Com. van den Bosch heeft weer ’n eigen tennisploeg WEEKBLAD- SPORT Feestavond De Gouwe Schaak mee met WSV Waddinx veen tennis: We zullen doorgaan ’t Begint er om te spannen bij Be Fair-tennis Hou ze in de gaten! 4 11 J1 «0* f X - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Kinderen zijn kinderen.Waarschuwen is niet genoeg. '■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I Zaterdag tournooi WSE WADDINXVEEN Zaterdag houdt Het jeugdbestuur van WSE hoopt dat de voetbalvereniging WSE voor de ieder team met sportieve middelen zal verenigingen WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 10 MEI 1978 2. Initiatiefnemer Corn, van den Bosch, presenteerde Corn, van den Bosch (groenvoorzieningen en tennisvloeren) gebruik te maken. Per slot van reke ning hebben wij als onafhankelijke slaat, blikt tevreden terug op het afge lopen seizoen. De opzet om met een De tennisploeg van Corn, van den Bosch. Gehurkt van links naar rechts: Wim Plomp, Frans Hoebee, Jan Tuinstra, Vincent Salari en Ron Groot. Staand van links naar rechts: Karel Emnielot, FredKandou, Renee Sijthof, Joop diverse van onze spelers in een hogere toernooiklasse heeft ingedeeld. Zo heb ben we inmiddels al drie B-spelers Joop Spee, Vincent Salari en Carel Emmelot binnen onze gelederen, laat hij weten. Corn, van den Bosch laat er echter geen twijfel over bestaan, dat hij de be grippen ’’discipline” en ’’sportiviteit” hoog in zijn vaandel voert. ’’Rackets smijten is er bij ons niet bij”, zegt hij vast beraden. In de komende maanden zal de Van den Bosch-ploeg alles in het werk stellen om de successen van 1977 te evenaren. Eenvoudig zal dit niet zijn, zeker niet, nu diverse' spelers in een zwaardere klasse zijn ingedeeld. Belan- grijker is echter de vaststelling, dat de wijze waarop de Van den Bosch-ploeg wordt voorbereid en begeleid een sti mulans is voor een verdere verhoging van het tennispeil in de regio. WADDINXVEEN Voor de afdeling tennis van Be Fair begint zich al bij de aanvang van de tweede competitiehelft de einduitslag af te tekenen. Het eerste herenteam won nu de return tegen Overschie met 5-1 (vorige week: 3-2) en moet uitkijken, anders worden ze nog kampioen ook. Heren 3 behield een goede kans op het kampioenschap door met 3-2 (vorige week: 4-1) van naaste concurrent Bergschenhoek te winnen en heren 4 moest met 1-4 (vorige week: 2- 3) ervaren dat Merwede sterker was, terwijl heren 5 dank zij een 4-1 (vorige weck: 4-1) overwinning regelrecht op de titel lijkt af te stevenen. Schiebroek zag kans om heren 6 van de volle winst af te houden 3-2 (vorige week: 4-1). De mixed teams hadden ook niet te klagen over succes waarbij het le tegen KSVV ’71 een moeizame 3-2 zege boekte (vo rige week: 4-1). Het tweede zag kans de return nu in eigen voordeel te beslissen 3- 2 (vorige week: 1-4), terwijl het 4e aan de kampioensconcurrent weer een 2-3 (vorige week 2-3) zege moest toe staan en mixed 6 drie punten binnen haalde dankzij een 4-1 zege op Baren- drecht (vorige week: 3-2). Bij de jeugd wisten de vier teams allen de drie winstpunten te behalen. Het eerste deed dit ten koste van CC met 4- 1 (vorige week: 0-5) waarmee bewezen is dat dit team steeds beter draait. Het tweede team won met 4-1 van Hiaten en het derde maakte geen fout zodat Overwaard een 5-0 (vorige week: 4-1) verlies kreeg te verwerken. Jeugd 4 hield thuis Ridderkerk met 4-1 op een veilige afstand. Van de damesteams valt o.a. te vermei- WADDINXVEEN Aan de reeks successen van de tennisvereniging ’’Waddinxveen” schijnt geen einde te komen. De resultaten worden met de week beter. Werd door de 8 zondag- teams vorige week nog één wedstrijd verloren, nu werden 6 wedstrijden ge wonnen en eindigden er 2 in een ge lijkspel. Het eerste tennisteam overrompelde het sterke Never Out uit Den Haag met 7-1team 2 behaalde een zeer zwaar be vochten zege tegen Krimpen 1 en team 3 won gemakkelijk tegen Gravellers in Den Haag. Het onderstaande vierde team behaalde weer een puntje tegen het Haagse Thor R.W. maar blijft in de problemen. Het jeugdige vijfde team stelde haar plaats in de vierde klasse praktisch veilig door tegen het sterke Theseus uit Delft een punt weg te kopen. De voorsprong op het onder staande Papendrecht bedraagt nu 3 punten. De jeugd van het zesde team ging onverdroten voort op de goede weg en speelde het Rotterdamse Victo ria 9 van de baan 7-1. De twee heren teams zijn praktisch kampioen na de overwinningen tegen Montfoort 1 en Krimpen 4. De herenteams op zaterdag leverden goed werk. Team 1 stevent op de titel af na de 5-0 zege van zaterdag, terwijl heren 2 en 3 eveneens met knappe overwinningen voor de dag kwamen. Alleen team 4 gaat moeilijke weken te gemoet. De volgende wedstrijd tegen Zwartewaal gaat de bslissing brengen over degradatie. De damesteams zullen zich dit jaar alle minimaal handhaven. Het eerste kwar tet mengt zich zelfs in de strijd om de bovenste plaats na de 3-2 overwinning van vorige week. TITELS De volgende competitiedag wordt ge speeld op 20 en 21 mei. De eerste kam pioenen kunnen/zullen dan worden be groet. De verwachting binnen de vere niging is dat minimaal 5 teams uit de zondagcompetitie met de titel gaan strijken, terwijl het eerste team wellicht voor een verrassing zorgt door in Utrecht Iduna een nederlaag te bezor gen. Tenslotte kan ook het eerste (za terdag) herenteam het kampioenschap nauwelijks meer ontgaan. De spelers zijn erg tevreden met de trainingen. Woordvoerder Vincent Sa lari hierover: ’Tedere zaterdagmorgen van 7 tot 9 uur trainen was natuurlijk eerst wel even wennen. De gevarieerde oefenstof deed ons het vroege opstaan gelukkig al snel vergeten. Verder waren we erg blij dat de gemeente Wad- toumooi”. Voor zondag 14 mei (Eerste Pinksterdag) staat een i. jeugdtournooi voor C-l en WADDINXVEEN De nu vol gende diagramstelling ontstond in een partij voor de huishoudelijke competitie van de Wad- dinxveense Schaakvereniging. (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer (duivensport) Vereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloën)Basketbalvereniging TOOS (basketbal). De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen op het programma. De deelnemende zijn: ADO (’s- WADDINXVEEN Op vrijdagavond 12 mei houdt zwem- en waterpoloclub De Gouwe een grote feestavond in het Gereformeerd Verenigingsgebouw aan de Stationsstraat. De toneelvereniging VIOS uit Reeuwijk voert dan het to neelstuk op ”Een beeld van een man”. De dansmuziek wordt verzorgd door "The Mellow Tones”. Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs t/m 16 jaar f 4,— p.p.; volwassenen f 6,- p.p. Kaarten verkrijgbaar bij E. Overdam, Mozart- laan 7, telefoon 3021H. van Erk, Burg. Trooststraat 62, tel. 2521. Alle leden (met introducé’s) zijn welkom. vaantjes) in de diverse pou- dorf), Fortuna (Vlaardingen), Velox (Utrecht) en WSE. Dit tournooi zal op twee velden gespeeld worden, om 11.00 uur aanvangen en om 16.00 uur eindi gen. Het jeugdbestuur van WSE is er van overtuigd, dat er op deze dag van j i en re kent op een groot aantal belangstellen den. Spee, Hans Snaterse, Ferdinand Stokla en Frans van der Sman. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). den dat het eerste alweer won, waarbij WADDINXVEEN Zaterdagmorgen ZWAAR GETRAIND De groep heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen inmiddels achter de rug. Onder leiding van supervisor Frans van der Sman en trainer Ferdinand Sto kla werd gedurende enige maanden een zwaar en gevarieerd oefenprogramma Corn, van den Bosch (38) staat aan het hoofd van het door hem in 1963 gestichte bedrijf dat in de sector groenvoorzieningen (75%) en tennisvloeren (25%) werk biedt aan 18 man. Het Waddinxveense bedrijf, dat straks gevestigd is in een nieuw complex aan de Tuinbouwweg, is te vinden in heel Nederland, maar vooral in het westen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/SjaakNoteboom]. bundeling van krachten binnen deze groep en dank zij een gericht training sprogramma het tennispeil in de regio te stimuleren is zeker geslaagd. Dat Óp maandag 15 mei (Tweede Pinkster- ^‘Jkt wel uit het feit’,dat de tennisbond dag) is er dan het veteranen-toernooi om de Wes van der Zijdenbokaal. Wes van der Zijden is de ’’terreinarchitect” van WSE en hij is de man die er altijd voor zorgt dat de velden van WSE er piekfijn uitzien. De aanvang van het nog vier toernooi is om 10.00 uur, de prijs uitrei- -- king om 16.35 uur. De deelnemende verenigingen zijn: Nieuwkoop, MMO, Schoonhoven, Waddinxveen, Floreant, GSV, Moerkapelle, Moordrecht, WDS en WSE. Verder is er nog dit: F-pupillentournooi op zaterdag 20 mei. Deelnemende ver- Bodegraven, DONK, de voetbalvereniging WSE voor de deze keer Holy als slachtoffer diende, 4-1. in het Burgemeester Warnaarplantsoen de door hem geformeerde tennisploeg. Vorig jaar startte de Waddinxvener met afgewerkt, dit in tenniskringen unieke experiment. De door Corn, van den Bosch op de been gebrachte regionale tennisploeg, aangevuld met één nationale vedette, oogstte zoveel succes op de diverse toe rnooien, dat voortzetting van dit expe riment niet uit kon blijven. De ploeg bestaat thans uit Theo Gorter dinxveen en de gelijknamige tennisclub uit Amsterdam, die in nationale en in- ons in de gelegenheid hebben gesteld ternationale A-toernooien zal uitko- van het park aan het Warnaarplantsoen men en de regionale spelers Carel Em melot, Vincent Salari, Fred Kandou, Ron Groot, René Sijthoff (allen van de groep geen eigen banen, tennisvereniging "Waddinxveen"), Initiatiefnemer Corn, van den Bosch, Wim Plomp, Jan Tuinstra (Be Fair- die iedere trainig met Argus-ogen gade- tennis), Frans Hoebée, Hans Snaterse en Joop Spee (Tiod, Gouda). Wit is aan zet: 1. h4-h5! In de partij volgde 1. Lg5 x e7 waarna het ergste voor zwart voorbij was. Ook 1. De4 x e6 zou niet aantrekkelijk geweest zijn wegens 1.Pd7-c5! Le7 x g5 Op 1.d6-d5 wint wit met 2. De4-h4. 2. h5xg6, Tf7-g7. 3. De4 x e6 schaak, Kg8-h8. 4. Pf3 x g5, Dd8 x g5 of 4. Pd7-f6 5. Pg5-f7 schaak, Tg7 x f7 6. De6 x f7 met beslissend voordeel voor wit. 5. De6-e8 schaak, Tg7-g8. 6. Th 1 x h7 mat. ”0me Piet” van Zaal, een man die voor „J en i selbokaal toegezegd, zodat dit evene ment nog een aantal jaren een vervolg zal krijgen. DRUK WEEKEND B-groep Zaterdag 13 mei is er dus het ’’open groep zullen finales gespeeld worden - -- -)uur. internationaal verenigingen: BSC, Jodan Boys, Soccer B-l elftallen Boys en WSE. Aanvang 11.00 uur. en DCV. Op donderdag speelden de elftallen D-l, D-2, D-3 en D-4, op za terdag E-l, E-2, E-3, E-4 en E-5. Met 1 punt voorsprong op DCV won Nieu- werkerk voor de derde achtereenvol- wisselbeker definitief in het bezit kwam emgingen: Olympia, Ona en WSE. F-l, F-2 en F-3. n nog steeds Fr zal gespeeld worden op vier F nieuwe wis- halve) veldjes. Het tournooi begint om 9.00 uur en zal eindigen om 12.15. Zaterdag 20 mei: A-l tournooi. Deelne mers: Amsvorde, Dubbeldam, Nieuw Lekkerland, RK DEO en WSE. Aan vang 12.45 uur. Zaterdag 27 mei: Lepelaar-tournooi voor: C-2, C-3 en B2. Deelnemende vingen (19, 22 en u jaarlijks terugkerende festijn zijn plaats verdiend. Het is de bedoeling dat een ieder (georganiseerd of niet georgani- belangstelling van de zijde van de ou- zelf een team (straat-, school-, buurt- of gehouden mede dank zij een behoor- goed voetbal te genieten zal zijn -lijke financiële injectie van Makelaar- het dij De Pater aan de Brugweg. Donderdag 4 mei en zaterdag 6 mei stond bij WSE in het teken van het ”Ome Piet van Zaal-tournooi”, een jaarlijks terugkerend tournooi dat is begonnen met twee deelnemende WSE-teams en waaraan nu negen WSE-elftallen deelnemen en verder 1 over i._„ de Top- verenigingen: Nieuwerkerk, MSV, VEP 'Schreven: Schele’ Henkië^Zwart- --«v il van 6 Miljoen, Jong Oranje, (nogmaals) de 11 A4:it -- J I nM B-groep ziet er als volgt uit: gende maal dit tournooi, waardoor de An8eles Cosmos, FC Atlantis, De wisselbeker definitief in het bezit kwam emgingen: Bodegraven, i vks, United, F.C. Schuimpie en Mal- van Nieuwerkerk. Echter geen nood Gouda’ RVC, Soccer Boys, Esto, GSV, Ion Drukwerk. 6 ru,-wee ri c -> r- Deze deelnemende teams staan borg WSE veel heeft betekend °r ®e,n toernooidag, welke gespeeld betekent, heeft reeds u^en °P d? dne WSE-velden aan ?e Willem de Rijkelaan vanaf 8.30 uur s morgens tot, non stop, 18.30 uur 's fï°,nds- De E-groep zal van 8.30 tot •’x „uur zijn wedstrijden spelen, D van 8.30 tot 13.30 uur, de C- en Eë aa 3-30 tot 18.30 uur. Alleen in de C- f welke aanvangen om 17.40 derde maal een ’’open tournooi”. Af- strijden voor de eer én voor de prijzen Gravenhage), Düsseldorf-Nd. (Düssel- gaande op het groeiend aantal inschrij- (bekers en i -- dit jaar 27) heeft dit les en dat iedere deelnemer, leider en 71j scheidsrechter een plezierige dag zal verdiend. Het is de bedoeïingdat een hebben. Gerekend wordt op een grote seerd) in de gelegenheid wordt gesteld ders- Het WSE-toernooi kan worden verenigingselftal) op de been te bren- lijke financiële injectie van Makelaar zen en dit in te schrijven voor l.~. open tournooi”, dat is te vergelijken met het ’’luilak-voetbal”. In de E-groep hebben de volgende elf tallen ingeschreven: WSE E-2, FC Tik- kie Trug, WSE E-4 en WSE E-5. Voor de D-groep hebben zich ingeschreven: Clean-inn, de Kometen, De Treffers, evr>t?ra,nie^?'auw’ De Voltreffers, nog 36 elftallen verdeeld svud, de Doordouwers en c_ scoorders. In de C-groep hebben zich Wit '78, FC de Overkant, de 11 6 Miljoen, Legoland, WSE en Wal- - er «.io vuigt uit. c°LAn,8,eles Cosmos, FC Atlantis, De -Lov-iiuiiiipiC en Mal lon Drukwerk. LA. Ha - >111

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 15