de pater - makelaardij b.v. waddinxveen Polis Open huis peuterspeelzaal Kerk moet ”gat” van vier ton gaan overbruggen ATTENTIE, WIJ ZIJN VERHUISD nu schielandweg 7 - telefoon 01828-3822 I Vakkundige reparaties van Radio - TV etc. CONCERT CONCORDIA VOX JUB ILANS Likdoorns? Eeltvorming? Heemskerk BV v. d. Linde huis kopen? huis verkopen? verboom makelaardij b.v. jjg Rabobank O Actie van Centrale Hervormde Gemeente voor de restauratie van de Brugkerk jgs I I Onafhankelijk Nieuwsblad I r "48^. F I f 1 IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII WZe zullen wel veilig in de kast liggen, uw verzekeringspolissen. Hoe lang is het eigenlijk geleden, dat u er voor het laatst naar gekeken hebt? Tien tegen een dat 't al weer een hele tijd is. Begrijpelijk overigens, want verzekeringspolissen behoren nu niet direkt tot de boeiendste lektuurMaar belangrijk is natuurlijk wel dat u nog steeds goed verzekerd bent, anders kon het wel eens spannend worden als er echt iets gebeurt. Kom daarom met uw polissen naar de Rabobank. Daar lichten deskundigen uw verzekeringspakket gratis door, jazeker! Doe het vlug, want u moet echt op uw verzekeringen kunnen vertrouwen! Kantoren: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Eindeloze kollektie jeans- en spijkerkleding helemaal voor jouuuu TORBAS lp 5 r Weekblad voor Waddinxveen tz Zaterdag 7 oktober, Ontmoetingskerk, 20.30 uur HOOFDREDACTELR B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 5594 WOENSDAG 4 OKTOBER 1978 De peuterspeelzaal "Hummelhof’, waar eind vorige week twee open dagen werden gehouden in verband met de VOOR i TELEFOON 01828-2218 van 63, m >rde ng EXPLOITATIE F. VAN KEMPEN, KANTOOR ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 4788 NA 18.00 UUR TEL. (01820) 11032. Sniepweg 52, Waddinxveen behandeling vlgs. afspraak, telef. 2874 34e JAARGANG - Nr. 1584 sta, ie, leu- ■dse oei- m en. m- ze- 300 Mevr. C. v. d. WELLE- HOOGWERF gedipL pedicure voor algehele voetverzorging. 'Ml Dorpstraat 33, Waddinxveen VOOR ZONWERING HORREN en ROLGORDIJNEN naar Waddinxveen: Dorpstraat 38 tel. 2373 Boskoop: Zijde 3, tel. 01727-2544 De zonweringspecialist Vraag vrijblijvend offerte. bemiddeling bij koop en verkoop taxaties hypotheken assurantiën julianastraat 6 - waddinxveen - 01828-2309 - na 6 uurnm. 01828-2723 of 01821-2268 Iuonbm Kerkweg 161 Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 ingebruikname van het voormalig clubgebouw van de tennisvereniging Waddinxveen. (Foto: Weekblad voor Waddinxveen/Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN De peuterspeelzaal ’’Hummelhof’ heeft vorige week donderdag- en vrijdagmorgen een ’’open huis” gehouden. Op die manier kon iedereen zien over welke prachtige accommodatie de speelzaal beschikt in het voormalig clubgebouw van de tennisvereniging Waddinxveen in het Burgemeester Warnaarplantsoen. Voor de verbouw van het clubhuis kwam de gemeenteraad vorige maand met 3.400,over de brug. De peuterspeelzaal van de Stichting Beharti ging Belangen Waddinxveense Peuterspeelzalen is afkomstig uit het padvindersgebouwtje aan de Mauritslaan. In de raad scommissie voor de onderwijszaken heeft wethouder A. H. van Gent (PvdA) gezegd dat er dit seizoen voor de peuter speelzalen geen huisvestingsproblemen bestaan. bemiddeling bij aan- en verkoop, verhuur en beheer onroerend goed. taxaties onroerend en roerend goed. bouwkundige adviezen bij aan- en verkoop onroerend goed, assurantiën geld en goede raad Telefoon van alle kantoren 01828-4566 WADDINXVEEN Komende vrijdag start de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen de jaarlijkse financiële actie voor de re stauratie van de hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost. Mede door een recente tegenvaller (aan het licht gekomen bij het openbreken van de toren en het plafond) moeten de lidmaten van deze kerk nog een ”gat” zien te overbruggen van 4 ton. Voor de restauratie van het kerkge- Hervormde Gemeente, die op touw bouw hebben de hervormden in de af- wordt gezet door het Algemeen Acti- gelopen jaren al ruim 8 ton ingezameld, verings Comité (AAC), wordt voor de De totale opknapbeurt van het Gods- dertiende maal gehouden. Werd eerst huis gaat vermoedelijk 2,3 miljoen gul- de aandacht gericht op de bouw van de den kosten. De recente tegenvaller is er Bethelkerk aan de Bilderdijklaan en de de oorzaak van dat de Brugkerk niet, renovatie van De Hoeksteen aan de Es- zoals steeds kon worden verwacht, met doornlaan, de laatste jaren staat steeds Pasen 1979 weer in gebruik genomen de restauratie van de Brugkerk door re- zal kunnen worden, maar pas in de staurateur Woudenberg BV uit Ameide zomer van dat jaar. centraal. Met de opknapbeurt werd gestart op 12 DERTIENDE MAAL december 1977. De kosten van de re- De financiële actie van de Centrale stauratie zijn mogelijk door forse bij dragen van rijk, provincie en gemeen- “1 ten. Op dit moment staat het gehele kerkgebouw in de steigers. Wat de AAC-actie betreft is het de bedoeling dat de enveloppen die de lidmaten van de Centrale Hervormde Gemeente krijgen midden volgende week weer worden opgehaald. Woensdagavond 11 oktober valt dan te zeggen hoeveel de 13e financiële actie van deze kerk heeft opgebracht. Zuidkade 6 Waddinxveen Achter Verbakel J Mh 1 - s -s -rltraT

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 1