WEEKBLAD - SPORT 51 IN rEI sportinstuif gehandicapten officieel van start gaan Onze hoofdredacteur laat Waddinxveense sportspetters Mooi weer bij Reigersburgh ol Jr li B. J. Woudenberg deed mee aan balspel DIPLOMA- ZWEMMEN Zwembad gaat Tweede Pinksterdag ’’even” dicht De Sperwer Zaterdag in ”de Sniep kampioenschap keurturnen 9? 5 I b WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 10 MEI 1978 de Pias weg den, heeft de KNVB afdeling Gouda gemeend, na hiertoe benaderd te zijn door de vereniging ’’Zwemrevalidatie en -recreatie” een dergelijk evenement VIJFTIG VRIJWILLIGERS Naar aanleiding van de overweldigende belangstelling, die bestaat voor de we kelijkse sportinstuiven voor validen, die in de sporthal ”de Sniep” en de De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissenTennisvereniging Waddinxveen pelle aan den IJssel, Zoetermeer, Noor den en Nieuwveen. De eenkomsten worden geleid door s van KNVB en door fysiotherapeuten van de Waddinxveense vereniging ’’Zwemre validatie en -recreatie”. De entreeprijs is vastgesteld op één"1 gulden per deelnemer. (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer (duivensport) Vereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloën) Basketbalvereniging TOOS (basketbal). De tien beste turners van elke leeftijds klasse bij deze voorwedstrijden mogen deelnemen aan het Nederlands kam pioenschap prestatieproeven keurtur nen. De deelnemers zijn verdeeld in vijf leeftijdsklassen, welke als volgt zijn va stgesteld: klasse 3 turners van 18 en 19 jaar, klasse 4 turners van 16 en 17 jaar, klasse 5 turners van 14 en 15 jaar, klasse 6 turners van 12 en 13 jaar en klasse 7 turners tot en met 11 jaar. De turners zullen turnen aan de zes va ste turntoestellen namelijk de vrije oe fening, paardvoltige, ringen, springen, brug en rekstok. De oefeningen op de diverse toestellen zijn gedeeltelijk voorgeschreven. Wanneer men 75% van het maximaal aantal te behalen punten van de voorgeschreven oefen stof behaalt dan ontvangt men het keurturn diploma van het KNGV. TOOS De organisatie van het Nederlands kampioenschap is in handen van de Tr‘™'nxveense gymnastiekvereniging Sender auspiciën van het Konin klijk Nederlands Gymnastiek Verbond. Dok TOOS-gymnastiek is bij het No rlands kampioenschap door vier van naar leden vertegenwoordigd. Marco Een beeld van het hippische festijn dat op Hemelvaartsdag in manege De Reigersburgh aan de Piasweg werd gehouden. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Met mooi weer en onder grote belangstelling is op het terrein van de manege Reigersburgh aan de Pias weg het 13e jeugdconcours voor pony s gehouden. Het traditionele hippische festijn op Hemelvaartsdag trok ditmaal zo n 270 deelnemers/sters. Zoals altijd was de organisatie van dit viervoeter-spektakel weer prima. De be langstellenden hebben gemerkt dat het steeds goed toeven is op Hemelvaartsdag bij Reigersburgh. Maar dan overi gens niet alleen. Afgelopen zaterdag werd aan de Piasweg een wedstrijd voor paarden gehouden met zo’n 150 deelnemers. WADDINXVEEN Woensdag 26 april is er weer diplomazwemmen ge weest. Het maandelijkse gebeuren stond dit keer in het teken van het af scheid van chef-zwemonderwijzer Arie Troost. Het was de laatste keer dat hij met zijn collega Wim van Minnen dip lomazwemmen in Waddinxveen mocht afnemen. Ook dit keer was het aantal geslaagden weer 100%. Van de 95 kandidaatjes voor het A-diploma slaagden er 94 ter wijl er 1 verstek liet gaan. Nadat Arie Troost zijn 13.000ste diploma had uit gereikt, bedankte Wim van Minnen hem voor wat hij in de afgelopen 15 jaar heeft gedaan voor de zwemsport in het algemeen en in het bijzonder de Waddinxveense schooljeugd. Spontaan reageerden de geslaagden daarop, door met z’n allen Arie in het water te gooien, ’s Avonds was er ook voor ze ven volwassenen diplomazwemmen, waarvan er vijf het A-diploma behaal den en twee het B-diploma. De toe- zichthoudster bij de kinderen was me vrouw Pul en ’s avonds bij de volwasse nen de heer Scholten. De geslaagden zijn: A: Mevr. J. Vernooij-van der Voorn, de heer A. J. Sonneveld, Mevr. M. Kennepohl-van Os, Mevr. P. M. Slagter-Cowan, Mevr. A. Schuivers-Pasterkamp, Sander Bou- man, Chris van Dijl, Mariska Valk, Jen- neke Buys, Wendy de Meij, Mirjam Overdam, Judith de Rooy, Marielle Kroon, Scarlet Stolker, Krista Verweij, Patrick Staring, Nicole Klein Nagel- voort, Johan Breedijk, Marjan Sleeu- wenhoek, Patrick Eenjes, Rixt Bokma, Marino van Zwet, Edwin van de Akker, Jan van den Hazelkamp, Maarten van der Zwaag, Mandy Horvers, Marike Russcher, Nicolette van Dijk, Peter Kwaak, Sandra Bunnik, Bart Kerver, Coenraad Spaans, Jeanne Marie de la Croix, Perry de Leeuw den Bouter, Est her Vermeulen, Carola Koop, Roseline van Tol, Matjo Jansen, Ellen van Wil gen, Dennis Pirovano, Jeroen Keizer, Karin Lafeber, Sebastiaan Doetjes, Li- zette van den Helder, Danielle Hon- koop, Remko Burger, Bastiaan van der Bas, Edzo Korzaan, Simone van Carola van Vliet, Jurate Chimarios, Mellanique Jansen, Janneke Terpstra, Angelique Budding, Tijn Kramer, Mary Ann van de Hijden, Edwin Schil- peroord, Rene Marchand, Anja de r- rn j Leeuw, Miranda Burger, Jolanda Leef- Jt,w0U lang, Miranda van Helden, Jurgen n,a,na Roos, Nico Brouwer, Johan de Jong, Liesbeth Wijsman, Ingrid Swart, Nico Ruijg, Elwin Veldhuis, Sharmila Ram- baran, Madelon Leunissen, Hans van Grieken, Peter Wubbe, Ronnie Tolle naar, Jose Moerings, Tim Daalhof, Na ncy Verboom, Ricardo Hipke, Annie Moons, Hilda Honkoop, Ton Hoogen- doorn, Lucia Roling, Errol Benschop, Michael Oosthoek, Henny Schuit, Ca sper Kok, Jaco Hodzelmans, Francisca Smedinga, Darinka de Bruin, Wendy Engelen, Gert Jan van Delft, Gerben Speksnijder, Ivar Sonneveld, Jasper van Bommel, Rob Janmaat, Frank Ge rbers, Miranda Uyl. B: de heer R. Gerdes, de heer J. Russcher. Een paar strafzaken: Officiële waar schuwing en 10,boete voor N. Uit- tenbroek (WSE BI), twee wedstrijden uitgesloten, waarvan één voorwaarde lijk voor Chr. J, Piris (Waddinxveen 1), 6 wedstrijden uitgesloten en f 15, boete voor F. J. M. Schwiebbe (Sport- huis De Bron 1 - zaalvoetbal), 1 weds trijd uitgesloten en f 15,boete voor S. Vermey (WSE 2), 1 wedstrijd uitge sloten en f 15,boete voor J. de Rouw (Be Fair 3), 1 jaar geschorst en 15,boete J. Appel (Waddinxveen 5), 1 wedstrijd voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar W. Roskam Voetbalclub Waddinxveen, die op 20 mei de kampioensreceptie houdt, heeft de opvolger van doelman Dido Have naar die naar FC Den Haag vertrekt gevonden. Bij de Waddinxveners heeft zich aangemeld de Engelsman John Suddeby, die in het afgelopen seizoen het doel van Nieuwkoop verdedigde. Ook Karei Binnendijk (Olympia) gaat naar Waddinxveen. WADDINXVEEN Op maandag 15 mei (Tweede Pinksterdag) is het (ver warmde) openluchtzwembad (diepe bassin) gesloten van 9.00-14.30 uur. De zwem- en poloclub De Gouwe houdt dan het traditionele Pinkster- polotournooi. Met het meedoen aan een balspel liet onze hoofdredacteur zaterdagmorgen in de sportzaal Groenswaard de sport instuif voor gehandicapten officieel van start gaan. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Met het meedoen aan een balspel heeft zaterdagmorgen onze hoofdredacteur B. J. Wou- 58 65 73 88 90 99; W. Slagboom 24 86; denberg de wekelijks in sportzaal Groenswaard aan de Wingerd te houden sportinstuif voor lichamelijk gehan- J Jansen 25 47 55 64; J. van Erk 29; P. - - Bonefaas 31 42 60 79 81 91; C. Bode 36; Gebr. Anders 38 43 114; D. Oskam 45 62 75 80; M. Groen 54 70; L. de Bruyn te starten voor de gehandicapte mede- 74 107; D. Degenhardt 76; T. H. Twigt mens. Overigens opereerde de Wad- en Zn. 78; J. Koren 113. dinxveense vereniging al langer op dit WADDINXVEEN Uitslag van de Waddinxveense postduivenvereniging De Sperwer van de wedvlucht Soignis. Afstand 168 km. In concours 455 dui ven. Gelost om 10.50 uur met kalmé Z.- wind. Aankomst eerste duif 12.49.50 uur, laatste duif 12.56.39 uur. Snelheid eerste duif 1412.53 m. per min., laatste duif 1329.99 m. per min. Uitslag: Verkade-de Wit 1 4 67 68; H. Vink 2 19 32 97 112; N. van Vliet 3 39 49 82 84 94; D. Boere 5 18 26 35 51 56 71 92 108 109; C. Smit 6 34 50 59 93 96; W. Metselaar 7 33 40 52 61 66; D. Heeren 8 9 95 105 110; de Kok-Bijmans 10 11 28 30 37 46 98 101; F. Rip 12 16 57 72 85; C. Toor en Zn. 13 63 103 104 106; van Gelooven-van Dijk 14 69 89 102; H. Metselaar 15 20 27 44 48 53 77 83 87 111; den Ouden-van Gent 17 41; W. Breedijk 21 100; Troost-Tamerus 22 23 WADDINXVEEN Zaterdag wordt in de sporthal de Sniep het Ne derlands kampioenschap prestatieproeven keurturnen voor jongens ge houden in de sectie topsport. Dit kampioenschap is vooraf gegaan door twee voorwedstrijden, die gehouden werden op zaterdag 29 en zondag 30 april in het Nationaal sportcentrum "Papendal” nabij Arnhem. Kleiweg, Jan Nieswaag, Peter Verheul en Arco Zwijnenburg hebben zich tij dens de voorwedstrijden in Papendal bij de eerste tien weten te plaatsen zo dat zij zaterdag aan het Nederlands kampioenschap mogen deelnemen. De kampioenschappen beginnen zater dag om 11.00 uur en zullen omstreeks 16.00 uur afgelopen zijn. Voor belang stellend publiek is er ruimschoots de mogelijkheid aanwezig om de kam pioenschappen bij te wonen. De en treeprijzen zijn f 2,50 per persoon en 1,00 voor de jeugd tot 16 jaar en hou ders van 65+ kaarten. der dicapten officieel van start laten gaan. Hij deed dat op uitnodiging van de KNVB-recreatiesportbegeleider Hek, Lisette Bosman, Ivanka Steijger, Hans van de Water, omdat Waddinxveens burgemeester mr. A. G. Smallenbroek verhinderd De sportinstuif wordt elke zaterdag- morgen gehouden van 10.30 tot 11.45 den en Nieuwveen. De sportieve bij- uur en is opgezet door de commissie eenkomsten worden geleid door re- sportieve recreatie van de KNVB afde- creatiesportmedewerkers van de gebied,wantsindsl976 geeftzijweke- i en de Waddinxveense vere- KNVB en door fysiotherapeuten van de lijks in het Waddinxveense zwembad niging "Zwemrevalidatie en - Waddinxveense vereniging ’’Zwemre- opleiding en begeleiding m.b.t. het re- recreatie”, welke in oprichting zijnde validatie en -recreatie”. De entreeprijs creatief zwemmen voor lichamelijk ge- vereniging onder voorzitterschap staat is vastgesteld op één’’ gulden per handicapten. Laatst konden we er nog van de Waddinxveense huisarts P. van deelnemer. melding van maken dat 18 gehandicap- der Linde sr. Wekelijks zullen er in de ten in Waddinxveen voor het KNZB- sportzaal Groenswaard aangepaste .c-r.r- vdi ra/n i ir r c diploma konden’’afzwemmen”. Bij het sporten beoefend kunnen worden, VIJFTIG VRIJWILLIGERS werk van de Waddinxveense vereniging zoals tafeltennis, basketbal, trimmen, Naar aanleiding van de overweldigende ’’Zwemrevalidatie en -recreatie” zijn voetbal, kegelen, handbal en volleybal, belangstelling, die bestaat voor de we- zo’n vijftig vrijwilligers betrokken. De De deelnemende lichamelijk gehandi- kelijkse sportinstuiven voor validen, activiteiten van de vereniging zijn be- capten moeten wel een doktersverkla- die in de sporthal ”de Sniep” en de doeld voor iedereen, die om welke te ring aan de organisatoren kunnen over- sportzaal ’’Groenswaard” plaatsvin- den dan ook niet aan normale sport en leggen. den, heeft de KNVB afdeling Gouda recreatie kan meedoen. Inlichtingen over het werk van de vereniging kun nen worden verkregen bij secretaris C. Visser, telefoon 4152. De sportinstuif voor lichamelijk gehan dicapten is toegankelijk voor allen die in Waddinxveen en omgeving wonen. Dit gebied wordt begrensd door Gouda, Woerden, Schoonhoven, Ca- 4 - - - I X F r f B 0 "ff'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 17