1 I B BURGERLIJKE STAND SPREEKUREN Medische weekeinddienst 1 i Weekblad voor ♦Waddinxveen Gevonden en Verloren Wees Waddinxvener met de Waddinxveners: Lees üw eigen Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEENSE NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS EN INFORMATIE W1 u DE KERKEN NODIGEN AGE D A w. I 1 1 1 i WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 11 OKTOBER 1978 spaans voor en Ib 6. 7. 8; 9. Naam: UI i Adres: Woonplaats: ’t Betaling: overschrijving op giro 47062 Bank: Rabobank Waddinxveen Doorhalen wat niet gewenst wordt) Ik abonneer mij op het WEEKBLAD VOOR WADDINX VEEN en wens een kwartaal-abonnement a 4.75. Geboren: Jessika, d.v. A. Boom en M. Theussen; Maaike Anne, d.v. P. J. S. M. Remmerswaal en O. E. M. Schreuder; Richard John, z.v. W. J. van Dam en P. J. Cooper; Marcelle Renee, d.v. D. Sla en E. H. Matheron; Jerry, z.v. C. H. Verhoef en B. van Dorp; Yuri Christiaan, z.v. J. Boom en W. C. van Wieringen; Jeroen, z.v. P. A. van Dijken en A. J. van Eeuwen; Robin Michel, z.v. J. Stokes en M. Schotte. Ondertrouwd: J. Dekker en M. J. de Bruin; P. F. J. C. Stockx en C. Jongejan; T. F. Hoddenbagh en W. van Vark; J. A. M. Albada Jelgersma en M. F. B. Buenk; T. Wennekes en S. C. M. Buenk. Gehuwd: F. J. van Dijk en A. C. de Bruin. Overleden: A. W. J. Meeuwsen, oud 20 jaar. i i i i i 1 i i i i i i i i i 1. 2. 3. 4. 5. I I I- 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. Zondag 15 oktober 1978 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk: (kerkdiensten in de Bethelkerk) 10.30 uur ds. W. Verboom 18.30 uur ds. Joh. Verwelius De Hoeksteen: 09.30 uur ds. Joh. Verwelius 18.30 uur ds. L. Roetman Bethelkerk 09.00 uur ds. L. Roetman 17.00 uur ds. W. Verboom Itnmanuëlkerk: 10.00 uur dhr. R. Drijver, Voorschoten 19.00 uur ds. H. J. Voorts, Poortugaal GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. D. J. Modderaar 17.00 uur ds. W. Davidse, Zevenhuizen Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. P. van den Berg 17.00 uurds. D. J. Modderaar REMONSTRANTSE GEMEENTE in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden Kerkgebouw Zuid kade 59: 10.00 uur ds. G.Ch.Duinker, Rotterdam Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gerefor meerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: 10.00 leesdienst 18.30 uur leesdienst Dinsdag 17 oktober: 19.00 uur ds. H. Wiltink, Doetinchem CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3 09.30 uur ds. A. P. Verloop 17.00 uur ds. A. P. Verloop Woensdag 19.30 uur ds. A. P. Verloop ROOMS-KATHOLIEKE KERK In het weekeinde zijn er twee eucharistie-vieringen in de St. Victor- kerk: zaterdagavond 7 uur en zondag 110 uur. In het weekeinde zijn er vier eucharistie- ZATERDAG 14 OKTOBER 1978 Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, telefoon 2112 Apotheek: Dienstdoende arts ZONDAG 15 OKTOBER 1978 Arts: P. van der Linde, Kerkweg-Oost 214, telefoon 2250 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burg. Colijnstraat 71, tel. 01727-2834 Verloskundige tijdens het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, telefoon 6801 MEDEDELING: De medische dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerst volgende werkdag kan wachten. Spreekuren: 's morgens van 10 tot 11 uur, 's middags van 4 tot 5 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken te worden gemaakt. i I he he vc ve Or 21. ter me Ier gei ke wc hu en he mi en de W; Kv be ba pri W be de me me zo fla bo stu He ba in ha 21 we ho Th Donderdag 9 november Recreatieraad Bospark, raadhuis Boskoop, 20.00 uur Zaterdag 11 november Verrassingsbal Instuif Inn ’77, AF-centrum, 20.00 uur Woensdag 15 november NCVB, Gereformeerd Verenigings- gebouw ”Het Trefpunt”, 19.45 uur Donderdag 16 november Fractieberaad PvdA, De Unie, 20.00 u. iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 6044 of 6137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. GROENE KRUIS (Stationsstraat 12) op maandag en donderdag open van 13.30- 14.00 uur en van 18.30-19.00 uur, o.a. voor het afhalen van verplegings- artikelen. HULP VOOR MOEDER EN KIND BIJ NIET GEWENSTE ZWANGERSCHAP Telefoon 5887 en 7132 of 01728-8333. HAND- EN SPANDIENSTEN noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 5555. OPPASCENTRALE (telefoon 3604, Bilderdijklaan 20) te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30- 17.30 uur DR. RUTGERSHUISjhureau voor geboorteregeling en sexualiteitsvragen), De Visserstraat 30, Gouda. Voor afspraken telefoon 01820-17529. Openingstijden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00- 20.30 uur. Het spreekuur op woensdag avond is bedoeld voor nieuwe cliënten. De middelenverkoop vindt tijdens de spreekuren plaats. De arts van het bureau is voor noodgevallen bereik baar onder nummer 01821-1911 UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maan dagavond vanaf 21.00 uur in buurt centrum ’t Ketelhuis, Busken Huëtlaan 94a, tel. 6860. Contactadressen: Peter van de Sman, tel. 5197, Joke Andringa, tel. 4354 en Jantine Los, tel. 7604. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtendgroepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: Mevr. H. Lesschen-van Barneveld, Sparrengaarde 17, tel. 5350 (tussen 10.00 en 16.00 uur). REGIONAAL ZIEKENFONDS GOUDA. Wekelijks spreekuur in het Anne Frankcentrum op maandag van 18.30- 19.30 uur CONTACT AVOND ALLEEN STAANDEN -NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. zaterdagavond 7 uur en zondags om 08.30 uur, om 11.45 uur, en om 18.30 u. Op doordeweekse dagen in de St. Victorkerk een avondmis om 7 uur, op maandag, woensdag en vrijdag. Op doordeweekse dagen in de Ont moetingskerk een ochtendmis om 9 uur op dinsdag, donderdag en zaterdag. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 09.30 uur ds. G. A. Zijderveld 18.00 uur ds. G. A. Zijderveld CHR. GER. KERK BOSKOOP 09.30 uur J. Rebel, Rotterdam 17.00 uur ds. J. Rebel, Rotterdam BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat 10.00 uur ev. A. Ramaker 18.30 uur ev. J. de Leeuw VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Gemeenschapsruimte ”De Savornin Lohmanschool”, Lindengaarde 17a: 09.30 uur samenkomst Dinsdag 20.00 uur bijbelstudie (Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Burgemeester Trooststraat4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking Zaterdag 14 oktober Jazzconcert Harry Verbeke Kwartet, De Bonkelaar, 21.00 uur Maandag 16 oktober Bridge- en hobbyclub bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Algemene bestuursvergadering water leidingbedrijf De Rijnstreek, Kalverdans 32, Boskoop, 15.00 uur 18.30- 20.00 uur Hobbyclub voor jon gens en meisjes van 10-13 jaar. Kosten 1,per keer. 20.00-22.00 uur Bloemschikcursus. Lezing transcedente medidatie, hotel De Zalm, Gouda, 20.00 uur Dinsdag 17 oktober Bejaardensociëteit, AF-centrum, 14.30 uur Ledenvergadering middenstands- vereniging Waddinxveen, De Unie, 20.00 uur Woensdag 18 oktober Vervolglezing transcedente medidatie, hotel De Zalm, Gouda, 20.00 uur 13.30- 14.00 uur Voorlezen bibliotheek. 14.30- 16.00 uur Hobbyclub voor jon gens en meisjes van 6 en 7 jaar. Kosten f 0,50 per keer. „DE BONKELAAR” Beukenhof 5, tel. 01828-7272 In het jeugd- en vrijetijdscentrum De Bonkelaar is er de komende week het volgende te doen: Donderdag 12 oktober 16.00-17.30 uur Club meisjes 6-8 jaar. Vrijdag 13 oktober 20.30 uur Film: The good, the bad and the ugly. Entree f 2,50. Inhoud van deze western: De Italiaan Sergio Leone heeft met zijn Westerns filmhistorie gemaakt. Hij streeft - zo zegt hij zelf - naar realisme en laat heb zucht, korruptie en geweld zien op een j manier zoals geen enkele regisseur speeltuinvereniging Zonnig Zuid. Donderdag 19 oktober Openbaar fractieberaad PvdA, De Unie, 20.00 uur Volksdansen voor bejaarden, AF-centrum, 10.00 uur Zangkoor voor bajaarden, AF-centrum, 15.00 uur Zaterdag 21 oktober Dansavond The Old Classic, AF-centrum, 20.00 uur Maandag 23 oktober Bridge- en hobbyclub voor bejaarden, AF-centrum, 14.30 uur Dinsdag 24 oktober Gemeenteraad, raadzaal gemeente huis, 19.30 uur Bejaardengymnastiek, AF- centrum, 14.00 uur Woensdag 25 oktober Gemeenteraad, raadzaal, gemeente huis, 19.30 uur (algemene beschouwingen) Donderdag 26 oktober Gemeenteraad, raadzaal gemeente huis (algemene beschouwingen) Volksdansen bejaarden, AF- centrum, 10.00 uur Zangkoor voor bejaarden, AF-centrum, 15.00 uur Woensdag 1 november Raad van Overleg Midden-Holland, stadhuis van Gouda, 20.00 uur n d ,,’t KETELHUIS” Busken Huëtlaan 94a, tel. 01828-6860 In het buurtcentrum ’t Ketelhuis is er de komende week het volgende te doen: Woensdag 11 oktober 20.30- 22.30 uur Volksdansen 18 jaar en ouder Donderdag 12 oktober 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 15.45-17.00 uur Jongensgroep 6 t/m 7 jaar 20.00-22.00 uur Werkwinkels. Vrijdag 13 oktober 08.45-11.30 uur Peuterspeelzaal Pieter Pierebas 15.45-17.00 uur Meisjesgroep 6 t/m 7 jaar Zondag 15 oktober 15.00-18.00 uur Ontmoetingsmiddag Maandag 16 oktober 18.00-19.30 uur Jongensgroep 12 t/m 5 jaar 21.00-24.00 uur Uniek Dinsdag 17 oktober 9.30- 11.30 uur Herfst-activiteiten: Thema Stad en Land 20.15-22.15 uurKlussebus Woensdag 18 oktober 10.00-17.00 uur Herfst-activiteiten: Thema Stad en Land 19.00-20.30 uur Volksdansen t/m 18 jaar 20.30- 22.30 uur Volksdansen 8 jaar en ouder. STICHTING CHRISTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Telefoon (01828) 3141 Openingstijden Jul. van Stolberglaan: ma., wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur;di. 10.00 tot 12.00 uur. Sint Victorstraatdi. en vr. 19.00 tot 21.00 uur, do. 15.30 tot 17.30 uur. Anne Frank-centrum: di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. vieringen in de Ontmoetingskerk: WELFARE RODE KRUIS, afdeling - Waddinxveen Leidster: mevrouw K. Snijders-Holm Nilsen, Pr. Beatrixlaan 50, tel. 2246 Anne Frank-centrum: Elke woensdag morgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur ACTIE MOEDERS VOOR MOEDERS (urine-inzameling van zwangere vrouwen voor strikt medische doeleinden Plaatselijk vertegenwoordigster is: mevrouw J. J. Rietveld-Bus, Justus van Effenlaan 5, telefoon (01828) 4138 ANNE FRANKCENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur Pedicure/Schoonheidsspeciaiiste eerste dinsdag van de maand 9 tot 12 u. Dames- en herenkapper: donderdag 9-12 uur. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro: Kerklaan 2 te Nieuwer- kerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1, 7e etage, Waddinxveen, telefoon 6044 of 6137. Spreekuren: elke werkdag van 8.30- 9.30 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp 6e etage, tel. 6044 of 6137 Woensdag 11 oktober Raadscommissie voor de onderwijs- ledere le en 3e zaterdag van de maand, zaken, gemeentehuis, 19.30 uur 20.30 uur. Raadscommissie voor de openbare werken en -bedrijven, gemeentehuis, 19.30 uur Donderdag 12 oktober Raadscommissie voor de financiën, gemeentehuis, 16.30 uur Opening bazar speeltuinvereniging De Paddestoel, clubgebouw Lijster besstraat, 19.15 uur Jaarlijkse ouderavond De Savornin Lohmanschool Lindengaarde, 20.00 uur Volksdansen beiaarden. AF- centrum, 10.00 uur Raadscommissie voor de financiën, gemeentehuis, 15.30 uur 18.30-20.00 uur Hobbyclub voor jon gens en meisjes van 8 en 9 jaar. Kosten 0,50 per keer. i Uitgave:Druk. VeldwijkB.V. Direktie: J. B. Veldwijk I Redactie: B. J. Woudenberg 4 Exploitatie: F. van Kempen 1 Redactie-adres: f Peuleyen 144, Waddinxveen I telefoon (01828)5594 T Advertentie-afdeling: i Oranjelaan 9, Waddinxveen Y postbus 116, telefoon (01828) 4788 k Klachten bezorging: Y Peuleyen 15, telefoon 2604, A Waddinxveen T Abonnementsprijs: k f 4,75 per kwartaal bij vooruit- T betaling; postabonnementen f 14,- per half jaar binnen ver- T spreidingsgebied en 21,50 per k half jaar voor overig Nederland. l Advertentie-tarieven: f Losse mfri-prijs f 0,34 exclusief i btw); contract-tarieven en tekst- advertenties op aanvraag. Vrijdag 13 oktober Spreekuur burgemeester, gemeente huis. 10.00-12.00 uur 19.30 uur Lampionnenoptocht voor de zucht/korruptie en geweld zien op een jeugd uit heel Waddinxveen door de manier zoals geen enkele regisseur speeltuinvereniging Zonnig Zuid, vóór hem dat ooit deed. Deze film is Muzikale medewerking: fanfarecorps hiervan een goed voorbeeld. De Goede Concordia. en de Gemene proberen een schat van 200.000 op te sporen en stuiten daar bij op felle tegenstand van de Slechte. Tussen hen begint een geslepen spel van list en bedrog, dat langzaam over gaat in krachtmeting, waarbij alle wa pens en trucs geoorloofd zijn. Niet al leen tegen elkaar, maar ook tegen ver schillende, elkaar bestrijdende lege reenheden (de Amerikaanse burge roorlog woedt nog steeds) die het trio voor deserteurs aanzien. Tenslotte tref fen de drie desparado’s elkaar op de plaats waar de schat begraven ligt. Zij beseffen dat hij die het snelste schiet, rijk zal worden. Maar wie durft als eer ste zijn pistool te trekken? Zaterdag 14 oktober 21.00 uur Jazz-avond met Harry Ver beke kwartet. VPRO-radio opname. Entree 7,-, CJP 5,-. Zondag 15 oktober Geen activiteiten. Maandag 16 oktober 19.00 uur Cursus spaans voor beginners 19.30 uur Cursus pottenbakken 20.00 uur Cursus bloemschikken 20.00 uur Cursus fotografie systeemca- mera’s 21.00 uur Cursus gevorderden. Dinsdag 17 oktober 09.30-11.30 uur Cursus weven 16.00-17.30 uu f Knutselclub 16.00-17.00 uur Ballet 6-9 jaar 17.00-18.00 uur Ballet 10-13 jaar 18.30- 19.45 uur Ballet 14 jaar en ouder 18.30- 20.00 uur Club jongens en meis jes 12-15jaar 20.00-22.00 uur Cursus Engels 20.00-22.00 uur Cursus wandkleden 20.00-22.00 uur Cursus tekenen schilderen. Om alvast te noteren: Donderdag 19 oktober a.s. Kinderfilm: le voorstelling 13.00 uur, 2e voorstelling 15.00 uur, entree f !,-. Gevonden: armbandje met naamplaat je; rode portemonnaie; zwart-grijs poesje; sleutel; bankbiljet. Verloren: zwarte gymn. broek; zilveren armband; rode marokkaanse porte monnaie met inh.; giropas; fiets; ge- reedschapstas; 2 sleutels aan ring: bankbiljetten; gouden broche; pakje shag met 2 bankbiljetten; zwart étui met sleutels; zwart étui met 2 sleutels; zwarte herenportemonnaie met inh.: rijbewijs; oranje gymn. broekje met bruin shirt; plastic tas met schoolfoto's en schoolkrant.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1978 | | pagina 2