de pater - makelaardij b.v. waddinxveen exclusieue tuinmeubel show Bodes krijgen PSP-program Kerkbouw waarschijnlijk niet haalbaar in woonwijk Zuidplas 1 huis kopen? huis verkopen? Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Lampionnenoptocht Vrijdag 12 mei, Heemskerk BV v. d. Linde ^codrieb.v. 4 laaumo drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen Moederdag 1978, r piano’s vleugels^ Kerkvoogdij-voorzitter G. van Ringelenstein doel voorspelling r Onafhankelijk Nieuwsblad Eindeloze kollektie jeans en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORIBAS (LidNBMJ S'L onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01 S28- 35SI h - 4- Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 33e JAARGANG - Nr. 1563 WOENSDAG 10 MEI 1978 gen Godshuis te bouwen. VOOR TELEFOON 01828-2218 van Waddinxveen bij de gemeentepolitiek voort te zetten”. Over het PSP-program schrijven we elders in dit Weekblad voor U vindt altijd wel iets leuks. Taxatie Stemmei iratiel SPEELWEIDE WINGERD, 20.00 UUR EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. naar de mensen gebracht zou moeten worden. Dorpstraat 33, Waddinxveen Exclusieve kol lek tie, EIGEN IMPORT! VOOR ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Waddinxveen: Dorpstraat 38 tel. 2373 Boskoop: Zijde 3, tel. 01727-2544 De zonweringspecialist Vraag vrijblijvend offerte. Uit Duitsland. Zweden. Frankrijk. Engeland en Italië 19 befaamde merken tuinmeubelen in wit. bruin, greenen. teak en kunststof. Ruime parkeergelegenheid Dagelijks geopend Vrijdagavond tot 21 00 uur Zaterdags tot 17 00 uur Bleiswijk- Hoef weg 191 w (naast veiling Bleiswijk) Tel. 01892-3044. A 500 mtr. Vanaf rijksweg V- J/y Den Haag/Utrecht. s MUZIEKHANDEL CRABETHSTRAAT 1 hoek KATTENSINGEL GOUDA Telefoon 01820 19920 Ooodtdifl lol 9 uu' »»«ond»Q«op«n<l»n»oorts.«d«f» J Laat U zich deskundig voorlichten door onze gedipt. i 1M i ldavierboimn^ÉHLU14iU*^^V Zuidkade 6 Waddinxveen j Achter Verbakel J bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën verboom makelaardij b.v. julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 ofOl 821-2268 (lkinbmJ ’’Voor mij lijkt het echter een onhaal bare zaak dat wij in de nieuwste Wad- dinxveense woonwijk een eigen kerk gebouw zullen kunnen neerzetten. Het is daarom niet ondenkbaar dat er voor kerkdiensten in die wijk gebruik ge maakt zou kunnen gaan worden van een door de gemeente of vanwege par ticulier initiatief gesticht centrum, waar diverse kerkgenootschappen terecht zullen kunnen”. Met een straks gerestaureerde Brug- kerk en het feit dat de hervormde kerk voogdij van de grootste kerk ter plaatse de mogelijkheid bezit het wijkgebouw De Hoeksteen aan de Esdoornlaan nog flink uit te breiden, doet vooralsnog veronderstellen dat er in Zuidplas 1 geen zelfstandig kerkgebouw zal kun nen worden gebouwd. Maar een defini tief oordeel laat zich daarover voor wat de Centrale Hervormde Gemeente be treft nog niet vellen, omdat dan meer gegevens over de opzet en omvang van Zuidplas 1 beschikbaar moeten zijn. WADDINXVEEN De gemeentebodes P. T. Rooks en C. van Gils (rechts op de foto van Sjaak Noteboom van rechts naar links) hebben gistermiddag uit handen van PSP-lijsttrekker Wim van Breemen het pacifistisch-socialistisch gemeen- teraadsprogramma 1978-1982 ’’Baas in eigen gemeente” aangeboden gekregen. De met een rood lint bij elkaar gehouden stapel partijprogramma’s werden in het raadhuis afgegeven ter verspreiding onder de kleine honderd gemeente ambtenaren. Wim van Breemen, die met een aantal mede-kandidaten naar het Raadhuisplein was getogen, liet de PSP- gemeenteraadsprogramma’s vergezeld gaan van een bos rode tulpen. De Waddinxveense pacifistisch-socialisten zijn duidelijk van plan de in de huidige raad bezette ene zetel in de in septem ber nieuw aantredende gemeenteraad te handhaven. Vier jaar geleden nog heeft de PSP met de PvdA, D’66 en PPR sa mengewerkt bij de gemeenteraadsverkiezingen. In het gemeenteraadsprogramma wordt gezegd dat van de samenwerking- sgedachte buiten de raadsfractie weinig terecht is gekomen. De PSP: ”De PvdA heeft reeds in een zeer vroeg stadium be sloten om in 1978 zelfstandig de gemeenteraadsverkiezingen in te gaan. Ook een samenwerking met de PPR werd door deze partij afgewezen. Omdat samenwerking met andere partijen helaas onmogelijk is, heeft de PSP besloten, door met een eigen lijst uit te komen, haar inbreng in de gemeenteraad en mede daadoor in het betrekken van de bewoners van Waddinxveen bij de gemeentepolitiek voort te zetten”. Over het PSP-program schrijven we elders in dit Weekblad voor Waddinxveen. Kom kijken^f ^^^qrootse koliek!. ONMOGELIJK? De heer Van Ringelenstein houdt er vooralsnog ernstig rekening mee dat het wel eens tot de onmogelijkheden van alle Waddinxveense kerken zou kunnen behoren in die woonwijk ten zuidwesten van het sportpark ”de Sniep” een eigen kerkgebouw neer te zetten. Wellicht zal gezocht moeten worden naar een gezamenlijke plek waar kerkdiensten kunnen worden ge houden. Een kerkelijk centrum bij voorbeeld, dat doordeweeks voor andere doeleinden beschikbaar is. De kerkvoogdij-voorzitter maakte duide lijk dat er overigens weer terug wordt gekomen op de gedachte dat de kerk dit jaar op le Pinksterdag. Een dubbel zonnige dag zou het dus kunnen worden voor alle moeders mits... uw daar aan meewerkt en even de moeite neemt, om bij ons langs te komen. WADDINXVEEN Binnen de kerkvoogdij van de Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen is kortgeleden gesproken over de mogelijkheid van kerkbouw in de woonwijk Zuidplas 1, die na 1980 ten zuidwesten van het sportpark ”de Sniep” gerealiseerd gaat worden zo dra Zuidkade 1 zal zijn volgebouwd. In deze woonwijk tussen de Pias weg en de Tweede Bloksweg/Beijerincklaan/IJsermanweg zullen zo’n 1.250 huizen worden neergezet. Kerkvoogdij-voorzitter G. van Ringe- de Centrale Hervormde Gemeente is lenstein zei ons deze week dat er door de laatste jaren wel zo geweest dat het de kerkvoogden en notabelen nog eventueel neerzetten van een vierde slechts in een zeer oriënterend stadium hervormd kerkgebouw (na de Brug- de mogelijkheid van kerkbouw in kerk aan de Kerkweg-Oost, De Hoek- Zuidplas 1 aan de orde is geweest, om- steen aan de Esdoornlaan en de Bethel- dat uit alles duidelijk is geworden dat kerk aan de Bilderdijklaan) niet als een de gemeentelijke ontwikkeling toch verrassing zou behoeven te komen. De wei gaat plaatsvinden op de plek achter vraag is alleen of Waddinxveens nieuw- het sportpark ”de Sniep”. ste woonwijk Zuidplas 1 voldoende Het financieel-economisch beleid van draagkracht zal hebben om daar een ei- 3 J -> 'Z, A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1