boekhandel eldwijk CÏ9 de pater LidNBMJ Mister Steam is te huur Rijkspolitie gaat (brom)fietsen controleren bij HAVO/Atheneum Gazons 1933 1978 Op dinsdag 24 januari bij het uitgaan van de school de opbrengst van een groentetuin Handboek voor het kweken van groenten in de volle grond Kruiden voor de keuken prijs f 9.75 VAN DER LINDE hier staat uw huis... Familieberichten o PASSAGE 53 - TEL. 2620 vvvvvwvwvvvvvvvvwwwvvwwwwwvwvwvvv 1974 1971 1974 1975 WE 175.000,-k.k. prijs f 9.75 1975 185.000,- k.k. 1975 190.000,- k.k. 1974 200.000,- k.k. 215.000,-k.k. 225.000,- k.k. 227.500,- k.k. 230.000,- k.k. prijs 9.75 240.000,- k.k. 250.000,-k.k. prijs f 9.75 255.000,-k.k. 550.000,- k.k. Pr. N.O.T.K. 525.000,- VON. 410.000,- k.k. 200.000,- k.k. De begrafenis heeft op 17 januari jl. plaatsgehad. 450.000,- k.k. 155.000,-k.k. 205.000,-k.k. 255.000,-k.k. 225.000,-k.k. 475.000,-k.k. Huurprijs N.O.T.K. terspatbord (dat sinds kort behalve wit ook reflecterend geel mag zijn). Inlichtingen over huurtarieven bij: Verschenen in de Turkenburg tuinserie Op 25 januari hopen onze ouders en groot ouders Zacht en kalm is van ons heengegaan mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader en opa PIETER METSELAAR in de ouderdom van ruim 84 jaar. de dag te herdenken dat zij 45 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun kinderen en kleinkinderen. Waddinxveen, 11 januari 1978 Kerkweg oost 203 De begrafenis heeft op 14 januari jl. plaats gehad. Waddinxveen, 14januari 1978 Sniepweg 31 Waddinxveen: M. H. Sekeris-van der Hoeven W. Sekeris Z. Sekeris-van Bergen C. Sekeris L. Sekeris-Frings Reeuwijk: C. M. van der Bas-Sekeris J. M. van der Bas en kleinkinderen J. J. TROOST H. M. TROOST-VAN IEPEREN Mede namens de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, J. Metselaar-Verwaal Te koop: BMW 525 aug. ’74, groen metalic, incl. LPG-instal., afl. febr. ’78, prijs 10.000.-. N. Streng, J. Dorrekenskade -O 34, W’veen, tel. 2296 na 18.00 uur. Te koop: Simca 1100 GLS, bj. ’76, 40.000 km. Prijs n.ó.t.k. Burg. Troost- straat 15, tel. 7630, Te koop: Damesfiets ƒ80.-. Te bevr. leplaan 71 T Waddinxveen,januari 1978 leplaan 113 Receptie: woensdag 25 januari a.s. tussen 17.30 en 18.30 uur in de 'Paddestoel Lijster- besstraat te Waddinxveen. Te koop: Alfa Sud TI, nov. 1976, km.stand 34.000 kleur blauw i.z.g.st. H. Verhaar, Elzenhorst 45, Waddinxveen, tel. 01828- 6448. Waddinxveen: Dorpstraat 38, tel. 2373 Boskoop: Zijde 3-7. tel. 01727-2544 MAKELAARDIJ B.V. BRUGWEG 99, WADDINXVEEN TEL. 01828 - 3581 Overzicht van bij ons in verkoop zijnde woon huizen. Na een kortstondig ziekbed is heden zacht en kalm van ons heengegaan, mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader en opa KLAAS SEKERIS op de leeftijd van ruim 70 jaar. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 18 JANUARI 1978 WADDINXVEEN Pr. Irenestraat 30 Eengezin. won. Jan Campertlaan 42 Eengezin. won. Jan Luykenstraat 22 Eengez. won. Vijverlaan 16 Royaal Herenhuis Vijverlaan 48 Royaal Herenhuis Peuleyen 25 Herenhuis Z. kamer Groensvoorde 78 Herenhuis Z. kamer Groensvoorde 120 Herenhuis Z. kamer Nic. Beetslaan 31 Herenhuis grote kamer Beethovenlaan 13 Herenh. Z. kamer met gar. Prins Bernh.l. 29 Mooie drive in won. Brugweg 68 Landhuis met gr. tuin Stationsstraat Villa met praktijkr. De Schone Haas Modern landhuis GOUDA Gedenklaan 11 Helft v. 2 met gar. Kattensingel 51 Grachtenpandje REEUWIJK Wikke Half vr. st. villa BOSKOOP Ridderbuurt 76 Half vr. st. eengez.w. Beemd 43 Tuinkamerwoning Bosweg 48 Hoekherenhuis Kievitsstraat 11 Mod. drive-in woning Wilhelminalaan 3 Vrijst. landhuis Bovenvermeld overzicht geeft u een indruk van hetgeen wij u thans kunnen bieden. Graag zijn wij bereid u geheel vrijblijvend een nadere toelichting te verstrekken en een rond gang te maken of een bezichtiging te organiseren. Uiteraard zijn wij u van dienst met het kiezen van de juiste financieringsvorm. In geval van twijfel over een keuze van financieringsvorm is onze COMPUCORP tafelcomputer beschikbaar om exact objectief via een berekening een advies uit te brengen. BEDRIJFSRUIMTEN EN KANTOREN Wij bieden te huur aan in Waddinxveen ca. 1200 m2 bedrijfsruimte met kantoren, een bijbehorend royaal buitenterrein als parkeerruimte en voor opslag. KANTOORRUIMTE Te huur in Waddinxveen een representatief ge legen kantoorpand (opp. ca. 215 m2) met een royale parkeerplaats gelegen direct nabij de gro te uitvalswegen. Het complex is geheel voorzien van verlichtingsornamenten en fraaie vloerbed. Direct te aanvaarden. TIPS Nog een paar verlichtingstips, zoals we die van adjudant Van Mastrigt kregen: Fietsen en bromfietsen moeten vanaf 1 november 1979 boven het achterlicht een apart rode reflector hebben. Het achterlicht is namelijk nogal kwets baar. Wanneer het niet of gebrekkig werkt, is de fietser in het donker of bij slechte weersomstandigheden nauwe lijks zichtbaar. De zichtbaarheid is be langrijk beter als er een reflector op het spatbord zit. Daarnaast blijft het ach terlicht natuurlijk wel verplicht. De rode reflector is dus als extra hulp middel bedoeld. Hij moet aan bepaalde eisen voldoen en zijn voorzien van een goed keuringsmerk. Het achterspatbord van een fiets, dat thans helder wit moet zijn, mag in het vervolg ook van reflecterend geel ma teriaal voorzien zijn. Dit geldt eveneens voor het achterspatbord van een brom fiets. De zichtbaarheid van fietsen in het donker wordt verder verbeterd, door dat op de pedalen oranje of gele reflec toren moeten worden aangebracht. Omdat pedalen van bromfietsen vrijwel nooit worden bewogen, hebben reflec toren op die pedalen niet zoveel effect. Pedalen van bromfietsen hoeven dus niet te worden voorzien van reflecto ren. Voor VAKANT1EVER- VOER naar de Waddinx- veense Taxi Centrale, tel. 01828-2828. Een AUTOVERZEKE RING is niet duur. Vraagt toch eens wat u moet beta len bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelmina- singel 83, tel. 2539. No claim kortingen nemen wij mee over. BEDRIJFSRUIMTE TE KOOP GEVRAAGD Wij vragen voor één van onze relaties een mo derne bedrijfsruimte met een opp. van ca. 2500 m2 met mogelijkheden voor uitbreiding. De lig ging bij voorkeur binnen een straal van ca. 20 km rond Gouda. Toelaatbare nuttige vloerbelasting tot ca. 2500 kg/m2 is vereist. Eventueel ca. 4000 m2 bouwgrond. Wij vragen een goede bedrijfsruimte tot ca. 500 m2 binnen een straal van ca. 20 km. rond Gouda. Goede bereikbaarheid en een goede constructie ve staat van onderhoud is gewenst. WINKELRUIMTE TE KOOP EN TE HUUR GEVRAAGD In Waddinxveen vragen wij enkele winkel ruimten. Extra nadruk willen wij leggen voor ca. 150 m2 winkelruimte aan de Westzijde van de spoorlijn. Eventueel ca. 500 m2 bouwgrond in of direct nabij de Dorpstraat. VRAAG VRIJBLIJVEND ADVIES BIJ AAN - EN VERKOOPPLANNEN. WADDINXVEEN De oudercommissie van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum (Sniepweg) houdt samen met de Wad- dinxveense rijkspolitie een verlichtingsactie voor de leerlingen van deze school. Er blijken op de samenwerkingsschool nogal wat fietsen en waarschijnlijk ook bromfietsen te zijn, die niet voldoen aan de eisen. Vandaar dat op dinsdag 24 januari bij het uitgaan van de school een al gemene controle wordt gehouden op verlichting, bel, remmen en ach- Met Mister Steam kunt U zelf uw tapijt, vloerbedekking of meubelstoffering reini gen. Mister Steam is een handige reinigingsma- chine die dankzij een uniek procédé uw tapijt in een oogwenk weer als nieuw maakt Adjudant U. van Mastrigt vertelt waarom hij deze verlichtingscontrole nodig vindt: ”Daat heb ik drei redenen voor. 1. de jeugd wordt er op geatten deerd dat hun (brom)fiets in orde moet zijn, 2. als de gevonden gebreken her steld worden, kunnen de ouders er ge rust op zijn dat de (brom)fiets van hun kind in orde is en 3. bevordering van de verkeersveiligheid.” De controle (zonder bekeuringen) zal uitgevoerd worden door de politie sa men met leden van de oudercommissie. Iedere fietser en bromfietser krijgt een briefje meer waarop staat wat er aan de fiets of bromfiets mankeert, zodat het rijwiel in orde gemaakt kan worden. Adjudant Van Mastrigt heeft alle leer lingen opgeroepen van eikaars (brom)fiets af te blijven. Bij de politie komen gemiddeld 2 tot 3 maal per week klachten binnen dat er op schoolpleinen en in fietsenstallingen fietsen worden kapot gemaakt. Een ge liefde bezigheid is o.a. achterlichtje slopen, draden doorknippen of kapot- trekken, lampjes er uit halen, bellen slopen. Het nieuwste spelletje is ventie len eruit halen en weggooien. ”Wij vra gen ons af wat de lol hiervan is. Niet al leen kost elke reparatie geld, maar het bevordert niet de verkeersveiligheid als men tengevolge van dit vandalisme zonder licht rijdt,” aldus de Wad- dinxveense politieman. Taxi bellen? 2828 BEL LEN. Nieuw materiaal en goede service. Waddinx- veense Taxi Centrale, J. Dorrekens kade 63. Hebt u VOETKLACH- EN N. M. van Tol- Parlevliet, gedipl.pedicure. K.W. singel 75, tel. 5647. reinigt sneller èn grondiger dan elke andere methode al het vuil wordt verwijderd (niet verspreid zoals bij shamponeren! géén gebruik van shampoo, dus geen kleverige resten in het tapijt na reiniging reiniging met Mister Steam houdt het tapijt langer schoon en verlengt de levensduur licht in gewicht, gemakkelijk te bedienen lage huurtarieven AUTOBEDRIJF M. VAN VELDE biedt aan auto 's met garantie. Inruil, finan ciering en verzekering mogelijk. Opel Kadett spec. 1974 Opel Kadett spec. 1976 Opel Rekord 1900 4 drs, Opel Rekord 1700 1974 Opel Rekord 2100D 4 drs Opel Rekord 2100D 2 drs Opel Rekord Car. 2x 5 drs. 2100D1975 Opel Manta Bellinetta I9S 1976 Opel Ascona 16N 1975 Opel Ascona 1900SR 1974 Allegro1974 Allegro1975 Peugeot 304 GL 1974 Renault 5 TL1976 Renault R16 TS Citroen 2 CV 4 Citroen 2 CV 6 Citroën Dyane Chevrolet Malibu classic de luxe 1975 Ladal500S1975 Simca 1000 Rally I 1973 Simca 11Ó0LX1976 Ford Taunus 1600 1971 Ford Escort 1300 autom1972 Datsun Cherry1972 Toyota Corolla coupé ’73 Toyota Corolla coupé ’75 Van maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 tot 21.00 uur. Zaterdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Zondags gesloten. Showroom en werkplaats Dorpstraat 59 tel. 2787 (privé 2239). .1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 18