In ieder huis een fiets van Frans Versluis! "yerbakel' 2 paar halen en slechts 1 paar betalen! j v.d.BERGi v Mister Steam is te huur A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag Weekendreclame: 10 B ERGO WAFELS Party service Machine-monteurs voor de montage-afdeling. administratief- assistente leeftijd 18-20jaar. Schildersbedrijf Groenendijk Vlasveld I VERBAKEL I VAN DER LINDE I Chr. Tuinbouwschool j Hazelnoot- schuimtaart van 7.50 voor 7 ’’Het Boetiekje” VOORLICHTINGSAVOND i MEDEWERKER ERVAREN SCHILDERS *u betaalt het hoogste paar in prijs f Welke mevrouw f In elke prijsklasse een ruime keus, dat is onze leus. Staatsloterij Lotto-Toto v.d. Krans H 5 5 fill TEL. 2012 Da! 7T1W TK’n L, SCHOENEN LEDERWAREN REPARATIE KERKWEG f77 WRDDINXVEEN WADDINXVEEN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin SCHOENHRNDEL IS yjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim I iwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiHiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin WEE Bij bremmer schoenen s met roombotervulling voor Inlichtingen over huurtarieven bij: Gevraagd: TELEFOON 2264 WADDINXVEEN BEETHOVENLAAN 72 Een lekker taartje Zij zal worden belast met eenvoudig con- S trolewerk, alsmede de prijsverwerking van de binnenkomende goederen. Sollicitaties, uitsluitend schriftelijk aan SAMENWERKINGSSCHOOL VOOR HAVO/ATHENEUM te WADDINXVEEN Passage 31 Telefoon 2818 Luifelbaan 6 Telefoon 4682 SIGARENMAGAZIJN Kefkweg Oost 175 I Waddinxveen, tel. 2275 P. Bremmer MACHINE- en APPARATENFABRIEK J.BOEREB.V. Fabrikant van breedbandschuurmachines vraagt: Inlichtingen worden gaarne verstrekt aan ons adres: Brugweg 121, Waddinxveen. Tel. 01828-4400. Middelburgseweg 15 en 40, Reeuwijk, tel. 01829-4247 b.g.g. 2857 b o d o zi c b w n d a N C L g ri k Si d ti g e e d ti n e a h t t f d l c t vraagt voor haar afdeling Boekhouding een Waddinxveen: Dorpstraat 38, tel. 2373 Boskoop: Zijde 3-7, tel. 01727-2544 BOSKOOP t de Kg mc Nc W vc er be Ui de st: N la k< er W zc d< U er vc vc O] tr zi D di O’ d, bi reinigt sneller dn grondiger dan elke andere methode al het vuil wordt verwijderd (niet verspreid zoals bij shamponeren! géén gebruik van shampoo, dus geen kleverige resten in het tapijt na reiniging reiniging met Mister Steam houdt het tapijt langer schoon en verlengt de levensduur licht in gewicht, gemakkelijk te bedienen lage huurtarieven Hebt u ’’saaie” voorwerpen in huis o.a. van j koper, tin, hout of riet, laat ze door ons a opvrolijken niet zonnige droogbloemen. BLOEMSIERKUNST ’’LITTOOY” U Tuinbouwweg 4, Waddinxveen, tel. 01828-2855 In verband met de aanmelding van leerlingen voor het komende cursusjaar belegt de Commissie van Bestuur voor de Samen werkingsschool voor Havo/Atheneum een op donderdag 9 februari 1978 ’s avonds 8.00 uur in de Samen werkingsschool, Sniepwegól, Waddinxveen. Op deze avond worden in het bijzonder verwacht de ouders die overwegen hun kind voor de brugperiode van het cursusjaar 1978/1979 aan te melden. Lesprogramma, levensbeschouwelijk onderwijs, dagelijkse gang van zaken, bestuurlijke organisatie en totstandkoming van de school zullen worden toegelicht. Ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Inlichtingen over de Samenwerkingsschool bij de rector drs. M. Verhoog, tel. 01828-6665 (school). Commissie van Bestuur voor de Samenwerkingsschool voor Havo/Atheneum te Waddinxveen. J Gevraagd een in algemene dienst o.a. tuinwerkzaamheden Sociale voorzieningen en vakantieregeling volgens rijksregeling. Tl Met Mister Steam kunt U zelf uw tapijt, vloerbedekking of meubelstoffering reini gen. Mister Steam is een handige reinigingsma- chine die dankzij een uniek procédé uw tapijt in een oogwenk weer als nieuw maakt WEEKBLAD VOOR WADDINXVEENWOENSDAG 1 FEBRUARI 1978 ,'ïi. ak Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan het z Bestuur van de school, Zijde 105. i *1.1 ci/’ue/co- is bereid om i toor van notaris In ’t Hol te Waddinxveen voor de KOFFIE TE ZORGEN EN EVEN TUELE VERDERE LICHTE HEDEN TE VERRICHTEN? J Gaarne schriftelijk opgave aan het kantoor 5 J Prinses Beatrixlaan 6 te Waddinxveen. J is bereid om in de morgenuren op het kan- S 2 toor van notaris In ’t Hol te Waddinxveen A 2 voor de KOFFIE TE ZORGEN EN EVEN- A 5 TUELE VERDERE LICHTE BEZIG- S 2 HEDEN TE VERRICHTEN? Gaarnp crhriftpliiV nnaavp fian het Icantnnr rd

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 10