de pater - makelaardij b.v. waddinxveen exclusions f tuinmeubel show Notaris J. in ’t Hol: Niets onregelmatigs bij transactie Wanneer koopavond? huis kopen? huis verkopen? Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Heemskerk BV fi verboom makelaardij b.v. jüj Aankoop panden Th. S. H. H. van Rooijen in opspraak gebracht j B.enW. hebben l besloten Modeshows in Gereformeerd Verenigingsgebouw Brugboetiek: Forse bloem motieven en ferme ruiten Onafhankelijk Nieuwsblad Hou ze in de gaten! IIIIIIHlIlllllllllllllllliillllIllIllllliiilIlIllllIllllH l' 1 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkieding helemaal voor jouuuu TORBAS (UcINBMJ Kinderen zijn kinderen. Waarschuwen is niet genoeg. ii|!|hiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Zie elders in dit Weekblad. VOOR TELEFOON 01828-2218 van alle pantalon nog steeds niet is weg te den- as- EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. doet zij mede namens haar schoonva der Th. S. H. H. van Rooijen van het na de mondelinge afspraak is de burge meester met de heer Van Rooijen naar de notaris gestapt, die hierover van te voren werd gebeld, maar eerder nog Elefant Erbacher Darolet Teakhouten banken, tafels en stoelen. I Dorpstraat 33, Waddinxveen [Ml WOENSDAG 15 MAART 1978 Z 33e JAARGANG - Nr. 1555 de heer Van Rooijen te danken, dat er een clausule in het koopcontract is op genomen, dat indien de heer N. de Bruin (huurder pand Dorpstraat 62) zijn recht laat gelden (bijvoorbeeld via een proces) hij dit niet bij de heer Van - 1 ’J 1 moeten doen”. Zie verder elders in dit Weekblad voor Waddinxveen. Waddinxveen^ gen. Zeer geschikt voor een avondje uit. Alleen wel vrij prijzig. Effen blazers met geruite rok of een mantelpak ge heel van dezelfde stof zijn ook ”in”. niets van de zaak wist. Ook deze vond minstens vreemd dat er zo’n haast ach ter de zaak werd gezet, maar als neu traal persoon kon hij niets doen om de nen' i 795- WADDINXVEEN Notaris J. in ’t Hol heeft bij het ondertekenen van het koopcontract tussen de Amsterdammer Th. S. H. H. van Rooijen en de gemeente Waddinxveen over de aankoop voor f 275.000,- van de grond met opstallen aan de Dorpstraat 62 en 64 niets onregelmatigs of baar is of wordt dit voorjaar en Amsterdamse Marcatorplein uit de doeken hoe de onderhandelingen over de aankoop van de twee Dorpstraat- huizen met erf en tuin zouden zijn ver lopen. In haar brief worden de raadsle- koop tegen te houden. Aan hem heeft den met nadruk gevraagd aan de aan koop geen goedkeuring te hechten en te proberen de gang van zaken rond deze transactie op rustiger wijze te la ten verlopen. Wat mevrouw Van Rooijen-Vlaanderen over de notaris schrijft is dit: ’’Meteen Rooijen, maar bij de gemeente zal Weekblad voor Waddinxveen - ’’HAAST” oIn dit schrijven - waarover elders meer deze zaak komt aan de orde in de brief in dit Weekblad voor Waddinxveen - die mevrouw C. C. (Tineke) van Rooijen-Vlaanderen uit het Zuid- Zuidkade 6 Achter Verbakel bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821 -2268 Voor u het weet zit u alweer in uw tuin of op uw balkon van het voorjaars-zonnetje te genieten. Zorg dat u dit jaar niet te iaat bent met het kopen van uw tuinmeubelen en breng een bezoek aan onze tuinmeubelshow. Ruim 300 m2 met exclusieve merken zoals: Heriag Royal Herlag Klassiek Garden Master Frabuter Redwood Ruime parkeergelegenheid. Dagelijks geopend. Vrijdagavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Bleiswijk - Hoefweg 191 - (naast V veiling Bleiswijk) - tel. 01892-3044 ’hp 500 mtr Lang rijksweg Den Haag Utrecht. De mannequins van de Brugboetiek die twee avonden lang vrouwelijk Waddinxveen liet zien wat draagbaar is dit voorjaar en deze zomer. iFoto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom Kortom voor iedereen is er wat wils. Het enige wat ontbrak waren de T- aan de natuur ontleende motieven, dinxveen genieten van de badmode. shirts, op een enkele zwarte na. Hon- Traditiegetrouw lieten op deze mode- Leuke en niet dure bikini’s, badpakken derd drie modellen zijn er in het Gere- "l'~J" 1waaraan enz. Het badpak blijkt weer terug te formeerd Verenigingsgebouw getoond Groenendijk zijn van weggeweest. Een sportief bad- en dat is zeker nog niet alles. De avond z-1 r- amlz IC Mr» dr, C1 n mot z4 o kolzanrl mnl/inr. las- onwettigs opgemerkt. Als dat het geval was dan had hij de onderteke ning van de stukken niet laten doorgaan. De heer In ’t Hol, die ons dat gistera- Hollandse Valkenburg rond het wee- vond zei, lichtte nog toe met de heer keinde heeft geschreven aan alle Van Rooijen apart te hebben gespro- gemeenteraadsleden, ken, zoals hij dat wel meer pleegt te doen alvorens er handtekeningen moe ten worden gezet. Zijn handelwijze in WADDINXVEEN Het college van Burgemeester en Wethoü- f ders van Waddinxveen heeft weer een uittreksel van de besluitenlijst I van de B. en W.-vergaderingen gepubliceerd. Daarop komen de volgende zaken voor: j TENNISBANEN 1. Het college heeft besloten aan de Heidemij. B.V. opdracht te verlenen tot aanleg van acht tennisbanen in de Vondelwijk. H. HLTZER 2. Het college heeft zich door wethouder Huizer doen verte-1 genwoordigen bij de installatie van de indicatiecommissie bejaardenoorden. KERNENBELEID 1 3. Het college heeft overeenstem ming bereikt over de eindre dactie van de nota ’’Uitgifte van gronden” en de voorberei- dingsnota ’’Kernenbeleid”. Deze nota’s zullen thans in de openbaarheid worden ge bracht. Voor de behandeling is een zodanig schema opgesteld, dat de behandeling door de ge meenteraad in de maand juni 1978 zal kunnen geschieden. DORPSTRAAT 4. Het college heeft van het bu reau Stad en Landschap een eerste nota ontvangen inzake verbetering van het gebied Dorpstraat en deze thans in studie genomen. MIGRANTEN 5. Het college heeft van de Stich ting Bijstand Buitenlandse Werknemers Rijn en Lek de nota ’’Gemeentelijk beleid in zake migranten” ontvangen en deze ter advisering voorgelegd aan de directeur van sociale zaken. HUISVESTING 6 Het college heeft op maandag 20 maart 1978 een bespreking met de drie woningbouwvere nigingen over de nota huisve stingsbeleid. WADDINXVEEN Voor de tiende ken. Men kan kiezen uit rib-pantalons jurken met vestjes erover heen gedra- maal was er vorige week weer een mo- met smalle pijp, waarop vooral lange deshow van de Brugboetiek in het Ge- tunieken worden gedragen, en de reformeerd Verenigingsgebouw. Op het Terlenka-pantalon met wijde pijp. De plankier werd voor volle zalen op gebloemde cirkelrokken gaan het dit woensdag- en donderdagavond ge- seizoen helemaal maken en dan gecom- Lange japonnen blijven natuurlijk ook toond wat de voorjaars- en zomermode bineerd met effen blouses. De brique zeer actueel, ditmaal te bieden heeft. Wat direct op- kleur voert hierbij de boventoon. valt zijn de forse dessins, waarbij het accent valt op forse bloemen en andere Na de pauze kon vrouwelijk Wad dinxveen genieten van de badmode. show van de Brugboetiek, waaraan enz. Het badpak blijkt weer terug te formeerd Verenigingsgebouw getoond meewerkten Maap C ~'j----r>.-j (bloemsierkunst), Arnold van der Hei- pak is het ’’wedstrijd-badpak”. Na de werd besloten met de bekendmaking den (drogisterij) en Jan Grit (optiek), badmode kwam de avondkleding aan van de winnares die mocht optreden als Petra, Betty, Tineke, Heleen, Erica en de beurt. Afgelopen najaar heeft de gastmannequin en een ieder kreeg een de ietwat trage Flora zien wat draag- Brugboetiek al een uitgebreide collectie leuk presentje mee naar huis. De pre- j deze laten zien. Welnu, dat kon men nu weer sentatie was in handen van Adri de zomer. De Brugboetiek toonde dat de aanschouwen, nu dan natuurlijk op de Bruin en het decor was van Maap pantalon nog steeds niet is weg te den- zomer afgestemd. We zagen schattige Groenendijk. 5*^ A ./W E V" V'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1