Vakantiezwemfeest met luchtbedden- en banden races in het overdekte De Gouwe I start i WEEKBLAD - SPORT ESCA I Arnhem Derde plaats voor brandweer Forse zege van Kwiek Dammen met Excelsior Tweede deel e e jaarvergadering kompetitie tegen WSE-voetbal t a Laatste wedstrijd maatviscompetitie (ara vancentrum TOP 10 RECORD DISCOUNT RECORD DISCOUNT B ÖJ MJL .--•g WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 OKTOBER 1978 100 m. schoolslag J.O. 10 j. Jacco van ESCA I. Na de succesvolle start in het eerste werd Moordrecht, welke Alle singles t vergadering worden alle WSE-leden uitgenodigd vanaf 17jaar, om hun inte- 27-22 18x20 WADDINXVEEN Komende vrijda gavond om acht uur zal WSE-voorzitter F. N. Hart in het clubhuis ”De Lans brekers” het tweede deel van de jaar vergadering, ook wel de financiële ver- Maar tussen de bedrijven door deze morgen zijn er ook nog andere weds- het overdekte zwembad ”de Sniep” ziet er zo uit: Maandag 16 oktober 07.00-10.00 uur Zweminstuif*) 10.00-11.00 uur Vrij zwemmen alleen voor volwassenen 1 mee te kunnen in de top van de eerste 100 m. schoolslag J.O. 15 j. Arjan van Duyn le 1.27.0. De Gouwe VI-MZV II h. 10-2 De Gouwe I-Brandenburg I h. 12-2 RWV I-De Gouwe I d. 1-7. PROGRAMMA WATERPOLO 13 oktober Noordwijkerhout: 21.00 uur Sassenheim II-De Gouwe VI heren 8-2 3-7 8- 2 9- 1 7-3 3-7 Het tweede diagram is het pro bleem van de vorige rubriek. Ze ker geen envoudige opgave. Wit won hier als volgt: 22-18 (29x38) 47-42 (38x47) 36-31 (47x36) 43x39 (34x43) 49x38 (40x49) - (36x27) 32x12 (49x23) (8x28)35x4(15x24) 4x6. WADDINXVEEN Een fraaie manier om te winnen is wel de forcing (dwangzet). In een meer dan 40 jaar oud provinciaal dam- blad werd het le diagram aange troffen. Groensvoorde 16 Waddinxveen, telefoon 3298 le 1.07.2 100 m. vrije slag J.O. 14 j. Marc Faber Bas Schoonderwoerd, Chr. Bertels, Jan 2e 1.10.9 Verwey, Dirk Russner, Kors van Til- verslag voorlezen, waarbij ongetwijfeld burg en Aad de Vos. petitie tegen het pas gepromoveerde SZC II uit Schiedam. OPNIEUW ZEGE VOOR DE GOUWE DAMES Zaterdagavond heeft De Gouwe een grote overwinning behaald in Rotter- 7. It’s raining - Darts 8. The eve of the war - Jeff Wayne 9. Rasputin/painter man - Boney M 10. Follow me - Amanda Lear 1Hopelessly devoted to you - Olivia Newton John 2. Grease - Frankie Valli 3. Three times a lady - Commodores 4. Summernights - John Travolta and Olivia Newton John 5. Summernight city - Abba 6. You’re the greatest lover - Luv’ WADDINXVEEN Vrijdag heeft Kwiek 1 een ruime overwinning be haald tegen Eldos 1:9-1. Kwiek 2 kwam uit Zevenhuizen terug met slechts één punt: 5-5 tegen ZTTC 1. In de vierde klasse weer goede resultaten voor Kwiek. Kwiek 1 begon vrijdag met eerr 3-0 voorsprong omdat Eldos 1 met twee man uitkwam. René van Dijk en Jacques Brand breidden de voorsprong uit tot 5-0. Het dubbelspel van Jacques en Piet Swart werd ook met winst afge sloten, zodat de twee punten reeds bin nen waren. In de overige zegevierden de mensen van Kwiek behalve de voor laatste Piet Swart verloor waardoor El dos 1 toch nog een keer tegenscoorde. Uitslag: 9-1. Kwiek 2 kwam uit, uit tegen ZTTC 1, dat tot dusver nog géén punten had we ten te behalen. Martien Droog begon met een overwinning, maar nederlagen volgden van Hennie van der Meulen en Cor Droog. Cor en Martien wonnen gemakkelijk het dubbelspel, zodat de stand 2-2 was. Martien bracht de stand en Cor: 4-3. Zijn laatste partij wist Cor dan toch te winnen. Martien gaf Kwiek weer een voorsprong 5-4, maar ZTTC maakte gelijk via een overwinning op Hennie. Er zat duidelijk meer in maar Cor en Hennie speelden duidelijk on der hun kunnen. Kwiek 3 kwam deze week niet in actie, maar in de vierde klasse beginnen de teams al enige hoop te verwekken op verscheidene kampioenschappen, en de daarmee gepaard gaande promoties. Kwiek 4 maakte korte metten met R R9: 9-1. Sjouk Walraven en Frans Droog bleven individueel en met het dubbelspel on geslagen. Martien Oosterom moest één partij afstaan, maar won er twee. Kwiek 5 boekte ook nu weer een ruime zege. Gerard Venmans, Rob den Haan en Carl Brero bleven alle drie zonder verliespartij en bepaalden de stand op 10-0. Tegenstander was Smash 6. Ook Kwiek 6 behaalde zijn derde over winning. Wim de Wit en Henk de Jong wonnen ieder tweemaal. Piet van Es bleef met deze wedstrijd ongeslagen. Het werd 3-7 tegen Eldos 3. Kwiek 7 liep tegen de eerste nederlaag: 4-6 tegen TTVN 8. Ton van Willigen burg, Cor Scharroo en Herman Bron- wasser behaalden elk één overwinning. Ook Kwiek 8 verloor met 4-6. Anton den Toom, Gijs van der Torren en Ed Hofman wonnen ieder éénmaaL tegen GS ’78 1. In de vijfde klasse werden de volgende resultaten gehaald: Kwiek 10-R R 12: R R 13-Kwiek 11: Kwiek 14-Berkenwoude 1: IJsselvogels 3-Kwiek 15: NTTC 6-Kwiek 16: Kwiek 17-Flamingo’s 7: JUNIOREN Ook bij de junioren een ruime zege van Kwiek 1. Tegen BOK 2 werd het 8-2. Kwiek 2 verloor met 10-0 bij TOP 1 in Haastrecht. Ook Kwiek 3 verloor met 10-0. Kwiek 4 verloor met 1-9. Kwiek 5 had in de vierde klasse bijna het eerste punt te pakken. De allerlaatste game ging met 19-21 verloren en daarmee verloor men met 4-6. Kwiek 6 kwam uit Bodegraven terug met één punt: 5-5. PROGRAMMA THUISWEDSTRIJDEN De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen DIPLOMA C Tenslotte bestaat in de herfstvakantie ook weer de mogelijkheid om het zwemvaardigheidsdiploma I ofwel het (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer (duivensportVereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe zwemmen, poloënBasketbalvereniging TOOS basketbal WADDINXVEEN Tijdens de herfstvakantie van volgende week zal het overdekte zwembad ”de Sniep” weer in hoofdzaak voor de Wad dinxveense lieverdjes bestemd zijn. Het gaat hier weer voornamelijk om de uren die door het vervallen van het school- en leszwemmen zijn vrij gekomen. In het overdekte worden er tussen maandag 16 en zaterdag 21 oktober diverse activiteiten gehouden, zoals een zweminstuif, schoolz- wemwedstrijden en diplomazwemmen (zwemvaardigheidsdiploma 1 - diploma C). Het vakantiezwemfeest in ”de Sniep" is natuurlijk ook bedoeld voor die Waddinxveense meisjes en jongens, die Hierbij werd toentertijd geschre ven: ”Wij beschouwen het als een voorrecht bovenstaand vraagstuk onder de aandacht van het pu bliek te brengen. De stand is bui tengewoon fraai en vormt een uit daging tot oplossing van het dia gram. Het volume van de afwik keling is meer dan evenredig met het in spaarzaamheid gebruikte materiaal en waar in klein bestek door technisch onberispelijke zet ten een der meest verrassende eindmotieven (schuiftrompet) wordt te voorschijn getoverd, vloeit dit vraagstuk over van pro blematieke schoonheid. Een fan tastische forcing door 25-20 (23- 29) en nu 47-41 (36x49), 35-30 (24x44), 33x4 (15x24), 4x16 en uit. De oud-wereldkampioen Roo- zenburg won in 1959 in de onder vermelde cijferstand via een schitterend offer. wit: 16,26,27,33, 34, 39 en 40. zwart: 1,7, 8, 10, 18, 19 en 23. Wit offerde als volgt: 16-11 (7x16) en nu erg verrassend 26-21. Wat zwart ook speelt, steeds dreigt er dam naar 3 of 5 via 33-28, 27x38, 38-32 en 39-33, terwijl wit op (18- 22) een schijf wint door eenvou dig 29-23. om hun belangstelling, wensen, kritiek en complimenten te uiten in deze ver gadering van de Waddinxveense Sport vereniging Excelsior (WSE). WADDINXVEEN Zaterdag 14 ok tober organiseert de hengelsportvereni- ging Waddinxveen haar laatste weds trijd voor de maatviscompetitie. Er zal gevist worden in de Oude Rijn. Vertrek van het station om 06.00 uur. 11.00-13.00uur Zweminstuif 13.30- 16.00 uur Zweminstuif 16.15-17.30 uur Proefzwemmen voor zwemvaardigheid I (C) 17.30- 19.30 uur Vrij zwemmen Dinsdag 17 oktober 07.00-09.00 uur Zweminstuif*) 09.00-13.00 uur Zwem- en recreatieve wedstrijden voor de 4e klassen basisscholen ..„e 13.30-16.00 uur Zweminstuif trildenals bijv, "’"autobandenrace” "of 6-30-17.30 Gesloten wegens verhuur 1 1 1111 111' 1/ Til /II (Ml inir 7it tn nti if buiten onze gemeente op school gaan. luchtbeddenrace waaraan alle kin- Zij kunnen overal aan meedoen, be- deren die die morgen in het zwembad halve aan de schoolzwemwedstrijden, zijn, kunnen deelnemen, als ze tenmin want het gaat hier om een schoolprijs, ste de zwemkunst goed meester zijn. Maar ze zijn niettemin welkom bij de zweminstuif, de recreatieve wedstrijd jes en bij het diplomazwemmen. SCHOOLZWEMMEN 14 oktober in Leiderdorp: 19.30 uur Zijl/LGB A-De Gouwe A m. 14 oktober in Gouda: 17.00 uur BZC A-De Gouwe pup. j. 14 oktober in Waddinxveen: 16.30 uur De Gouwe V-Katwijk 3 h. 17.00 uur De Gouwe IV-AZC V h. 17.50 uur De Gouwe II-SZC II h. 18.40 uur De Gouwe I-ESCA I h. ZWEMMEN Het afgelopen weekend nam een zwemploeg van de Gouwe deel aan de jeugdzwemkompetitie in Gouda. De voornaamste uitslagen waren: 200 m. wisselslag J.O. 14 j. Marc Faber wee van de vereniging. Na de opening door de voorzitter (1), de ingekomen stukken en mededelin gen (agendapunt 2) en de notulen van de jaarvergadering le deel zal de secre taris C. Verwoerd een uitgebreid jaar- zal worden stilgestaan bij de realisering Het tweede herenteam begintjde kom- van een tweetal projecten, in belan- grijke mate door WSE-leden zelf gerea liseerd: De bouw van een jeugdhonk, twee nieuwe kleedkamers en een nieuwe commissiekamer en de bouw van een verlichting op het trainings veld, het voormalige hockeyveld, dat nu voor de volle honderd procent be nut wordt voor trainingen. WADDINXVEEN Bij de jaarlijkse Punt 5 van de agenda is het financieel- brandweerwedstrijden hogedruk en jaarverslag van de penningmeester uit perslucht in de kring 10 gemeenten gesplitst in a) V en W-rekening; b) Ba- "Gouwe-IJssel”, die in Capelle aan den lans per. 30-6-1978 en c) Begroting IJssel werden gespeeld, is de Wad- 1978/79. Verklapt kan alvast worden, dinxveense ploeg onder bevelvoering dat WSE ook dit jaar weer de kosten van hoofdbrandwacht G. J. Huizer op heeft kunnen dekken en zelfs -nog een alle ’’fronten”, met uitzondering van de overschot rest van ruim f 5.000,Bij pompbediener, op een derde plaats naar winst strevende ondernemingen geëindigd. ook wel winst genoemd, bij een vereni- In de totale rangschikking eindigde de ging wordt deze term wel gebruikt ploeg van Waddinxveen met 603V2 punt maar dekt uiteraard niet de inhoud om- als derde na Gouda, die met 652 punten dat statutair niet is vastgelegd dat WSE J?e Gouwe A-AZC A j.5-3 eerste werd en Moordrecht, welke naar winst moet streven, maar gelukkig ploeg met 604V2 punt de tweede plaats heel andere doelstellingen heeft. bezette. Na het verslag van de kascontrolecom- bevelvoerder G. J. Huizer eindigde missie en de pauze zal agendapunt 8, de met 176 punten als derde evenals de or- loterij, de stand van zaken en de laatste donnans brandweer le klas W. C. acties inzake van de lopende 100- Boeren, die met 116 punten derde prijzenloterij behandeld worden. Agen- werd. Ook op de derde plaats eindigde dapunt 9 handelt over de aanpassing de aanvals-(perslucht)ploeg welke 260 van de statuten in het kader van het punten behaalde. Chauffeur- nieuwe verenigingsrecht. Agendapunt pompbediener A. van Nielen sprong 10 bevat een voorstel tot tijdelijke be- hier tussenuit, door met 99 punten als noeming als bestuurslid van Mathé eerste pompbediener te eindigen, maar Moons, een benoeming die in de vol- nelaas was er bij deze wedstrijden geen gende jaarvergadering pas officieel be- Prijs voor de beste pompbediener te vestigd kan worden, overeenkomstig de verdienen. statuten. De totale ploegen-uitslag was als volgt: Na de benoeming van de kascommissie t Gouda 652 punten, 2. Moordrecht (11) en de rondvraag (12) zal de voorzit- 6O4‘/2 punt, 3. Waddinxveen 603‘/2 ter de vergadering kunnen sluiten. Het Punt, 4. Moerkapelle 597 V2 punt, 5. Bo- WSE-bestuur hoopt op een grote op- degraven 593 punt, 6. Boskoop 590 komst van de stemgerechtigde leden Punt, 7. Zevenhuizen 581 punt, 8. Ca- Pelle a.d. IJssel 580 punt, 9. Reeuwijk «9 punt, 10. Nieuwerkerk a.d. IJssel -o4 punt. 18 oktober van 11.00-13.00 uur bestaat de mogelijkheid tot proefzwemmen hiervoor, terwijl het afzwemmen is be daar de grote plaats die de zweminstuif paald op vrijdag 20 oktober van 9.00- ditmaal in het programma inneemt. De 12.00 uur. schoolzwemwedstrijden staan gepland Het volledige programma voor het va- voor dinsdag 17 oktober van 9.OO-13.OO uur. Deze wedstrijden zijn dit keer al leen bestemd voor de leerlingen van de vierde klassen. Er wordt weer gestreden om de door het gemeentebestuur beschikbaar ge stelde wisselbeker en alle leerlingen van de 4e klassen kunnen er aan deel nemen. De onderdelen waarop moet worden gezwommen zijn: 25 m school slag, 25 m rugslag en 25 m vrije slag. 17.30- 20.00 uur Zweminstuif Woensdag 18 oktober 07.00-10.00 uur Zweminstuif*) 10.00-11.00 uur Vrij zwemmen alleen voor volwassenen 11.00-13.00 uur Proefzwemmen voor zwemvaardigheid I (C) op 2-3 maar wederom verloren Hennie 13.30- 16.00 uur Zweminstuif ---■■• o16.30-19.00 uur Zweminstuif De zweminstuif in het overdekte zwem- diploma C te behalen. Maandag 16 ok- Donderdag 19 oktober bad is zo’n bekende zaak geworden dat tober van 16.15-17.30 uur en woensdag 07.00-10.00 uur Zweminstuif*) een toelichting hierop overbodig is, 18 oktober van 11.00-13.00 uur bestaat 10.30-13.00 uur Zweminstuif mede gelet op het grote succes hiervan de mogelijkheid tot proefzwemmen 13.30-16.00 uur Zweminstuif in de afgelopen vakantiefeesten. Van- hiervoor, terwijl het afzwemmen is be- 16.30-19.00 uur Zweminstuif - Vrijdag 20 oktober 07.00-09.00 uur Zweminstuif* 09.00-12.00 uur Diplomazwemmen kantiezwemfeest van volgende week in voor zwemvaardigheid I (C) u~* -i 13.30-16.00 uur Zweminstuif 16.30- 19.00 uur Zweminstuif Zaterdag 21 oktober 10.00-13.00 uur Zweminstuif 13.30- 16.30 uur Zweminstuif van 7.00-7.30 uur bodem 120 cm diep. WADDINXVEEN Zaterdagavond 2e 3.00.5 start De Gouwe I heren de eerste kom- 100 m. schoolslag M.O. 10 j. Suzan v.d. gade ring genoemd,"ópe"nën7voör"deze petitiewedstrijd tegen het Arnhemse Heyden 2e 1.47.7 ESCA I. Na de succesvolle start in het 100 m. schoolslag J.O. 10 j. Jacco van seizoen ’77/’78, verwacht De Gouwe Duyn le 1.42.7 resse te tonen (én inbreng) in het wel en voor het nieuwe seizoen weer goed mee 100 m. rugslag M.O. 12 j. Petra Bese- mer 3e 1.32.7 klasse. Het team van De Gouwe is on- 100 mLvrije slag J.O. 14 j. Jan Both gewijzigd gebleven, t.w. Leo Nieuwen- huijzen, Hans de Gruijl, Eef Overdam, WADDINXVEEN Autobedrijf en Oliehandel van Leeuwen BV, Wad dinxveen, heeft de handelsonderne- ming ’’Caravancentrum van Leeuwen” dam. Tegen RWV°I werd het 7-1. RWV overgedaan aan Reisbureau ’’Rozen- nam wel het initiatief, doch daarna burg” te Rozenburg, Emmastraat la. werd de score van 7-1 opgebouwd. De Dat blijkt uit een wijziging in het han- handel en Fabrieken voor Gouda en Zaterdag 14 oktober omstreken. Kwiek 2-TTVN 2 1 -Kwiek 3-Soccer Boys 1 Kwiek 6-Moerkapelle 1 Senioren: Donderdag 12 oktober Kwiek 8-Vriendenschaar 17 Kwiek 14-Vriendenschaar20 Vrijdag 13 oktober: Kwiek 1-Flamingo’s 2 In de week van 16 t/m 21 oktober wordt er geen volledig programma afgewerkt vanwege de herfstvakantie. Er worden die week waarschijnlijk wel enkele in haalwedstrijden e.d. gespeeld; terwijl er 20 oktober het zg. veteranentoernooi is bij Flamingo’s in Gouda. Onder de deelnemers bevinden zich enkele Kwiek-leden nl. Piet Swart en Leo Buurman. We wachten met spanning op de eventuele goede prestaties van deze heren. burg” te Rozenburg, Emmastraat la. Gouwe-doelpunten werden gescoord delsregister van de Kamer van Koop- Junioren: door: Andrea de Jong 3x, Riet Verwey 2x, Trudy de Groot lx en Elly Straver lx. UITSLAGEN WATERPOLO BZ en PC V-De Gouwe V heren 5-1 Koudekerk-De Gouwe pup. m. 4-3 Vivax II-De Gouwe IV h. 3-5 De Gouwe B-Donk C m. 2-8 De Gouwe A-LZ ’86 A m. 2-8

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 17