Eerste VROUW IN COLLEGE steen Mavo/ LTO de pater - makelaardij b.v. waddinxveen TORBAS Rabobank Q LOUS OOSTERBROEK L GEMEENTERAAD Voor het eerst in Waddinxveense historie huis kopen? huis verkopen? Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. v. d. Linde PEDICURE Heemskerk BV verboom makelaardij b.v. ra Onafhankelijk Nieuwsblad Uw Televisiedokter I Maak ’t makkelijk met een privé-rekening bij de Rabobank! /I onroerend goed kopen en verkopen taxaties en adviezen Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu iLtdNBMJ geld en goede raad Kerkweg 161 t Kantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 laat er je inkomsten op storten geef ons betalingsopdrachten automatisch betalen, automatisch sparen Eurocheques en betaalcheques kredietmogelijkheden rekening-afschriften houden het duidelijk Open een privé-rekening bij de Rabobank! in onroerend goed - brugweg 99 - telefoon 01828-3581 Weekblad voor Waddinxveen N HOOFDREDACTEUR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 Dinsdag 5 september, gemeentehuis, 19.30 uur 34e JAARGANG Nr. 1579 WOENSDAG 30 AUGUSTUS 1978 Waddinxveen LTO-ruimten bij te kunnen realiseren. gestelde beleidsprogramma wordt niet VOOR TELEFOON 01828-2218 van EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828)4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Zuidkade 6 Achter Verbakel VOOR ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Waddinxveen: Dorpstraat 38 tel. 2373 Boskoop: Zijde 3, tel. 01727-2544 De zonweringspecialist Vraag vrijblijvend offerte. GEVESTIGD Mevr. C. v.d. Welle-Hoogwerf behandeling uitsl. vlgs. afspraak. Sniepweg 52, Waddinxveen tel. 2874 Dorpstraat 33, Waddinxveen 1331 24 uur service, 3 maanden garantie op iedere reparatie. Ook voor andere elektrische apparatuur. 01828-3500. gingsproces geweest te zijn, hoewel onze krant weken geleden al duidelijk maakte dat CDA en PvdA zonder om legenheid het bestuur van de Stichting wegen afstevenden op de VVD als voor Protestants Christelijk Voortgezet derde partner binnen B. en W. Onderwijs voor Waddinxveen in één van de zalen van de hervormde Imma- nuêlkerk aan de Prinses Beatrixlaan hiermee geluk te wensen. WADDINXVEEN VVD-fractievoorzitster Lous Oosterbroek- Waagmeester (47) wordt Waddinxveens eerste vrouwelijke wethouder. Zij zal volgende week dinsdagavond door de meerderheid van de ge meenteraad worden gekozen als lid van het college van Burgemeester en Wethouders, dat verder zal blijven bestaan uit de christen-democraat Paul van Schie (45) en de socialist Anne van Gent (52). bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uur nm. 01828-2723 of 01821 -2268 scholencomplex van de christelijke scholengemeenschap voor MA- VO/LTO ’’Koningin Wilhelmina” aan ONBETROUWBAAR ’’Verwacht mag worden dat voor de uit voering van het beleidsprogramma op volledige en blijvende steun van de WD-fractie kan worden gerekend”, schrijven Paul van Schie en Anne van Gent over hun keus tot omarming van de liberalen, die zwart op wit hebben verklaard het beleidsprogramma voor de komende vier jaar met huid en haar te slikken. ”Ten aanzien van de SGP/- Hervormde Kiesvereniging/GPV- fractie bestaan minder zekerheden ter zake, gezien de ervaringen in de afge- Telefoon van alle kantoren 01828-4566 Groensvoorde 14 kan worden met een partij die in zete laantal is gedaald, terwijl wij ons heb ben gehandhaafd. Ik ben benieuwd hoe het CDA en de PvdA dit hun kiezers gaan verklaren”. COMMENTAAR De lijsttrekkers Paul van Schie en Anne van Gent hielden zich gistera vond voor commentaar onbereikbaar, omdat daarvoor de tijd zou ontbreken gezien het overleg dat gisteravond al plaatsvond over de portefeuilleverde ling. Daarvoor arriveerde rond tien uur Lous Oosterbroek-Waagmeester in het gemeentehuis. Zij werd direct naar de kamer van burgemeester mr. Bert Sma lenbroek gedirigeerd en lachend ver welkomd. Daarom een reactie van de progressieve fractievoorzitter Marie Boere: ”Het was voor ons een zware keus. Of het nu VVD of SGP/HK- V/GPV is: je moet bij de duivel op be zoek. Maar met de betrouwbaarder ge bleken liberalen wordt het college wat minder rechts. Van een omarming met de VVD is geen sprake, zoals uit mijn lange verhaal volgende week dinsdaga vond wel zal blijken. Want zulke lie verdjes waren ze in de afgelopen vier jaar ook niet”. het Waddinxveense architectenbureau De SGP/HKV/GPV zijn en blijven voor het CDA en de PvdA dus te onbe trouwbaar. Fractievoorzitter Dick Uit- beijerse (60) is bij voorbaat dan ook een kansloze kandidaat gebleken. Zijn reactie: ”Nu wij buiten het college zijn Eerst voor alleen de bouw van een gehouden achten we ons alleen gebon- nieuwe MAVO-school, later ook om er den aan ons eigen programma. Het op- LTO-ruimten bij te kunnen realiseren. gestelde beleidsprogramma wordt niet langer voor een belangrijk deel door Mm onze fradie onderschreven, omdat de Het terughalen van de liberalen in het college van B. en W. is een eenstemmig besluit, dat de raadsfracties van het CDA en de PvdA gisteravond hebben genomen. Met hun keus hebben ze de WADDINXVEEN Voor het nieuwe SGP/Hervormde Kiesvereniging/GPV, waarvan nog enkele dagen de vertrek kende wethouder Hijmen Huizer (65) de vertegenwoordiger is, aan de kant de Sniepweg gaat vrijdagmiddag 1 sep- gezet. Dat schijnt een zorgvuldig afwe- tember om half drie schooldirecteur J. Willemstein de eerste officiële steen leggen. Na afloop hiervan bestaat er ge- Vorige maand konden wij u al bericht ten dat de bouw van de christelijke MAVO/LTO met stille trom op de hoek Sniepweg/Kanaaldijk, vlak achter de daar staande samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum, van start was gegaan. Op die plek wordt eerst de huisvesting neergezet die nodig is voor het lager beroepsonderwijs, terwijl daarop volgend de MAVO-ruimten er zullen komen. Het MAVO/LTO- onderwijs wordt nu op zo’n vijf plaat sen, verspreid in Waddinxveen, gege ven. Het nieuwe schoolcomplex, waarvan de eerste fase november dit jaar vol tooid zal zijn, wordt gebouwd door het gebracht”^ Woerdense aannemingsbedrijf A. J. 6 van der Heijden naar een ontwerp van Stuurman BV. Bij het complex komen twee gymnastiekzalen. Om de bouw van dit scholencomplex mogelijk te maken begon de gemeenteraad in de zomer van 1975 al grond te verkopen. Eerst voor alleen de bouw van een De nieuwe wethouder in Waddinx veen: mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester (VVD). lopen raadsperiode en de vrijblijvende aangeboden samenwerking niet is, opstelling welke doorklinkt in de reac- -* tie van deze fractie op het toegezonden jammer. Ik vraag me werkelijk af of dit beleidsprogramma, ook buiten de prin- nu een i ‘L "T - cipiële bezwaren welke naar voren zijn aan vaard. Dat wij uit het college moeten is afspiegelingscollege genoemd A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1