kabouters Latjes, papier en touw gereed? D’66 gaat vliegerwedstrijd houden rei^fekel kopen of bestellen. Voor de vrekleding kiest u zeta nylon, verkrijgbaar bij de zeilmakerij.) Schrijf hier uw tekst Vrijdagavond20 mei in het sportpark ”de Sniep RECORD DISCOUNT TOP 10 RECORD DISCOUNT *T Roots x* Gestreepte vogel 5 Adres Plaats I 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten tellen voor 1 letter. Hoofdletters twee hokjes per letter. nemen hun ambacht serieus. Dat Roots lang meegaan is dan ook bepaald geen uitzondering. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IL S Vlieger-zon Siervogel Libelle-vlieger Plaatsingsdatum(s) Naam Roots worden gemaakt door selekteren de beste huiden en mensenhanden. Mensenhan den. die behoren aan de ontwerpers en de hand- werklieden van Roots. Zij Ster-vlieger 90 o o a3 9 25 37.5 ^Z5 lb erf 25 ROOTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i Vier stukken rondhout van 6 mm maken het geraamte van deze vlieger. Maak van papier eerst even een modelletje dat aangeeft hoe de vlieger verder moet wor den. Knip de stof ruim uit, want de uiteinden van de vleugels moeten een zoom krijgen van zo'n 3 cm, zodat de vleugeluiteinden van het geraamte erdoor gestoken kunnen worden. De verdere bekleding wordt 1 cm omgezoomd. Langs vleugel en staart wordt de bekle ding met 1 cm band, dat met de zoom is meegestikt, vastgestrikt. De kop en staart-einden van het geraamte passen in zakjes die op de bekleding gemaakt zijn. Opdat men de vleugels strak over het ge raamte kan krijgen, worden elas tieken bandjes over de ingekeepte uiteinden gespannen en op het ka toen vastgenaaid. Aan deze vlieger komt een staart van linten, die 3 meter lang en 5 cm breed zijn. ongeveer 3 a 4 meter crèpepapier- stroken. Op de aangekruiste punten beves tigt u het toom. I: I: I: ÖO (D 3 5 Groensvoorde 16 Waddinxveen, telefoon 3298 De erkende Rootsdealer: Winkelcentrum Passage 216 Waddinxveen. Tel.: 01828-5213 Voor het geraamte verbindt u drie rondhouten stukken van 6 mm. De uiteinden van de latten worden met een touwtje aan elkaar verbonden, het vliegerpapier wordt eromheen gelijmd. De vlieger wordt extra- mooi als u drie kleuren papier ge bruikt, die tevoren aan elkaar wor den gelijmd, precies op maat. Vanaf het kruispunt van de latten worden zeven zonnestralen van 3 a 4 cm breed opgelijmd. De middelste vijf stralen lopen door in de staart van Maak een kruis van twee gehal veerde bamboestokjes en bind ze op het kruispunt met een touwtje vast. Leg een ander stuk bamboe 5 a 10 minuten in water en buig het daarna voorzichtig om. Bevestig Maak volgens de werktekening een geraamte van aluminium buis (8 mm) en verbind die met plastic T-stukjes (onderdelen van aquari- umpomp). Bij deze vlieger staan de oranje zijvlakken strak, de blauwe middenbanen zijn 50 cm breed, zodat ze bol kunnen gaan staan. Het staartvlak is strak. Op de plaatsen waar de aluminium buizen met T-stukjes aan elkaar verbon den worden wikkelt u isolatieband, zodat er niets kan verschuiven of losschieten. De bekleding van de vlieger wordt ruim omgezoomd, zodat de buizen erdoor gestoken kunnen worden. Op de aangekruiste punten wordt het toom vastgemaakt. (De alumi nium buizen kunt u bij de ijzerwa- 26 T Kabouters kosten f 1,05 incl. btw. per gezette regel bij een minimum van vier regels, inclusief één regel kapitaal gezet. Iedere kapitale regel extra: f 1,30. Plaatsingen uitsluitend a con tant. Contractprijs op aanvraag. Brieven onder nummer 1,25 extra. Bewijsnummer 1,50 extra. Kabouters opgeven vóór maandagmiddag drie uur bij het bureau van dit blad: Oranjelaan 9, Waddinxveen. het volgens de tekening aan het kruis. Bekleed het geraamte met pakpapier, dat u zo mooi versieren kunt als u wilt. Op de punten die met een kruis zijn aangegeven wordt het toom bevestigd. De staarten kunt u maken van stroken crépepapier die ongeveer 5 cm breed en zo’n 3 a 4 meter lang kunnen zijn. Alle singles ƒ4.95 WADDINXVEEN D’66 Wad dinxveen houdt vrijdagavond 20 mei aan de vooravond van de op maandag 22 mei van start gaande 33e aflevering van de Sportweek Waddinxveen een vliegerwedstrijd. Vroeger was een vlie gerwedstrijd heel gewoon. Aan deze wedstrijden, op de plek waar nu de Oranje- en Vondelwijk zijn gereali seerd, werd destijds ook deelgenomen door diverse bedrijven. Bekend zijn de gigantische vliegers van J. van den Berg Zn. BV (molenbouw), die met een vrachtwagen de lucht in werden ge trokken. De democraten zijn kennelijk van plan het in onbruik geraakte vliegeren weer nieuw leven in te blazen. Daarom komt men met die vliegerwedstrijd op vrijda gavond 20 mei op het terrein van de voetbalvereniging Waddinxveen in het sportpark ”de Sniep”. Voor de deelne mers aan die vliegerwedstrijd zijn er prijzen voor de kleinste vlieger, de grootste vlieger, de meest artistieke vlieger en de meest politieke vlieger. Een voorwaarde is namelijk dat het een politieke vliegerwedstrijd is, ongeacht welke politieke gropering daarmee ge diend wordt. De jury zal bestaan uit: Theo den Boon (plaatselijk kunste naar), J. H. van Gelooven (voorzitter sportweekcomité), J. Baas (plaatselijk ondernemer) en B. J. van der Sluis van café Sport (het bolwerk van D’66). Vol gende week komen wij in het Week blad voor Waddinxveen op dit ge beuren terug, maar een ieder kan be ginnen met het oplaten van een poli tieke vlieger en het bouwen van een vlieger om zeker te zijn van een prijs. Om de Waddinxveners alvast op het goede vliegerspoor te zetten drukken wij hierbij een aantal vliegersuggesties af onder het motto: Hebt u latjes, pa pier en touw gereed? 1Rivers of Babylon - Boney M 2. Substitute - Clout 3. Night Fever - Bee Gees 4. Come back my love - Darts 5. Only a fool - Mighty sparrow and byron 6. Ca plane pour moi- Plastic Bertrand 7. Argentina - Conquistador 8. Every l’s a winner - Hot chocolate 9. Baker Street - Gerry Rafferty 10. Amor amor-Rod Mckeun Maak een geraamte van acht stuk jes rondhout (6 mm). Op het eind van de latjes geeft u een paar inke pingen en daaroverheen spant u de omtrek van de ster met een touwtje. Nu is de basis gelegd, het vliegerpapier kan eromheen ge vouwen en gelijmd worden. Geef de ster staarten van crépepapier van zo'n 4 meter. Op de aange kruiste punten bevestigt u het toom. Wij verkopen de echte Roots WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 10 MEI 1978

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 23