Grote bazar de pater - makelaardij b.v. waddinxveen exclusieue l tuinmeubel show •jcodrif b.v. Bejaardenreis op 31 mei huis kopen? huis verkopen? Serie over Scouting in Weekblad Fraaie handwerken. - Veel attracties. Komt allen! Komt allen! TOI-TOI Zaterdag 22 april, Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. v. d. Linde Heemskerk B V V^rbak^ verboom makelaardij b.v. jüj Eerste bruidspaar Onafhankelijk Nieuwsblad n De luchtige en duchtige mooi-maaier 3 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen k y geld en goede raad 0 I in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 VOOR van Het V.V.H. organiseert 22 april een WADDINXVEEN 01828-4000 HOGE SPMKHEH7E 8924 in het Anne Frank-centrum van 10.00-16.00 uur, ten bate van de bejaarden-sociëteit. Opening v.m. 10 uur door mevrouw A. H. Smallenbroek-van Eek. EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 478» NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. GEREFORMEERD VERENIGINGSGEBOUW, 20.15 uur TELEFOON 01828-2218 send te kombineren, kan alléén Bleyle. nieuwe voorjaars heren vrijetijdsmode van: 33e JAARGANG - Nr. 1561 VOOR ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Waddinxveen: Dorpstraat 38 tel. 2373 Boskoop: Zijde 3, tel. 01727-2544 De zonweringspecialist Vraag vrijblijvend offerte. Dorpstraat 33, Waddinxveen (Ml ftytno vjofdt gratis gedemon streerd door: Voor u het weet zit u alweer in uw tuin of op uw balkon van hetvoorjaars-zonnetje te genieten. Zorg dat u dit jaar niet te laat bent met het kopen van uw tuinmeubelen en breng een bezoek aan onze tuinmeubelshow. Ruim 300 m2 met exclusieve merken zoals: Eletant Erbacher Oarolet Teakhouten banken, tafels en stoelen. dat alle bejaarde deelnemers alvorens uitbrengen. Het plan is de oudere Wad- Avifauna in Alphen aan den Rijn voor dinxveners bij de stembureaus te gaan ophalen. De bejaardenreis gaat ditmaal via de Rijnstreek, het Utrechts weidegebied en het Loosdrechtse plassengebied naar Hilversum, waar in café-restaurant Gooiland de koffie zal worden ge- WOENSDAG 19 APRIL 1978 WADDINXVEEN Volgende week start het Weekblad voor Waddinxveen de aangekondigde serie over Scouting Wad dinxveen. Het is bijzonder inte ressant te vernemen hoeveel Waddinxveense jeugd bezig is met wat vroeger padvinderij werd genoemd. Bovendien neemt de serie de misverstanden die er rond de padvinderij bestaan weg. Hoef weg 191 (naast de veiling) BLEIS WIJK, tel. 01892 - 3044 CO DRIE VLEUTEN. Alendorperweg 10, VLEUTEN, tel. 03407-3252 Naast Flymo, een grote sortering grasmaaimachines en waterpompen. Rabobank O Hoofdkantoor: Kerkweg161 Telefoon alle kantoren 01828-4566 Bijkantoren: Kon.Wilhelminaplein2 Groensvoorde 14 bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 (ikinbm Herlag Royal Herlag Klassiek Garden Master Frabuter Redwood Ruime parkeergelegenheid. Dagelijks geopend. Vrijdagavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 17.00 uur. ycoGritbJf. Blelswijk - Hoefweg 191 - (naast V. veiling Bleiswijk) - tel. 01892-3044 7^ 500 mtr. Lang rijksweo Kom nu vast kijken naar de WADDINXVEEN Jos Visser (23) en Ineke Zandbergen (19) was het eerste paar dat vorige week vrijdag de trouwzaal van het nieuwe gemeentehuis in de echt werd verbonden. De huwelijksp lechtigheid werd geleid door me vrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester. Hierbij was ook aanwezig burgemeester mr. A. G. Smallenbroek, die het kersverse bruidspaar een schets van de Nesse overhandigde. Het paar dat ook nog werd gehuldigd door de majoretten van ’’Concordia”, gaat wonen aan de Nicolaas Beetslaan. JA üuu mumny njnö» H I’* Den Haag Utrecht. pullovers, vesten, slipovers, K overhemden en pantalons, alles in kleur bij elkaar pas- jaardenreis wordt dit jaar gehouden op Amsterdam-Bijlmermeer, Amstelveen Bouwes Palace de lunch zal worden ge bruikt en het Dolfirama zal worden be- WADDINXVEENDe jaarlijkse be- bruikt. Daarna gaat het via ’t Gooi, inschrijfdata zullen in het Weekblad .1.1Ad:.:'- i voor Waddinxveen nog nadere mede- woensdag 31 mei, de dag van de verkie^ en Heemstede naar Zandvoort, waar in delingen verschijnen. zingen voor de gemeenteraad. Het or- J ganiserende Comité Bejaardenreis Waddinxveen zal er echter voor zorgen zocht. Vervolgens wordt naar het ter- dat alle bejaarde deelnemers alvorens re*n Yan Schiphol gereden voor een zij op reis zullen gaan hun stem kunnen rondrit, waarna koers gezet wordt naar het diner. De deelnamekosten aan de Waddinxveense bejaardenreis bedra gen dit jaar. eveneens 25,Over de hS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1