I II BROUWER RUIMT OP!! Zie onze speciale etalages Wie helpt schutters uit verwarmingsproblemen WADDINXVEEN MODEHUIS BROUWER Onze opruiming begint 19 januari. Voetbalprogramma 15e Ronde Excelsior Gemeentelijke bekendmaking een publicatie van de Gemeente Waddinxveen Peuleyen 15 telefoon 2604 DIPLOMA- ZWEMMEN KLACHTEN BEZORGING Rashondenshow in Bosk 24e Damtoumooi van Excelsior en Sportweekcomité WADDINXVEEN Zaterdag 11 fe bruari houdt het Sportweekcomité in samenwerking met de damclub Excel sior het 24e damtournooi, dat zal wor den gehouden in het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stationss traat. Voor dit tournooi kan men in schrijven tot en met zaterdag 28 januari bij de heer C. H. Kramp, Lijsterbess traat 15. A GEN DA GOUDSE BIOSCOPEN THALIA Om kosten te drukken wordt zelf verder gebouwd waddinxveen met ongekend lage prijzen Afdeling heren- en jongenskonfektie - Modeartikelen Telefoon (01828} 2996 Nesse 40 3TT Donderdagavond van 7 tot 9 uur geopend Ruime parkeergelegenheid voor de zaak SPREEKUUR BURGEMEESTER SPREEKUUR BURGEMEESTER: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING De burgemeester-van Waddinxveen maakt bekend dat met ingang van 19 januari 1978 gedurende 14 dagen ter gemeente secretarie, bureau ruimtelijke ordening c.a., voor een ieder ter inzage is gelegd de aanvraag om bouwvergunning van de heer S. Alkema voor het oprichten van een praktijkruimte bij de woning St. Huybertsgeregt 1 Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet. Gedurende bovengenoemde termijn kan door een ieder voor ziening gevraagd worden tegen de eventuele verlening van de vergunning, zulks bij voormeld college, Zuidkade 8 te Waddinxveen. Waddinxveen, 13 januari 1978. De burgemeester van Waddinxveen, Mr. A. G. Smallenbroek. WADDINXVEEN De laatste ronde (15e) in de onderlinge competitie van de damclub Excelsior, voordat morgen (donderdag) de finales beginnen, le verde de volgende resultaten op: POULE A: C. Rietveld-C. Blonk 1-1; R. van Dijk-G. van der Zijden 1-1; P. van Es-H. den Outer 1-1POULE B: A. Blom-T. Driesse 2-0; C. Barelds-T. Twigt 1-1; A. Zwanenburg-P. van Gils 2-0; J. Slappendel-J. Both 1-1; J. van der Elst-J. de Wit 2-0; G. Dankers-C. Stolker 1-1. De groep van zestien, die nu gaat uit maken wie de clubkampioen van het seizoen lin'è gaat worden bestaat uit de volgende spelers: uit poule A: 1. Tij- men den Ouden, 2. Ruud van Dijk, 3. Gerrit Heeren, 4. Piet Swart, 5. Gerrit van der Zijden, 6. Toon Rietveld, 7. Henk Outer, 8. Cor Rietveld. Uit poule B: 1. Kees Kramp, 2. Cor Barelds, 3. Teun Driesse, 4. Jan Slappendel, 5. Adriaan Blom, f>. Kurt Zwanenburg, 7. Teun Twigt, 8. Jan Both. Er wordt gespeeld in verschillende klassen en wel hoofdklassse, eerste klasse, tweede klasse en derde klasse. Bij voldoende deelname jeugdklasse t/m 15 jaar. Het inschrijfgeld bedraagt f 5,per persoon, 65+ halve prijs op vertoon bejaardenpas, 3,50 voor jeugdklasse. In elke groep (deze bestaat uit vier personen) zijn twee prijzen. De eerste ronde is van 10.00-12.00 uur, de tweede ronde is van 13.00-15.00 uur en de derde ronde is van 15.30-17.30 uur. WADDINXVEEN Het voetbalpro gramma voor de komende week luidt ZONDAG 22 JANUARI KNVB-WEDSTRIJDEN RKNSV-Waddinxveen, 14.30 uur WSE-Unio, 14.30 uur AFDELINGSWEDSTRIJDEN Waddinxveen 2-Ona 4, 14.30 uur Waddinxveen 3-Nic. Boys 2, 12.00 uur Floreant 3-W’veen 4, 12.00 uur RVC 4-W’veen 5, 12.00 uur W’veen 6-Nic. Boys 6, 10.00 uur W’veen 7-Olympia 11, 10.00 uur Haastrecht 2-W’veen, 10.00 uur Soccer Boys 2-WSE 2, 12.00 uur WSE3-RVC3, 14.30 uur WSE 4-Floreant 5, 12.00 uur WSE 5-Woerden 7, 10.00 uur Esto 10-WSE 6,12.00 uur WSE7-Esto 11, 12.00 uur ZATERDAG 21 JANUARI 1978 KNVB-WEDSTRIJDEN Be Fair-Capelle, 14.30 uur SVPTT 2-SC Voorne 2, 14.30 uur AFDELINGSWEDSTRIJDEN W’veen 2- Sportlust 4, 14.30 uur Aarlanderveen 3-W’veen 3, 12.00 uur Sportlust 6-W’veen 4, 12.00 uur Soccer Boys-Be Fair 5, 14.30 uur Be Fair6-WDS3, 11.00 uur Reeuwijk 3-Be Fair 7, 12.30 uur Rohda 4-Be Fair 8,9.45 uur Sportlust 9-Jod. Boys 9, 10.00 uur ZATERDAG 21 JANUARI 1978 JEUGDVOETBAL Hoofdgroep: Lekkerkerk-Be Fair, 14.30 uur Klas A Ona 2-Be Fair 2, 14.30 uur Moordrecht 2-W’veen 2, 13.00 uur Be Fair3-RVC2, 14.30 uur KlasB: Be Fair-Jod. Boys, 14.30 uur W’veen-Soccer Boys, 13.00 uur Olympia 3-Be Fair 2, 13.00 uur W’veen 2- Nieuwerkerk 3, 13.00 uur Bodegraven 3-W’veen 3, 13.00 uur Soccer Boys 3-Be Fair 4, 13.00 uur KlasC: Zwervers-W’veen, 11.30 uur VEP-Be Fair, 13.00 uur WSE-Olympia 2, 13.00 uur Be Fair 2-Zwervers 2, 13.00 uur W’veen 2-Floreant 2, 13.00 uur WSE 2-Nieuwerkerk 3, 13.00 uur Be Fair3-Esto2, 13.15 uur Zwervers 5-WSE 3, 13.00 uur Rohda 2-Be Fair 4, 13.00 uur Maandag 23 januari te Waddinxveen 20.50 uur Sporthuis De Bron-Telstar Woensdag 25 januari te Waddinxveen: 19.00 uur Glasbeek-Delux 19.45 uur W’veen-IJsselvogels 3 20.30 uur Vandenend-De Bron 21.15 uur Olympia 3-Leyland 22.00 uur Be Fair-De Knipper Vrijdag 27 januari te Moordrecht 19.45 uur W’veen 2-ASOV 3 22.00 uur Leyland 3-Spoorverz. 2 WADDINXVEEN De leden van de schuttersvereniging ’’Waddinxveen” zijn de laatste tijd erg actief aan het commissie afgezien van centrale ver warming, want ze kregen van het be stuur te horen dat de bodem van de ge ldkist al goed is te zien. Daarom heeft en door deskundige keurmeesters voor men voorlopig gekozen voor gevelka- de microfoon worden besproken. De keuringen vangen aan om 10.00 uur. Om ca. 12.30 uur wordt er met een aan tal honden een demonstratie Gedrag en Gehoorzaamheid gegeven. Om ca. 16.30 uur zal de beste hond van de show worden bekend gemaakt. Niet alleen voorde eigenaars maar ook voor ieder die in een bepaald ras of in honden in het algemeen is geïnteres seerd zullen de besprekingen door de keurmeesters nuttig zijn. Men kan met vragen terecht. Men kan horen wat een Kynologenclub voor hondeneigenaars en adspirant hondenbezitters kan doen. Inlichtingen over de Kynologenclub Gouda e.e. bij mevrouw W. Bakker, Benedenheulseweg 24, Stolwijk, tele foon 01826-668. Do. en Vr. 8 uur, Za. en Zo. 3.30f 7 en 9.15 uur, Di. en Wo. 8 uur SLAPSHOT. 16 jr. Za. en Zo. half twee, Wo. half drie POPEYES GROTE LACH- PARADE.a.l. Vr. en Za. 11.30 uur (nachtv.) en maandagcyclus 8 uur ROSEMA RY’S BABY. 16 jr, REUNIE Do. en Vr. 8.15 uur, Za. 7 en 9.15 uur. Zo. 3 en 7 uur DE KET TINGZAAG. 16 jr. Vr. en Za. 11.30 uur (nachtv.); Zo. 9.15 uur, Ma. t/m Wo. 8.15 uur TEPEL-STREELTJE 16 jr. SCHOUWBURG Vr. 8.15 uur, Za. 7 uur, Zo. 4 en 7 uur, Wo. 8.15 uur THE DEEP. 12 jr- Za. en Zo. 9.15 uur, Ma. en Di. 8.15 uur BAD (slecht). Kleur, 16 jr. Voor de 5e week SNEEUW WITJE EN DE 7 DWERGEN, a.l. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 18 JANUARI 1978 WADDINXVEEN In het overdekte zwembad ”de Sniep” werd diploma A en B verzwommen voor volwassenen. Zowel de tien dames en heren voor dip loma A, alsmede de zes dames voor diploma B slaagden voor hun dip loma’s. De diploma’s werden afgeno men door de chef-zweminstructeurs W. van Minnen en A. J. Troost. Namens de KNZB was als toezichthouder aan wezig de heer Van de Velden uit Kou dekerk. ’s Middags werd voor diploma B gez wommen door de jeugd, eveneens het KNZB diploma. Van de 42 kandidaten moest er één worden afgewezen zodat 41 kandidaten het diploma behaalden. Deze diploma’s werden afgenomen door chef-zweminstructeur W. van Minnen en zwem-instructrice mejuf frouw M. Rietveld. Namens de KNZB was aanwezig de heer Schepers, dip lomaconsul van de KNZB. De onderstaande Waddinxveners be haalden hét diploma: (A): de dames Blonk-Bout, Q. Heemskerk-v.d. Meer, J. Houweling-Bouman, A. Kranenburg, en de heren M. Kaashoek, G. Heij, H. Verduin, J. Russcher, H. van Crugten, P. Meurs. Voor diploma B: de dames M. H. van der Windt, M. Bogers, J. van de Laarse-Kroon, M. van Schooneveld- de Groot, J. J. Slieker-Tielrooy en G. Kuipers-Fokkema. Diploma B: Ilja van Ree, Walter van der Krans, Brigit Moors, Thora Sonne- veld, Remco de Frankrijker, Robert Wijchers, Jochem Kempkes, Jeanette Karels, Annelieke Sonneveld, Corinne PJooy, Diana Kaptein, Miakel van de Helder, Sander Kroon, Roland Klein- Nagelvoort, Randy Zuidam, Gino Bel- lekom, Elly Adelaar, Rick van ’t Spij ker, Simon Bloem, Derk Deenik, Elly Monster, Arthur van Soest, Corna Gouw, Tirza Zorn, Marco Blokland, Marielle Troost, Ferry van Wijnen, Wilco Berkesteijn, Marco Dree- smann, Erik Jan Sonneveld, Egbert Hodzelmans, Mariska van Noort, Wilma Havenaar, Mary Versloot, Hans Spoel, Jaco van der Eijk, Esther Hop- pezak, Louis van Noort, Ronnie Scheurwater, Karin van Drimmelen, Sandra Kleborg. timmeren, metselen, graven enz. in ver- chels. Door middel van dit artikel in band met de bouw van een eigen club- het Weekblad voor Waddinxveen ver huis aan de Alb. Thijmlaan. Toen zoekt het bestuur van de schuttersvere- deze betrekkelijk kleine vereniging be- niging ’’Waddinxveen” aan de Wad- sloot om zelf een eigen onderkomen te dinxveners of er misschien bij iemand bouwen, werd direct besloten om het zo’n gevelkachel overcompleet staat, binnenwerk zoveel mogelijk zelf te De schutters zouden er zeer mee zijn doen, maar daar is het niet bij geble- geholpen. Indien dat zo mocht zijn ven, want ook het dakbedekkingswerk graag even een telefoontje naar voor namen de schutters voor eigen reke- zitter Aad van Vliet (telefoon 2886) of ning en het graven van sleuven voor de penningmeester Marcel Toebak (tele- gastoevoer ging men ook niet uit de foon 4509). weg. De laatste weken waren er geen uitsla- Door het slechte weer in de maand de- gen van de schutters, maar niettegen- cember van het vorige jaar, kwam de staande alle activiteiten vanwege de bouwer wat achterop zijn geplande op- bouw, zijn de schutters toch aan de leveringsdatum, maar toen dan toch na nieuwe competitie begonnen en volg- die vertraging eindelijk het dak er op dende week zullen de eerste uitslagen zat, waren die enthousiaste schutters weer worden gepubliceerd in het niet meer te stoppen. Bijna elke avond Weekblad voor Waddinxveen. en op zaterdag de hele dag zijn ze aan het werk en er komt dan ook beslist al vorm in het gebouw. Afgelopen zaterdag werd het plafond gelegd (ca. 200 m2), maar ook buiten werd er volop gewerkt. Er werd ook een sleuf gegraven voor de gastoevoer naar het gebouw, want de schutters WADDINXVEEN/BOSKOOP De doen alles zelf om zoveel mogelijk geld Kynologenclub ’Gouda en Omstreken’ te besparen. Voorlopig heeft de bouw- houdt haar jaarlijkse show van rashon- --rden op zondag 22 januari in de Beurs hal van ’Florida’ te Boskoop. Een groot aantal rassen zal vertegenwoordigd zijn

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 15