r 20 ATTRACTIES de pater - makelaardij b.v. waddinxveen ïcMriebM LUNAPARK WADDINXVEEN 1 Beeldententoonstelling in Warnaarplantsoen huis kopen? huis verkopen? Onze hoofdredacteur is met vakantie Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. Lunapark Sportweek 7, 8, 9, 10 juni Oranjelaan 9 v. d. Linde 4788 Heemskerk BV K 7 Woensdag 7 juni I t/m zaterdag 10 juni j STANDPLAATS: BEETHOVENLAAN/MOZARTLAAN Foto wedstrijd verboom makelaardij b.v. g Opening door W. G. van Baarle op 14 juni Onafhankelijk Nieuwsblad De luchtige en duchtige mooi-maaier F - 'Ni Buitenlands geld reisverzekering VOOR TELEFOON 01828-2218 van 1 onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen 1 Voor contact met de redactie moet u overdag bellen (LidNBMj 34e JAARGANG-Nr. 1567 Eindeloze f kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voorjouuuu lOIIIEAS flymo wordt gratis gedemon streerd door'. P' 1 V J in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Regel alles bij de persoonlijke bank! M.S IR Weekblad voor Waddinxveen HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 7 JUNI 1978 en HOEK MOZARTLAAN/BEETHOVENLAAN EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Zie verder elders in dit Weekblad voor Waddinxveen. Uw brieven voor het Weekblad voor Waddinxveen moet u sturen naar: 1 VOOR ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Waddinxveen: Dorpstraat 38 tel. 2373 Boskoop: Zijde 3, tel. 01727-2544 De zonweringspecialist Vraag vrijblijvend ojferte. Hoefweg 191 (naast de veiling) BLEIS WIJK. tel. 01892 - 3044 CODRIE VLEUTEN. Alendorperweg 10, VLEUTEN, tel. 03407 -3252 Naast Flymo, een grote sortering grasmaaimachines en waterpompen. Dorpstraat 33, Waddinxveen Buro voor Kermisverzorging Prinsenweide 23, Apeldoorn, telefoon 055 - 216418 WADDINXVEEN In verband met de beeldententoonstelling van de vereniging ’’Caroluskring” wordt er van 14 juni tot en met 5 juli een fotowedstrijd gehouden. Voorwaarden tot deelname aan de wedstrijd 1. De opnamen - uitsluitend in zwart/wit - moeten zijn ge maakt door amateur- fotografen; de afwerking (ver groting) mag desgewenst door een vakfotograaf geschieden; 2. Het formaat van de foto’s mag niet kleiner zijn dan 9 x 14 cm en niet groter dan 24 x 30 cm; 3. De foto’s moeten aan de ach terzijde zijn voorzien van naam, adres en leeftijd van de maker; 4. De foto’s kunnen uiterlijk 21 juli a.s. worden ingeleverd bij de receptie van het gemeente huis, Raadhuisplein 1 5. De beoordeling van de foto’s zal geschieden door een jury van vijf personen, waarvan de namen op een later tijdstip be kend zullen worden gemaakt. De uitslag van de jury is bin dend; 6. Voor de mooiste foto’s wordt een aantal fotobonnen beschik baar gesteld; het aantal prijzen is afhankelijk van het aantal in zendingen; 7. Nadere inlichtingen kunnen desgewenst worden verkregen ter gemeente-secretarie, afde ling algemene zaken (toestel 292). bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821-2268 kunst meer onder de mensen te bren gen. De eerste expositie vond plaats in Ben- nebroek op de ’’Linnaeushof” en om dat de kring nog geen naam had, adop teerde zij die van het standbeeld van Carolus Linnaeus. Een andere bestem ming voor de ’’Linnaeushof’ dwong de kunstenaars om hun oorspronkelijke plan, n.l. om hier een permanente expositie te vestigen op te geven en nieuwe wegen in te slaan. Na enkele moeilijke jaren ging de kring over tot het organiseren van reizende exposities, die zoveel succes hadden, dat het ministerie van C.R.M. de kring erkende en jaarlijks rijksaankoopsubsi- dies toekende. Gedurende de daarop volgende jaren werden meer dan tach tig exposities georganiseerd door heel Nederland, ‘in sommige gemeenten zelfs meer dan één. Ook het aantal le den werd belangrijk uitgebreid met kunstenaars van buiten Den Haag. Ook dit jaar is het tentoonstellingspro- gramma gevarieerd van opzet. De eer ste expositie van het seizoen vindt plaats in Oegstgeest, te openen op 3 <f. - WADDINXVEEN De heer W. G. van Baarle, de Waddinxveense te levisieregisseur en lid van de gemeentelijke comissie voor kunst, cul tuur, recreatie en jeugd, opent woensdagmiddag 14 juni om vier uur de beeldententoonstelling van de vereniging ’’Caroluskring”, die in het Burgemeester Warnaarplantsoen wordt gehouden. De opening als zo danig vindt plaats in de voormalige kantine van de tennisvereniging Waddinxveen. Aansluitend aan de opening wordt een rondwandeling gemaakt langs de beelden. De beeldhouwersvereniging ’’Carolus- niet alleen betere expositie- en ver- kring” werd in 1963 opgericht door een koopmogelijkheden te scheppen voor aantal studiegenoten van de Haagsche de kunstenaars, maar vooral ook om de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Het lag in de bedoeling om Alles ja. want bij de Rabobank vindt u het onder één dak: het buitenlands geld, de reisverzekering, de Internationale Reis- Krediet brief van de AMVB. V kunt zich bij ons bovendien als ANWB- en Wegenwachtlid opgeven en u krijgt aanvullende informatie van deskundige reismedewerkers. Verder ligt er een gratis Reiswijzer vol handige tips voor u klaar. En als u met de auto naar Italië gaat kunt u zich bij ons voorzien van voordelige benzine- bonnen. L' ziet wel. de Rabobank kan het u op allerlei manieren gemakkelijk maken. Im dat L belangrijk, zeker als u op vakantie gaat' KantorenRabobank O Kerkweglól qeUenqoederaiö Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Telefoon van alle kantoren 01828-4566 juni a.s., gevolgd door de in Wad dinxveen te houden tentoonstelling. Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1