achterkant zaal neer ”De Unie” zet aan de Eerste paal door S. Versloot sr. en jr. k VAN EEUWEN DROGISTERIJ BOUMA heeft weer wat... Goedgekeurd VAN LEEUWEN Diversen de2^ijweringsspeciali§ten Week in, week ui’ -x x bOUIYIQ drogisterij parfumerie groensvoorde10 waddinxveen 1 MAGAZIJN BEDIENDE Nieuwe aanbiedingen bij VAN EEUWEN Wie aan zonwering den ktr denkt aan van den Berg... D 1] Rhone wijn 7.95 jonge jenever Vieux Bessenjenever Citroen brandewijn Florijn L0.4CT - 8 95 Rynenburger 8.70 Malt Whisky 22.45 Rum Bootz voor uw Cuba Libre normaal 11.95 tijdelijk 9.95 w. dir Sp Cl co mt ste 16 lli m Ui Tc Kc D. Ta Sn Ui co uu kn lat stc 78 H< 7; Tc M 28 en va Franse Cognac 16.95 Schotse Whisky Kelder restanten (Keuze uit plm. 47 merken) Ponte 1 1.75 3.95 makelaarskantoor rijnlancfc Aledo sherry medium dry per fles nm WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 5 JULI 1978 WE CW WN BröO mc 01727-3890. S open huis” in Deze tekening laat zien welk gedeelte er aan de achterzijde van café-restaurant "De Unie" aan de Kerkweg-Oost gemeenteraad de ver- Showroom Bootstraat 7, Boskoop. De tijd nadert dat ook onze Waddinxveense basisscholen vrij gaan krijgen, hetgeen betekent: VAKANTIE: Crozes - Hermitage van het uitstekende jaar '76 normaal 8.75 nu (Keuze uit plm. 28 merken) Bokma 13,95 - 12.85 Henkes 12^5"- 11.95 Rynenburger 13,25'- 10.95 (Keuze uit plm. 16 merken) Bols JXTfT- 12.95 Rynenburger 13.25' - 11.90 Hooghoud 1X95"- 9.95 Rynenburger 8.70 ..Logisch, als fabrikant 'an buiten zonwering U en erkend dealer V 1 van vele kwaliteitsmerkers binnen-zonwering kunnen wij spreken van een uiterst rijke sortering. Speciale aanbieding CHATEAU FONTBLANCHE BORDEAUX ’73 ’n plezierige soepele wijn Ideaal om nu te drinken normaal 8.75 nu 7.95 Automobielbedrijf van Leeuwen b. v. dealer van TOYOTA personenwagens, M.A.N. en SAVIEM bedrijfswagens, heeft wegens uitbreiding der werk zaamheden op korte termijn plaats voor een enthousiaste Sollicitaties zien wij gaarne tegemoet aan ons kantoor aan de Piasweg 16 te Waddinxveen. Tel:01828-6333. T.A.V. Dhr. van Leeuwen. GLASBREUK? Glasser vice Hogendoorn bellen voor snel herstellen. Telefoon 2520 of 4900. WAT een verf, wat een beits, wat een lak, wat een verfbeits, wat een muurverf en ga zo maar door met al die verfsoorten. HAAL ZE BIJ DE VAKMAN... die weet er wat van. Hogen doorn adviseert u graag, kom langs, kom VERF kopen. A. van Solms- straat 31 Glenfiddich bij Van Eeuwen W4 op in Ra; suu Wa nar dee In Bei dee He rinj oei de dre pla fin; In i me toe ter het kla Pla M- Re Hi. kla Tir Vli loz vo< rui eei Tir Ra gei Ha Di ka gei gu: pic de he oo gr: N. tal m< scl Re dn W ”d sla wi de AI ke pn D< rm m. 22 K; rm 14 13 rm ke ral wi Be G< m sm Ri Ti 1.1 j.o m Joseph Guy normaal 18.95 Van Eeuwen Aanbiedingen geldig tot en met 15 juli VINOLOOG VAN DE WIJNACADEMIE Winkelcentrum De Brug - Zuidkade 3 Winkelcentrum Luifelbaan normaal 13.75 Van Eeuwen 12.95 tijdelijk Showroom open élke middag, 's woensdags gesloten. TECHNISCHE DIENST: TEL. 01727-5260. R van d«n berg’i I zonwering jCENTRUMi WADDINXVEEN, Kon. Wilhelminasingel 19 Aan mooie singel gelegen HOEKHUIS met grote achtertuin. Ind.: royaal entree, Z- vormige woonkamer met uitgebouwde keuken. Ie verd.: 3 slaapkamers, douche en 2e toilet. 2e verd.: zolder met dakkapel. C.V. gas. Te aanv.: sept./okt. 1978. Prijs 205.000,-k.k. komt er aan het ruimtegebruik in één keer een einde. De nieuwe zaal is desgewenst in twee aparte zaaltjes te verdelen. Onder de vloer ervan wordt een voorraadkelder van 40 vierkante meter gemaakt. Deze bouwactiviteiten gaat ook gepaard met een opknapbeurt van het café- restaurant. De bestaande vergaderzaal zal namelijk bij het café- en restaurant- gedeelte worden getrokken, waardoor voortaan 50 man er met gemak een plaats zullen kunnen vinden. Ook het boven het horecabedrijf gelegen woon huis van Arie en Riet Versloot zal een opknapbeurt krijgen. HOTELACCOMMODATIE? Het ondernemende echtpaar, dat vanaf 1974 de zaak runt nadat daarvoor vanaf 1937 de heer S. Versloot sr. en zijn echtgenote er de scepter hadden gez waaid, heeft ooit nog eens het plan het bedrijf met een hotelgedeelte uit te breiden. In ieder geval wordt er voor de nieuw te bouwen zaalaccommodatie zo .geheid dat er in de toekomst altijd nog WADDINXVEEN Vanmiddag (woensdag) hebben Simon Versloot (64) en zijn kleinzoon Siemon (7) de eerste paal geslagen voor de uitbrei ding van het café-restaurant ”De Unie” aan de Kerkweg-Oost. Het be faamde eethuis in het Brugcentrum wordt meer dan eens zo groot. Re- horst Renovatie en Restauratie BV gaat namelijk aan de achterzijde van het pand (140 vierkante meter) zo’n 200 vierkante meter bijbouwen. Dit karwei is in december klaar. Begin januari zal er een ’’open huis” in ”De Unie” worden gehouden. De uitbreiding van het uit de vorige eeuw stammende café-restaurant om vat het neerzetten van een zaalaccom modatie voor 120 man. In deze ruimte kunnen bruiloften, partijen en vergade ringen worden gehouden. De te bou wen zaalruimte wordt nog voorzien van een keuken, een buffet en een toilet groep. Het nieuwe gedeelte krijgt een eigen ingang, maar is natuurlijk ook te betreden via het bestaande café- restaurant. VOORBEREIDING Eigenaar A. Versloot (36) en zijn vrouw Riet Versloot-Gelderblom (31) zijn met de voorbereiding van de uitbreiding zo’n twee jaar bezig geweest. Intussen werd het gebrek aan meer ruimte voor het horecabedrijf knijpender. ”De Unie” moet nu nog dicht als er bruilof ten en partijen worden gehouden, ter wijl de beschikbare vergaderaccommo- datie ock cnvoldoende is gebleken om aan de stijgende vraag te kunnen vol doen. Met de nieuwe zaalaccommoda tie erbij, zodat het mogelijk wordt per dag 200 man te laten eten, drinken, fee stvieren, r J- bij Van Eeuwen Bordeaux - Bourgogne Rijn - Moezel diverse jaargangen vanaf en Wen goedgekeurd: verkoop van grond aan de Dorps traat en Kerkweg aan Exploitatie Vast goed Holland BV te Gouda. verkoop van grond aan het Kamille- veld aan de heer J. Biemond te Wad dinxveen. verkoop van grond aan het Kamille- veld aan de heer J. Groeneboom te Waddinxveen. verkoop van grond aan het Papaper- veld aan de heer H. C. de Nie te Wad dinxveen. aanpassing kredieten bouw sporthal en sportzaal. krediet voorzieningen Rehoboth- school. krediet inventaris gemeentesecreta rie. krediet ingebruikneming nieuwe raadhuis. De provincie heeft beslissingen daagd op de volgende besluiten: vaststelling van de eerste wijziging van het bestemmingsplan Dorpstraat met bijbehorende voorschriften c.a. aankoop percelen Dorpstraat 62 en 64 van de heer Th. S. H. H. van Rooi- jen te Amsterdam. De (dat key< (sch dim Te koop: Stalen motor kruiser 7.80m, 40 PK Mere. Diesel, zeer compleet 26.000.- met ligplaats en winterberging. Op de wal te zien 01720-23990. Va- leriusplein 166, Alphen a. d. Rijn. b. g.g. 01720-23305. -- VAKANTIE.... verven? J .ssawfrtó MAKELAARS IN KANAALSTRAAT 12 ONROERENDE WADDINXVEEN GOEDEREN (LxlNBMj 01828-2028 6283 K ANTOBEN TE LEIOEN-VOORSCHOTEN-LEIDEBDORP wordt bijgebouwd. lang vervlogen tijd op dit punt een ho telaccommodatie bezat. In het pand waarin nu ”De Unie” - het oudste hore cabedrijf van Waddinxveen - is geve stigd was vroeger een postkantoor, ter wijl het ook het woonhuis van een di recteur van een papierfabriek is geweest. Dames grijp de winst! Alléén juli BONTMAN TELS met 20% korting, m. garantie. Nu kopen a.s. win ter pas betalen. Desgew. zeer soepele kredietservice. De grootste, goedkoopste bontzaak v. Nederland: De i Bontkoning, Hoogstraat 97, I Rotterdam-C, tel. 010- l I7l 17. Parkeren voor de zaak. Gratis reizen: bij koop reisgeld terug (ook benzine). in de leeftijd van 18-25 jaar. De man die wij zoeken dient in het bezit te zijn van rijbewijs BE en zijn dienstplicht vervuld te hebben. Bekendheid in de autobranche strekt tot aanbeveling. Voor al uw vakantie-inkopen, of dat nu reis- tabletten zijn of de zonnebrandartikelen - waar u nu om lacht - wij hebben ze voor u klaar liggen. vnv.u ua, vi m uv Kjvm/niDi. ain|u nvp WADDINXVEEN Het provinciaal an te laten eten, drinken, fee- een verdieping kan worden opge- bestuur van Zuid-Holland heeft de vol- recepiëren en vergaderen, Ibouwd. Bekend is dat Waddinxveen in gende besluiten van het college van B. behangen? Dat kan.... zore I dan vroegtijdig voor vol doende voorraad biju thuis. I Wij hebben vakantie van 14 I juli t/m 5 augustus, dus haast u naar de schilder- vakman voor materialen. A. van Solmsstraat 31, telefoon 2520 4900.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 14