WEEKBLAD - SPORT Waddinxveense sportspetters Tennistop van Be Fair wint Be Fair bedwingt met 0-0 koploper 2e klas WADDINXVEEN Van het afgelopen weekeinde zijn weer de nodige bestaat" uit "vele spelletjes,^verzameld voetbalprestaties te melden. Be Fair slaagde er in koploper Heerjans- onder de noemer Waddinxveen behaalde tweede overwinning Korfbal groeit en bloeit Vijfde plaats in concours Waddinxveense schutters Spelletjes middag bij Reigersburgh WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 OKTOBER 1978 4 gramma worden uitgezet, wat zal be- i I 7 zeven uur. i. X) I, alles, zowel aanvallend als verdedi- Annelies Eterman, a, A VOOR WADDINXVEEN IS EEN ABONNEMENT moeders en vaders, van wie sommige speciaal voor deze dag een vrije dag Jeannet Benning behaalden eveneens een met 95 deelnemers werd Patricia v.d. Plasse zesde. 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 kaar. Het was duidelijk dat men deze set won. Ook in de 3e set kwam~men achter te staan. Van deze achterstand 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 9 9 5 5 4 5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 6 5 6 6 9 9 8 6 6 6 6 5 5 3 2 1 want in het persoonlijk klassement kwamen ze een aantal punten te kort 16.30 uur Dames'1-Kalinko, 17.30 uur Heren 7-Heren 8. De korfbalvereniging wil immers goed voor de dag komen als ze deelneemt aan de micro-korfbalcompetitie, die in november begint! De wedstrijden voor deze competitie worden in sporthal de Sniep op zaterdag gespeeld. Belangstel lenden die lid willen worden van de TOOS Korfbalvereniging kunnen zich opgeven bij Dick Visser, Wingerd 310, tel. 6575. WSE VVP RKSVM BMT Moordrecht Concordia 3-' 0- 0- 3- 0- 1- 0- 3- De uitslagen van de ballon- en kleur- wedstrijd, gehouden in het kader van de oprichting van de Toos-Korfbal zijn: WADDINXVEEN De nieuwe korf balvereniging TOOS heeft inmiddels de eerste trainingsavonden gehad. De le den hebben met groot enthousiasme en inzet geoefend onder de deskundige leiding van Dick Visser. ruststand was. Meijer wisten de bezoe- In de tweede helft viel Scheveningen furieus aan en in de zevende minuut maakte Leen Roeleveld er uit een Tonegido voorzet van Dick Jol 2-2 van. Wad dinxveen had het in deze fase van de maar dient met 15-7 verloor. In de 3e set Heren 4-Olympia 2, 13.00 uur Dames 7 kwam Wim van Zwol gemakkelijk tot v. Zwol JC 3, 14.00 uur Dames 3 Radius 3, 14.00 uur Dames 2-DVC 1. KLEURWEDSTRIJD 1. Regin de Kooter, Vondellaan 66, 2. Margot Winkel, Peuleyen 178, 3. Frans Winkel, Peuleyen 178 en 4. Pe ter Verbaas, J. Catslaan 51. ter WSE kon echter in de tweede helft niet tot scoren komen, terwijl Concor dia in de tweede helft het beste van het spel had. De beste kansen na rust wa ren dan ook voor de gastheren. Loom heid over en weer zorgde er verder voor dat deze wedstrijd voor het pu bliek een niet al te beste wedstrijd werd. Een slecht spelend WSE had niet meer verdiend dan het bereikte gelijk spel. Volgende week rust bij WSE om zich op nieuw te bezinnen. Donderdag 12 oktober speelt WSE thuis een oefenwedstrijd tegen MMO en dinsdag 17 oktober tegen Ze venhoven. De volgende competitieweds trijd speelt WSE thuis op 22 oktober tegen RKSVM. Stand 4e klas C KNVB: GSV DSO zondagmiddag voortgezet door nu ook op eigen veld in het sportpark ”de Sniep” te winnen. Dat gebeurde tegen Scheveningen met de cijfers 4-2. Al in de vijfde minuut nam Cor Honkoop een vrije trap, die door Erik Plaisier in gekopt werd: 1-0. Bij een verkeerde te- van de Scheveningse- verdediging was Adriaan Hoogervorst er als de kippen bij en bracht de stand De Gouwe Rijders (autoclub) Bridgeclub Waddinxveen (bridgen) Damclub Excelsior (dammen) Gymnastiekvereniging TOOS (gymnastiek) Hockeyclub Waddinxveen (hoc keyen) Landelijke Rijvereniging De Gouwe Ruiters (ruitersport) Ijsclub Nooit Gedacht (schaatsen) Waddinxveense Schaakvereniging WSV (schaken) Schuttersvereniging Wad dinxveen (schieten) Tafeltennisclub Kwiek (tafeltenissen) Tennisvereniging Waddinxveen (1) Avio Fokker-Woensdrecht, (2) SV. (3) Gouwe schutters 'i en (4) Schietvereniging Ypen- burg. Het Waddinxveense korps be- (tennissen) Be Fair Organisatie, afdelingen voetbal, tennis, Volleybal Hengelsportver- eniging Waddinxveen HSW (vissen) Rooms-Katholieke Sportvereniging Excelsior WSE (voetbal) Sportclub Antilope (atletiek) Voetbalvereniging Waddinxveen (voetbal) Postduivenvereniging De Sperwer (duivensport) Vereniging De Vogelvrienden (zangvogels) Zwem- en Poloclub De Gouwe (zwemmen, poloën) Basketbalvereniging TOOS (basketbal). ging een zeer positieve prikkel uit. Men geloofde er weer in, vocht voor iedere bal en wist deze set met gemak te win nen. 4e set. De glans was er van af en het leek of men genoeg had aan deze ene meer en Zevenklappers maakte daar dankbaar gebruik van: 6-15. Einduit slag 2-2. HEREN 2 Be Fair liep met name in de le set te gen Wim van Zwol PC 2 en zichzelf te BALLONWEDSTRIJD 1. Johan Boom, v. Maerlantstraat 20, 2. Jan-Willem van Triet, Chr. Huygen- slaan 1 en 3. G. Holdermans, Peuleyen 20. WADDINXVEEN Het jeugdbe- stuur van de ponyruitervereniging Rei gersburgh hield afgelopen zondagmid dag een spelletjesmiddag op de manege Reigersburgh. De dertig prille ruitert jes die aan de estafette, vlaggeweds- trijd, slalom en ringsteken meededen, werden in zes teams ingedeeld. Aangemoedigd door de in grote getale meegekomen ouders en familie deden de kinderen hun uiterste best om zo veel mogelijk punten voor hun team te bemachtigen. Team 4 bestaande uit Jaqueline v.d. Kant, Peter Zwaan, Kim Zeitlin, Mackie Luteyn, Mirjam Ver steeg en Barbara Samuels behaalden de meeste punten en werden eerste. Op de tweede plaats eindigde team 6 met Sas kia Rutten, Elma Lucas, Stelle Gout, Linda Gengenbach, Nicole Geerts en Kim Born. Derde werd team 2 met Da nielle Honkoop, Linda van Veen, Hienke Verploeg, Astrid Ravenhorst, Marja Indorp en Flory Gout. Aangestoken door het enthousiasme van de kinderen en wellicht ook aange moedigd door het prachtige najaars weer kregen enkele ouders ook zin om mee te doen aan het onderdeel slalom. Fluks werden dan ook twee grote paar den gezadeld. De dappere vaders en moeders, zij hebben het nooit verder gebracht dan het hobbelpaard, beste gen onder luide toejuichingen van de kinderen de gereedstaande paarden en reden de slalom van hun leven. Deze geslaagde middag werd besloten met het uitreiken van prijsjes aan alle deel nemende kinderen. ballen en hadden toen moeten scoren. ---j-1 ons met schijnlijk in alle opzichten geslaagd ge- harder spel uit ons ritme en zijn we de het weer dan ook meewerken, vooral voor het middagprogramma is dit be langrijk, maar omdat we nog steeds in Nederland wonen is voor de zekerheid toch maar een alternatief middagpro- handhaven. Dan kan er wat behoudend gramma op papier gezet zodat de regen voetbal uitkomen, aldus de Goudse oe fenmeester, die er zich bij moest neer leggen dat doelman Kees Verhoef aan WADDINXVEEN De nederlaag van vorige week nog vers in het geheu gen waren. Heren 1 van Be Fair- volleybal is vast van overtuigd er tegen Novo 1 iets beters van te maken. Het werd dan ook 3-1 voor de Waddinxve- ners. Dames 1 verloor met 2-3 van PV-* C/Blokkeer. Misschien is het een ver ontschuldiging dat de Be Fair-vrouwen slecht konden inspelen, omdat er maar één bal voor acht dames beschikbaar bleek. Dames 2 deelde de punten (2-2) met Zevenklappers 2. Heren 2 verloor met 3-0 van Wim van Zwol JC 2 en heren 5 daarentegen ging met de winst strijken tegen Duf 4 (3-1). Van de eerder genoemde wedstrijden de volgende volledige verslagen: HEREN I De le set zette overdonderend in en Be Fair liep uit tot 8-1. Hierna zakte de eerste motivatie-drift en daarmee het peil. Eerst nu barstte Novo los en Be Fair kon nog maar juist op tijd de eind streep als le behalen: 15-13. In de 2e set zette de opleving van Novo door, en hoe groot die opleving was blijkt wel uit de setstand 2-15! Dat deze opleving toen wel afgelopen was bleek uit de - volgende set. Tot 3-3 ging de strijd ge- door springconcours^ gehouden. Vijf- Hjk op, maar toen drukte Be Fair door. Via de schitterende aanvallen van Jack Rothuizen en de goede service van uit drie landen. De Waddinxveense schuttersvereniging nam voor het eerst aan een ---- onder toezicht van de Koninklijke Ne- vijfde plaats op de ranglijst in het per- DAMES I Aan deze wedstrijd werd erg slecht in gespeeld begonnen. Dit had tot gevolg dat men in de wedstrijd zelf pas inge speeld raakte en misschien ging daarom ook de le set wel verloren: 15- 8. De 2e set was men ingespeeld en een 9-15 zege was het resultaat. Ook in de 3e set was Be Fair de betere ploeg en kon dank zij het enorm goede spelen van Gia Kwaak deze set winnen 12-15. Deze wedstrijd leek een 1-3 winst op te leveren, want in de 4e set stond men vrij snel met 6-10 voor. Het onver wachte gebeurde en de Be Fair-dames verloren deze set met 16-14. Men werd nu erg kwaad op zichzelf en dit resul teerde in een zeer soepel en vrijuit spe lend Be Fair. Het penetratie-systeem liet men varen en met het eenvoudige ’’hoog voor de pot’ scoorden Cocky Smits en Jannie Zeeman er vrolijk op los. De tegenstansters waren behoorlijk uitgeblust en dit alles bij elkaar resul- teerde in een 1-15 set en daarmee de wedstrijdzege. wi dig met hulp) dé véle spelletjes afwerkt, eenakkoordje met Concordia (0-0). In totaal zijn er zo’n 40 spelletjes te doen, zodat de WSE-lievertjes zeker tot BE FAIR 12.30 uur bezig zullen zijn. Heerjansdam-Ée Fair was een span- Om 12.30 uur begint dan, voor velen ui- nend duel met wisselende kansen aan teraard veel te laat, het hoogtepunt van beide zijden. Dat de Waddinxveners er in slaagde de thuisclub een punt afhan- Kr w WAARD! len in de kopgroep. Een aanvallend be- stond uit de schutters Jan in ’t Veld WADDINXVEEN Aan het door de (86), Wim de Bruin (86), Jan Spoel (85) 7 schietvereniging ”Avio Fokker” Ypen- 6 burg georganiseerde internationale 6 concours luchtgeweren, werd deelge- de dag: het opeten van de pannekoe- i ken, gebakken door 35 bereidwillige dig te maken mag een uitstekende pre- j__. j statie worden genoemd. In het eerste kwartier was Heerjansdam beter en rugspeelbal zullen opnemen. Een duidelijker teken kreeg de meeste kansen. In de 20e van enthousiasme is bijna niet te be- minuut schoot Leo de Vries (Heerjans- denken. dam) echter tegen de pal. Be Fair op 2-0. Na twintig minuten bracht Dick Tijdens de maaltijd zal het middagpro- kwam goed terug en zette Heerjansdam Jol de stand terug op 2-1, dat tevens de "Z zwaar onder druk. Dankzij goed kee- staan uit een foto-vossenjacht door perswerk van I Waddinxveen, waarmee direct na de kers echter niet tót scoren te komen, maaltijd zal worden begonnen. Na deze Na de hervatting hetzelfde ’’wisse- vossenjacht, welke de WSE-pupillen lende” spelbeeld. In het laatste kwar- voorzet van Dick Jol 2-2 van. Wad- Unio weer op het complex aan de Willem de tier probeerde Heerjansdam met pres- dinxveen had het in deze fase van de Donk Rijkelaan zal brengen, staat nog de sievoetbal de beide punten nog te pak- wedstrijd erg moeilijk, maar kwam in Moerkapelle prijsuitreiking van het ochtendpro- ken, maar de Be Fair-defensie bleef ge- de twintigste minuut goed terug. Toen sloten. Be Fair-trainer Piet van Mullem: ”We waren hier diet naar toe gekomen om uitsluitend op één punt te spelen en zo gramma op het programma, waarna sloten. lanceerde Cees Bonefaas Erik Plaisier deze pupillendag om ongeveer 16.30 Be Fair-trainer Piet van Mullem: ”We en zijn voorzet werd door Adriaan zal zijn afgelopen. waren hier iliet naar toe gekomen om Hoogervorst ingeschoten: 3-2. In de Net als bij de overige activiteiten re- uitsluitend op één punt te spelen en zo dertigste minuut werd Karei Binnen kent de pupillencommissie van WSE de wedstrijd dood te maken. De eerste dijk in het strafschopgebied onderuit ook deze keer op een behoorlijke be- twintig minuten konden we vrijuit voet- gehaald. De strafschop werd door Cor langstelling van de kant van de ouders, -- zodat ook deze dag weer hoogstwaar- Daarna haalde Heerjansdam i m 111D in qIIa nmiokfon rrz» c 1 n o rrc» 11 1 --lx —lx noemd kanworden. Natuurlijk "moet bal wat meer rond gaan spelenWergeet -x dat we nOg moeten wennen aan het tempo in de tweede klas. Boven dien moet het wat amateuristische uit ons spel en moeten we ons dit seizoen geen spelbreker kan worden op deze WSE-pupillenpannekoekendag 1978. Vrijdagavond is er de speelavond de kant zat met zijn voet in het gips en voor B. en C-jeugd van Be Fair in het dat Hans APPel ziJn derde en laatste clubhuis in het Burgemeester War- geschorste wedstrijd’’onderging”, naarplantsoen met biljarten, tafelten- stand 2e Klas B KNVB nissen en kaarten. Begonnen wordt om Rijnsburgse Boys Heerjansdam Bolnes Ter Leede Be Fair Rijsoord Nw. Lekkerland Lisser Boys SV’35 Jodan Boys Spirit Katwijk ASWH WADDINXVEEN De opwaartse lijn heeft Waddinxveen op een zeker moment was uit Zevenhuizen. Ze stonden met 9-14 voor. stukken beter bij Be Fair en men wist tot 14-15 terug te komen. Zevenklap pers wist net nog door te drukken 14- 16. De 2e set had weer een slecht begin en men stond snel achter: 1-5. Toen burgh hadden zich hiervoor ingeschre- Huib Nederhof werd het via 9-3, 15-4. 125 deelnemers werd door Patricia v.d. Plasse met Isolda gewonnen. John v.d. loof alom toen ze langzamerhand op gelijke hoogte waren gekomen 14-14! Toen volgde nog een zeer spannende kende en waarin W. van Zwol uiteindelijk met 19-17 aan het langste 19.00 uur Agon 4-Heren 6 (Boskoop), 20.00 uur Agon 3-Heren 5 (Boskoop). Zaterdag 14 oktober: 19.00 uur Weidevogels 1-Heren 3 (Bleiswijk), 17.30 uur Heren 7-Heren 8 r (Waddinxveen), 16.30 uur Supralux liep het anders. Toen falend op alle Dos-Jong. jun. A (Schoonhoven), 14.00 Een week-end eerder werd in de Delf- tse manege ’’Prinsenstad” een open in- tien ruiters en amazones van de ponyruiter- en de rijvereniging Reigers- I1 1 IJ 1 1- 1 ven. Het handicap-springconcours met £)at Novo nog niet geheel geklopt was 125 deelnemers werd door Patricia v.d. bleek wel uit de 4e set, want via 1-4 en Plasse met Isolda gewonnen. John v.d. 4.7 namen ze toch een redelijke voor- Reyden met Mr. Whippy werd tweede, sprong, maar met behulp van het pu- Annelies Eterman, Diëgo Frankel, bliek werd het 10-8 voor Be Fair. De Conny van Vliet, Sandra^v.d. Berg en strijd was nog niet definitief beslist, kwam Jeanette v.d. Berg aan service en Z 1 want het werd nog 13-13. Maar na 15- zij scoort tien (10) punten achter el- prijs. In het jachtspringconcours 13 was het afgelopen en kon Be Fair te- - - rugzien op een goede wedstrijd die te recht werd gewonnen. spelen. Het wilde omdat het hier van Jongens jun. A-v. GinkeEJB A had, zichzelf overtreffen. W. van Zwol nam een grote voorsprong, maar Be Fair vocht dapper terug. 15-12 was de setstand. In de 2e set speelde men zon der euvel van de le. maar nu met te grote laksheid, met name t.a.v. het ver dedigen. Men was machteloos, vooral Evenals voorgaande jaren organiseert de voetbalvereniging WSE weer in de herfstvakantie van de lagere scholen een pannekoekendag voor de ruim 160 WSE-pupillen verdeeld over 4-D, 5-E en (sinds kort) 5-F elftallen. De panne koekendag zal worden gehouden op woensdag 18 oktober en zal beginnen om 09.00 uur. Het ochtendprogramma ’’Spelenkermis”, dam in bedwang te houden (0-0). Waddinxveen boekte tegen Scheve- aarbij iedere pupil zelfstandig (zono- ningen in eigen huis de tweede overwinning (4-2). WSE gooide het op zeer goed spelend Heren 5 te zien kreeg, dat duidelijk de opwaartse lijn te pakken heeft. Men won de le set, die Duf na grote voorsprong door vele fou ten uithanden gaf, met 15-13. In de 2e punt. Het liep"allemaal niet zo best set dezelfde cijfers, alleen nu voor Duf. --jMen stond nu gelijk en Heren 5 achtte de tijd daar orde op zaken te stellen. Via 15-12 en 15-9 was de buit binnen. OVERIGE UITSLAGEN Meisjes jun. A-Duf A Meisjes jun. C-Zevenklappers vorig seizoen nog iets goed te maken Heren 6-Olympia 3 Heren 8-IJsselvogels 3 Heren 3-Agon 1 Dosko 2-Dames 3 W. van Zwol JC 3-Heren 4 het opnemen Delft, de rode lantaarndrager uit de 4e klasse C. Gezien de prestaties in de af gelopen competiewedstrijden van zo- als 4 moeilijke opgave van WSE. Aangelokt vijfde geklasseerd, na respectievelijk: 3 door het prachtige najaarsweer waren 3 vele Waddinxveners mee naar Delft ge- Zoetermeer, gaan in de hoop dat WSE opnieuw twee Gouda punten zou pakken en zich zou beste- 1 Honkoop ingeschoten: 4-2. Hierna kwamen aan beide kanten nog scoring skansen maar de juiste richting ont brak. Waddinxveen behaalde een ver diende overwinning. Stand 3e klas B KNVB: Woerden Velo Hollandiaan Haastrecht RFC Celeritas Groeneweg PDK Quick RKAW Waddinxveen 7 Scheveningen WSE Op de zesde competitiedag moest WSE Tweede werd Leo Wielink van de en als derde eindigde Dik van Loopik van de schietvereniging Zoetermeer. Bij de afdeling korpsen werd de schut- wel WSE als Concordia, een niet al te tersvereniging ’’Waddinxveen” uL WEDSTRIJDPROGRAMMA UCUigcii. ivitu wao iiia.viiiviuK/a, vwiwi tegen de prikballen, die zeker vijf maal Thuiswedstrijden zaterdag 14 oktober: midden in het veld zeer effectief ble- 12.00 uur Dames 4-Dosko 3, 12.00 ui ken. Een machteloos Be Fair, dat ver- Meisjes Asp. Al-Wedo Al, 13.00 uu kwam Wim van Zwol gemakkelijk tot 14-6. Maar toen sloeg bij Be Fair de nAMFei vlam in de pan! Bij het 2e lukte ineens 15.30 uur Heren 2-Zevenklappers 3, U AIV1 tLo L 11 - j i_ -1 1: - U11VO, tVTTVl T UAlvaxM Men kwam al snel tamelijk ver achter gend, in de bij hen passende stijl. Onge- te staan en op een zeker moment was L_ het' bijna gepiept voor Zevenklappers gelijke hoogte waren gekomen 14-14! UITWEDSTRIJDEN 7 11 Toen volgde nog een zeer spannende Dan gaat het plotseling allemaal eindstand die vele emotionele hoogte- Vrijdag 13 oktober: punten kende en waarin W. van Zwol 19.00 uur Agon 2-Dames 6 (Boskoop), j-ÏX-t1 - -- -- eind trok. HEREN 5 Had Heren 5 twee weken terug zo te leurstellend kansloos verloren van het in dezelfde poule uitkomend Duf 2, nu L.r 1 fronten, terwijl men nu zo af en toe een uur Radius 2-Heren 1 (Gouda). en Aad van Vliet (82). Zij scoorden bij elkaar 339 punten. De winnaar (Avio Fokker Woensdrecht) behaalde 369 5 nomen door verschillende verenigingen punten. Van de buitenlandse deelnemers be haalden Norbert Vandaele uit Deurne dergehjk evenement deel, dat als enige een score die leide tot een derlandse Schutters Associatie (KNSA) soonlijk klassement. De' Waddinxve- 4 werd gehouden. ners moesten zich tevreden stellen met Als eerste eindigde de Nederlands de vijfde plaats in de afdeling korpsen, kampioen, de heer Musset uit Uden. 1"A tegen Concordia uit schietvereniging Avio uit Woensdrecht om in de prijzen te vallen. HET WEEKBLAD

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 19