HANDWERKSMAN D’66 1 GERTHUIZER de echte bakker f voorjaar"'"”: boekenbon? Anja Compeer Adverteren doet verkopen Dankbetuiging Een Familieberichten Bram Mader ’n Bakker met twee handen aan z’n lijf weet dat zijn (en uw) kostje is gekocht, ’t Gaat er in de broodbakkerij immers om met meesterhand greep te hou den op het bakproces? Bakken? Uw Echte Bakker heeft er een handje van! Bekend making S EINDELIJK! Nu dan toch maar dat nieuwe sport- J fiets je. Onze keus daarin J is, dat weet u, ENORM. i I FRANS VERSLUIS Diversen Woningen Lessen en clubs Auto’s en motoren Personeel gevraagd boekhandel veldwijk I I ZuidkadeTI - telefoon 2354 winkelgalerij Groensvoorde 8 - tel. 2382 Waddinxveen IKlil J Correspondentie-adres: Henegouwerweg 59 De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad. PASSAGE 53 - TEL. 2620 Waddinxveen, mei 1978. Passage 2 U KUNT OP 31 MEI OOK GEWOON STEMMEN OP trouwen op woensdag 17 mei a.s. om 14.15 uur in het gemeentehuis te Waddinxveen. De kerkelijke inzegening van ons huwelijk zal plaats vinden om 14.45 uur in de Ont- moetingskerk, Groensvoorde 3, Waddinx veen. U kunt ons feliciteren tussen 17.00 en 18.30 uur in Party Home, Passage 210 te Wad dinxveen. Gevraagd: Tomatenpluk- kers(sters).Gebr. Mole naar, G. van Dort-Kroon- weg 7, W’veen, tel. 7821. Gevraagd: Hulp in de huis houding 2 ochtenden per week. Mevr. A. de Waardt Stationsstraat 47, tel. 2439. Sport voor de hele familie: JUI-JITSU en JUDO voor jeugd v.a. 4 jaar, junioren en senioren, di., wo. en zat. Inl. Den Edel, Waddinx veen, tel. 3659. VERFBE1TS... een pracht artikel voor U, het is beits en verf tegelijk. U werkt er prettig mee en het resul taat zal U zo bevallen dat - U meer gaat schilderen. In 9 kleuren bij Uw verf- vakman Hogendoorn. A. v. Solmsstraat 31 KOFFIE - Dessertkoffie voor 4.25 per 250 gram. Roodmerk voor 4.00 (bonen en gem.) DE rood ƒ4.30. DE zilver 4.40. Prinses Irenestraat 60, W'veen. Tel. 01828-3054. 1 1 Mei 1978. j Gevraagd: Hulp in de huis houding 1 dag of 2 halve dagen prW. J. Veenhuizen, v. Dort-Kroonweg 15, tel, 4718. Gevraagd: Tomatenpluk- kers(sters) bij P. H. v.d. Eyk, Piasweg 30a. Aangeboden: Vouw- kampeerwagen ’’Scout- Senior-de Luxe” model 1976, met vele accessoires w.o. luifel, reserve wiel, deelbare dissel, glasfles- houder, grondzeil, div. China-matten en komplete keukenuitrusting. Prijs n.o.t.k. Te bevr. Berken- gaarde 42, W’veen, tel. 4250. Voor vakantie te huur in Zeeland (bij Veerse Meer) huis met tuin (2 sl.krs, douche, ijskast etc.), tel. 2009. Te koop: Stalen motor kruiser 9M, 40 PK Mere. Diesel, zeer compleet 26.000.- met ligplaats en winterberging. Op de wal te zien 01720-23990. Va- leriusplein 166, Alphen a.d. Rijn. Te koop aangeboden: BAGAGEWAGEN met deksel en imperiaal en 4- pers. BUNGALOWTENT samen 600,—(event, afzonderlijk te koop). Mozartlaan 57, tel. 5927 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 10 MEI 1978 Voor onze steeds groeien de relatiekring met spoed te koop gevraagd WO NINGEN in diverse prijs klassen. De Pater make laardij b.v., Waddinxveen, tel. 01828-3581. CDA verkiezingsavond woensdag 17 mei, aanvang 20.00 uur. Sprekers: Paul van Schie lijsttrekker en Sytse Faber vice-voorzit- ter CDA in de hal Ont- moetingskerk. J' en Toekomstig adres: Kerkweg-O. 153, Wad- j dinxveen. Na een kort ziekbed is heden van ons heenge gaan onze geliefde broer, zwager en oom BAREND DE BRUIJN op de leeftijd van ruim 71 jaar. Wormer G. de Bruijn-Bak Waddinxveen M. Janzweert-de Bruijn A. P. Janzweert Wormer K. de Bruijn A. de Bruijn-den Hartog Waddinxveen E. van Ringelensteijn- de Bruijn Detroit U.S.A. J. G. de Bruijn en echtgenote Waddinxveen C. Meijlink-de Bruijn J, Meijlink Neven en nichten Waddinxveen, 5 mei 1978 ’’Huize Souburgh”, Prins Bernhardlaan 2 Dankbaar dat wij nog zo lang bij elkaar mochten zijn, geef ik u kennis van het overlijden, na voor zien te zijn van de H. sacramenten der zieken, van mijn lieve zorgzame man, onze oom en zwager, HENDRIKUS VAN DER KROEG op de leeftijd van 81 jaar. Uit aller naam: Antonia Petronella van der Kroeg-Ravenstein Waddinxveen, 9 mei 1978 Ringvaartsingel 16 De overledene is opgebaard in het mortuarium van het St. Jozefziekenhuis te Gouda, waar woensdag- en donderdagavond van 7.00 uur tot 7.30 uur gelegenheid is voor uw condoleance- bezoek. Vrijdagavond te 7.00 uur een Eucharistieviering in de parochiekerk St. Victor te Waddinxveen, waarna gelegenheid om afscheid te nemen van de overledene. Zaterdag 13 mei te 10.00 uur de plechtige H.Mis van uitvaart in voornoemde parochiekerk, waar na de begrafenis op de R.K. begraafplaats aan de Alb. Thymlaan te Waddinxveen. Het is dinsdag 16 mei 55 jaar geleden dat wij G. Rietveld en M. Rietveld-van Heezik in de echt werden verbonden. Gode dankbaar dat wij na langdurig ver blijf in het ziekenhuis weer zover hersteld zijn, willen wij deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan en hopen die met onze kinderen, familie en vrienden te herdenken. Wij willen ieder de gelegenheid geven ons geluk te wensen. Dat kan van 16.00-18.00 uur in het Vereni gingsgebouw, Stationsstraat 18, Waddinx veen. Wij maken tevens van deze gelegenheid ge bruik om ieder die tijdens onze ziekte be langstelling toonde, op welke wijze dan ook, hartelijk dank te zeggen, ’t Was hartver warmend. i Aan alle vrienden, vriendinnen, en hen die ons een warm hart toedragen i Daar het ons een onmogelijke taak lijkt, om een ieder die ons op ons 55-jarig huwelijk T feliciteerden, hetzij door bloemen, geschen- j ken, handdrukkingen, post of telefoon, en j op welke wijze dan ook, blijk gaven van hun medeleven met ons, zodat wij vaak verrast ;j. stonden, willen wij langs deze weg allen heel hartelijk dank zeggen. i J. A. van Berkel T P. van Berkel-Noordam s: Noor deinde 100. T Gevr. Hulp in de huishou ding voor 1 ochtend p.w. Julianastraat 30, tel. 2236. HOOGHEEM RAADSCHAP VAN RIJNLAND No. 3435 DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN HET HOOGHEEM RAADSCHAP VAN RIJNLAND; maken hierbij bekend, dat met ingang van 16 mei 1978 gedurende 30 dagen voor een ieder ter inzage ligt een ontwerp-beschik- king met bijlagen uit hoofde van artikel 6 van de VERORDENING WATERKWALITIET RIJNLAND, houdende afwijzing van het verzoek van de gemeente Wad dinxveen voor lozing van afvalwater van de ge bouwen van het tennis park en de atletiekbaan op het sportveldencom- plex Waddinxveen-noord in het oppervlaktewater van de polder De Noord- plas. Genoemde ontwerp beschikking met bijlagen ligt gedurende kantoor uren ter inzage: ter griffie van de Provincie Noord- Holland, Dreef 3 te Haarlem; ter griffie van de Provincie Zuid-Holland, Koningskade 1 te ’s-Gravenhage; ter secretarie van de gemeente Waddinx veen; ter secretarie van de polder De Noordplas; ter secretarie van het hoogheemraadschap van Rijnland, B ree straat 59 te Leiden. Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen door een ieder schriftelijk bezwaren worden inge diend bij Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Breestraat 59 te Leiden. Leiden, 3 mei 1978. Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd, J. VAN KNOBELS- DORFF, dijkgraaf. B. PLOMP, secretaris-rentmeester. Taxi bellen? 2828 BEL LEN. Nieuw materiaal en goede service. Waddinx- veense Taxi Centrale, J. Dorrekens kade 63. Vele merken, soorten en typen ook als u dat wilt een race-fiets naar eigen samenstelling. .EOiït Tj Pm Beethovenlaan 72, Waddinxveen, Tel. 2264

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 22