitging. Christiaan Bertels schoot De Gouwe tenslotte toch nog naar de overwinning 8-6. Het slotoffensief van Polar Bears leverde nog een doelpunt op 8-7. STAND le KLASSE KNZB II 1 11 I II I 11 1 11 I II I II 1 II I II II II 11 W ATERPOLO UITSLAGEN Boskoop 3-De Gouwe 5 scheidsrechter n.o. ter eindspel voor Van Vuuren. Bij De BZ en PC-De Gouwe pup. jongens J rN— A Z\"7tz AZ De Gouwe B-Rijnkikkers A jon. 1-4 De Gouwe A-De Zijl/LGB A jon. 2-5 De Gouwe 4-HZV 1 heren 2-5 De Gouwe 1-Polar Bears 1 her. 8-7 ''TIN Alternatief programma Aangezien de competitie de komende weken stil ligt is er voor 23, 30 en 31 de cember een alternatief programma samengesteld: Vrijdag 23 december: 19.00-20.00 uur Welpen jongens en wel pen meisjes; 20.00-21.00 uur Meisjes kadetten-Rabo Kadetten; Jongens adsp. 1-Heren kadetten 2; 21.00-22.00 uur Heren kadetten 1-Rabo kadetten; 22.00-23.00 uur Zaalvoetbal heren 1- Ago Verzekeringen. Vrijdag 30 december: 19.00-20.00 uur Welpen meisjes I- Dames adspiranten 2; Welpen jongens 1-Heren adspiranten 2; 20.00-21.00 uur Heren kadetten 1-Heren senioren 2; Heren senioren 1-heren junioren Rabo bank; 21.00-22.00 uur Indien vol doende deelname dameszaalvoetbal; 22.00-23.00 uur Zaalvoetbal heren rekreatie-Heren kadetten 1. Zaterdag 31 december Spelletjesochtend voor alle welpen. Was het van de 2-km-loop een massale men had er helemaal geen hinder van. start, de finish daarentegen was duide- Nadat alle lopers en loopsters binnen lijk rustiger. Met de regelmaat van de - 't Y WADDINXVEEN Ondanks enkele HZ en PC toppers is de spanning in de kopgroep LZ '86 De Gouwe ESCA AZ en PC ZCE DSZ Polar Bears De Amer De Ussel ZPB/Unico Het tweede diagram is een pro bleem van de Zwitserse groot meester Kuyken. Dit miniatuur- probleem werd door hem op zeer jeugdige leeftijd samengesteld en bekroond tijdens een problemi- stentournooi. Een probleem kan niet zonder meer worden samen gesteld. In 1941 werd door een aantal problemisten de Kring voor damproblematiek opgericht. Zij hebben zich verenigd om in organisatorisch verband ideeën uit te wisselen, doch vooral om gedragsregels vast te stellen over de inhoudelijke begrippen en nor men, waaraan een damprobleem zou moeten voldoen. Dpi: 1. 37-32 38x27 2. 26x37 22-28 3. 37-31 27x36 4. 42-38 33x42 5. 48-37 28-33 6. 47-42 39-43 7. 37-31 36-27 8. 42-38 33x42 of 43x32 9. 45-40 35x44 10. 50x37. Na 2. 27-31 volgt 3. 37x26 22- 28 4.42-38 33x42 5.47x38. Na 5. - - 39-43 volgt 6. 45-40 35x44 7. 50x48 en wint. Na 6. 36-41 volgt 7. 37x46 39- 43 8. 42-38 43x32 9. 45-44 10. 50x37 en wint. Een probleem, waarop u uw krachten kunt beproeven: Wit. 16, 21, 22, 25, 26, 29, 32, 34, 39, 42, 43, 44 en 50. Zwart. 1, 2, 6, 7, 8,9, 10, 11, 13, 15, 18, 19 en 35. Wit begint en wint. Opl. volgende rubriek. Oplossing van het probleem dat vorige week in het Weekblad voor Waddinxveen stond ver meld: 1. 33-29 24x31 2. 28-23 27x40 3. 36x20 15x35 4. 23x5 40- 44 5. 5-23 44-50 6. 23-6 en wint. (Na 5.44-49 eenvoudig 23-44 enz.). WADDINXVEEN De dames 1 van Be Fair-volleybal hebben ’t Galjoen met 1-3 verslagen. Was winst voor de Waddinxveense volleybalsters wellicht ingecalculeerd, toch krijgt die overwin ning iets meer inhoud wanneer bedacht wordt dat Thea Mensink nog steeds ge blesseerd is, terwijl nu bovendien Mar jan van de Pligt (ziekte) en Joke de Graaff (lichte blessure) afwezig waren. Nadar de eerste winst met 11-15 binnen was, kwam 't Galjoen via 15-9 weer na ast Be Fair. De volgende twee sets wa ren echter weer voor de pupillen van Tjibo van der Werf, waarbij de marge in het laatste bedrijf wel erg krap was: 9-l5en 13-15. Dames 2-Agon 30 In de eerste periode kwamen de Wad dinxveense dames al vlot op winst: 15- 10. In de tweede periode liep, nu met Margreet Hartkamp eveneens in de ba sis, het allemaal nog gesmeerder en kwam er 15-7 op het scorebord. In de derde set liep Be Fair een forse achter stand op. Toen er orde op zaken ge steld moest worden bleek opnieuw dat niek in huis hadden. Gevolg: Alsnog een 15-10 overwinning, in een overi- 59-67 ëens niet a'te fraaie wedstrijd. Heren 1-LUSV0—3 De laatste jaren zijn wedstrijden tegen het sterke Leidse studententeam mee stal een topper in de promotieklasse. Daar kwam het jammergenoeg deze keer in het geheel niet van. Na een 8-1 en 13-8 voorsprong in de eerste set, werd deze om onverklaarbare redenen toch nog met 14-16 weggegeven. Ook de come back van Wim van de Burgh (na veertien dagen) in de tweede set bracht geen ommekeer. Integendeel, Be Fair keek steeds tegen een achter stand aan. Alleen Jan van der Spek scoorde zeer regelmatig. Onvoldoende want via 5-9 werd het 9-15. Een aange slagen en ongeïnspireerd Be Fair was hierna geen partij voor LUSV, wissels en timeouts blven vruchteloos: 10-15 (derde) setverlies. Heren 2-Agon 30 Een goede prestatie van de Wad dinxveense reserves, die in de tweede set notabene aanvoerder Frans van Erk moesten zien uitvallen door een enkel blessure. Desondanks werd met 15-12, 15-8 en 16-14 aan het langste eind getrokken'. Heren 3-Jodan Boys 2: 1—3 Zonder de geblesseerde Jan Chris van Wijk en Evert-Jan van Beek werd aan de wedstrijd begonnen, maar na het eerste (2-15) setverlies moest er wat ge beuren, dus toch spelen: De tweede set werd 12-15 en de derde set zelfs met 10- 15 voor Be Fair, toen moest door de zelfde (arm)blessure gekwelde Jan Ch ris van Wijk opnieuwe afhaken, Jodan Boys profiteerde gretig, toch kwam Be Fair nog terug, de Gouwenaars waren echter juist even eerder bij de vijftien: 13—15. Verdere uitslagen: Agon 2-Dames 3: 1-3(10-15, 15-13,4-15 en 15-17); Dames Asp. B-Dos A: 1-2; Dames Asp. A-Dos B; 1-2; Agon 2- Heren 4: 3-1; Voy 4-Heren 6: 3-0; Heren 5-Olympia 1: 1-3; Heren 7- Radius 10: 0-3 Aanstaande weekend: Geen wedstrijden. Maandag 26, dinsdag 27 en donderdag J3.980gr.,3. M. Reichard 13.950 gr., 4. 29 december: geen training! Bij schoolschaakwedstrijden in Gouda 9.740gr. Schooltournooi De eerstvolgende wedstrijd zal in het Het kerstvolleybaltournooi voor scho- nieuwe jaar zijn en wel op 7 januari lieren is op donderdag 29 december in 1978. de sportzaal Groenswaard. ■x: WW, KL

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1977 | | pagina 9